Зачекайте
Портал електронних послуг
Державне агентство водних ресурсів України
Дозвіл на спеціальне водокористування №165/МЛ/49д-21 від 03.12.2021
Відомості про водокористувача
Тип водокористувача
Юридична особа
Найменування
ТОВ "ССЗ "НІБУЛОН"
Ідентифікаційні дані
44234776
Місце реєстрації
54020, МИКОЛАЇВСЬКА ОБЛАСТЬ, місто МИКОЛАЇВ, ЗАВОДСЬКИЙ район, узвіз Каботажний, буд. 2/1
Контактні відомості
Телефон: +38-(050)-493-0689, Факс: +38-(051)-267-5775, Ел.пошта: zhmur@nibulon.com.ua
Відомості про дозвіл
Найменування органу, що видав дозвіл
Сектор у Миколаївській області Держводагентства
Номер та дата видачі
№165/МЛ/49д-21 від 03.12.2021
Строк дії
з 03.12.2021 по 03.12.2024
Поточний стан
діючий
Форма дозволу
електронна
Регіон водокористування
МИКОЛАЇВСЬКА ОБЛАСТЬ
Мета водокористування
  • Питні і санітарно-гігієнічні потреби
  • Виробничі потреби
Перелік місць водокористування (водозабір)
Фактичне місце здійснення діяльності
Забір води здійснюється з мереж МКП "Миколаївводоканал" за адресою Каботажний узвіз, Заводський район, м. Миколаїв, Миколаївська область, басейн р. Південний Буг
Код типу джерела водопостачання
Код та назва джерела водопостачання
ЧЕР/БУГЛИМ/ЛИМАН БУЗЬКИЙ
Код та назва водогосподарської ділянки
М5.4.0.11 Бузький лиман
Тип водокористування
Забір від іншого водокористувача
Розшифровка типу водокористування
Не зазначено
Ліміт забору води
Показник Обсяги води
м3/добу тис. м3/рік
Забір води, усього (у т.ч.): - -
- з поверхневих джерел (окремо для кожного джерела) - -
- з підземних джерел (окремо для кожного річкового басейну) - -
Ліміт використання води
Показник Обсяги води
м3/добу тис. м3/рік
Використання води на власні потреби, усього (у т.ч.): 193.191 49.2681
з поверхневих джерел: - -
- на питні і санітарно-гігієнічні потреби - -
- на виробничі потреби - -
- на інші потреби - -
з підземних джерел: - -
- на питні і санітарно-гігієнічні потреби - -
- на виробничі потреби - -
- на інші потреби - -
від іншого водокористувача: 193.191 49.2681
- на питні і санітарно-гігієнічні потреби 68.905 25.15
- на виробничі потреби 124.286 24.1181
- на інші потреби - -
Перелік місць водокористування (водовідведення)
Місце скиду (у межах/за межами населеного пункту)
Каналізаційні стоки ТОВ"ССЗ "НІБУЛОН" передаються на очистку до МКП "Миколаївводоканал" в межах м. Миколаїв, Миколаївської області, басейн р. Південний Буг
Код типу приймача зворотних (стічних) вод
(91) Мережі каналізації
Назва приймача зворотних (стічних) вод
МКП "Миколаївводоканал"
Категорія зворотних (стічних) вод
Код та назва водного об'єкта
ЧЕР/БУГЛИМ/ЛИМАН БУЗЬКИЙ
Код та назва водогосподарської ділянки
М5.4.0.11 Бузький лиман
Тип водовідведення
Водовідведення (передача) іншому водокористувачу
Розшифровка типу водовідведення
Не зазначено
Місце скиду (у межах/за межами населеного пункту)
м. Миколаїв, в межах населеного пункту
Код типу приймача зворотних (стічних) вод
(11) Лиман відкритий
Назва приймача зворотних (стічних) вод
Бузький лиман
Категорія зворотних (стічних) вод
  • поверхневі (дощові та талі)
Код та назва водного об'єкта
ЧЕР/БУГЛИМ/ЛИМАН БУЗЬКИЙ
Код та назва водогосподарської ділянки
М5.4.0.11 Бузький лиман
Тип водовідведення
Водовідведення у поверхневий водний об'єкт
Розшифровка типу водовідведення
Не зазначено
Допустимий обсяг скидання (м3/год)
69,140
Допустимий обсяг скидання (тис. м3/рік)
34,717
Фактичний обсяг скидання (м3/год)
69,140
Забруднюючі речовини, скидання яких нормується Фактична концентрація, мг/дм3 Фактичний скид, г/год Гранично-допустимі концентрації, мг/дм3 ГДС, г/год ГДС, перераховані у т/рік
Азот амонійний 1.880 0.000 1.880 129.98 0.065
БСК5 11.95 0.000 9.000 622.26 0.312
ХСК 39.440 0.000 30.000 2074.20 1.042
Завислі речовини 64.000 0.000 64.000 4424.96 2.222
Нафтопродукти 0.26 0.000 0.26 17.98 0.009
Нітрати 7.10 0.000 7.10 490.89 0.246
Нітрити 0.25 0.000 0.25 17.29 0.0087
Сульфати 39.00 0.000 39.00 2696.46 1.354
Фосфати 0.90 0.000 0.90 62.23 0.031
Хлориди 105.25 0.000 105.25 7276.99 3.654
Залізо загальне 2,98 0,000 2,98 206,04 0,103
Марганець 0,10 0,000 0,10 6,91 0,0035
Хром (6+) 0,005 0,000 0,005 0,35 0,0002
Інші показники та характеристики зворотних (стічних) вод
Зворотні води відносяться до категорії нетоксичних
Інші характеристики спеціального водокористування
Показник Обсяги води
м3/добу тис. м3/рік
Отримано від іншого водокористувача 193.191 49.2681
Отримано від іншого водокористувача зворотної (стічної) води - -
Передача води, усього (у т.ч.): - -
- населенню - -
- вторинним водокористувачам (без використання) - -
- вторинним водокористувачам (після використання) - -
Скид зворотних (стічних) вод, усього (у т.ч.): 381.219 69.162
- у поверхневий водний об'єкт 286.848 34.717
- на поля фільтрації - -
- передача іншому водокористувачу 94.371 34.445
- у накопичувач - -
- у вигріб - -
- в інший приймач - -
Використання води в системах водопостачання: 0 0
- оборотного - -
- повторного - -
Втрати в системах водопостачання - -

Умови спеціального водокористування

1. У разі наявності чинних дозволів на спеціальне водокористування для зазначених місць водокористування, анулювати їх у місячний термін.

2. Дотримуватись вимог водного законодавства, зокрема статті 44 Водного кодексу України щодо обов'язків водокористувачів.

3. Щорічно (до 01 лютого наступного за звітним року) подавати організаціям, що належать до сфери управління Держводагентства:

- звіт про використання води за формою № 2ТП-водгосп (річна);

- пояснювальну записку щодо якісного складу зворотних вод, що скидаються у водний об'єкт, за визначеним в нормативах ГДС переліком забруднюючих речовин.

4. Забір води більше встановленого ліміту заборонено.

5. Скидати стічні води, використовуючи рельфи місцевості, заборонено.                                                                            

6. При змінах у водокористуванні переоформити дозвіл на спеціальне водокористування.                                                          

7. Виконувати "План заходів щодо досягнення ГДС речовин із зворотними водами ТОВ"ССЗ "НІБУЛОН"

Відомості щодо природоохоронних заходів
Найменування природоохоронного заходу Термін виконання Критерії (показники) досягнення результативності
1 Утримувати в належному стані прибережну захисну смугу в районі місць водовідведення Постійно Охорона поверхневих вод від забруднення та засмічення
2 Утримувати в належному стані місця скидання зворотних вод Постійно Охорона поверхневих вод від забруднення
3 Своєчасно інформувати державні органи охорони державні органи охорони навколишнього природного середовища про забруднення водних ресурсів викликане техногенними аваріями або стихійними лихами Постійно Охорона поверхневих вод від забруднення
4 Дотримуватись нормативів гранично – допустимих скидів Постійно Охорона поверхневих вод від забруднення
5 Здійснювати лабораторно – інструментальний контроль за якістю зворотних вод Не менше ніж I раз в квартал Охорона поверхневих вод від забруднення
6 Забезпечити технічну справність стану приймачів зливових вод, утримувати їх в належному стані, не допускати їх забруднення Постійно Охорона поверхневих вод від забруднення
7 Здіснювати водохоронні заходи попередження, забруднення, засмідчення і вичерпання водних об‘єктів Постійно Охорона поверхневих вод від забруднення
8 Раціонально використовувати водні ресурси та систематично вести первинний облік водокористування Постійно Охорона поверхневих вод від забруднення