Зачекайте
Портал електронних послуг
Державне агентство водних ресурсів України
Дозвіл на спеціальне водокористування №202/ЧР/49д-21 від 02.12.2021
Відомості про водокористувача
Тип водокористувача
Юридична особа
Найменування
ВАТУТІНСЬКЕ КОМУНАЛЬНЕ ВИРОБНИЧЕ ПІДПРИЄМСТВО "ВОДОКАНАЛ"
Ідентифікаційні дані
24359125
Місце реєстрації
20250, Черкаська область, Звенигородський район, місто Ватутіне, вул. ЄВРОПЕЙСЬКА, буд. 1
Контактні відомості
Телефон: +38-(047)-406-2089
Відомості про дозвіл
Найменування органу, що видав дозвіл
Сектор у Черкаській області Держводагентства
Номер та дата видачі
№202/ЧР/49д-21 від 02.12.2021
Строк дії
з 02.12.2021 по 02.12.2024
Поточний стан
діючий
Форма дозволу
паперова
Регіон водокористування
ЧЕРКАСЬКА ОБЛАСТЬ
Мета водокористування
 • Питні і санітарно-гігієнічні потреби
 • Виробничі потреби
 • Передача води населенню
 • Передача води вторинним водокористувачам
Перелік місць водокористування (водозабір)
Фактичне місце здійснення діяльності
ВАТУТІНСЬКИЙ ВОДОЗАБІР: Джерело "Гримучий-1", свердловина № 31870 ("Гримучий-2"), розташовані в межах с. Юрківка, СТЕБНІВСЬКИЙ ВОДОЗАБІР: Свердловини №№ 307, 308, 309, 313, 318, 297, 320, 316, 315, 314, 1, 2, 3, розташовані за межами с. Стебне, Звенигородський район, ПІВНІЧНИЙ ВОДОЗАБІР: Свердловини №№ 24, 24а, 24б, 13, розташовані за межами с. Богачівка, Звенигородський район, Черкаська область, р. Шполка, басейн р. Тікич, район басейну р. Південний Буг
Код типу джерела водопостачання
(60) Підземний водоносний горизонт
Код та назва джерела водопостачання
ЧЕР/Ю.БУГ/0196/0111/0005/0028/Р.ШПОЛКА
Код та назва водогосподарської ділянки
М5.4.0.05 р. Тікич (включаючи рр. Гнилий Тікич, Гірський Тікич)
Тип водокористування
Забір з підземних джерел
Розшифровка типу водокористування
Не зазначено
Ліміт забору води
Показник Обсяги води
м3/добу тис. м3/рік
Забір води, усього (у т.ч.): 3095.008 1028.528
- з поверхневих джерел (окремо для кожного джерела) - -
- з підземних джерел (окремо для кожного річкового басейну) 3095.008 1028.528
Р.ШПОЛКА 3095.008 1028.528
Ліміт використання води
Показник Обсяги води
м3/добу тис. м3/рік
Використання води на власні потреби, усього (у т.ч.): 151.367 52.111
з поверхневих джерел: - -
- на питні і санітарно-гігієнічні потреби 0 0
- на виробничі потреби 0 0
- на інші потреби 0 0
з підземних джерел: 151.367 52.111
- на питні і санітарно-гігієнічні потреби 6.733 1.690
- на виробничі потреби 144.634 50.421
- на інші потреби 0 0
від іншого водокористувача: - -
- на питні і санітарно-гігієнічні потреби 0 0
- на виробничі потреби 0 0
- на інші потреби 0 0
Перелік місць водокористування (водовідведення)
Місце скиду (у межах/за межами населеного пункту)
Випуск № 1 стічних вод після очисних споруд механічного та біологічного очищення в р. Шполка, розташований в межах м. Ватутіне, Звенигородський район, Черкаська область
Код типу приймача зворотних (стічних) вод
(20) Річка
Назва приймача зворотних (стічних) вод
р. Шполка
Категорія зворотних (стічних) вод
 • господарсько-побутові
 • виробничі
Код та назва водного об'єкта
ЧЕР/Ю.БУГ/0196/0111/0005/0028/Р.ШПОЛКА
Код та назва водогосподарської ділянки
М5.4.0.05 р. Тікич (включаючи рр. Гнилий Тікич, Гірський Тікич)
Тип водовідведення
Водовідведення у поверхневий водний об'єкт
Розшифровка типу водовідведення
Не зазначено
Допустимий обсяг скидання (м3/год)
119,326
Допустимий обсяг скидання (тис. м3/рік)
1045,293
Фактичний обсяг скидання (м3/год)
61,826
Забруднюючі речовини, скидання яких нормується Фактична концентрація, мг/дм3 Фактичний скид, г/год Гранично-допустимі концентрації, мг/дм3 ГДС, г/год ГДС, перераховані у т/рік
Азот амонійний 8.05 497.699 7.5 894.945 7.8397
БСК5 15.34 948.411 15.0 1789.890 15.679
ХСК 80.79 4994.923 80.0 9546.080 83.623
Завислі речовини 15.31 946.556 15.0 1789.890 15.679
Нафтопродукти 0.3 18.548 0.3 35.798 0.314
Нітрати 1.65 102.013 1.65 196.888 1.725
Нітрити 0.28 17.311 0.28 33.411 0.293
Сульфати 118.02 7296.705 118.02 14082.855 123.365
Фосфати 8.35 516.247 8.35 996.372 8.72820
Хлориди 190.64 11786.509 190.64 22748.309 199.2747
Інші показники та характеристики зворотних (стічних) вод
Кисень розчинений ≥ 4,0 мг/дм3; реакція (рН) – 6,5 - 8,5; температура – прирощення не більше 3 градуси за Цельсієм порівняно з її природною температурою в літній період; коліфаги < 100 в 1 дм3; лактозопозитивні кишкові палички < 5000 в 1 дм3; життєздатні яйця гельмінтів – відсутні; збудники інфекційних захворювань - відсутні; токсичність: не токсичні; радіоактивність: не повинна перевищувати природного фону.
Інші характеристики спеціального водокористування
Показник Обсяги води
м3/добу тис. м3/рік
Отримано від іншого водокористувача - -
Отримано від іншого водокористувача зворотної (стічної) води 3398.159 994.343
Передача води, усього (у т.ч.): 2100.151 668.543
- населенню 1240.39 452.743
- вторинним водокористувачам (без використання) 859.761 215.8
- вторинним водокористувачам (після використання) 0 0
Скид зворотних (стічних) вод, усього (у т.ч.): 3539.849 1045.293
- у поверхневий водний об'єкт 3539.849 1045.293
- на поля фільтрації - -
- передача іншому водокористувачу - -
- у накопичувач - -
- у вигріб - -
- в інший приймач 0 0
Використання води в системах водопостачання: 0 0
- оборотного 0 0
- повторного 0 0
Втрати в системах водопостачання 843.49 307.874

Умови спеціального водокористування

1. Передача води іншим водокористувачам та забір води більше встановленого ліміту заборонено.

2. Скидати стічні води, використовуючи рельєф місцевості, заборонено.

3. Згідно Порядку ведення державного обліку водокористування зі змінами, затвердженого наказом Міністерства екології та природних ресурсів України від 16.03.2015  № 78, щорічно, не пізніше 1 лютого наступного за звітним року, надавати звіт в електронній формі через Портал електронних послуг Державного агентства водних ресурсів України, а також результати вимірювань показників якості стічних вод не менше ніж один раз на квартал.

4. Дотримуватись вимог водного законодавства, зокрема, статті 44 Водного кодексу України щодо обов’язків водокористувачів.

Умови спеціального водокористування Держгеонадра
 1. дотримуватись вимог чинного законодавства України щодо використання та охорони надр та норм ДСанПіН 2.2.4-171-10;
 2. величина видобутку підземних вод не повинна перевищувати величини рекомендованого (експлуатаційного) дебіту, зазначеного в паспорті свердловини;
 3. регулярний облік води, яка відбирається, її якості, глибини рівня у водозабірній споруді;
 4. обов’язкова наявність на водозабірних спорудах пристроїв обліку спожитої води;
 5. дотримання санітарно-технічних норм з утримання експлуатаційної водозабірної споруди та водонесучих комунікацій;
 6. своєчасний ремонт та тампонаж водозабірної споруди, яка вийшла з ладу;
 7. забороняється забруднення підземних вод стічними водами та твердими відходами, нафтопродуктами, пестицидами, міндобривами та хімічними речовинами;
 8. дотримуватися вимог Водного кодексу України,
 9. дотримуватись постанови Кабінету Міністрів України
  від 18.12.1998 № 2024 «Про правовий режим зон санітарної охорони водних об'єктів»;
 10. дотримуватись Закону України «Про питну воду, питне водопостачання та водовідведення», стосовно режиму зон санітарної охорони підземних вод від забруднення;
 11. дотримання виконання особливих умов спеціального дозволу на користування надрами № 6512 від 26.05.2001 р.;
 12. дотримуватись умов Протоколу ДКЗ України № 4086 від
  18.09.2017 р.;
 13. використання надр у відповідності до статтей 19, 23 Кодексу України про надра;
 14. подання даних через електронний кабінет (https://nadra.gov.ua/) до Державного реєстру артезіанських свердловин (https://waterwells-ua.info/) відповідно до вимог Порядку державного обліку артезіанських свердловин, облаштування їх засобами вимірювання об'єму видобутих підземних вод, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 08.10.2012 №963 та наказу Міністерства екології та природних ресурсів України та Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України від 06.04.2016 № 145/84, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 27 квітня 2016 р. за № 642/2877;
 15. у разі необхідності щорічно до 20 січня надавати до
  ДП «Центрукргеологія» звіт по формі № 7-гр (підземні води) та
  ДНВП «Геоінформ України» (03057, м. Київ, вул. Антона Цедіка, 16,
  тел. (044) 456-60-61, 455-60-75).
Відомості щодо природоохоронних заходів
Найменування природоохоронного заходу Термін виконання Критерії (показники) досягнення результативності
1 Раціонально використовувати водні ресурси та систематично вести первинний облік водокористування Постійно Охорона підземних вод від виснаження
2 Утримувати в належному санітарному стані зони санітарної охорони водозабору (свердловин) Постійно Охорона підземних вод від забруднення та засмічення
3 Утримувати в належному стані місця скиду зворотних вод Постійно Охорона підземних та поверхневих вод від забруднення