Зачекайте
Портал електронних послуг
Державне агентство водних ресурсів України
Дозвіл на спеціальне водокористування №73/ДН/49д-21 від 22.11.2021
Відомості про водокористувача
Тип водокористувача
Фізична особа підприємець
ПІБ
ГЕРАСИМЕНКО СЕРГІЙ ОЛЕКСІЙОВИЧ
Ідентифікаційні дані
РНОКПП:2868702171
Керівник водокористувача
Не зазначено
Місце реєстрації
85010, ДОНЕЦЬКА ОБЛАСТЬ, Персональні дані приховані
Контактні відомості
Персональні дані приховані
Відомості про дозвіл
Найменування органу, що видав дозвіл
Сектор у Донецькій та Луганській областях Держводагентства
Номер та дата видачі
№73/ДН/49д-21 від 22.11.2021
Строк дії
з 22.11.2021 по 22.11.2024
Поточний стан
діючий
Форма дозволу
паперова
Регіон водокористування
ДОНЕЦЬКА ОБЛАСТЬ
Мета водокористування
  • Питні і санітарно-гігієнічні потреби
  • Виробничі потреби
  • Передача води населенню
  • Передача води вторинним водокористувачам
Перелік місць водокористування (водозабір)
Фактичне місце здійснення діяльності
смт Новодонецьке Краматорського району (водопровідна мережа)
Код типу джерела водопостачання
Код та назва джерела водопостачання
Код та назва водогосподарської ділянки
М5.1.3.30 р. Самара від витоку до гирла р. Вовча
Тип водокористування
Забір від іншого водокористувача
Розшифровка типу водокористування
Не зазначено
Ліміт забору води
Показник Обсяги води
м3/добу тис. м3/рік
Забір води, усього (у т.ч.): - -
- з поверхневих джерел (окремо для кожного джерела) - -
- з підземних джерел (окремо для кожного річкового басейну) - -
Ліміт використання води
Показник Обсяги води
м3/добу тис. м3/рік
Використання води на власні потреби, усього (у т.ч.): 1560.7 16.643
з поверхневих джерел: - -
- на питні і санітарно-гігієнічні потреби 0 0
- на виробничі потреби 0 0
- на інші потреби 0 0
з підземних джерел: - -
- на питні і санітарно-гігієнічні потреби 0 0
- на виробничі потреби 0 0
- на інші потреби 0 0
від іншого водокористувача: 1560.7 16.643
- на питні і санітарно-гігієнічні потреби 0.46 0.115
- на виробничі потреби 1560.24 16.528
- на інші потреби 0 0
Перелік місць водокористування (водовідведення)
Місце скиду (у межах/за межами населеного пункту)
у межах с. Іверське Краматорського району
Код типу приймача зворотних (стічних) вод
(20) Річка
Назва приймача зворотних (стічних) вод
р. Водяна (8 км)
Категорія зворотних (стічних) вод
  • господарсько-побутові
  • виробничі
Код та назва водного об'єкта
ЧЕР/ДНЕПР/0410/0294/Р.ВОДЯНА
Код та назва водогосподарської ділянки
М5.1.3.30 р. Самара від витоку до гирла р. Вовча
Тип водовідведення
Водовідведення у поверхневий водний об'єкт
Розшифровка типу водовідведення
Не зазначено
Допустимий обсяг скидання (м3/год)
126,6
Допустимий обсяг скидання (тис. м3/рік)
525,732
Фактичний обсяг скидання (м3/год)
36,2
Забруднюючі речовини, скидання яких нормується Фактична концентрація, мг/дм3 Фактичний скид, г/год Гранично-допустимі концентрації, мг/дм3 ГДС, г/год ГДС, перераховані у т/рік
Азот амонійний 5.4 195.5 2.0 253.2 1.051
БСК5 24.6 890.5 15.0 1899 7.886
ХСК 79 2859.8 79 10001 41.530
Завислі речовини 26.5 959.3 15.0 1899 7.886
Нафтопродукти 0.3 10.9 0.3 38.0 0.158
Нітрати 32.5 1176.5 32.5 4115 17.085
Нітрити 3.2 115.8 3.2 405.1 1.682
Сульфати 593.5 21484.7 500 63300 262.850
Фосфати 4.5 162.9 3.5 443.1 1.840
Хлориди 350 12670 350 44310 183.995
Залізо 0.3 10.9 0.3 38.0 0.158
СПАР 0.56 20.3 0.5 63.3 0.263
Феноли н/д - 0.001 0.127 0.0005
Інші показники та характеристики зворотних (стічних) вод
Показники та характеристики зворотних вод (обов’язкові): 1) розчинений кисень: не менше 4 мг/дм3; 2) водневий показник (pH): 6,5-8,5; 3) температура: літня температура води водного об’єкту не повинна підвищуватися більше, ніж на 3 градуси Цельсія в порівнянні із середньомісячною температурою самого жаркого місяця року за останні 10 років. Показники та характеристики зворотних вод (в залежності від особливостей технології виробництва водокористувача): - бактеріологічне забруднення: 1) коліфаги: не більше 100 буо/дм3; 2) лактопозитивні кишкові палички: не більше 5000 куо/дм3; 3) життєздатні яйця гельмінтів: відсутність; - рівень токсичності води (на основі біотестування) - відсутність.
Інші характеристики спеціального водокористування
Показник Обсяги води
м3/добу тис. м3/рік
Отримано від іншого водокористувача 3265.10 620.675
Отримано від іншого водокористувача зворотної (стічної) води 0 0
Передача води, усього (у т.ч.): 1332.42 468.259
- населенню 1208.42 441.074
- вторинним водокористувачам (без використання) 124.00 27.185
- вторинним водокористувачам (після використання) 0 0
Скид зворотних (стічних) вод, усього (у т.ч.): 3037.2 525.732
- у поверхневий водний об'єкт 3037.2 525.732
- на поля фільтрації - -
- передача іншому водокористувачу - -
- у накопичувач - -
- у вигріб - -
- в інший приймач - -
Використання води в системах водопостачання: 0 0
- оборотного 0 0
- повторного 0 0
Втрати в системах водопостачання 371.98 135.773

Умови спеціального водокористування

1. Дотримуватись вимог водного законодавства, зокрема статті 44 Водного кодексу України  щодо обов'язків водокористувачів.

2. Суворо додержуватись правил обмеження господарської діяльності у прибережних захисних смугах поверхневих водних об’єктів відповідно до статей 88, 89 Водного кодексу України.

3. Здійснювати постійний контроль за справним станом водопровідної та водовимірювальної арматури.

4. Своєчасно вживати заходи щодо ліквідації аварійних ситуацій.

5. Скидати стічні води, використовуючи рельєф місцевості, заборонено.

6.  Згідно з Порядком ведення державного обліку водокористування, затвердженим наказом Мінприроди від 16.03.2015 №78 (Із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства захисту довкілля та природних ресурсів № 375 від 18.12.2020), щорічно, не пізніше ніж 1 лютого, наступного за звітним року, надавати звіт про використання води за формою № 2ТП-водгосп (річна) в електронній формі через Єдиний державний веб-портал електронних послуг «Портал Дія» або «Портал електронних послуг Державного агентства водних ресурсів України».

7. При змінах у водокористуванні обов’язково звернутися через центр надання адміністративних послуг або через "Портал електронних послуг"  (Державне агентство водних ресурсів України) до сектору у Донецькій та Луганській областях Держводагентства для анулювання діючого дозволу на спеціальне водокористування (стаття 55 Водного кодексу України) та отримання нового дозволу на спеціальне водокористування (стаття 49 Водного кодексу України).

Відомості щодо природоохоронних заходів
Найменування природоохоронного заходу Термін виконання Критерії (показники) досягнення результативності
1 Доопрацювання проектно-кошторисної документації на реконструкцію об’єктів каналізації смт Новодонецьке (очисні споруди, КНС-1 та каналізаційний колектор від КНС до очисних споруд) та проведення її експертизи 2021 р. Подання у встановленому порядку документів щодо фінансування будівництва об’єктів каналізації за рахунок бюджетних коштів
2 Реконструкція очисних споруд смт Новодонецьке, КНС-1 та мережі каналізації від КНС до ОС у складі регіональної програми "Вода Донеччини" 2022-2024 рр. Забезпечення безаварійної роботи вказаних об’єктів каналізації та дотримання нормативів ГДС
3 Виконання планового ремонту водопровідних та каналізаційних мереж і споруд згідно щорічних планів 2021-2024 рр. Запобігання втрат питної води та забруднення довкілля
4 Оперативне виконання ремонтних робіт у разі виникнення аварійних ситуацій на об’єктах водопостачання та водовідведення Постійно Запобігання втрат питної води та забруднення довкілля
5 Своєчасний ремонт та повірка приладів обліку води Згідно плану Достовірність обліку водокористування
6 Здійснення атестованою лабораторією контролю якості зворотних вод та у контрольних створах р. Водяна Згідно плану Контроль за дотриманням нормативів ГДС та впливу стічних вод на якість води у р. Водяна
7 Ведення первинного обліку водокористування та надання звітності за формою 2ТП-водгосп (річна) У встановлені терміни Систематизація даних про забір та використання вод, скидання зворотних вод та забруднюючих речовин