Зачекайте
Портал електронних послуг
Державне агентство водних ресурсів України
Дозвіл на спеціальне водокористування №492/ЗП/49д-21 від 23.11.2021
Відомості про водокористувача
Тип водокористувача
Юридична особа
Найменування
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ФЕРРОКС"
Ідентифікаційні дані
39148222
Місце реєстрації
ЗАПОРІЗЬКА ОБЛАСТЬ, місто ЗАПОРІЖЖЯ, вул. ПІВДЕННЕ ШОСЕ, буд. 59
Контактні відомості
Телефон: +38-(061)-284-9303
Відомості про дозвіл
Найменування органу, що видав дозвіл
Сектор у Запорізькій області Держводагентства
Номер та дата видачі
№492/ЗП/49д-21 від 23.11.2021
Строк дії
з 01.01.2022 по 01.01.2025
Поточний стан
діючий
Форма дозволу
паперова
Регіон водокористування
ЗАПОРІЗЬКА ОБЛАСТЬ
Мета водокористування
  • Питні і санітарно-гігієнічні потреби
  • Виробничі потреби
Перелік місць водокористування (водозабір)
Фактичне місце здійснення діяльності
У межах м. Запоріжжя Запорізької області.
Код типу джерела водопостачання
Код та назва джерела водопостачання
Код та назва водогосподарської ділянки
М5.1.3.25 р. Дніпро від греблі Кам’янського водосховища до греблі Дніпровського водосховища (виключаючи рр. Оріль, Самара)
Тип водокористування
Забір від іншого водокористувача
Розшифровка типу водокористування
Не зазначено
Фактичне місце здійснення діяльності
У межах м.Запоріжжя Запорізької області.
Код типу джерела водопостачання
Код та назва джерела водопостачання
Код та назва водогосподарської ділянки
М5.1.3.25 р. Дніпро від греблі Кам’янського водосховища до греблі Дніпровського водосховища (виключаючи рр. Оріль, Самара)
Тип водокористування
Забір від іншого водокористувача
Розшифровка типу водокористування
Не зазначено
Ліміт забору води
Показник Обсяги води
м3/добу тис. м3/рік
Забір води, усього (у т.ч.): - -
- з поверхневих джерел (окремо для кожного джерела) - -
- з підземних джерел (окремо для кожного річкового басейну) - -
Ліміт використання води
Показник Обсяги води
м3/добу тис. м3/рік
Використання води на власні потреби, усього (у т.ч.): 397.0515 81.7799
з поверхневих джерел: - -
- на питні і санітарно-гігієнічні потреби - -
- на виробничі потреби - -
- на інші потреби - -
з підземних джерел: - -
- на питні і санітарно-гігієнічні потреби - -
- на виробничі потреби - -
- на інші потреби - -
від іншого водокористувача: 397.0515 81.7799
- на питні і санітарно-гігієнічні потреби 48.3661 15.9824
- на виробничі потреби 348.6854 65.7975
- на інші потреби - -
Перелік місць водокористування (водовідведення)
Місце скиду (у межах/за межами населеного пункту)
У межах м. Запоріжжя Запорізької області.
Код типу приймача зворотних (стічних) вод
(95) Зворотні (стічні) води, які передаються іншому водокористувачу для подальшого водовідведення
Назва приймача зворотних (стічних) вод
Каналізаційні мережі КП "Водоканал" м. Запоріжжя.
Категорія зворотних (стічних) вод
Код та назва водного об'єкта
Код та назва водогосподарської ділянки
М5.1.3.26 р. Дніпро від греблі Дніпровського водосховища до греблі Каховського водосховища
Тип водовідведення
Водовідведення (передача) іншому водокористувачу
Розшифровка типу водовідведення
Не зазначено
Місце скиду (у межах/за межами населеного пункту)
У межах м. Запоріжжя Запорізької області.
Код типу приймача зворотних (стічних) вод
(20) Річка
Назва приймача зворотних (стічних) вод
р. Дніпро
Категорія зворотних (стічних) вод
  • поверхневі (дощові та талі)
Код та назва водного об'єкта
ЧЕР/ДНЕПР/Р.ДНІПРО
Код та назва водогосподарської ділянки
М5.1.3.26 р. Дніпро від греблі Дніпровського водосховища до греблі Каховського водосховища
Тип водовідведення
Водовідведення у поверхневий водний об'єкт
Розшифровка типу водовідведення
Не зазначено
Допустимий обсяг скидання (м3/год)
363,6008
Допустимий обсяг скидання (тис. м3/рік)
6,3713
Фактичний обсяг скидання (м3/год)
350,8100
Забруднюючі речовини, скидання яких нормується Фактична концентрація, мг/дм3 Фактичний скид, г/год Гранично-допустимі концентрації, мг/дм3 ГДС, г/год ГДС, перераховані у т/рік
Азот амонійний 0.6900 242.0589 0.6900 250.8846 0.0044
БСК5 4.0700 1427.7967 4.0700 1479.8553 0.0259
ХСК 27.4900 9643.7669 27.4900 9995.3860 0.1751
Завислі речовини 5.0000 1754.0500 5.0000 1818.0040 0.0319
Нафтопродукти 0.1100 38.5891 0.1100 39.9961 0.0007
Нітрати 14.8000 5191.9880 14.8000 5381.2918 0.0943
Нітрити 0.3700 129.7997 0.3700 134.5323 0.0024
Сульфати 113.9600 39978.3076 113.9600 41435.9472 0.7261
Фосфати 3.1500 1105.0515 3.1500 1145.3425 0.0201
Хлориди 87.3000 30625.7130 87.3000 31742.3498 0.5562
Залізо загальне 0,2500 87,7025 0,2500 90,9002 0,0016
Інші показники та характеристики зворотних (стічних) вод
Показники та характеристики зворотних вод: Розчинний кисень: не менше 4 мг/дм3; Водневий показник (рН): 6,5-8,5; Температура: перевищення не більше ніж +3°С порівняно з її природною температурою в літній період. Показники та характеристики зворотних вод (в залежності від особливостей технології виробництва водокористувача): Рівень токсичності води (на основі біотестування): Затверджені рівні та класи токсичності – Фактичний рівень токсичності (ФРТ): необхідна кратність розбавлення (НКР): - 0,9025, Клас 1; Гранично допустимий рівень токсичності (ГДРТ): Необхідна кратність розбавлення: - 0,9025, Клас 1; Кратність розбавлення у контрольному створі: 1,9025.
Інші характеристики спеціального водокористування
Показник Обсяги води
м3/добу тис. м3/рік
Отримано від іншого водокористувача 397.0515 81.7799
Отримано від іншого водокористувача зворотної (стічної) води - -
Передача води, усього (у т.ч.): - -
- населенню - -
- вторинним водокористувачам (без використання) - -
- вторинним водокористувачам (після використання) - -
Скид зворотних (стічних) вод, усього (у т.ч.): 587.3889 29.491
- у поверхневий водний об'єкт 363.6008 6.3713
- на поля фільтрації - -
- передача іншому водокористувачу 223.7881 23.1197
- у накопичувач - -
- у вигріб - -
- в інший приймач - -
Використання води в системах водопостачання: 13814.34 5042.2341
- оборотного 13813.68 5041.9932
- повторного 0.66 0.2409
Втрати в системах водопостачання - -

Умови спеціального водокористування

1. Дотримуватись вимог водного законодавства, зокрема статті 44 Водного кодексу України, щодо обов’язків водокористувачів.

2. Скидати стічні води, використовуючи рельєф місцевості, заборонено.

3. Відповідно до ст. 25 Водного кодексу України та Порядку ведення державного обліку водокористування, затвердженому наказом Міністерства екології та природних ресурсів України від 16.03.2015 № 78 (зі змінами, затвердженими наказом Міністерства захисту довкілля та природних ресурсів України від 18.12.2020 № 375) щорічно, не пізніше 1 лютого наступного за звітним року, надавати державну звітність за формою № 2ТП-водгосп (річна) у електронному вигляді за посиланням htths://t-services.davr.gov.ua.

4. Дотримуватись встановлених нормативів гранично допустимих скидів (ГДС) забруднюючих речовин із зворотними водами підприємства. Досягнута категорія якості води у контрольному створі нижче скиду не повинна погіршуватись.

5. Не допускати розливу нафтопродуктів, мастил, хімічних та інших забруднюючих речовин (ст. 101 Водний кодекс України).

6. Відповідно до ст. 108 Водного кодексу України, здійснювати невідкладні заходи щодо запобігання стихійному лихові, спричиненому шкідливою дією вод, аваріям на водних об’єктах та ліквідації їх наслідків, повідомляти відповідні органи.

Відомості щодо природоохоронних заходів
Найменування природоохоронного заходу Термін виконання Критерії (показники) досягнення результативності
1 Дотримуватись встановлених лімітів використання води. Вести облік використання води. Постійно Раціональне використання водних ресурсів
2 Не допускати втрат води, своєчасно проводити ремонт трубопроводів та запірної арматури. Постійно Раціональне використання водних ресурсів
3 Зберігати лічильники води у справному стані. Своєчасно проводити державну повірку приладів обліку води. Постійно/Згідно плану-графіку Раціональне використання водних ресурсів
4 Утримувати територію підприємства в належному санітарному стані. Постійно Попередження забруднення та засмічення поверхневих вод
5 Періодична чистка дощоприймачів та каналізаційної мережі підприємства для відведення дощових та талих вод. 1 раз на квартал Попередження забруднення та засмічення поверхневих вод
6 Здійснювати лабораторний контроль якісного складу зливових та талих вод, що надходять на скид у р. Дніпро по випуску №1. Згідно графіку відбору проб. Попередження забруднення поверхневих вод
7 Проводити заходи по благоустрою території підприємства, не допускати розливу нафтопродуктів на території підприємства. Постійно Попередження забруднення та засмічення поверхневих вод