Зачекайте
Портал електронних послуг
Державне агентство водних ресурсів України
Дозвіл на спеціальне водокористування №235/ЖТ/49д-21 від 30.11.2021
Відомості про водокористувача
Тип водокористувача
Юридична особа
Найменування
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "СВОБОДНА ЕНЕРГІЯ" (ТОВ"СВОБОДНА ЕНЕРГІЯ")
Ідентифікаційні дані
39061041
Місце реєстрації
ХМЕЛЬНИЦЬКА ОБЛАСТЬ, місто ХМЕЛЬНИЦЬКИЙ, пров. ГВАРДІЙСЬКИЙ, буд. 5
Контактні відомості
Телефон: +38-(067)-232-4719
Відомості про дозвіл
Найменування органу, що видав дозвіл
Сектор у Житомирській області Держводагентства
Номер та дата видачі
№235/ЖТ/49д-21 від 30.11.2021
Строк дії
з 30.11.2021 по 30.11.2024
Поточний стан
діючий
Форма дозволу
паперова
Регіон водокористування
ЖИТОМИРСЬКА ОБЛАСТЬ
Мета водокористування
  • Пропуск води через турбіни ГЕС та ГАЕС для вироблення електроенергії
Перелік місць водокористування (водозабір)
Фактичне місце здійснення діяльності
р. Гнилоп’ять, басейн р. Дніпро, с. Рудня - Городище Житомирський район Житомирська область
Код типу джерела водопостачання
(20) Річка
Код та назва джерела водопостачання
ЧЕР/ДНЕПР/0955/0258/Р.ГНИЛОП'ЯТЬ
Код та назва водогосподарської ділянки
М5.1.2.05 р. Тетерів від витоку до г/п Житомир
Тип водокористування
Забір з поверхневих джерел
Розшифровка типу водокористування
Не зазначено
Ліміт забору води
Показник Обсяги води
м3/добу тис. м3/рік
Забір води, усього (у т.ч.): 397440 118368
- з поверхневих джерел (окремо для кожного джерела) 397440 118368
Р.ГНИЛОП'ЯТЬ 397440 118368.0
- з підземних джерел (окремо для кожного річкового басейну) - -
Ліміт використання води
Показник Обсяги води
м3/добу тис. м3/рік
Використання води на власні потреби, усього (у т.ч.): 397440 118368
з поверхневих джерел: 397440 118368
- на питні і санітарно-гігієнічні потреби - -
- на виробничі потреби - -
- на пропуск води через турбіни гес та гаес для вироблення електроенергії 397440 118368.0
з підземних джерел: - -
- на питні і санітарно-гігієнічні потреби - -
- на виробничі потреби - -
- на пропуск води через турбіни гес та гаес для вироблення електроенергії
від іншого водокористувача: - -
- на питні і санітарно-гігієнічні потреби - -
- на виробничі потреби - -
- на пропуск води через турбіни гес та гаес для вироблення електроенергії
Перелік місць водокористування (водовідведення)
Відомості відсутні
Інші характеристики спеціального водокористування
Показник Обсяги води
м3/добу тис. м3/рік
Отримано від іншого водокористувача - -
Отримано від іншого водокористувача зворотної (стічної) води
Передача води, усього (у т.ч.): - -
- населенню - -
- вторинним водокористувачам (без використання) - -
- вторинним водокористувачам (після використання) - -
Скид зворотних (стічних) вод, усього (у т.ч.): - -
- у поверхневий водний об'єкт - -
- на поля фільтрації - -
- передача іншому водокористувачу - -
- у накопичувач - -
- у вигріб - -
- в інший приймач - -
Використання води в системах водопостачання:
- оборотного
- повторного
Втрати в системах водопостачання

Умови спеціального водокористування

1. Постійно дотримуватись вимог водного законодавства при користуванні землями водного фонду та водними об'єктами.

2. Згідно з Порядком ведення державного обліку водокористування, затвердженим наказом Мінприроди від 16.03.2015 №78, щорічно не пізніше ніж 1 лютого року, наступного за звітним періодом, надавати звіт про використання води за формою 2ТП - водгосп (річна) .

3. За місяць до закінчення терміну дії дозволу на СВК або при зміні умов водокористування подати документи на його поновлення.

4. Спрацювання та наповнення водного об'єкта за періодами року встановлюється режимом роботи виданим сектором у Житомирській області Держводагентства.

5. Для забезпечення екологічних (санітарних) витрат здійснювати пониження рівня води у водоймі до 0,5м.

6. Прийняти до виконанння природоохоронні заходи, які зазначені в дозволі на спеціальне водокористування. 

7. У разі припинення діяльності анулювати дозвіл на спеціальне водокористування та повідомити організацію, що належить до сфери управління Держводагентства, про припинення подання звіту №2ТП - водгосп (річна)

Відомості щодо природоохоронних заходів
Найменування природоохоронного заходу Термін виконання Критерії (показники) досягнення результативності
1 Систематичний контроль за станом споруд гідровузла постійно Раціональне використання водних ресурсів
2 Очистка сміттєзатримуючих решіток постійно Захист від забруднення
3 Спостереження за показниками ефективності енергетичного використання стоку постійно Раціональне використання води
4 Облік рівнів води по водомірних рейках, встановлених у верхньому та нижньому б’єфі гідровузла постійно Раціональне використання води
5 Забезпечити екологічні витрати по р. Гнилоп’ять на протязі року не менше 690,48тис.м3/міс або 0,26м3/с постійно Захист від виснаження водотоку
6 Подавати Басейновому управлінню водних ресурсів річки Прип’ять звіт про використання води по формі №2ТП - водгосп (річна) 1 раз в рік (до 01 лютого наступного за звітним роком) Захист від виснаження водотоку