Зачекайте
Портал електронних послуг
Державне агентство водних ресурсів України
Дозвіл на спеціальне водокористування №243/ДП/49д-21 від 01.12.2021
Відомості про водокористувача
Тип водокористувача
Юридична особа
Найменування
КОМУНАЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО " ПОКРОВСЬКЕ ВОДОПРОВІДНО-КАНАЛІЗАЦІЙНЕ ГОСПОДАРСТВО"
Ідентифікаційні дані
35160531
Місце реєстрації
Дніпропетровська область, Синельниківський район, смт Покровське, вул. НАБЕРЕЖНА, буд. 114
Контактні відомості
Телефон: +38-(056)-382-7541
Відомості про дозвіл
Найменування органу, що видав дозвіл
Сектор у Дніпропетровській області Держводагентства
Номер та дата видачі
№243/ДП/49д-21 від 01.12.2021
Строк дії
з 01.12.2021 по 01.12.2026
Поточний стан
діючий
Форма дозволу
паперова
Регіон водокористування
Дніпропетровська область
Мета водокористування
  • Питні і санітарно-гігієнічні потреби
  • Виробничі потреби
  • Передача води населенню
  • Передача води вторинним водокористувачам
Перелік місць водокористування (водозабір)
Фактичне місце здійснення діяльності
Забір води із артезіанських свердловин №1А, №4А, №8, №9, №10, №11, №12, №13, №14, №15, які розташовані за межами смт Покровське та свердловини №6 та №7, які розташовані в с. Чорненкове Покровського району Дніпропетровської обл. Басейн р. Вовча, район басейну р. Дніпро.
Код типу джерела водопостачання
(60) Підземний водоносний горизонт
Код та назва джерела водопостачання
ЧЕР/ДНЕПР/0410/0102/Р.ВОВЧА
Код та назва водогосподарської ділянки
М5.1.3.32 р. Вовча (виключаючи рр. Мокрі Яли, Гайчур)
Тип водокористування
Забір з підземних джерел
Розшифровка типу водокористування
Не зазначено
Фактичне місце здійснення діяльності
Забір води із артезіанських свердловин № 1, №2, №3, №4, №5, №6, №7, №8, №9, які знаходяться в межах с. Олександрівка Покровського району Дніпропетровської області. Басейн р. Вовча, район басейну р. Дніпро.
Код типу джерела водопостачання
(60) Підземний водоносний горизонт
Код та назва джерела водопостачання
ЧЕР/ДНЕПР/0410/0102/Р.ВОВЧА
Код та назва водогосподарської ділянки
М5.1.3.32 р. Вовча (виключаючи рр. Мокрі Яли, Гайчур)
Тип водокористування
Забір з підземних джерел
Розшифровка типу водокористування
Не зазначено
Фактичне місце здійснення діяльності
Забір води із артезіанських свердловин № 1 та №2, які розташовані в с. Коломійці Покровського району Дніпропетровської обл. Басейн р. Вовча, район басейну р. Дніпро.
Код типу джерела водопостачання
(60) Підземний водоносний горизонт
Код та назва джерела водопостачання
ЧЕР/ДНЕПР/0410/0102/Р.ВОВЧА
Код та назва водогосподарської ділянки
М5.1.3.32 р. Вовча (виключаючи рр. Мокрі Яли, Гайчур)
Тип водокористування
Забір з підземних джерел
Розшифровка типу водокористування
Не зазначено
Ліміт забору води
Показник Обсяги води
м3/добу тис. м3/рік
Забір води, усього (у т.ч.): 1874.9664 681.3088
- з поверхневих джерел (окремо для кожного джерела) - -
- з підземних джерел (окремо для кожного річкового басейну) 1874.9664 681.3088
Р.ВОВЧА 1874.9664 681.3088
Ліміт використання води
Показник Обсяги води
м3/добу тис. м3/рік
Використання води на власні потреби, усього (у т.ч.): 25.4794 6.2461
з поверхневих джерел: - -
- на питні і санітарно-гігієнічні потреби - -
- на виробничі потреби - -
- на інші потреби - -
з підземних джерел: 25.4794 6.2461
- на питні і санітарно-гігієнічні потреби 1.24095 0.31272
- на виробничі потреби 24.2384 5.93334
- на інші потреби - -
від іншого водокористувача: - -
- на питні і санітарно-гігієнічні потреби - -
- на виробничі потреби - -
- на інші потреби - -
Перелік місць водокористування (водовідведення)
Місце скиду (у межах/за межами населеного пункту)
Скид стічних вод здійснюється на поля фільтрації, які розташовані в межах смт Покровське Дніпропетровської обл. Басейн р. Вовча, район басейну р. Дніпро.
Код типу приймача зворотних (стічних) вод
(83) Поля фільтрації
Назва приймача зворотних (стічних) вод
Категорія зворотних (стічних) вод
  • господарсько-побутові
Код та назва водного об'єкта
ЧЕР/ДНЕПР/0410/0102/Р.ВОВЧА
Код та назва водогосподарської ділянки
М5.1.3.32 р. Вовча (виключаючи рр. Мокрі Яли, Гайчур)
Тип водовідведення
Водовідведення на поля фільтрації
Розшифровка типу водовідведення
Не зазначено
Інші характеристики спеціального водокористування
Показник Обсяги води
м3/добу тис. м3/рік
Отримано від іншого водокористувача - -
Отримано від іншого водокористувача зворотної (стічної) води 358.7698 130.951
Передача води, усього (у т.ч.): 1604.4431 585.6217
- населенню 1381.805 504.3588
- вторинним водокористувачам (без використання) 222.6381 81.2629
- вторинним водокористувачам (після використання) - -
Скид зворотних (стічних) вод, усього (у т.ч.): 380 136.301
- у поверхневий водний об'єкт - -
- на поля фільтрації 380.0 136.301
- передача іншому водокористувачу - -
- у накопичувач - -
- у вигріб - -
- в інший приймач - -
Використання води в системах водопостачання: 0 0
- оборотного - -
- повторного - -
Втрати в системах водопостачання 245.044 89.441

Умови спеціального водокористування

1. Здійснювати постійний контроль за справним станом водопровідної та водовимірювальної арматури.

2. Своєчасно вживати заходи щодо ліквідації аварійних ситуацій.

3. Дотримуватись вимог водного законодавства, зокрема статті 44 Водного кодексу України  щодо обов'язків водокористувачів.

4. Щорічно надавати звіти за формою № 2ТП-водгосп (річна) до Регіонального офісу водних ресурсів у Дніпропетровській області не пізніше 01 лютого наступного за звітним року.

5. При скиданні зворотних (стічних) вод на поля фільтрації дотримуватись санітарних та екологічних норм щодо утримання таких об’єктів.

6. У найкоротший термін анулювати дозвіл на спеціальне водокористування від 12.10.2020 № 142/ДП/49д-20 виданий сектором у Дніпропетровській області Державного агентства водних ресурсів України.

7. Інші умови зазначені у Висновку Державної служби геології та надр України (лист від 06.10.2021 № 17380/05/05-21):

1. під час експлуатації свердловин видобуток підземних вод не повинен перевищувати величини експлуатаційного рекомендованого дебіту, зазначеного у паспорті водозабірної споруди;

2. застосування води для питних потреб тільки при відповідності якості води до вимог ДСТУ 878-93, ДСанПіН 2.2.4-171-10;

3. регулярно вести контроль за якістю підземних вод (згідно з ДСанПіН 2.2.4-171-10);

4. регулярний облік води, яка відбирається, її якості та глибини рівня води у водозабірній споруді;

5. обов’язкова наявність на водозабірних спорудах пристроїв обліку спожитої води;

6. дотримання санітарно-технічних норм з утримання водозабірної споруди та водонесучих комунікацій; своєчасний ремонт та тампонаж водозабірної споруди, яка вийшла з ладу;

7. забороняється забруднення підземних вод стічними водами та твердими відходами, нафтопродуктами, пестицидами, міндобривами та іншими хімічними речовинами;

8. дотримуватись вимог чинного законодавства України щодо використання та охорони надр та вимог Водного кодексу України, Постанови Кабінету Міністрів України № 2024 від 18.12.1998 р. та Закону України «Про питну воду та питне водопостачання» від 10.01.2002 р. № 2918-ІІІ, стосовно режиму санітарної охорони підземних вод від забруднення;

9. використання надр у відповідності до ст. 19, 23 Кодексу України про надра;

10. обов'язкова наявність огорож зони суворого санітарного режиму (І пояс), водомірів, п'єзометричних трубок для вимірів рівнів, кранів для відбору проб води, дотримання санітарно-технічних норм з утримання водозабірної споруди та водонесучих комунікацій, своєчасний ремонт та тампонаж водозабірної споруди, яка вийшла з ладу;

11. подання даних (супровідний лист, копія паспорта артезіанської свердловини та додаток «Опис артезіанської свердловини») для внесення інформації до Державного реєстру артезіанських свердловин відповідно до вимог Порядку державного обліку артезіанських свердловин, облаштування їх засобами вимірювання об'єму видобутих підземних вод, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 08.10.2012 №963 та наказу Міністерства екології та природних ресурсів України та Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України від 06.04.2016 № 145/84, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 27 квітня 2016 р. за № 642/28772;

12. за необхідності щорічно до 20 січня надавати до Криворізька ГЕ Придніпровська ГГП ДП «УГК» (51440, м. Павлоград, вул. Світличної Ганни, 59, тел. (067) 718-40-74, e-mail: pavloggp@ua.fm) та ДПНВ «Геоінформ України» (03057, м. Київ, вул. Антона Цедіка, 16, тел. (044) 456-60-61, 455-60-75) звіт по формі № 7-гр (підземні води).

Відомості щодо природоохоронних заходів
Найменування природоохоронного заходу Термін виконання Критерії (показники) досягнення результативності
1 Здійснювати лабораторний контроль якості та безпечності питних джерел водопостачання, згідно вимог ДСаНПіН 2.2.4-171-10 Постійно Попередження виникнення епідемічної ситуації
2 Забезпечити контроль та нагляд за станом зон санітарної охорони Постійно Недопущення забруднення території ЗСО
3 Здійснення очищення та промивання існуючих резервуарів чистої води та водозабірних мереж Згідно графіку Забезпечення безпечності питної води
4 Виконання санітарно-оздоровчих та першрчергових заходів Згідно встановлених термінов Забезпечення надійної роботи споруд