Зачекайте
Портал електронних послуг
Державне агентство водних ресурсів України
Дозвіл на спеціальне водокористування №493/ЗП/49д-21 від 25.11.2021
Відомості про водокористувача
Тип водокористувача
Юридична особа
Найменування
АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "УКРАЇНСЬКИЙ НАУКОВО-ДОСЛІДНИЙ ПРОЕКТНО-КОНСТРУКТОРСЬКИЙ ТА ТЕХНОЛОГІЧНИЙ ІНСТИТУТ ТРАНСФОРМАТОРОБУДУВАННЯ"
Ідентифікаційні дані
00216757
Місце реєстрації
ЗАПОРІЗЬКА ОБЛАСТЬ, місто ЗАПОРІЖЖЯ, вул. ДНІПРОВСЬКЕ ШОСЕ, буд. 11
Контактні відомості
Телефон: +38-(061)-284-5201
Відомості про дозвіл
Найменування органу, що видав дозвіл
Сектор у Запорізькій області Держводагентства
Номер та дата видачі
№493/ЗП/49д-21 від 25.11.2021
Строк дії
з 01.01.2022 по 01.01.2025
Поточний стан
діючий
Форма дозволу
паперова
Регіон водокористування
ЗАПОРІЗЬКА ОБЛАСТЬ
Мета водокористування
  • Питні і санітарно-гігієнічні потреби
  • Виробничі потреби
  • Передача води вторинним водокористувачам
Перелік місць водокористування (водозабір)
Фактичне місце здійснення діяльності
У межах м. Запоріжжя Запорізької області
Код типу джерела водопостачання
Код та назва джерела водопостачання
Код та назва водогосподарської ділянки
М5.1.3.25 р. Дніпро від греблі Кам’янського водосховища до греблі Дніпровського водосховища (виключаючи рр. Оріль, Самара)
Тип водокористування
Забір від іншого водокористувача
Розшифровка типу водокористування
Не зазначено
Ліміт забору води
Показник Обсяги води
м3/добу тис. м3/рік
Забір води, усього (у т.ч.): - -
- з поверхневих джерел (окремо для кожного джерела) - -
- з підземних джерел (окремо для кожного річкового басейну) - -
Ліміт використання води
Показник Обсяги води
м3/добу тис. м3/рік
Використання води на власні потреби, усього (у т.ч.): 276.4416 22.9988
з поверхневих джерел: - -
- на питні і санітарно-гігієнічні потреби - -
- на виробничі потреби - -
- на інші потреби - -
з підземних джерел: - -
- на питні і санітарно-гігієнічні потреби - -
- на виробничі потреби - -
- на інші потреби - -
від іншого водокористувача: 276.4416 22.9988
- на питні і санітарно-гігієнічні потреби 30.1744 7.5437
- на виробничі потреби 246.2672 15.4551
- на інші потреби - -
Перелік місць водокористування (водовідведення)
Місце скиду (у межах/за межами населеного пункту)
У межах м. Запоріжжя Запорізької області
Код типу приймача зворотних (стічних) вод
(95) Зворотні (стічні) води, які передаються іншому водокористувачу для подальшого водовідведення
Назва приймача зворотних (стічних) вод
Каналізаційні мережі КП "Водоканал" м. Запоріжжя
Категорія зворотних (стічних) вод
  • господарсько-побутові
  • виробничі
Код та назва водного об'єкта
Код та назва водогосподарської ділянки
М5.1.3.26 р. Дніпро від греблі Дніпровського водосховища до греблі Каховського водосховища
Тип водовідведення
Водовідведення (передача) іншому водокористувачу
Розшифровка типу водовідведення
Не зазначено
Місце скиду (у межах/за межами населеного пункту)
У межах м. Запоріжжя Запорізької області. Спосіб очистки зворотних вод - механічний, потужність очисних споруд - 199,6 тис. м3/рік.
Код типу приймача зворотних (стічних) вод
(20) Річка
Назва приймача зворотних (стічних) вод
річка Верхня Хортиця
Категорія зворотних (стічних) вод
  • виробничі
Код та назва водного об'єкта
ЧЕР/ДНЕПР/0311/0006/Р.ВЕРХНЯ ХОРТИЦЯ
Код та назва водогосподарської ділянки
М5.1.3.26 р. Дніпро від греблі Дніпровського водосховища до греблі Каховського водосховища
Тип водовідведення
Водовідведення у поверхневий водний об'єкт
Розшифровка типу водовідведення
Не зазначено
Допустимий обсяг скидання (м3/год)
3,2050
Допустимий обсяг скидання (тис. м3/рік)
1,3399
Фактичний обсяг скидання (м3/год)
0,2988
Забруднюючі речовини, скидання яких нормується Фактична концентрація, мг/дм3 Фактичний скид, г/год Гранично-допустимі концентрації, мг/дм3 ГДС, г/год ГДС, перераховані у т/рік
Азот амонійний 0.4200 0.1255 0.4200 1.3461 0.0006
БСК5 3.0000 0.8964 3.0000 9.6150 0.0040
ХСК 29.0000 8.6652 29.0000 92.9450 0.0389
Завислі речовини 7.2000 2.1514 7.2000 23.0760 0.0096
Нафтопродукти 0.1500 0.0448 0.1500 0.4808 0.0002
Нітрати 6.2000 1.8526 6.2000 19.8710 0.0083
Нітрити 0.0800 0.0239 0.0800 0.2564 0.0001
Сульфати 81.0000 24.2028 81.0000 259.6050 0.1085
Фосфати 0.2000 0.0598 0.2000 0.6410 0.0003
Хлориди 61.6000 18.4061 61.6000 197.4280 0.0825
Залізо загальне 0.2800 0.0837 0.2800 0.8974 0.0004
ПАР 0.1000 0.0299 0.1000 0.3205 0.0001
Інші показники та характеристики зворотних (стічних) вод
Затверджені властивості зворотних вод: Розчинний кисень: не менше 4 мг/куб.дм; водневий показник (рН): 6,5-8,5; температура: перевищення не більше ніж +3°С порівняно з її природною температурою у літній період. Показники та характеристики зворотних вод (у залежності від особливостей технології виробництва водокористувача): Показники токсичності: Затверджені рівні та класи токсичності – Фактичний рівень токсичності (ФРТ): необхідна кратність розбавлення (НКР): - 9, Клас 1; Гранично допустимий рівень токсичності (ГДРТ): Необхідна кратність розбавлення: - 9, Клас 1; Кратність розбавлення у контрольному створі: 10.
Місце скиду (у межах/за межами населеного пункту)
У межах м. Запоріжжя Запорізької області (випуск № 1). Спосіб очистки зворотних вод - механічний, потужність очисних споруд - 199,6 тис. м3/рік.
Код типу приймача зворотних (стічних) вод
(20) Річка
Назва приймача зворотних (стічних) вод
річка Верхня Хортиця
Категорія зворотних (стічних) вод
  • виробничі
  • поверхневі (дощові та талі)
Код та назва водного об'єкта
ЧЕР/ДНЕПР/0311/0006/Р.ВЕРХНЯ ХОРТИЦЯ
Код та назва водогосподарської ділянки
М5.1.3.26 р. Дніпро від греблі Дніпровського водосховища до греблі Каховського водосховища
Тип водовідведення
Водовідведення у поверхневий водний об'єкт
Розшифровка типу водовідведення
Не зазначено
Допустимий обсяг скидання (м3/год)
1052,1590
Допустимий обсяг скидання (тис. м3/рік)
25,6162
Фактичний обсяг скидання (м3/год)
1049,2528
Забруднюючі речовини, скидання яких нормується Фактична концентрація, мг/дм3 Фактичний скид, г/год Гранично-допустимі концентрації, мг/дм3 ГДС, г/год ГДС, перераховані у т/рік
Азот амонійний 0.4200 440.6862 0.4200 441.9068 0.0108
БСК5 3.0000 3147.7584 3.0000 3156.4770 0.0768
ХСК 29.0000 30428.3312 29.0000 30512.6110 0.7429
Завислі речовини 8.7000 9128.4994 8.7000 9153.7833 0.2229
Нафтопродукти 0.1000 104.9253 0.1000 105.2159 0.0026
Нітрати 6.0000 6295.5168 6.0000 6312.9540 0.1537
Нітрити 0.0800 83.9402 0.0800 84.1727 0.0020
Сульфати 55.0000 57708.9040 55.0000 57868.7450 1.4089
Фосфати 0.1700 178.3730 0.1700 178.8670 0.0044
Хлориди 32.0000 33576.0896 32.0000 33669.0880 0.8197
Залізо загальне 0.3000 314.7758 0.3000 315.6477 0.0077
ПАР 0.0270 28.3298 0.0270 28.4083 0.0007
Інші показники та характеристики зворотних (стічних) вод
Затверджені властивості зворотних вод: Розчинний кисень: не менше 4 мг/куб.дм; водневий показник (рН): 6,5-8,5; температура: перевищення не більше ніж +3°С порівняно з її природною температурою у літній період. Показники та характеристики зворотних вод (у залежності від особливостей технології виробництва водокористувача): Показники токсичності: Затверджені рівні та класи токсичності – Фактичний рівень токсичності (ФРТ): необхідна кратність розбавлення (НКР): 0, Клас 1; Гранично допустимий рівень токсичності (ГДРТ): Необхідна кратність розбавлення: 0, Клас 1; Кратність розбавлення у контрольному створі: 1.
Інші характеристики спеціального водокористування
Показник Обсяги води
м3/добу тис. м3/рік
Отримано від іншого водокористувача 277.8227 23.3442
Отримано від іншого водокористувача зворотної (стічної) води 1.3811 0.3454
Передача води, усього (у т.ч.): 1.3811 0.3454
- населенню - -
- вторинним водокористувачам (без використання) 1.3811 0.3454
- вторинним водокористувачам (після використання) - -
Скид зворотних (стічних) вод, усього (у т.ч.): 1146.1145 37.9169
- у поверхневий водний об'єкт 1057.759 26.9561
- на поля фільтрації - -
- передача іншому водокористувачу 88.3555 10.9608
- у накопичувач - -
- у вигріб - -
- в інший приймач - -
Використання води в системах водопостачання: 1069.24 267.31
- оборотного 1069.24 267.31
- повторного - -
Втрати в системах водопостачання - -

Умови спеціального водокористування

1. Дотримуватись вимог водного законодавства, зокрема статті 44 Водного кодексу України, щодо обов’язків водокористувачів.

2. Скидати стічні води, використовуючи рельєф місцевості, заборонено.

3. Відповідно до ст. 25 Водного кодексу України та Порядку ведення державного обліку водокористування, затвердженому наказом Міністерства екології та природних ресурсів України від 16.03.2015 № 78 (зі змінами, затвердженими наказом Міністерства захисту довкілля та природних ресурсів України від 18.12.2020 № 375) щорічно, не пізніше 1 лютого наступного за звітним року, надавати державну звітність за формою № 2ТП-водгосп (річна) у електронному вигляді за посиланням htths://t-services.davr.gov.ua.

4. Дотримуватись встановлених нормативів гранично допустимих скидів (ГДС) забруднюючих речовин із зворотними водами підприємства. Досягнута категорія якості води у контрольному створі нижче скиду не повинна погіршуватись.

5. Не допускати розливу нафтопродуктів, мастил, хімічних та інших забруднюючих речовин (ст. 101 Водний кодекс України).

6. Землі водного фонду утримувати в належному санітарному стані, не допускати порушення режиму господарювання (ст. 85, 87, 88, 89 Водного кодексу України).

7. Відповідно до ст. 108 Водного кодексу України, здійснювати невідкладні заходи щодо запобігання стихійному лихові, спричиненому шкідливою дією вод, аваріям на водних об’єктах та ліквідації їх наслідків, повідомляти відповідні органи.

Відомості щодо природоохоронних заходів
Найменування природоохоронного заходу Термін виконання Критерії (показники) досягнення результативності
1 Вести облік води питної якості, яка забирається з мереж КП "Водоканал" м. Запоріжжя Постійно Раціональне використання водних ресурсів
2 Здійснювати чистку приямків, колодязів каналізаційної мережі підприємства для відведення виробничих, дощових та талих стічних вод Згідно з графіком Запобігання забруднення водного об’єкту зливовими стічними водами
3 Проводити заходи по благоустрою території підприємства, не допускати розливу нафтопродуктів Постійно Запобігання забруднення водного об’єкту зливовими стічними водами
4 Здійснювати контроль якісного складу виробничих, дощових та талих стічних вод, що надходять на скид у р.Верхня Хортиця по випуску №1 Згідно з графіком Запобігання забруднення водного об’єкту зливовими стічними водами
5 Підтримувати оптимальні параметри роботи очисних споруд групи підприємств Правого берега Згідно з графіком Запобігання забруднення водного об’єкту завислими речовинами та нафтопродуктами