Зачекайте
Портал електронних послуг
Державне агентство водних ресурсів України

УМОВИ КОРИСТУВАННЯ ПОРТАЛОМ Е-ПОСЛУГ ДЕРЖАВНОГО АГЕНТСТВА ВОДНИХ РЕСУРСІВ УКРАЇНИ

І. Загальні положення

 

1. Інформаційна система «Портал е-послуг Державного агентства водних ресурсів України» створена з метою надання адміністративних послуг в електронному вигляді, електронної взаємодії Державного агентства водних ресурсів України (далі – Держводагентство) із фізичними та юридичними особами через мережу Інтернет та надання доступу до відомостей інформаційного ресурсу «Реєстр дозволів на спеціальне водокористування», «Реєстр водокористувачів».

2. Інформаційна система «Портал е-послуг Державного агентства водних ресурсів України» (далі – Портал) розміщується за  адресою:  https://e-services.davr.gov.ua та містить інформацію (відомості) у сфері видачі дозволів на спеціальне водокористування.

3. Портал є офіційним сервісом Держводагентства, працює цілодобово у режимі он-лайн та є доступним усім користувачам мережі Інтернет. Користувачами Порталу є будь-які фізичні або юридичні особи (далі – Користувач), які пройшли процедуру ідентифікації та автентифікації на Порталі із використанням інтегрованої системи електронної ідентифікації id.gov.ua.

4. Портал складається із двох функціональних частин: відкрита (загальнодоступна) та приватна  - особистий робочий простір (далі - Кабінет).

 

ІІ. Відкрита (загальнодоступна) частина Порталу

 

1. Користуватись послугами відкритої (загальнодоступної) частини Порталу Користувач може без проходження процедури авторизації та ідентифікації особи.

2. Через відкриту (загальнодоступну) частину Порталу Користувач може отримати доступ до:

  • інформації з Реєстру дозволів на спеціальне водокористування;
  • інформації з Реєстру водокористувачів;
  • опису послуг, які можна отримати через Портал.

ІІІ. Приватна (особистий робочий простір) частина Порталу

 

1. Через Кабінет Порталу Користувач може отримати адміністративні послуги з видачі (анулювання) документа дозвільного характеру на спеціальне водокористування в електронному вигляді.

2. Користувач для отримання адміністративної послуги в Кабінеті:

створює електронну заяву на отримання (анулювання) дозволу на спеціальне водокористування;

направляє електронну заяву на розгляд до Держводагентства;

перевіряє статус розгляду електронної заяви Держводагентством;

отримує рішення в електронній формі про видачу (анулювання) дозволу на спеціальне водокористування або про відмову у видачі (анулюванні).

3. Здійснюючи вхід до Кабінету Порталу Користувач підтверджує, що повністю ознайомився із цими Умовами та прийняв їх. Користувач повинен дотримуватись, погодити та прийняти усі додаткові умови та обмеження, що можуть бути запропоновані під час початку використання окремих програм, сервісів, окремого функціоналу таких програм та сервісів, окремих послуг тощо.

 

ІV. Порядок доступу до інформації з Реєстрів

 

1. Реєстр дозволів на спеціальне водокористування містить інформацію про видані дозволи: дату видачі; інформацію про водокористувача; строки дії дозволу; назву органу, який видав дозвіл; встановлені ліміти та інші дані, передбачені у формі дозволу на спеціальне водокористування.

Функція пошуку необхідних відомостей здійснюється Користувачем за ключовими реквізитами дозволу.

2. Реєстр водокористувачів містить інформацію про водокористувача: найменування водокористувача, код ЄДРПОУ, номер, дата видачі  та строк дії дозволу, актуальний стан дії дозволу на спеціальне водокористування.

Функція пошуку необхідної інформації здійснюється Користувачем  за найменуванням водокористувача або кодом ЄДРПОУ.

 

V. Авторизація Користувача

 

Авторизація Користувача здійснюється за допомогою засобів електронної ідентифікації з використанням кваліфікованого електронного підпису чи іншого альтернативного способу ідентифікації особи (BankID, MobileID) на особистому робочому просторі Порталу із використанням інтегрованої системи електронної ідентифікації id.gov.ua.

Користувачем у запропонованій формі до Профілю особистого робочого простору  Порталу може бути внесено до власних облікових даних контактні дані, за якими буде здійснюватися зворотний зв'язок:

адресу електронної пошти (e-mail);

контактний номер телефону.

 

VІ. Порядок отримання послуги на особистому робочому просторі Порталу

 

1. Створення та направлення електронної заяви на отримання (анулювання) дозволу на спеціальне водокористування здійснюється Користувачем у режимі он-лайн особисто або уповноваженою особою із накладанням кваліфікованого електронного підпису на заяві в Кабінеті  Порталу.

2. У разі створення та направлення електронної заяви на отримання (анулювання) дозволу на спеціальне водокористування уповноваженою особою від імені Користувача, до електронної заяви додаються документи, які підтверджують  її повноваження.

3. Електронна заява створюється та заповнюється Користувачем відповідно до вимог Порядку видачі дозволів на спеціальне водокористування, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 13 березня 2002 р. № 321 (далі - Порядок), та за формою, затвердженою наказом Міністерства екології та природних ресурсів від 12.04.2018 № 116 «Про затвердження форми заяви для отримання дозволу на спеціальне водокористування», зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 07 травня 2018 р. за № 567/32019.

4. Документи, необхідні для отримання (анулювання) дозволу на спеціальне водокористування, подаються (долучаються) Користувачем згідно з вимогами пункту 3 Порядку.

5. Документи, необхідні для отримання (анулювання) дозволу на спеціальне водокористування, долучаються Користувачем до заяви:

шляхом виготовлення за допомогою програмних засобів Порталу в електронній формі - обґрунтування потреби у воді з помісячним нормативним розрахунком водокористування і водовідведення, опис, схема місць забору води та скиду зворотних вод;

у вигляді електронних копій шляхом сканування з обов’язковим накладенням власного кваліфікованого електронного підпису - нормативи гранично допустимого скидання (ГДС) забруднюючих речовин у водні об’єкти із зворотними водами (з розрахунком на кожний випуск (скид) окремо), затверджені індивідуальні технологічні нормативи використання питної води (для підприємств та організацій житлово-комунального господарства, суб’єктів господарювання, які надають послуги з централізованого водопостачання та/або водовідведення, житлово-експлуата­ційних підприємств та організацій), копії правовстановлюючих документів на водні об’єкти (для орендарів водних об’єктів).

6. За достовірність відомостей, зазначених під час електронної ідентифікації, автентифікації та заповнення відомостей у заяві на отримання (анулювання) дозволу на спеціальне водокористування, несе відповідальність Користувач.

7. Електронна взаємодія між Користувачем та Держводагентством здійснюється з дотриманням вимог законів щодо електронного документообігу та КЕП.

8. На електронну адресу, вказану у профілі Користувача, надходить лист-повідомлення з реквізитами (вхідний номер та дата) зареєстрованої заяви на отримання дозволу на спеціальне водокористування, а також листи-повідомлення про статус та результат розгляду заяви.

9. Перевірка статусу розгляду заяви на отримання (анулювання) дозволу на спеціальне водокористування може здійснюватися Користувачем шляхом безпосереднього перегляду актуального стану  в Кабінеті Порталу.

10. Рішення про видачу (анулювання) дозволу на спеціальне водокористування або про відмову за результатами розгляду заяви формується та розміщується програмними засобами Порталу у Кабінеті Порталу в електронній формі.

Дозвіл  на спеціальне водокористування створюється в електронній формі та підписується кваліфікованим електронним підписом посадової особи Держводагентства та розміщується в Кабінеті Порталу.

Лист-повідомлення про прийняте рішення щодо видачі (анулювання) дозволу на спеціальне водокористування або про відмову одночасно надсилається на електронну адресу Користувачу, зазначену  у профілі.

 

 


На головну