Зачекайте
Портал електронних послуг
Державне агентство водних ресурсів України
Дозвіл на спеціальне водокористування №496/ЗП/49д-21 від 29.11.2021
Відомості про водокористувача
Тип водокористувача
Юридична особа
Найменування
ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "СУДНОПЛАВНА КОМПАНІЯ "УКРРІЧФЛОТ"
Ідентифікаційні дані
00017733
Місце реєстрації
04071, М. КИЇВ, вул. ЕЛЕКТРИКІВ, буд. 8
Контактні відомості
Телефон: +38-(044)-428-8306
Додаткові відомості про заявника
Назва філії, або підрозділу
ЗАПОРІЗЬКИЙ РІЧКОВИЙ ПОРТ
Відомості про дозвіл
Найменування органу, що видав дозвіл
Сектор у Запорізькій області Держводагентства
Номер та дата видачі
№496/ЗП/49д-21 від 29.11.2021
Строк дії
з 01.01.2022 по 01.01.2025
Поточний стан
діючий
Форма дозволу
паперова
Регіон водокористування
ЗАПОРІЗЬКА ОБЛАСТЬ
Мета водокористування
  • Питні і санітарно-гігієнічні потреби
  • Виробничі потреби
  • Передача води вторинним водокористувачам
Перелік місць водокористування (водозабір)
Фактичне місце здійснення діяльності
У межах м. Запоріжжя Запорізької області.
Код типу джерела водопостачання
Код та назва джерела водопостачання
Код та назва водогосподарської ділянки
М5.1.3.25 р. Дніпро від греблі Кам’янського водосховища до греблі Дніпровського водосховища (виключаючи рр. Оріль, Самара)
Тип водокористування
Забір від іншого водокористувача
Розшифровка типу водокористування
Не зазначено
Фактичне місце здійснення діяльності
У межах м. Запоріжжя Запорізької області.
Код типу джерела водопостачання
Код та назва джерела водопостачання
Код та назва водогосподарської ділянки
М5.1.3.26 р. Дніпро від греблі Дніпровського водосховища до греблі Каховського водосховища
Тип водокористування
Забір від іншого водокористувача
Розшифровка типу водокористування
Не зазначено
Ліміт забору води
Показник Обсяги води
м3/добу тис. м3/рік
Забір води, усього (у т.ч.): - -
- з поверхневих джерел (окремо для кожного джерела) - -
- з підземних джерел (окремо для кожного річкового басейну) - -
Ліміт використання води
Показник Обсяги води
м3/добу тис. м3/рік
Використання води на власні потреби, усього (у т.ч.): 74.6564 16.3292
з поверхневих джерел: - -
- на питні і санітарно-гігієнічні потреби - -
- на виробничі потреби - -
- на інші потреби - -
з підземних джерел: - -
- на питні і санітарно-гігієнічні потреби - -
- на виробничі потреби - -
- на інші потреби - -
від іншого водокористувача: 74.6564 16.3292
- на питні і санітарно-гігієнічні потреби 55.2584 15.3641
- на виробничі потреби 19.3980 0.9651
- на інші потреби - -
Перелік місць водокористування (водовідведення)
Місце скиду (у межах/за межами населеного пункту)
У межах м. Запоріжжя Запорізької області.
Код типу приймача зворотних (стічних) вод
(95) Зворотні (стічні) води, які передаються іншому водокористувачу для подальшого водовідведення
Назва приймача зворотних (стічних) вод
Каналізаційні мережі КП "Водоканал" м. Запоріжжя.
Категорія зворотних (стічних) вод
  • господарсько-побутові
  • виробничі
Код та назва водного об'єкта
Код та назва водогосподарської ділянки
М5.1.3.26 р. Дніпро від греблі Дніпровського водосховища до греблі Каховського водосховища
Тип водовідведення
Водовідведення (передача) іншому водокористувачу
Розшифровка типу водовідведення
Не зазначено
Місце скиду (у межах/за межами населеного пункту)
У межах м. Запоріжжя Запорізької області.
Код типу приймача зворотних (стічних) вод
Назва приймача зворотних (стічних) вод
Каналізаційні мережі ПрАТ "Третій експедиційний загін підводних та гідротехнічних робіт" м. Запоріжжя.
Категорія зворотних (стічних) вод
Код та назва водного об'єкта
Код та назва водогосподарської ділянки
М5.1.3.26 р. Дніпро від греблі Дніпровського водосховища до греблі Каховського водосховища
Тип водовідведення
Водовідведення (передача) іншому водокористувачу
Розшифровка типу водовідведення
Не зазначено
Місце скиду (у межах/за межами населеного пункту)
У межах м. Запоріжжя Запорізької області. Проектна потужність очисних споруд 473,04 тис.м3/рік, механічний спосіб очистки.
Код типу приймача зворотних (стічних) вод
(20) Річка
Назва приймача зворотних (стічних) вод
р. Дніпро (Дніпровське водосховище)
Категорія зворотних (стічних) вод
  • поверхневі (дощові та талі)
Код та назва водного об'єкта
ЧЕР/ДНЕПР/Р.ДНІПРО
Код та назва водогосподарської ділянки
М5.1.3.25 р. Дніпро від греблі Кам’янського водосховища до греблі Дніпровського водосховища (виключаючи рр. Оріль, Самара)
Тип водовідведення
Водовідведення у поверхневий водний об'єкт
Розшифровка типу водовідведення
Не зазначено
Допустимий обсяг скидання (м3/год)
143,204
Допустимий обсяг скидання (тис. м3/рік)
2,8151
Фактичний обсяг скидання (м3/год)
143,204
Забруднюючі речовини, скидання яких нормується Фактична концентрація, мг/дм3 Фактичний скид, г/год Гранично-допустимі концентрації, мг/дм3 ГДС, г/год ГДС, перераховані у т/рік
Азот амонійний 0.3400 48.6894 0.3400 48.6894 0.0010
БСК5 3.1500 451.0926 3.1500 451.0926 0.0089
ХСК 26.0000 3723.3040 26.0000 3723.3040 0.0732
Завислі речовини 5.0000 716.0200 5.0000 716.0200 0.0141
Нафтопродукти 0.1000 14.3204 0.1000 14.3204 0.0003
Нітрати 9.4300 1350.4137 9.4300 1350.4137 0.0265
Нітрити 0.0740 10.5971 0.0740 10.5971 0.0002
Сульфати 42.5000 6086.1700 42.5000 6086.1700 0.1196
Фосфати 0.2000 28.6408 0.2000 28.6408 0.0006
Хлориди 27.4860 3936.1051 27.4860 3936.1051 0.0774
Залізо загальне 0.1200 17.1845 0.1200 17.1845 0.0003
Інші показники та характеристики зворотних (стічних) вод
Показники та характеристики зворотних вод (обов’язкові): Розчинний кисень: не менше 4 мг/дм3; Водневий показник (рН): 6,5-8,5; Температура: перевищення не більше ніж +3°С порівняно з її природною температурою у літній період. Показники та характеристики зворотних вод (в залежності від особливостей технології виробництва водокористувача): Рівень токсичності води (на основі біотестування): Затверджені рівні та класи токсичності – Фактичний рівень токсичності (ФРТ): необхідна кратність розбавлення (НКР): - 9, Клас 1; Гранично допустимий рівень токсичності (ГДРТ): Необхідна кратність розбавлення: - 9, Клас 1; Кратність розбавлення у контрольному створі: 10.
Місце скиду (у межах/за межами населеного пункту)
У межах м. Запоріжжя Запорізької області.
Код типу приймача зворотних (стічних) вод
(20) Річка
Назва приймача зворотних (стічних) вод
р. Дніпро
Категорія зворотних (стічних) вод
  • поверхневі (дощові та талі)
Код та назва водного об'єкта
ЧЕР/ДНЕПР/Р.ДНІПРО
Код та назва водогосподарської ділянки
М5.1.3.26 р. Дніпро від греблі Дніпровського водосховища до греблі Каховського водосховища
Тип водовідведення
Водовідведення у поверхневий водний об'єкт
Розшифровка типу водовідведення
Не зазначено
Допустимий обсяг скидання (м3/год)
623,643
Допустимий обсяг скидання (тис. м3/рік)
11,2846
Фактичний обсяг скидання (м3/год)
623,643
Забруднюючі речовини, скидання яких нормується Фактична концентрація, мг/дм3 Фактичний скид, г/год Гранично-допустимі концентрації, мг/дм3 ГДС, г/год ГДС, перераховані у т/рік
Азот амонійний 0.3750 233.8661 0.3750 233.8661 0.0042
БСК5 3.0000 1870.9290 3.0000 1870.9290 0.0339
ХСК 24.0000 14967.4320 24.0000 14967.4320 0.2708
Завислі речовини 5.0000 3118.2150 5.0000 3118.2150 0.0564
Нафтопродукти 0.1100 68.6007 0.1100 68.6007 0.0012
Нітрати 2.7200 1696.3090 2.7200 1696.3090 0.0307
Нітрити 0.0870 54.2569 0.0870 54.2569 0.0010
Сульфати 45.5000 28375.7565 45.5000 28375.7565 0.5134
Фосфати 0.8000 498.9144 0.8000 498.9144 0.0090
Хлориди 29.4260 18351.3189 29.4260 18351.3189 0.3321
Залізо загальне 0.2700 168.3836 0.2700 168.3836 0.0030
Інші показники та характеристики зворотних (стічних) вод
Показники та характеристики зворотних вод: Розчинний кисень: не менше 4 мг/дм3; Водневий показник (рН): 6,5-8,5; Температура: перевищення не більше ніж +3°С порівняно з її природною температурою у літній період. Показники та характеристики зворотних вод (в залежності від особливостей технології виробництва водокористувача): Рівень токсичності води (на основі біотестування): Затверджені рівні та класи токсичності – Фактичний рівень токсичності (ФРТ): необхідна кратність розбавлення (НКР): - 4,851, Клас 1; Гранично допустимий рівень токсичності (ГДРТ): Необхідна кратність розбавлення: - 4,851, Клас 1; Кратність розбавлення у контрольному створі: 5,851.
Місце скиду (у межах/за межами населеного пункту)
У межах м. Запоріжжя Запорізької області.
Код типу приймача зворотних (стічних) вод
(20) Річка
Назва приймача зворотних (стічних) вод
р. Дніпро
Категорія зворотних (стічних) вод
  • поверхневі (дощові та талі)
Код та назва водного об'єкта
ЧЕР/ДНЕПР/Р.ДНІПРО
Код та назва водогосподарської ділянки
М5.1.3.26 р. Дніпро від греблі Дніпровського водосховища до греблі Каховського водосховища
Тип водовідведення
Водовідведення у поверхневий водний об'єкт
Розшифровка типу водовідведення
Не зазначено
Допустимий обсяг скидання (м3/год)
110,669
Допустимий обсяг скидання (тис. м3/рік)
1,8767
Фактичний обсяг скидання (м3/год)
110,669
Забруднюючі речовини, скидання яких нормується Фактична концентрація, мг/дм3 Фактичний скид, г/год Гранично-допустимі концентрації, мг/дм3 ГДС, г/год ГДС, перераховані у т/рік
Азот амонійний 0.3200 35.4141 0.3200 35.4141 0.0006
БСК5 2.2000 243.4718 2.2000 243.4718 0.0041
ХСК 28.0000 3098.7320 28.0000 3098.7320 0.0525
Завислі речовини 5.4100 598.7193 5.4100 598.7193 0.0102
Нафтопродукти 0.0500 5.5335 0.0500 5.5335 0.0001
Нітрати 11.2500 1245.0263 11.2500 1245.0263 0.0211
Нітрити 0.0800 8.8535 0.0800 8.8535 0.0002
Сульфати 58.9000 6518.4041 58.9000 6518.4041 0.1105
Фосфати 0.1200 13.2803 0.1200 13.2803 0.0002
Хлориди 23.9310 2648.4198 23.9310 2648.4198 0.0449
Залізо загальне 0.1000 11.0669 0.1000 11.0669 0.0002
Інші показники та характеристики зворотних (стічних) вод
Показники та характеристики зворотних вод: Розчинний кисень: не менше 4 мг/дм3; Водневий показник (рН): 6,5-8,5; Температура: перевищення не більше ніж +3°С порівняно з її природною температурою у літній період. Показники та характеристики зворотних вод (в залежності від особливостей технології виробництва водокористувача): Рівень токсичності води (на основі біотестування): Затверджені рівні та класи токсичності – Фактичний рівень токсичності (ФРТ): необхідна кратність розбавлення (НКР): - 4,851, Клас 1; Гранично допустимий рівень токсичності (ГДРТ): Необхідна кратність розбавлення: - 4,851, Клас 1; Кратність розбавлення у контрольному створі: 5,851.
Місце скиду (у межах/за межами населеного пункту)
У межах м. Запоріжжя Запорізької області.
Код типу приймача зворотних (стічних) вод
(20) Річка
Назва приймача зворотних (стічних) вод
р. Дніпро (Дніпровське водосховище)
Категорія зворотних (стічних) вод
  • поверхневі (дощові та талі)
Код та назва водного об'єкта
ЧЕР/ДНЕПР/Р.ДНІПРО
Код та назва водогосподарської ділянки
М5.1.3.25 р. Дніпро від греблі Кам’янського водосховища до греблі Дніпровського водосховища (виключаючи рр. Оріль, Самара)
Тип водовідведення
Водовідведення у поверхневий водний об'єкт
Розшифровка типу водовідведення
Не зазначено
Допустимий обсяг скидання (м3/год)
39,324
Допустимий обсяг скидання (тис. м3/рік)
0,8524
Фактичний обсяг скидання (м3/год)
39,324
Забруднюючі речовини, скидання яких нормується Фактична концентрація, мг/дм3 Фактичний скид, г/год Гранично-допустимі концентрації, мг/дм3 ГДС, г/год ГДС, перераховані у т/рік
Азот амонійний 0.3900 15.3364 0.3900 15.3364 0.0003
БСК5 4.0000 157.2960 4.0000 157.2960 0.0034
ХСК 26.0000 1022.4240 26.0000 1022.4240 0.0222
Завислі речовини 7.8100 307.1204 7.8100 307.1204 0.0067
Нафтопродукти 0.1000 3.9324 0.1000 3.9324 0.0001
Нітрати 9.9700 392.0603 9.9700 392.0603 0.0085
Нітрити 0.0800 3.1459 0.0800 3.1459 0.0001
Сульфати 45.0000 1769.5800 45.0000 1769.5800 0.0384
Фосфати 0.4800 18.8755 0.4800 18.8755 0.0004
Хлориди 34.9210 1373.2334 34.9210 1373.2334 0.0298
Залізо загальне 0.1200 4.7189 0.1200 4.7189 0.0001
Інші показники та характеристики зворотних (стічних) вод
Показники та характеристики зворотних вод: Розчинний кисень: не менше 4 мг/дм3; Водневий показник (рН): 6,5-8,5; Температура: перевищення не більше ніж +3°С порівняно з її природною температурою у літній період. Показники та характеристики зворотних вод (в залежності від особливостей технології виробництва водокористувача): Рівень токсичності води (на основі біотестування): Затверджені рівні та класи токсичності – Фактичний рівень токсичності (ФРТ): необхідна кратність розбавлення (НКР): - 9, Клас 1; Гранично допустимий рівень токсичності (ГДРТ): Необхідна кратність розбавлення: - 9, Клас 1; Кратність розбавлення у контрольному створі: 10.
Інші характеристики спеціального водокористування
Показник Обсяги води
м3/добу тис. м3/рік
Отримано від іншого водокористувача 124.0802 28.3012
Отримано від іншого водокористувача зворотної (стічної) води 40.5526 9.7059
Передача води, усього (у т.ч.): 49.4238 11.972
- населенню - -
- вторинним водокористувачам (без використання) 49.4238 11.972
- вторинним водокористувачам (після використання) - -
Скид зворотних (стічних) вод, усього (у т.ч.): 998.801 34.3377
- у поверхневий водний об'єкт 916.8400 16.8288
- на поля фільтрації - -
- передача іншому водокористувачу 81.9610 17.5089
- у накопичувач - -
- у вигріб - -
- в інший приймач - -
Використання води в системах водопостачання: 0 0
- оборотного - -
- повторного - -
Втрати в системах водопостачання - -

Умови спеціального водокористування

1. Дотримуватись вимог водного законодавства, зокрема статті 44 Водного кодексу України, щодо обов’язків водокористувачів.

2. Скидати стічні води, використовуючи рельєф місцевості, заборонено.

3. Відповідно до ст. 25 Водного кодексу України та Порядку ведення державного обліку водокористування, затвердженому наказом Міністерства екології та природних ресурсів України від 16.03.2015 № 78 (зі змінами, затвердженими наказом Міністерства захисту довкілля та природних ресурсів України від 18.12.2020 № 375) щорічно, не пізніше 1 лютого наступного за звітним року, надавати державну звітність за формою № 2ТП-водгосп (річна) у електронному вигляді за посиланням htths://t-services.davr.gov.ua.

4. Дотримуватись встановлених нормативів гранично допустимих скидів (ГДС) забруднюючих речовин із зворотними водами підприємства. Досягнута категорія якості води у контрольному створі нижче скиду не повинна погіршуватись.

5. Не допускати розливу нафтопродуктів, мастил, хімічних та інших забруднюючих речовин (ст. 101 Водний кодекс України).

6. Відповідно до ст. 108 Водного кодексу України, здійснювати невідкладні заходи щодо запобігання стихійному лихові, спричиненому шкідливою дією вод, аваріям на водних об’єктах та ліквідації їх наслідків, повідомляти відповідні органи.

Відомості щодо природоохоронних заходів
Найменування природоохоронного заходу Термін виконання Критерії (показники) досягнення результативності
1 Вести облік води питної якості, яка забирається з мереж КП "Водоканал" м. Запоріжжя та ПрАТ "Третій експедиційний загін підводних та технічних робіт" Постійно Раціональне використання водних ресурсів
2 Здійснювати чистку приямків, колодязів та каналізаційних мереж підприємства для відведення дощових та талих стічних вод Згідно з графіком проведення робіт Запобігання забруднення водного об’єкту дощовими та талими стічними водами
3 Проводити заходи по благоустрою території підприємства, не допускати розливу нафтопродуктів на території Постійно Запобігання забруднення водного об’єкту дощовими та талими стічними водами
4 Здійснювати контроль якісного складу дощових та талих стічних вод, що надходять на скид у Дніпровське водосховище р. Дніпро по випусках №№ 1, 4 та у р. Дніпро по випусках №№2,3 Згідно з графіком відбору проб Запобігання забруднення водного об’єкту дощовими та талими стічними водами
5 Підтримувати оптимальні параметри роботи очисних споруд дощових та талих стічних вод, які відводяться у Дніпровське водосховище р. Дніпро по випуску № 1 Згідно з графіком проведення робіт Запобігання забруднення водного об’єкту завислими речовинами та нафтопродуктами