Зачекайте
Портал електронних послуг
Державне агентство водних ресурсів України
Дозвіл на спеціальне водокористування №233/ОД/49д-21 від 03.12.2021
Відомості про водокористувача
Тип водокористувача
Юридична особа
Найменування
АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ОДЕСЬКА ТЕЦ"
Ідентифікаційні дані
05471158
Місце реєстрації
65003, Одеська область, Одеський район, місто Одеса, вул. Церковна, буд. 29, корп. -, кв./офіс -
Контактні відомості
Телефон: +38-(048)-723-1360
Відомості про дозвіл
Найменування органу, що видав дозвіл
Сектор в Одеській області Держводагентства
Номер та дата видачі
№233/ОД/49д-21 від 03.12.2021
Строк дії
з 03.12.2021 по 03.12.2024
Поточний стан
діючий
Форма дозволу
паперова
Регіон водокористування
ОДЕСЬКА ОБЛАСТЬ
Мета водокористування
  • Питні і санітарно-гігієнічні потреби
  • Виробничі потреби
Перелік місць водокористування (водозабір)
Фактичне місце здійснення діяльності
Отримання води з водопровідної мережі ТОВ "Інфокс" філія "Інфоксводоканал", розташована в межах населеного пункту (по вул. Кутузова, вул. Андріївського) в м. Одеса, Одеська область.
Код типу джерела водопостачання
Код та назва джерела водопостачання
Код та назва водогосподарської ділянки
М5.8.0.02 Узбережжя Чорного моря між Дністровським лиманом та Дніпровським лиманом (виключаючи р. Тилігул з лиманом)
Тип водокористування
Забір від іншого водокористувача
Розшифровка типу водокористування
Не зазначено
Фактичне місце здійснення діяльності
Забір води з Чорного моря (самопливно вода надходить у забірний басейн по двом залізобетонним каналам, через сітки для очищення, забір здійснюється за допомогою берегової насосної станції, за допомогою циркуляційних насосів), у межах населеного пункту м. Одеса в районі Хлібної Гавані Одеської філії ДП "АМПУ". Басейн Чорного моря, район басейну річок Причорномор’я.
Код типу джерела водопостачання
(10) Море
Код та назва джерела водопостачання
ЧЕР/ЧОРНЕ МОРЕ
Код та назва водогосподарської ділянки
М5.8.0.02 Узбережжя Чорного моря між Дністровським лиманом та Дніпровським лиманом (виключаючи р. Тилігул з лиманом)
Тип водокористування
Забір з поверхневих джерел
Розшифровка типу водокористування
Не зазначено
Ліміт забору води
Показник Обсяги води
м3/добу тис. м3/рік
Забір води, усього (у т.ч.): 58733.44 8575.082
- з поверхневих джерел (окремо для кожного джерела) 58733.44 8575.082
ЧОРНЕ МОРЕ 58733.440 8575.082
- з підземних джерел (окремо для кожного річкового басейну) - -
Ліміт використання води
Показник Обсяги води
м3/добу тис. м3/рік
Використання води на власні потреби, усього (у т.ч.): 66563.906 10492.85
з поверхневих джерел: 58598.4 8555.366
- на питні і санітарно-гігієнічні потреби - -
- на виробничі потреби 58598.400 8555.366
- на інші потреби - -
з підземних джерел: - -
- на питні і санітарно-гігієнічні потреби - -
- на виробничі потреби - -
- на інші потреби - -
від іншого водокористувача: 7965.506 1937.484
- на питні і санітарно-гігієнічні потреби 55.795 19.199
- на виробничі потреби 7909.711 1918.285
- на інші потреби - -
Перелік місць водокористування (водовідведення)
Місце скиду (у межах/за межами населеного пункту)
Відведення зворотних (стічних) вод здійснюється у мережі каналізації ТОВ "Інфокс" філія "Інфоксводоканал", розташована в межах населеного пункту, за адресою: Одеська область, м. Одеса, вул. Церковна, 29.
Код типу приймача зворотних (стічних) вод
(91) Мережі каналізації
Назва приймача зворотних (стічних) вод
Каналізаційна мережа ТОВ "Інфокс" філія "Інфоксводоканал"
Категорія зворотних (стічних) вод
  • господарсько-побутові
  • виробничі
Код та назва водного об'єкта
Код та назва водогосподарської ділянки
М5.8.0.02 Узбережжя Чорного моря між Дністровським лиманом та Дніпровським лиманом (виключаючи р. Тилігул з лиманом)
Тип водовідведення
Водовідведення (передача) іншому водокористувачу
Розшифровка типу водовідведення
Не зазначено
Місце скиду (у межах/за межами населеного пункту)
Скид у Чорне море зворотних вод (випуск №1 (об’єднаний стік дощових і талих вод, теплообмінних вод та очищених на очищених спорудах виробничих вод)), здійснюється в межах населеного пункту, в м. Одеса, в районі причалу №6Н Нафтогавані Одеської філії ДП "АМПУ". Басейн Чорного моря, район басейну річок Причорномор’я.
Код типу приймача зворотних (стічних) вод
(10) Море
Назва приймача зворотних (стічних) вод
Чорне море
Категорія зворотних (стічних) вод
  • виробничі
  • теплообмінні
  • поверхневі (дощові та талі)
Код та назва водного об'єкта
ЧЕР/ЧОРНЕ МОРЕ
Код та назва водогосподарської ділянки
М5.8.0.02 Узбережжя Чорного моря між Дністровським лиманом та Дніпровським лиманом (виключаючи р. Тилігул з лиманом)
Тип водовідведення
Водовідведення у поверхневий водний об'єкт
Розшифровка типу водовідведення
Не зазначено
Допустимий обсяг скидання (м3/год)
2508,0
Допустимий обсяг скидання (тис. м3/рік)
8784,770
Фактичний обсяг скидання (м3/год)
1031,626
Забруднюючі речовини, скидання яких нормується Фактична концентрація, мг/дм3 Фактичний скид, г/год Гранично-допустимі концентрації, мг/дм3 ГДС, г/год ГДС, перераховані у т/рік
Азот амонійний 0.28 288.9 0.29** 727.3 2.548
БСК5 2.15 2218.0 2.13** 5342.0 18.712
ХСК -/24.8* -/769.4* -/26.8* -/1929.6* -/6.676*
Завислі речовини 5.02 5178.8 5.0** 12540.0 43.924
Нафтопродукти 0.05 51.6 0.05** 125.4 0.439
Нітрати 0.76 784.0 0.77** 1931.2 6.764
Нітрити 0.010 10.3 0.01** 25.1 0.088
Сульфати 992.3 1023682.5 992.0** 2487936.0 8714.492
Фосфати 0.14 144.4 0.13** 326.0 1.142
Хлориди 7088.8 7312990.4 7092.3** 17787488.4 62304.224
Інші показники та характеристики зворотних (стічних) вод
* Значення показника ХСК (не нормується у морській воді) у відповідності до вимог Постанови Кабінету Міністрів України від 29.02.1996 №269 "Про затвердження Правил охорони внутрішніх морських вод і територіального моря від забруднення та засмічення" вказані значення показників відносяться до складової об’єднаного скиду (очищені виробничі стоки, дощові і талі води (спостереження за багаторічний період)) з урахуванням нормативів екологічної безпеки водних об’єктів, затверджених наказом Міністерства аграрної політики та продовольства України №471 від 30.07.2012. **Значення показника визначено розрахунковим методом, скидання забруднюючих речовин з гранично допустимими концентраціями забезпечують досягнення у контрольному створі (на межі розбавлення). В точці змішування скиду з водотоком температура приймається за фактичним значенням температури водотоку за періодами року; реакція (рН) 6,5-8,5; запах – не більше 2 балів, кольоровість –10см бали; розчинений кисень не менше 4,0 мгО2 /л; плавучі домішки – відсутні.
Місце скиду (у межах/за межами населеного пункту)
Скид у Чорне море зворотних вод (випуск №1 (об’єднаний стік очищених на очисних спорудах виробничих стоків та дощових і талих вод)), здійснюється в межах населеного пункту, в м. Одеса, в районі причалу №6Н. Нафтогавані Одеська філія ДП "АМПУ". Басейн Чорного моря, район басейну річок Причорномор’я.
Код типу приймача зворотних (стічних) вод
(10) Море
Назва приймача зворотних (стічних) вод
Чорне море
Категорія зворотних (стічних) вод
  • виробничі
  • поверхневі (дощові та талі)
Код та назва водного об'єкта
ЧЕР/ЧОРНЕ МОРЕ
Код та назва водогосподарської ділянки
М5.8.0.02 Узбережжя Чорного моря між Дністровським лиманом та Дніпровським лиманом (виключаючи р. Тилігул з лиманом)
Тип водовідведення
Водовідведення у поверхневий водний об'єкт
Розшифровка типу водовідведення
Не зазначено
Допустимий обсяг скидання (м3/год)
72,000
Допустимий обсяг скидання (тис. м3/рік)
249,120
Фактичний обсяг скидання (м3/год)
31,026
Забруднюючі речовини, скидання яких нормується Фактична концентрація, мг/дм3 Фактичний скид, г/год Гранично-допустимі концентрації, мг/дм3 ГДС, г/год ГДС, перераховані у т/рік
Азот амонійний 0.024 0.74 0.021* 1.51 0.0052
БСК5 1.24 38.5 1.34* 96.5 0.334
ХСК 24.8 769.4 26.8* 1929.6 6.676
Завислі речовини 5.52 171.3 4.89* 352.1 1.218
Нафтопродукти 0.06 1.86 0.06* 4.32 0.0149
Нітрати 4.29 133.1 4.88* 351.4 1.216
Нітрити 0.024 0.74 0.017* 1.22 0.0042
Сульфати 68.0 2109.8 79.7* 5738.4 19.855
Фосфати 0.027 0.84 0.027* 1.94 0.0067
Хлориди 1600.0 49641.6 1452.5* 104580.0 361.847
Інші показники та характеристики зворотних (стічних) вод
*Значення показника визначено розрахунковим методом, скидання забруднюючих речовин з гранично допустимими концентраціями забезпечують досягнення у контрольному створі (на межі розбавлення). В точці змішування скиду з водотоком температура приймається за фактичним значенням температури водотоку за періодами року; реакція (рН) 6,5-8,5; запах – не більше 2 балів, кольоровість –10см бали; розчинений кисень не менше 4,0 мгО2 /л; плавучі домішки – відсутні.
Місце скиду (у межах/за межами населеного пункту)
Скид у Чорне море зворотних вод (випуск №1 (теплообмінних вод), здійснюється в межах населеного пункту, в м. Одеса, в районі причалу №6Н. Нафтогавані Одеська філія ДП "АМПУ". Басейн Чорного моря, район басейну річок Причорномор’я.
Код типу приймача зворотних (стічних) вод
(10) Море
Назва приймача зворотних (стічних) вод
Чорне море
Категорія зворотних (стічних) вод
  • теплообмінні
Код та назва водного об'єкта
ЧЕР/ЧОРНЕ МОРЕ
Код та назва водогосподарської ділянки
М5.8.0.02 Узбережжя Чорного моря між Дністровським лиманом та Дніпровським лиманом (виключаючи р. Тилігул з лиманом)
Тип водовідведення
Водовідведення у поверхневий водний об'єкт
Розшифровка типу водовідведення
Не зазначено
Допустимий обсяг скидання (м3/год)
2436.000
Допустимий обсяг скидання (тис. м3/рік)
8535.650
Фактичний обсяг скидання (м3/год)
1000.600
Забруднюючі речовини, скидання яких нормується Фактична концентрація, мг/дм3 Фактичний скид, г/год Гранично-допустимі концентрації, мг/дм3 ГДС, г/год ГДС, перераховані у т/рік
Азот амонійний 0.29 290.2 0.3** 730.8 2.561
БСК5 2.18 2181.3 2.15** 5237.4 18.352
ХСК * * * * *
Завислі речовини 5.0 5003.0 5.0** 12180.0 42.678
Нафтопродукти 0.05 50.0 0.05** 121.8 0.427
Нітрати 0.65 650.4 0.70** 1705.2 5.975
Нітрити 0.01 10.0 0.01** 24.4 0.085
Сульфати 1021.0 1021612.6 1019.0** 2482284.0 8697.827
Фосфати 0.14 140.1 0.13** 316.7 1.110
Хлориди 7259.0 7263355.4 7259.0** 17682924.0 61960.283
Інші показники та характеристики зворотних (стічних) вод
* Значення показника ХСК (не нормується у морській воді) у відповідності до вимог Постанови Кабінету Міністрів України від 29.02.1996 №269 "Про затвердження Правил охорони внутрішніх морських вод і територіального моря від забруднення та засмічення" та з урахуванням нормативів екологічної безпеки водних об’єктів, затверджених наказом Міністерства аграрної політики та продовольства України №471 від 30.07.2012. **Значення показника якості теплообмінних вод на виході не повинно відрізнятись від показників якості морської води в місці її забору (з урахуванням відхилень при вимірюванні та з урахуванням втрат води на випаровування)визначено розрахунковим методом, скидання забруднюючих речовин з гранично допустимими концентраціями забезпечують досягнення у контрольному створі (на межі розбавлення). В точці змішування скиду з водотоком перевищення температури не більше 3 градусів до значення температури водотоку за періодами року; реакція (рН) 6,5-8,5; запах – не більше 2 балів, кольоровість –10см бали; розчинений кисень не менше 4,0 мгО2 /л; плавучі домішки – відсутні.
Інші характеристики спеціального водокористування
Показник Обсяги води
м3/добу тис. м3/рік
Отримано від іншого водокористувача 7965.506 1937.484
Отримано від іншого водокористувача зворотної (стічної) води - -
Передача води, усього (у т.ч.): - -
- населенню - -
- вторинним водокористувачам (без використання) - -
- вторинним водокористувачам (після використання) - -
Скид зворотних (стічних) вод, усього (у т.ч.): 59243.52 8805.107
- у поверхневий водний об'єкт 59183.360 8784.770
- на поля фільтрації - -
- передача іншому водокористувачу 60.160 20.337
- у накопичувач - -
- у вигріб - -
- в інший приймач - -
Використання води в системах водопостачання: 479.681 86.343
- оборотного 220.800 39.744
- повторного 258.881 46.599
Втрати в системах водопостачання 135.040 19.716

Умови спеціального водокористування

1. Дотримуватись вимог водного законодавства, зокрема, статті 44 Водного кодексу України щодо обов'язків водокористувачів.

2. Скидати стічні води, використовуючи рельєф місцевості, заборонено.

3. Забір, використання води та скидання забруднюючих речовин.більше встановлених лімітів заборонено.

4.Згідно з Порядком ведення державного обліку водокористування, затвердженим наказом Мінприроди від 16.03.2015 № 78, щорічно, не пізніше 01 лютого наступного за звітним роком надавати звіт про використання води за формою № 2ТП-водгосп (річна).

5.При скиданні зворотних (стічних) вод у зазначений приймач зворотних (стічних) вод  дотримуватись санітарних та екологічних норм щодо утримання таких об’єктів.

6. При змінах у водокористуванні обов’язково звернутися через центр надання адміністративних послуг або через "Портал електронних послуг"  (Державне агентство водних ресурсів України) до сектору в Одеській області Держводагентства для анулювання діючого дозволу на спеціальне водокористування (стаття 55 Водного кодексу України) та отримання нового дозволу на спеціальне водокористування (стаття 49 Водного кодексу України).

7. Суворо додержуватись правил обмеження господарської діяльності у прибережних захисних смугах поверхневих водних об’єктів відповідно до статей 88, 90 Водного кодексу України.

8. Проводити моніторинг якості забраної води  Чорного моря, в контрольних створах та якість зворотних вод, які відводяться у Чорне море.

9. Відвід зворотних (стічних) вод у поверхневі водні об’єкти  здійснювати тільки на підставі розрахунків гранично допустимих скидів забруднюючих речовин в стічних водах  відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від  11.09.1996 № 1100 "Про порядок розроблення i затвердження нормативів гранично допустимого скиду забруднюючих речовин та перелік забруднюючих речовин, скидання яких нормується".

10. Під час проведення діяльності впроваджувати заходи щодо попередження від забруднення водного об’єкту, в який відводяться зворотні води.

11. Контролювати температуру скинутих зворотних (теплообмінних) вод у відповідності до встановлених графіків контролю. 

Відомості щодо природоохоронних заходів
Найменування природоохоронного заходу Термін виконання Критерії (показники) досягнення результативності
1 Вести первинний облік забору, використання води та скиду зворотних (стічних) вод Постійно Раціональне використання водних ресурсів. Попередження від вичерпання та забруднення водних ресурсів
2 Не перевищувати встановлений ліміт забору, використання води та скиду забруднюючих речовин Постійно Раціональне використання водних ресурсів. Попередження від виснаження і забруднення водних джерел
3 Під час діяльності забезпечувати впровадження заходів щодо попередження від забруднення та вичерпання водних ресурсів Постійно Попередження від виснаження та забруднення водних джерел
4 Забезпечувати експлуатацію очисних споруд у відповідності до технологічного регламенту, враховуючи фактичні об’єми зворотних (стічних) вод Постійно Охорона вод від забруднення, засмічення
5 Зони суворого режиму місць водовідведення утримувати в належному санітарному стані та забезпечити контроль за кількістю відведених стоків Постійно Охорона вод від забруднення, засмічення