Зачекайте
Портал електронних послуг
Державне агентство водних ресурсів України
Дозвіл на спеціальне водокористування №490/ЗП/49д-21 від 19.11.2021
Відомості про водокористувача
Тип водокористувача
Юридична особа
Найменування
КОМУНАЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО "МІЖНАРОДНИЙ АЕРОПОРТ ЗАПОРІЖЖЯ"
Ідентифікаційні дані
01130561
Місце реєстрації
ЗАПОРІЗЬКА ОБЛАСТЬ, місто ЗАПОРІЖЖЯ, вул. БЛАКИТНА, буд. 4
Контактні відомості
Телефон: +38-(061)-228-2155
Відомості про дозвіл
Найменування органу, що видав дозвіл
Сектор у Запорізькій області Держводагентства
Номер та дата видачі
№490/ЗП/49д-21 від 19.11.2021
Строк дії
з 01.01.2022 по 01.01.2025
Поточний стан
діючий
Форма дозволу
паперова
Регіон водокористування
ЗАПОРІЗЬКА ОБЛАСТЬ
Мета водокористування
  • Питні і санітарно-гігієнічні потреби
  • Виробничі потреби
  • Передача води вторинним водокористувачам
Перелік місць водокористування (водозабір)
Фактичне місце здійснення діяльності
У межах м. Запоріжжя Запорізької області.
Код типу джерела водопостачання
Код та назва джерела водопостачання
ЧЕР/ДНЕПР/Р.ДНІПРО
Код та назва водогосподарської ділянки
М5.1.3.26 р. Дніпро від греблі Дніпровського водосховища до греблі Каховського водосховища
Тип водокористування
Забір від іншого водокористувача
Розшифровка типу водокористування
Не зазначено
Фактичне місце здійснення діяльності
У межах м. Бердянськ Запорізької області.
Код типу джерела водопостачання
Код та назва джерела водопостачання
АЗО/АЗОВСЬКЕ МОРЕ (БАСЕЙН)
Код та назва водогосподарської ділянки
М6.9.0.01 Узбережжя Азовського моря від Кримського півострова до державного кордону (виключаючи рр. Молочна, Берда, Кальміус, Міус)
Тип водокористування
Забір від іншого водокористувача
Розшифровка типу водокористування
Не зазначено
Ліміт забору води
Показник Обсяги води
м3/добу тис. м3/рік
Забір води, усього (у т.ч.): - -
- з поверхневих джерел (окремо для кожного джерела) - -
- з підземних джерел (окремо для кожного річкового басейну) - -
Ліміт використання води
Показник Обсяги води
м3/добу тис. м3/рік
Використання води на власні потреби, усього (у т.ч.): 374.8629 54.5877
з поверхневих джерел: - -
- на питні і санітарно-гігієнічні потреби - -
- на виробничі потреби - -
- на інші потреби - -
з підземних джерел: - -
- на питні і санітарно-гігієнічні потреби - -
- на виробничі потреби - -
- на інші потреби - -
від іншого водокористувача: 374.8629 54.5877
- на питні і санітарно-гігієнічні потреби 83.7302 28.6357
- на виробничі потреби 291.1327 25.9520
- на інші потреби - -
Перелік місць водокористування (водовідведення)
Місце скиду (у межах/за межами населеного пункту)
У межах м. Запоріжжя Запорізької області.
Код типу приймача зворотних (стічних) вод
(95) Зворотні (стічні) води, які передаються іншому водокористувачу для подальшого водовідведення
Назва приймача зворотних (стічних) вод
Каналізаційні мережі КП "Водоканал" м. Запоріжжя
Категорія зворотних (стічних) вод
  • господарсько-побутові
  • виробничі
Код та назва водного об'єкта
ЧЕР/ДНЕПР/Р.ДНІПРО
Код та назва водогосподарської ділянки
М5.1.3.26 р. Дніпро від греблі Дніпровського водосховища до греблі Каховського водосховища
Тип водовідведення
Водовідведення (передача) іншому водокористувачу
Розшифровка типу водовідведення
Не зазначено
Місце скиду (у межах/за межами населеного пункту)
У межах м. Бердянськ Запорізької області.
Код типу приймача зворотних (стічних) вод
(84) Вигріб
Назва приймача зворотних (стічних) вод
Вигріб з подальшим вивезенням на очисні споруди КП "Бердянськводоканал" Бердянської міської ради
Категорія зворотних (стічних) вод
  • виробничі
Код та назва водного об'єкта
АЗО/АЗОВСЬКЕ МОРЕ (БАСЕЙН)
Код та назва водогосподарської ділянки
М6.9.0.01 Узбережжя Азовського моря від Кримського півострова до державного кордону (виключаючи рр. Молочна, Берда, Кальміус, Міус)
Тип водовідведення
Водовідведення у вигріб
Розшифровка типу водовідведення
Не зазначено
Місце скиду (у межах/за межами населеного пункту)
У межах м. Запоріжжя Запорізької області. Спосіб очистки зворотних вод - механічний, потужність очисних споруд - 29,0431 тис. м3/рік.
Код типу приймача зворотних (стічних) вод
(20) Річка
Назва приймача зворотних (стічних) вод
р. Суха Московка
Категорія зворотних (стічних) вод
  • поверхневі (дощові та талі)
Код та назва водного об'єкта
ЧЕР/ДНЕПР/0317/Р.СУХА МОСКОВКА
Код та назва водогосподарської ділянки
М5.1.3.26 р. Дніпро від греблі Дніпровського водосховища до греблі Каховського водосховища
Тип водовідведення
Водовідведення у поверхневий водний об'єкт
Розшифровка типу водовідведення
Не зазначено
Допустимий обсяг скидання (м3/год)
1380,764
Допустимий обсяг скидання (тис. м3/рік)
29,0431
Фактичний обсяг скидання (м3/год)
1099,230
Забруднюючі речовини, скидання яких нормується Фактична концентрація, мг/дм3 Фактичний скид, г/год Гранично-допустимі концентрації, мг/дм3 ГДС, г/год ГДС, перераховані у т/рік
Азот амонійний 0.5700 626.5611 0.5700 787.0355 0.0166
БСК5 3.6000 3957.2280 3.6000 4970.7504 0.1046
ХСК 21.0000 23083.8300 21.0000 28996.0440 0.6099
Завислі речовини 15.7500 17312.8725 15.7500 21747.0330 0.4574
Нафтопродукти 0.3000 329.7690 0.3000 414.2292 0.0087
Нітрати 6.6000 7254.9180 6.6000 9113.0424 0.1917
Нітрити 0.1300 142.8999 0.1300 179.4993 0.0038
Сульфати 80.5500 88542.9765 80.5500 111220.540 2.3394
Фосфати 0.5500 604.5765 0.5500 759.4202 0.0160
Хлориди 44.6710 49103.7033 44.6710 61680.1086 1.2974
Інші показники та характеристики зворотних (стічних) вод
Показники та характеристика зворотних вод (обов’язкові). Розчинний кисень не повинен бути менше 4 мг/дм3 в будь-який перід року у пробі, відібраній до 12 години дня. Водневий показник (рН) 6,5-8,5. Температура перевищення не більше ніж + 3 С до природної температури води. Показники та характеристика зворотних вод (в залежності від особливостей технології виробництва водокористувача). Бактеріологічне забруднення. Колі-фаги не більше 1000 БУО в 1 дм3. Колі–індекс не більше 1000 в 1 дм3. Показники токсичності. Затверджені рівні та класи токсичності. Необхідна кратність розбавлення (НКР). Фактичний рівень токсичності (ФРТ) 0,0. Гранично допустимий рівень токсичності (ГДРТ) 0,0. Кратність розбавлення у контрольному створі 1,0. Клас. Фактичний рівень токсичності (ФРТ) 1. Гранично допустимий рівень токсичності (ГДРТ) 1
Місце скиду (у межах/за межами населеного пункту)
У межах м. Запоріжжя Запорізької області.
Код типу приймача зворотних (стічних) вод
(20) Річка
Назва приймача зворотних (стічних) вод
р. Мокра Московка
Категорія зворотних (стічних) вод
  • поверхневі (дощові та талі)
Код та назва водного об'єкта
ЧЕР/ДНЕПР/0315/Р.МОКРА МОСКОВКА
Код та назва водогосподарської ділянки
М5.1.3.26 р. Дніпро від греблі Дніпровського водосховища до греблі Каховського водосховища
Тип водовідведення
Водовідведення у поверхневий водний об'єкт
Розшифровка типу водовідведення
Не зазначено
Допустимий обсяг скидання (м3/год)
1362,295
Допустимий обсяг скидання (тис. м3/рік)
28,1505
Фактичний обсяг скидання (м3/год)
1362,295
Забруднюючі речовини, скидання яких нормується Фактична концентрація, мг/дм3 Фактичний скид, г/год Гранично-допустимі концентрації, мг/дм3 ГДС, г/год ГДС, перераховані у т/рік
Азот амонійний 0.7300 994.4754 0.7300 994.4754 0.0205
БСК5 3.2000 4359.3440 3.2000 4359.3440 0.0901
ХСК 21.0000 28608.1950 21.0000 28608.1950 0.5912
Завислі речовини 10.2000 13895.4090 10.2000 13895.4090 0.2871
Нафтопродукти 0.3000 408.6885 0.3000 408.6885 0.0084
Нітрати 8.9600 12206.1632 8.9600 12206.1632 0.2522
Нітрити 0.1740 237.0393 0.1740 237.0393 0.0049
Сульфати 83.4500 113683.517 83.4500 113683.517 2.3492
Фосфати 0.7200 980.8524 0.7200 980.8524 0.0203
Хлориди 51.7610 70513.7515 51.7610 70513.7515 1.4571
Інші показники та характеристики зворотних (стічних) вод
Показники та характеристика зворотних вод (обов’язкові). Розчинний кисень не повинен бути менше 4 мг/дм3 в будь-який перід року у пробі, відібраній до 12 години дня. Водневий показник (рН) 6,5-8,5. Температура перевищення не більше ніж + 3 С до природної температури води. Показники та характеристика зворотних вод (в залежності від особливостей технології виробництва водокористувача). Бактеріологічне забруднення. Колі-фаги не більше 1000 БУО в 1 дм3. Колі–індекс не більше 1000 в 1 дм3. Показники токсичності. Затверджені рівні та класи токсичності. Необхідна кратність розбавлення (НКР). Фактичний рівень токсичності (ФРТ) 0,0. Гранично допустимий рівень токсичності (ГДРТ) 0,0. Кратність розбавлення у контрольному створі 1,0. Клас. Фактичний рівень токсичності (ФРТ) 1. Гранично допустимий рівень токсичності (ГДРТ) 1
Інші характеристики спеціального водокористування
Показник Обсяги води
м3/добу тис. м3/рік
Отримано від іншого водокористувача 383.4109 56.7247
Отримано від іншого водокористувача зворотної (стічної) води - -
Передача води, усього (у т.ч.): 8.548 2.137
- населенню - -
- вторинним водокористувачам (без використання) 8.548 2.137
- вторинним водокористувачам (після використання) - -
Скид зворотних (стічних) вод, усього (у т.ч.): 3040.3112 104.4364
- у поверхневий водний об'єкт 2743.0590 57.1936
- на поля фільтрації - -
- передача іншому водокористувачу 280.6122 45.7452
- у накопичувач - -
- у вигріб 16.64 1.4976
- в інший приймач - -
Використання води в системах водопостачання: 0 0
- оборотного - -
- повторного - -
Втрати в системах водопостачання - -

Умови спеціального водокористування

1. Дотримуватись вимог водного законодавства, зокрема статті 44 Водного кодексу України, щодо обов’язків водокористувачів.

2. Відповідно до ст. 25 Водного кодексу України та Порядку ведення державного обліку водокористування, затвердженому наказом Міністерства екології та природних ресурсів України від 16.03.2015 року №78 (зі змінами, затвердженими наказом Міністерства захисту довкілля  та природних ресурсів України від 18.12.2020 року № 375), щорічно не пізніше 1 лютого наступного за звітним  року надавати державну звітність за формою № 2ТП-водгосп (річна) у електронному вигляді за посиланням https://e-services.davr.gov.ua.

3. Водозабори утримувати в належному стані, слідкувати за робочим станом водовимірювальної апаратури, відповідно до ст. 44, 100 Водного кодексу України.

4. Забороняється скидання стічних вод на рельєф місцевості.

5.  Не допускати розливи нафтопродуктів та мастил.

6. Дотримуватись встановлених нормативів гранично допустимих скидів (ГДС) забруднюючих речовин  із зворотними водами підприємства. Досягнута категорія якості води в контрольному створі нижче скиду не повинна погіршуватись.

7. У випадках аварійних ситуацій на водних об`єктах, пов`язаних з їх забрудненням, відповідно до ст. 108 Водного кодексу України, повідомляти відповідні організації та вживати  невідкладні заходи щодо їх усунення.

Відомості щодо природоохоронних заходів
Найменування природоохоронного заходу Термін виконання Критерії (показники) досягнення результативності
1 Дотримуватись встановлених лімітів використання води. Вести облік використання води. Постійно Контроль за використанням вод
2 Не допускати втрат води, своєчасно проводити поточний ремонт водопроводу. Постійно Раціональне використання водних ресурсів
3 Зберігати лічильники для обліку використаної води у справному стані. Своєчасно проводити Державну повірку приладів обліку. Постійно Контроль за використанням вод
4 Будівництво очисних споруд дощових та талих вод, що відводяться з території підприємства по випуску № 2 у р. Мокра Московка. 2023 рік Запобігання забруднення водного об’єкту
5 Чистка та технічне обслуговування очисних споруд дощових та талих вод, що відводяться з території підприємства по випуску № 1 у р. Суха Московка. Періодично Запобігання забруднення водного об’єкту.
6 Здійснювати контроль якісного та кількісного складу зворотних вод, що надходять на скид в р. Суха Московка по випуску № 1. Згідно графіку відбору проб Забезпечення нормативних показників забруднюючих речовин, що надходять на скид у водний об’єкт.
7 Здійснювати контроль якісного та кількісного складу зворотних вод, що надходять на скид в р.Мокра Московка по випуску № 2. Згідно графіку відбору проб Забезпечення нормативних показників забруднюючих речовин, що надходять на скид у водний об’єкт.
8 Здійснювати чистку приямків колодязів зливової каналізаційної мережі підприємства. Періодично Запобігання забрудненню водного об’єкту
9 Проводити заходи по благоустрою території підприємства, не допускати розливи нафтопродуктів. Постійно Запобігання забрудненню водного об’єкту.