Зачекайте
Портал електронних послуг
Державне агентство водних ресурсів України
Дозвіл на спеціальне водокористування №229/ЖТ/49д-21 від 24.11.2021
Відомості про водокористувача
Тип водокористувача
Юридична особа
Найменування
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "БЛЕК АЙС" (ТОВ "БЛЕК АЙС")
Ідентифікаційні дані
42473340
Місце реєстрації
ЖИТОМИРСЬКА ОБЛАСТЬ, ЖИТОМИР, вул. ТРИПІЛЬСЬКА, буд. 13 А, кв./офіс 32
Контактні відомості
Телефон: +38-(098)-527-0095
Відомості про дозвіл
Найменування органу, що видав дозвіл
Сектор у Житомирській області Держводагентства
Номер та дата видачі
№229/ЖТ/49д-21 від 24.11.2021
Строк дії
з 24.11.2021 по 24.11.2024
Поточний стан
діючий
Форма дозволу
паперова
Регіон водокористування
ЖИТОМИРСЬКА ОБЛАСТЬ
Мета водокористування
  • Виробничі потреби
  • Використання води для: протипожежних потреб, потреб зовнішнього благоустрою територій міст та інших населених пунктів, пилозаглушення у шахтах і кар'єрах
Перелік місць водокористування (водозабір)
Фактичне місце здійснення діяльності
Кар’єр Північної частини Невирівського родовища лабрадоритів розташований за межами села Невирівка Житомирського (Хорошівського) району, Житомирської області. Забір кар’єрної води здійснюється за допомогою насосу марки WQB 275-80 продуктивністю 275 м3/годину. Басейн річки Паромівка, права притока річки Ірша, район річкового басейну Дніпра
Код типу джерела водопостачання
(61) Шахта, рудник, нафтопромисел, кар’єр
Код та назва джерела водопостачання
ЧЕР/ДНЕПР/0955/0118/0107/Р.ПАРОМІВКА
Код та назва водогосподарської ділянки
М5.1.2.06 р. Тетерів від г/п Житомир до гирла р. Ірша (включаючи р. Ірша)
Тип водокористування
Забір з підземних джерел
Розшифровка типу водокористування
Кар'єрна
Ліміт забору води
Показник Обсяги води
м3/добу тис. м3/рік
Забір води, усього (у т.ч.): 49 17.885
- з поверхневих джерел (окремо для кожного джерела) - -
- з підземних джерел (окремо для кожного річкового басейну) 49 17.885
Р.ПАРОМІВКА 49.0 17.885
Ліміт використання води
Показник Обсяги води
м3/добу тис. м3/рік
Використання води на власні потреби, усього (у т.ч.): 20.02 4.42
з поверхневих джерел: - -
- на питні і санітарно-гігієнічні потреби - -
- на виробничі потреби - -
- на використання води для: протипожежних потреб, потреб зовнішнього благоустрою територій міст та інших населених пунктів, пилозаглушення у шахтах і кар'єрах - -
з підземних джерел: 20.02 4.42
- на питні і санітарно-гігієнічні потреби - -
- на виробничі потреби - -
- на використання води для: протипожежних потреб, потреб зовнішнього благоустрою територій міст та інших населених пунктів, пилозаглушення у шахтах і кар'єрах 20.02 4.42
від іншого водокористувача: - -
- на питні і санітарно-гігієнічні потреби - -
- на виробничі потреби - -
- на використання води для: протипожежних потреб, потреб зовнішнього благоустрою територій міст та інших населених пунктів, пилозаглушення у шахтах і кар'єрах - -
Перелік місць водокористування (водовідведення)
Місце скиду (у межах/за межами населеного пункту)
Випуск № 1 - річка Паромівка, права притока річки Ірша, район річкового басейну Дніпра. Кар’єрні води відкачуються через відстійники за допомогою насосу марки WQB 275-80 продуктивністю 275,0 м3/годину по водовідвідній канаві у річку Паромівка. Випуск № 1 розташований на 3 км від гирла річки за межами села Невирівка Житомирського (Хорошівського) району, Житомирської області
Код типу приймача зворотних (стічних) вод
(20) Річка
Назва приймача зворотних (стічних) вод
Категорія зворотних (стічних) вод
  • кар'єрні
Код та назва водного об'єкта
ЧЕР/ДНЕПР/0955/0118/0107/Р.ПАРОМІВКА
Код та назва водогосподарської ділянки
М5.1.2.06 р. Тетерів від г/п Житомир до гирла р. Ірша (включаючи р. Ірша)
Тип водовідведення
Водовідведення у поверхневий водний об'єкт
Розшифровка типу водовідведення
Не зазначено
Допустимий обсяг скидання (м3/год)
1,537
Допустимий обсяг скидання (тис. м3/рік)
13,465
Фактичний обсяг скидання (м3/год)
1,537
Забруднюючі речовини, скидання яких нормується Фактична концентрація, мг/дм3 Фактичний скид, г/год Гранично-допустимі концентрації, мг/дм3 ГДС, г/год ГДС, перераховані у т/рік
Азот амонійний 0.22 0.34 1.0 1.54 0.013
БСК5 2.6 4.0 3.0 4.61 0.04
ХСК 23.0 35.35 34.2 52.57 0.461
Завислі речовини 4.1 6.3 10.0 15.37 0.135
Нафтопродукти 0.05 0.08 0.05 0.08 0.001
Нітрати 0.8 1.23 2.0 3.07 0.027
Нітрити 0.02 0.03 0.08 0.12 0.001
Сульфати 23.0 35.35 50.0 76.85 0.673
Фосфати 0.02 0.03 2.14 3.29 0.029
Хлориди 15.0 23.06 30.0 46.11 0.404
Сухий залишок 235 361,2 270 414,99 3,636
Залізо загальне 0,1 0,15 0,1 0,15 0,001
Інші показники та характеристики зворотних (стічних) вод
1. Розчинений кисень - більше 4 мг/дм3 2. Водневий показник (рН) - 6,5-8,5 3. Температура - менше 5 градусів за Цельсієм прирощення 4. Плаваючі домішки - відсутні 5. Запах, присмак - менше 2 Б 6. Колір (прозорість) - більше 10 см 7. Коліфаги - менше 100 в дм3 8. Локтопозитивні кишкові палички - 5000 в дм3 9. Життєздатні яйця гельмінтів - відсутні 10. Рівень токсичності води (на основі біотестування) - клас 1 - нетоксичний 11. Радіоактивність води (сумарна радіоактивність) - 1,0 Бк на літр
Інші характеристики спеціального водокористування
Показник Обсяги води
м3/добу тис. м3/рік
Отримано від іншого водокористувача - -
Отримано від іншого водокористувача зворотної (стічної) води - -
Передача води, усього (у т.ч.): - -
- населенню - -
- вторинним водокористувачам (без використання) - -
- вторинним водокористувачам (після використання) - -
Скид зворотних (стічних) вод, усього (у т.ч.): 36.89 13.465
- у поверхневий водний об'єкт 36.89 13.465
- на поля фільтрації - -
- передача іншому водокористувачу - -
- у накопичувач - -
- у вигріб - -
- в інший приймач - -
Використання води в системах водопостачання: 0 0
- оборотного - -
- повторного - -
Втрати в системах водопостачання - -

Умови спеціального водокористування

1. Дотримувати вимог водоохоронного законодавства, зокрема статті 44 Водного кодексу України щодо обов'язків водокористувачів

2. Своєчасно сплачувати рентну плату за спеціальне водокористування згідно податкового законодавства

Відомості щодо природоохоронних заходів
Найменування природоохоронного заходу Термін виконання Критерії (показники) досягнення результативності
1 Обладнати водозабір устаткуванням для обліку використання води 2021 рік Раціональне використання водних ресурсів
2 Дотримувати встановленого ліміту забору та використання води постійно Раціональне використання водних ресурсів
3 Утримувати в належному стані прибережну захисну смугу річки Паромівка в місцях скиду кар’єрних вод постійно Забезпечення дотримання санітарних норми при експлуатації водогосподарських об’єктів
4 Дотримувати встановлених нормативів гранично допустимого скидання забруднюючих речовин та встановлених лімітів скидання забруднюючих речовин постійно Охорона поверхневих вод від забруднення
5 Здійснювати контроль за якістю та кількістю скинутих у водний об’єкт стічних вод і забруднюючих речовин та за якістю води водних об’єктів у контрольних створах 1 раз на квартал Охорона поверхневих вод від забруднення
6 Своєчасно подавати до Басейнового управління водних ресурсів річки Прип’ять звіт про використання води за формою № 2ТП-водгосп (річна) через Портал електронних послуг Держводагентства (https: //e-services.davr.gov.ua) щорічно, не пізніше 01 лютого наступного за звітним року Ведення державного обліку водокористування