Зачекайте
Портал електронних послуг
Державне агентство водних ресурсів України
Дозвіл на спеціальне водокористування №83/ЗК/49д-21 від 25.11.2021
Відомості про водокористувача
Тип водокористувача
Юридична особа
Найменування
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ТЕМП ЕКСПЕРТ"
Ідентифікаційні дані
43986407
Місце реєстрації
90615, Закарпатська область, Рахівський район, смт Великий Бичків, вул. Грушевського, буд. 107
Контактні відомості
Телефон: +38-(067)-077-6777
Відомості про дозвіл
Найменування органу, що видав дозвіл
Сектор у Закарпатській області Держводагентства
Номер та дата видачі
№83/ЗК/49д-21 від 25.11.2021
Строк дії
з 25.11.2021 по 25.11.2024
Поточний стан
діючий
Форма дозволу
паперова
Регіон водокористування
ЗАКАРПАТСЬКА ОБЛАСТЬ
Мета водокористування
 • Питні і санітарно-гігієнічні потреби
 • Виробничі потреби
Перелік місць водокористування (водозабір)
Фактичне місце здійснення діяльності
Водозабір №1 - свердловина №1-ВБ, глибина 20 м, дебіт - 6 м3/год, вул. Грушевського, 107, смт. Великий Бичків, Рахівський район, Закарпатська область, басейн р. Тиса.
Код типу джерела водопостачання
(60) Підземний водоносний горизонт
Код та назва джерела водопостачання
ЧЕР/ДУНАЙ/1218/Р.ТИСА
Код та назва водогосподарської ділянки
М5.3.1.01 р. Тиса від витоку до державного кордону
Тип водокористування
Забір з підземних джерел
Розшифровка типу водокористування
Не зазначено
Ліміт забору води
Показник Обсяги води
м3/добу тис. м3/рік
Забір води, усього (у т.ч.): 14.669 5.162
- з поверхневих джерел (окремо для кожного джерела) - -
- з підземних джерел (окремо для кожного річкового басейну) 14.669 5.162
Р.ТИСА 14.669 5.162
Ліміт використання води
Показник Обсяги води
м3/добу тис. м3/рік
Використання води на власні потреби, усього (у т.ч.): 14.669 5.162
з поверхневих джерел: - -
- на питні і санітарно-гігієнічні потреби - -
- на виробничі потреби - -
- на інші потреби - -
з підземних джерел: 14.669 5.162
- на питні і санітарно-гігієнічні потреби 0.370 0.113
- на виробничі потреби 14.299 5.049
- на інші потреби - -
від іншого водокористувача: - -
- на питні і санітарно-гігієнічні потреби - -
- на виробничі потреби - -
- на інші потреби - -
Перелік місць водокористування (водовідведення)
Місце скиду (у межах/за межами населеного пункту)
Випуск №1 - у річку Тиса/у межах населеного пункту смт. Великий Бичків, Рахівський район, Закарпатська область.
Код типу приймача зворотних (стічних) вод
(20) Річка
Назва приймача зворотних (стічних) вод
Категорія зворотних (стічних) вод
 • господарсько-побутові
 • виробничі
Код та назва водного об'єкта
ЧЕР/ДУНАЙ/1218/Р.ТИСА
Код та назва водогосподарської ділянки
М5.3.1.01 р. Тиса від витоку до державного кордону
Тип водовідведення
Водовідведення у поверхневий водний об'єкт
Розшифровка типу водовідведення
Не зазначено
Допустимий обсяг скидання (м3/год)
0,7687
Допустимий обсяг скидання (тис. м3/рік)
5,88
Фактичний обсяг скидання (м3/год)
0,7687
Забруднюючі речовини, скидання яких нормується Фактична концентрація, мг/дм3 Фактичний скид, г/год Гранично-допустимі концентрації, мг/дм3 ГДС, г/год ГДС, перераховані у т/рік
Азот амонійний 2.000 1.5374 2.000 1.5374 0.01176
БСК5 14.900 11.45363 14.900 11.45363 0.087612
ХСК 32.500 24.98275 30.000 23.061 0.1764
Завислі речовини 14.700 11.29989 14.700 11.29989 0.086436
Нафтопродукти 0.030 0.023061 0.030 0.023061 0.0001764
Нітрати 16.700 12.83729 45.000 34.5915 0.2646
Нітрити 1.850 1.422095 3.300 2.53671 0.019404
Сульфати 82.400 63.34088 82.400 63.34088 0.484512
Фосфати 3.350 2.575145 3.350 2.575145 0.019698
Хлориди 120.300 92.47461 120.300 92.47461 0.707364
Залізо (загальне) 0,290 0,222923 0,290 0,222923 0,0017052
Мінералізація 537,000 412,7919 537,000 412,7919 3,15756
СПАР 0,450 0,345915 0,450 0,345915 0,002646
Інші показники та характеристики зворотних (стічних) вод
1) розчинений кисень >=4 мг/дм3; 2) водневий показник (рН) 6,5-8,5; 3) температура <= 5 С прирощення; 4) коліфаги < 100 в дм3; 5) лактозопозитивні кишкові палички < 5000 в дм3; 6) рівень токсичності води (на основі біотестування ) не нормується; 7) радіоактивність води (сумарна радіоактивність) <= фонових значень.
Місце скиду (у межах/за межами населеного пункту)
Випуск №2 - у річку Тиса / в межах населеного пункту смт. Великий Бичків, Рахівський район, Закарпатська область.
Код типу приймача зворотних (стічних) вод
(20) Річка
Назва приймача зворотних (стічних) вод
Категорія зворотних (стічних) вод
 • поверхневі (дощові та талі)
Код та назва водного об'єкта
ЧЕР/ДУНАЙ/1218/Р.ТИСА
Код та назва водогосподарської ділянки
М5.3.1.01 р. Тиса від витоку до державного кордону
Тип водовідведення
Водовідведення у поверхневий водний об'єкт
Розшифровка типу водовідведення
Не зазначено
Допустимий обсяг скидання (м3/год)
0.2608
Допустимий обсяг скидання (тис. м3/рік)
1.189
Фактичний обсяг скидання (м3/год)
0.2608
Забруднюючі речовини, скидання яких нормується Фактична концентрація, мг/дм3 Фактичний скид, г/год Гранично-допустимі концентрації, мг/дм3 ГДС, г/год ГДС, перераховані у т/рік
Азот амонійний 1.350 0.35208 1.350 0.35208 0.00160515
БСК5 13.700 3.57296 13.700 3.57296 0.0162893
ХСК 25.900 6.75472 25.900 6.75472 0.0307951
Завислі речовини 13.700 3.57296 13.700 3.57296 0.0162893
Нафтопродукти 0.025 0.00652 0.025 0.00652 0.00002972
Нітрати 6.700 1.74736 6.700 1.74736 0.0079663
Нітрити 0.920 0.239936 0.920 0.239936 0.00109388
Сульфати 70.400 18.36032 70.400 18.36032 0.0837056
Фосфати 2.170 0.565936 2.170 0.565936 0.00258013
Хлориди 95.600 24.93248 95.600 24.93248 0.1136684
Залізо (загальне) 0.370 0.096496 0.300 0.07824 0.0003567
Мінералізація 457.000 119.1856 457.000 119.1856 0.543373
СПАР 0.257 0.0670256 0.257 0.0670256 0.00030557
Інші показники та характеристики зворотних (стічних) вод
1) розчинений кисень >= 4 мг/дм3; 2) водневий показник (рН) 6,5-8,5; 3) температура <=5 С прирощення; 4) коліфаги < 100 в дм3; 5) лактопозитивні кишкові палички <5000 в дм3; 6) рівень токсичності води (на основі біотестування) не нормується; 7) радіоактивність води (сумарна радіоактивність) <= фонових значень.
Інші характеристики спеціального водокористування
Показник Обсяги води
м3/добу тис. м3/рік
Отримано від іншого водокористувача - -
Отримано від іншого водокористувача зворотної (стічної) води - -
Передача води, усього (у т.ч.): - -
- населенню - -
- вторинним водокористувачам (без використання) - -
- вторинним водокористувачам (після використання) - -
Скид зворотних (стічних) вод, усього (у т.ч.): 24.706 7.069
- у поверхневий водний об'єкт 24.706 7.069
- на поля фільтрації - -
- передача іншому водокористувачу - -
- у накопичувач - -
- у вигріб - -
- в інший приймач - -
Використання води в системах водопостачання: 0 0
- оборотного - -
- повторного - -
Втрати в системах водопостачання - -

Умови спеціального водокористування

1. Дотримуватись вимог водного законодавства, зокрема статті 44 Водного кодексу України щодо обов’язків водокористувачів.

2. Згідно з Порядком ведення державного обліку водокористування, затвердженим наказом Мінприроди від 16.03.2015 № 78, щорічно, не пізніше ніж 1 лютого року, наступного за звітним періодом, надавати звіт про використання води за формою 2ТП водгосп (річна).

3. Застосовувати воду для питних потреб тільки при відповідності якості води до вимог ДСанПіН 2.2.4-171-10.

4. Дотримуватись встановлених лімітів водоспоживання.

5. Дотримуватись встановлених нормативів гранично допустимих скидів (ГДС) забруднюючих речовин із зворотними водами підприємства.

6. Скидати стічні води, використовуючи рельєф місцевості, заборонено.

7. У разі наявності чинних дозволів на спеціальне водокористування для зазначених місць водокористування, анулювати їх у найкоротший термін.

8. Здійснювати регулярний контроль (не менше одного раз на квартал) акредитованою лабораторією за якістю стічних вод, які скидаються у поверхневий водний об’єкт.

9. Забезпечувати безперебійну роботу очисних споруд та нормативну очистку стічних вод.

10. При змінах у водокористуванні одержати новий дозвіл на спеціальне водокористування.

11. У разі припинення юридичної особи, анулювати дозвіл на спеціальне водокористування та повідомити про припинення здачі звіту про використання води за формою 2ТП водгосп (річна) організацію, що належать до сфери управління Держводагентства, за місцем здійснення водокористування.

 

Умови спеціального водокористування Держгеонадра

Державна служба геології та надр України опрацювали заяву на отримання дозволу на спеціальне водокористування Товариства з обмеженою відповідальністю «ТЕМП ЕКСПЕРТ» (код ЄДРПОУ 43986407), Закарпатська обл., Рахівський р-н, смт. Великий Бичків, вул. Грушевського, 107 (лист сектору у Закарпатській області ДАВРУ від 02.11.2021 № 161/ЗК/21-21, реєстраційний номер Держгеонадр від 08.11.2021 № 6604/01/05-21) для водозабору, що складається з свердловини № 1-ВБ, розташованою за адресою: Закарпатська обл., Рахівський р-н, смт. Великий Бичків, вул. Грушевського, 107 (координати місцерозташування свердловини 47058'01.8'' ПнШ 24000'37.8'' СхД), та вважає за можливе видати дозвіл строком на п'ять років з метою забору підземних вод у обсязі 14,669 м3/добу (5,162 тис. м3/рік).

Під час водоспоживання обов’язковому дотримуватись таких умов:

 1. дотримуватись вимог чинного законодавства України щодо використання та охорони надр та норм ДСанПіН 2.2.4-171-10;
 2. величина видобутку підземних вод не повинна перевищувати величини рекомендованого (експлуатаційного) дебіту, зазначеного в паспорті свердловини;
 3. регулярний облік води, яка відбирається, її якості, глибини рівня у водозабірній споруді;
 4. обов’язкова наявність на водозабірних спорудах пристроїв обліку спожитої води;
 5. дотримання санітарно-технічних норм з утримання експлуатаційної водозабірної споруди та водонесучих комунікацій;
 6. своєчасний ремонт та тампонаж водозабірної споруди, яка вийшла з ладу;
 7. забороняється забруднення підземних вод стічними водами та твердими відходами, нафтопродуктами, пестицидами, міндобривами та хімічними речовинами;
 8. дотримуватися вимог Водного кодексу України,
 9. дотримуватись постанови Кабінету Міністрів України
  від 18.12.1998 № 2024 «Про правовий режим зон санітарної охорони водних об'єктів»;
 10. дотримуватись Закону України «Про питну воду, питне водопостачання та водовідведення», стосовно режиму зон санітарної охорони підземних вод від забруднення;
 11. використання надр у відповідності до статтей 19, 23 Кодексу України про надра;
 12. подання даних (супровідний лист, копія паспорта артезіанської свердловини та додаток «Опис артезіанської свердловини») для внесення інформації до Державного реєстру артезіанських свердловин відповідно до вимог Порядку державного обліку артезіанських свердловин, облаштування їх засобами вимірювання об'єму видобутих підземних вод, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 08.10.2012 №963 та наказу Міністерства екології та природних ресурсів України та Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України від 06.04.2016 № 145/84, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 27 квітня 2016 р. за № 642/28772;
 13. за необхідності щорічно до 20 січня надавати до Львівської ГРЕ
  (м. Львів, вул. Героїв УПА, 33, тел.(032) 237-20-30) та ДНВП «Геоінформ України» (03057, м. Київ, вул. Антона Цедіка, 16, тел. (044) 456-60-61, 455-60-75) звіт по формі 7-ГР (підземні води).

 

Відомості щодо природоохоронних заходів
Найменування природоохоронного заходу Термін виконання Критерії (показники) досягнення результативності
1 Ведення достовірного обліку забору води Постійно Недопущення перевищення дебіту та встановлених лімітів забору та використання води
2 Контроль за дотриманням встановлених лімітів забору та використання води Постійно Недопущення перевищення встановлених лімітів забору та використання води
3 Суворе дотримання ЗСО джерела водопостачання Постійно Недопущення забруднення підземних вод
4 Звітність за статистичною формою 2-ТП (водгосп) Згідно встановлених термінів Моніторинг стану природних вод
5 Проведення державної повірки водовимірювальних приладів У визначені терміни Раціональне використання водних ресурсів
6 Виконання вимог чинного природоохоронного законодавства України та запланованих підприємством заходів по охороні та раціональному використанню водних ресурсів Постійно Охорона підземних та поверхневих вод від виснаження та забруднення