Зачекайте
Портал електронних послуг
Державне агентство водних ресурсів України
Дозвіл на спеціальне водокористування №148/КР/49д-21 від 03.12.2021
Відомості про водокористувача
Тип водокористувача
Юридична особа
Найменування
КОМУНАЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО "ДОБРА СЕРВІС" ДОБРОВЕЛИЧКІВСЬКОЇ СЕЛИЩНОЇ РАДИ КІРОВОГРАДСЬКОЇ ОБЛАСТІ
Ідентифікаційні дані
31541017
Місце реєстрації
27015, Кіровоградська область, Новоукраїнський район, село Липняжка, вул. Дядечка Сергія, буд. 23
Контактні відомості
Телефон: +38-(068)-369-1415
Відомості про дозвіл
Найменування органу, що видав дозвіл
Сектор у Кіровоградській області Держводагентства
Номер та дата видачі
№148/КР/49д-21 від 03.12.2021
Строк дії
з 03.12.2021 по 03.12.2026
Поточний стан
діючий
Форма дозволу
паперова
Регіон водокористування
КІРОВОГРАДСЬКА ОБЛАСТЬ
Мета водокористування
 • Питні і санітарно-гігієнічні потреби
 • Виробничі потреби
 • Передача води населенню
 • Передача води вторинним водокористувачам
Перелік місць водокористування (водозабір)
Фактичне місце здійснення діяльності
Свердловини № 1, № 2, № 3, шахтний колодязь № 2, № 3, № 4, № 5 (резерв), с. Липняжка, Новоукраїнський (Добровеличківський) район, Кіровоградська область, басейн р. Сухий Ташлик, лівої притоки р. Синюха басейну р. Південний Буг
Код типу джерела водопостачання
(60) Підземний водоносний горизонт
Код та назва джерела водопостачання
ЧЕР/Ю.БУГ/0196/0043/Р.СУХИЙ ТАШЛИК
Код та назва водогосподарської ділянки
М5.4.0.06 р. Синюха (включаючи р. Велика Вись)
Тип водокористування
Забір з підземних джерел
Розшифровка типу водокористування
Не зазначено
Фактичне місце здійснення діяльності
Свердловина б/н, с. Карбівка, Новоукраїнський (Добровеличківський) район, Кіровоградська область, басейн р. Сухий Ташлик, лівої притоки р. Синюха басейну р. Південний Буг
Код типу джерела водопостачання
(60) Підземний водоносний горизонт
Код та назва джерела водопостачання
ЧЕР/Ю.БУГ/0196/0043/Р.СУХИЙ ТАШЛИК
Код та назва водогосподарської ділянки
М5.4.0.06 р. Синюха (включаючи р. Велика Вись)
Тип водокористування
Забір з підземних джерел
Розшифровка типу водокористування
Не зазначено
Ліміт забору води
Показник Обсяги води
м3/добу тис. м3/рік
Забір води, усього (у т.ч.): 386.31 138.204
- з поверхневих джерел (окремо для кожного джерела) - -
- з підземних джерел (окремо для кожного річкового басейну) 386.31 138.204
Р.СУХИЙ ТАШЛИК 386.31 138.204
Ліміт використання води
Показник Обсяги води
м3/добу тис. м3/рік
Використання води на власні потреби, усього (у т.ч.): 19.33 6.911
з поверхневих джерел: - -
- на питні і санітарно-гігієнічні потреби - -
- на виробничі потреби - -
- на інші потреби - -
з підземних джерел: 19.33 6.911
- на питні і санітарно-гігієнічні потреби 0.13 0.044
- на виробничі потреби 19.2 6.867
- на інші потреби - -
від іншого водокористувача: - -
- на питні і санітарно-гігієнічні потреби - -
- на виробничі потреби - -
- на інші потреби - -
Перелік місць водокористування (водовідведення)
Місце скиду (у межах/за межами населеного пункту)
у межах с. Липняжка, Новоукраїнського (Добровеличківського) району, Кіровоградської області
Код типу приймача зворотних (стічних) вод
(84) Вигріб
Назва приймача зворотних (стічних) вод
Вигріб
Категорія зворотних (стічних) вод
 • господарсько-побутові
Код та назва водного об'єкта
ЧЕР/Ю.БУГ/0196/0043/Р.СУХИЙ ТАШЛИК
Код та назва водогосподарської ділянки
М5.4.0.06 р. Синюха (включаючи р. Велика Вись)
Тип водовідведення
Водовідведення у вигріб
Розшифровка типу водовідведення
Не зазначено
Інші характеристики спеціального водокористування
Показник Обсяги води
м3/добу тис. м3/рік
Отримано від іншого водокористувача - -
Отримано від іншого водокористувача зворотної (стічної) води - -
Передача води, усього (у т.ч.): 258.82 92.597
- населенню 243.3 88.805
- вторинним водокористувачам (без використання) 15.52 3.792
- вторинним водокористувачам (після використання) - -
Скид зворотних (стічних) вод, усього (у т.ч.): 0.13 0.044
- у поверхневий водний об'єкт - -
- на поля фільтрації - -
- передача іншому водокористувачу - -
- у накопичувач - -
- у вигріб 0.13 0.044
- в інший приймач - -
Використання води в системах водопостачання: 0 0
- оборотного - -
- повторного - -
Втрати в системах водопостачання 108.16 38.696

Умови спеціального водокористування

1. Дотримуватися ліміту водокористування та водовідведення.

2. Скидати стічні води, використовуючи рельєф місцевості, заборонено.

3. Дотримуватися вимог водного законодавства, зокрема статті 44 Водного кодексу України щодо обов'язків водокористувачів.

4. Щорічно, не пізніше ніж 1 лютого року, наступного за звітним періодом, надавати звіт про використання води за формою 2ТП-водгосп (річна) через електронний кабінет Порталу електронних послуг Державного агентства водних ресурсів України.

5. При змінах у водокористуванні одержати новий дозвіл на спеціальне водокористування.

6. У разі наявності чинних дозволів на спеціальне водокористування для зазначених місць водокористування, анулювати їх у найкоротший термін.

Умови спеціального водокористування Держгеонадра

Державна служба геології та надр України  для водозаборів, які складаються з:

Свердловин №№ 1, 2, 3 та шахтних колодязів № 2, 3, 4, 5 (резерв), що розташовані в межах с. Липняжка Новоукраїнського району Кіровоградської області.

Географічні координати місцезнаходження

Свердловина № 1 48о25'53.29'' ПнШ, 31о04'46.64'' СхД;

Свердловина № 2  48о27'39.86'' ПнШ, 31о04'57.72'' СхД;

Свердловина № 3 48о27'26.12'' ПнШ, 31о03'47.97'' СхД;

Шахтний колодязь № 2 48о26'30.61'' ПнШ, 31о05'40.10'' СхД;

Шахтний колодязь № 3 48о26'38.22'' ПнШ, 31о05'07.78'' СхД;

Шахтний колодязь № 4 48о26'22.06'' ПнШ, 31о04'55.92'' СхД;

Шахтний колодязь № 5 (резерв) 48о26'28.93'' ПнШ, 31о04'36.72'' СхД.

Та вважає за можливе видати дозвіл  з метою забору підземних вод у обсязі, що не перевищує 371,290 м3/добу (133,201 тис. м3/рік).

Свердловини № б/н (географічні координати місцезнаходження 48о30'01.33'' ПнШ, 31о07'45.44'' СхД) яка розташована у межах с. Карбівка Новоукраїнського району Кіровоградської області, та вважає за можливе видати дозвіл  з метою забору підземних вод у обсязі, що не перевищує 15,020 м3/добу (5,003 тис. м3/рік).

 

Під час експлуатації свердловин дотримуватись таких умов:

 1. дотримуватись вимог чинного законодавства України щодо використання та охорони надр та норм ДСанПіН 2.2.4-171-10;
 2. регулярний облік води, яка відбирається, її якості, глибини рівня у водозабірній споруді;
 3. обов’язкова наявність на водозабірних спорудах пристроїв обліку спожитої води;
 4. дотримання санітарно-технічних норм з утримання експлуатаційної водозабірної споруди та водонесучих комунікацій;
 5. забороняється забруднення підземних вод стічними водами та твердими відходами, нафтопродуктами, пестицидами, міндобривами та хімічними речовинами;
 6. дотримуватися вимог Водного кодексу України;
 7. дотримуватися вимог постанови Кабінету Міністрів України
  від 18.12.1998 № 2024 «Про правовий режим зон санітарної охорони водних об'єктів» та Закону України «Про питну воду, питне водопостачання та водовідведення», стосовно режиму зон санітарної охорони підземних вод від забруднення;
 8. використання надр у відповідності до статтей 19, 23 Кодексу України про надра;
 9. подання даних через електронний кабінет (https://nadra.gov.ua/) до Державного реєстру артезіанських свердловин (https://waterwells-ua.info/) відповідно до вимог Порядку державного обліку артезіанських свердловин, облаштування їх засобами вимірювання об'єму видобутих підземних вод, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 08.10.2012 №963 та наказу Міністерства екології та природних ресурсів України та Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України від 06.04.2016 № 145/84, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 27 квітня 2016 р. за № 642/2877;
 10. за необхідністю щорічно до 20 січня надавати до
  ДП «Центрукргеологія» та ДНВП «Геоінформ України» (03057, м. Київ,
  вул. Антона Цедіка, 16, тел. (044) 456-60-61, 455-60-75) звіт по формі № 7-гр (підземні води).

 

Відомості щодо природоохоронних заходів
Найменування природоохоронного заходу Термін виконання Критерії (показники) досягнення результативності
1 Економно використовувати водні ресурси, дбати про їх відтворення і поліпшення якості вод Постійно Раціональне використання водних ресурсів
2 Утримувати в належному санітарному стані зони санітарної охорони водозаборів (свердловин та шахтних колодязів) Постійно Охорона підземних вод від забруднення та засмічення
3 Утримувати в належному стані місця скидання зворотних вод Постійно Охорона підземних та поверхневих вод від забруднення