Зачекайте
Портал електронних послуг
Державне агентство водних ресурсів України
Дозвіл на спеціальне водокористування №231/ЖТ/49д-21 від 30.11.2021
Відомості про водокористувача
Тип водокористувача
Юридична особа
Найменування
ТОВ "ПОДІЛЬСЬКА ЕНЕРГЕТИЧНА КОМПАНІЯ"
Ідентифікаційні дані
36802164
Місце реєстрації
24300, ВІННИЦЬКА ОБЛАСТЬ, ТРОСТЯНЕЦЬКИЙ РАЙОН, смт ТРОСТЯНЕЦЬ, вул. Суворова, буд. 36
Контактні відомості
Телефон: +38-(067)-665-2969, Факс: +38-(067)-665-2969, Ел.пошта: tov.pek@ukr.net
Відомості про дозвіл
Найменування органу, що видав дозвіл
Сектор у Житомирській області Держводагентства
Номер та дата видачі
№231/ЖТ/49д-21 від 30.11.2021
Строк дії
з 30.11.2021 по 30.11.2024
Поточний стан
діючий
Форма дозволу
електронна
Регіон водокористування
ЖИТОМИРСЬКА ОБЛАСТЬ
Мета водокористування
  • Пропуск води через турбіни ГЕС та ГАЕС для вироблення електроенергії
Перелік місць водокористування (водозабір)
Фактичне місце здійснення діяльності
річка Роставиця, вул. Шевченка, 1 с.Трубіївка Бердичівський район Житомирська область
Код типу джерела водопостачання
(20) Річка
Код та назва джерела водопостачання
ЧЕР/ДНЕПР/0720/0222/Р.РОСТАВИЦЯ
Код та назва водогосподарської ділянки
М5.1.2.10 р. Рось від витоку до кордону Київської та Черкаської областей
Тип водокористування
Забір з поверхневих джерел
Розшифровка типу водокористування
Не зазначено
Ліміт забору води
Показник Обсяги води
м3/добу тис. м3/рік
Забір води, усього (у т.ч.): 391392 83758
- з поверхневих джерел (окремо для кожного джерела) 391392 83758
Р.РОСТАВИЦЯ 391392 83758
- з підземних джерел (окремо для кожного річкового басейну) - -
Ліміт використання води
Показник Обсяги води
м3/добу тис. м3/рік
Використання води на власні потреби, усього (у т.ч.): 391392 83758
з поверхневих джерел: 391392 83758
- на питні і санітарно-гігієнічні потреби - -
- на виробничі потреби - -
- на пропуск води через турбіни гес та гаес для вироблення електроенергії 391392 83758
з підземних джерел: - -
- на питні і санітарно-гігієнічні потреби - -
- на виробничі потреби - -
- на пропуск води через турбіни гес та гаес для вироблення електроенергії 0 0
від іншого водокористувача: - -
- на питні і санітарно-гігієнічні потреби - -
- на виробничі потреби - -
- на пропуск води через турбіни гес та гаес для вироблення електроенергії 0 0
Перелік місць водокористування (водовідведення)
Відомості відсутні
Інші характеристики спеціального водокористування
Показник Обсяги води
м3/добу тис. м3/рік
Отримано від іншого водокористувача - -
Отримано від іншого водокористувача зворотної (стічної) води 0 0
Передача води, усього (у т.ч.): - -
- населенню - -
- вторинним водокористувачам (без використання) - -
- вторинним водокористувачам (після використання) - -
Скид зворотних (стічних) вод, усього (у т.ч.): - -
- у поверхневий водний об'єкт - -
- на поля фільтрації - -
- передача іншому водокористувачу - -
- у накопичувач - -
- у вигріб - -
- в інший приймач - -
Використання води в системах водопостачання: 0 0
- оборотного 0 0
- повторного 0 0
Втрати в системах водопостачання 0 0

Умови спеціального водокористування
  1. Передача води іншим водокористувачам та забір води більше встановлено ліміту заборонено.
  2. Скидати стічні води, використовуючи рельєф місцевості, заборонено.
  3. Згідно з Порядком ведення державного обліку водокористування, затвердженим наказом Мінприроди від 16.03.2015 №78, щорічно не пізніше ніж 1 лютого року, наступного за звітним періодом, надавати звіт про використання води за формою 2ТП-водгосп (річна).
  4. Дотримуватись вимог водного законодавства, зокрема, статті 44 Водного кодексу України щодо обов’язків водокористувачів.
  5. Забезпечити встановлення та дотримання режиму роботи водного об’єкта з урахуванням прогнозу  водності на відповідний період ( статті 51,76 Водного кодексу України). Скидання води здійснювати відповідно до умов, визначених режимом роботи водного об’єкта та правилами експлуатації.

 

Відомості щодо природоохоронних заходів
Найменування природоохоронного заходу Термін виконання Критерії (показники) досягнення результативності
1 Спостереження за показниками ефективності енергетичного використання стоку Постійно Раціональне використання вод
2 Облік стоку води по водомірних рейках. встановлених у верхньому і нижньому б’єфі гідровузла Постійно Раціональне використання вод
3 Облік стоку води по водомірних рейках. встановлених у верхньому і нижньому б’єфі гідровузла Постійно Раціональне використання вод
4 Подавати Басейновому управлінню водних ресурсів р.Прип’ять звіт про використанння води по формі номер 2 ТП-водгосп (річна) 1 раз в рік (до 01 лютого наступного за звітним роком) Захист від виснаження водотоку
5 Забезпечити екологічний попуск по річці Роставиця протягом року Постійно 388,8 тис.м.куб в місяць, або 0,15 м.куб.с