Зачекайте
Портал електронних послуг
Державне агентство водних ресурсів України
Дозвіл на спеціальне водокористування №486/ЗП/49д-21 від 12.11.2021
Відомості про водокористувача
Тип водокористувача
Юридична особа
Найменування
ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "УКРАЇНСЬКИЙ ГРАФІТ"
Ідентифікаційні дані
00196204
Місце реєстрації
ЗАПОРІЗЬКА ОБЛАСТЬ, місто ЗАПОРІЖЖЯ, вул. ПІВНІЧНЕ ШОСЕ, буд. 20
Контактні відомості
Телефон: +38-(061)-289-5110
Відомості про дозвіл
Найменування органу, що видав дозвіл
Сектор у Запорізькій області Держводагентства
Номер та дата видачі
№486/ЗП/49д-21 від 12.11.2021
Строк дії
з 01.01.2022 по 01.01.2025
Поточний стан
діючий
Форма дозволу
паперова
Регіон водокористування
ЗАПОРІЗЬКА ОБЛАСТЬ
Мета водокористування
 • Питні і санітарно-гігієнічні потреби
 • Виробничі потреби
 • Передача води вторинним водокористувачам
Перелік місць водокористування (водозабір)
Фактичне місце здійснення діяльності
Свердловина № 1 розташована у межах м. Запоріжжя Запорізької області, на території проммайданчика ПрАТ "Укрграфіт" басейн р. Дніпро, район басейну річки Дніпро.
Код типу джерела водопостачання
(60) Підземний водоносний горизонт
Код та назва джерела водопостачання
ЧЕР/ДНЕПР/Р.ДНІПРО
Код та назва водогосподарської ділянки
М5.1.3.25 р. Дніпро від греблі Кам’янського водосховища до греблі Дніпровського водосховища (виключаючи рр. Оріль, Самара)
Тип водокористування
Забір з підземних джерел
Розшифровка типу водокористування
Підземні джерела
Фактичне місце здійснення діяльності
У межах м. Запоріжжя Запорізької області.
Код типу джерела водопостачання
Код та назва джерела водопостачання
Код та назва водогосподарської ділянки
М5.1.3.25 р. Дніпро від греблі Кам’янського водосховища до греблі Дніпровського водосховища (виключаючи рр. Оріль, Самара)
Тип водокористування
Забір від іншого водокористувача
Розшифровка типу водокористування
Не зазначено
Фактичне місце здійснення діяльності
У межах м. Запоріжжя Запорізької області.
Код типу джерела водопостачання
Код та назва джерела водопостачання
Код та назва водогосподарської ділянки
М5.1.3.25 р. Дніпро від греблі Кам’янського водосховища до греблі Дніпровського водосховища (виключаючи рр. Оріль, Самара)
Тип водокористування
Забір від іншого водокористувача
Розшифровка типу водокористування
Не зазначено
Ліміт забору води
Показник Обсяги води
м3/добу тис. м3/рік
Забір води, усього (у т.ч.): 142.075 25.2593
- з поверхневих джерел (окремо для кожного джерела) - -
- з підземних джерел (окремо для кожного річкового басейну) 142.075 25.2593
Р.ДНІПРО 142.075 25.2593
Ліміт використання води
Показник Обсяги води
м3/добу тис. м3/рік
Використання води на власні потреби, усього (у т.ч.): 3602.2833 967.6789
з поверхневих джерел: - -
- на питні і санітарно-гігієнічні потреби - -
- на виробничі потреби - -
- на інші потреби - -
з підземних джерел: 142.075 25.2593
- на питні і санітарно-гігієнічні потреби - -
- на виробничі потреби 142.075 25.2593
- на інші потреби - -
від іншого водокористувача: 3460.2083 942.4196
- на питні і санітарно-гігієнічні потреби 553.0963 190.2818
- на виробничі потреби 2907.1120 752.1378
- на інші потреби - -
Перелік місць водокористування (водовідведення)
Місце скиду (у межах/за межами населеного пункту)
У межах м. Запоріжжя Запорізької області.
Код типу приймача зворотних (стічних) вод
(95) Зворотні (стічні) води, які передаються іншому водокористувачу для подальшого водовідведення
Назва приймача зворотних (стічних) вод
Каналізаційні мережі КП "Водоканал" м. Запоріжжя.
Категорія зворотних (стічних) вод
 • господарсько-побутові
 • виробничі
Код та назва водного об'єкта
Код та назва водогосподарської ділянки
М5.1.3.25 р. Дніпро від греблі Кам’янського водосховища до греблі Дніпровського водосховища (виключаючи рр. Оріль, Самара)
Тип водовідведення
Водовідведення в інший приймач
Розшифровка типу водовідведення
Не зазначено
Місце скиду (у межах/за межами населеного пункту)
У межах м. Запоріжжя Запорізької області.
Код типу приймача зворотних (стічних) вод
(95) Зворотні (стічні) води, які передаються іншому водокористувачу для подальшого водовідведення
Назва приймача зворотних (стічних) вод
Каналізаційні мережі ТОВ "Соціальні ініціативи Запоріжжя".
Категорія зворотних (стічних) вод
 • виробничі
Код та назва водного об'єкта
Код та назва водогосподарської ділянки
М5.1.3.26 р. Дніпро від греблі Дніпровського водосховища до греблі Каховського водосховища
Тип водовідведення
Водовідведення (передача) іншому водокористувачу
Розшифровка типу водовідведення
Не зазначено
Місце скиду (у межах/за межами населеного пункту)
У межах м. Запоріжжя Запорізької області.
Код типу приймача зворотних (стічних) вод
(95) Зворотні (стічні) води, які передаються іншому водокористувачу для подальшого водовідведення
Назва приймача зворотних (стічних) вод
Категорія зворотних (стічних) вод
Код та назва водного об'єкта
Код та назва водогосподарської ділянки
М5.1.3.25 р. Дніпро від греблі Кам’янського водосховища до греблі Дніпровського водосховища (виключаючи рр. Оріль, Самара)
Тип водовідведення
Водовідведення (передача) іншому водокористувачу
Розшифровка типу водовідведення
Не зазначено
Місце скиду (у межах/за межами населеного пункту)
У межах м. Запоріжжя Запорізької області (Випуск №1 "сухий" період).
Код типу приймача зворотних (стічних) вод
(20) Річка
Назва приймача зворотних (стічних) вод
р. Дніпро (Дніпровське водосховище)
Категорія зворотних (стічних) вод
 • виробничі
Код та назва водного об'єкта
ЧЕР/ДНЕПР/Р.ДНІПРО
Код та назва водогосподарської ділянки
М5.1.3.25 р. Дніпро від греблі Кам’янського водосховища до греблі Дніпровського водосховища (виключаючи рр. Оріль, Самара)
Тип водовідведення
Водовідведення у поверхневий водний об'єкт
Розшифровка типу водовідведення
Не зазначено
Допустимий обсяг скидання (м3/год)
6,3000
Допустимий обсяг скидання (тис. м3/рік)
52,7479
Фактичний обсяг скидання (м3/год)
5,2283
Забруднюючі речовини, скидання яких нормується Фактична концентрація, мг/дм3 Фактичний скид, г/год Гранично-допустимі концентрації, мг/дм3 ГДС, г/год ГДС, перераховані у т/рік
Азот амонійний 0.4190 2.1907 0.4190 2.6397 0.0221
БСК5 4.8500 25.3573 4.8500 30.5550 0.2558
ХСК 39.8770 208.4889 39.8770 251.2251 2.1034
Завислі речовини 18.6720 97.6228 18.6720 117.6336 0.9849
Нафтопродукти 0.2490 1.3018 0.2490 1.5687 0.0131
Нітрати 8.6830 45.3973 8.6830 54.7029 0.4580
Нітрити 0.0740 0.3869 0.0740 0.4662 0.0039
Сульфати 87.3900 456.9011 87.3900 550.5570 4.6096
Фосфати 2.7050 14.1426 2.7050 17.0415 0.1427
Хлориди 68.0300 355.6812 68.0300 428.5890 3.5884
Алюміній - іон трьохвалентний 0,0760 0,3974 0,0760 0,4788 0.0040
Залізо загальне 0,3060 1,5999 0,3060 1,9278 0,0161
Феноли 0.0380 0,1987 0,0380 0,2394 0,0020
Фториди 0.9820 5,1342 0,9820 6,1866 0,0518
Інші показники та характеристики зворотних (стічних) вод
Затверджені властивості зворотних вод: Розчинний кисень: не менше 4 мг/дм3; водневий показник (рН): 6,5-8,5; температура: перевищення не більше ніж +3°С порівняно з її природною температурою в літній період. Показники та характеристики зворотних вод (в залежності від особливостей технології виробництва водокористувача): Показники токсичності: Затверджені рівні та класи токсичності – Фактичний рівень токсичності (ФРТ): необхідна кратність розбавлення (НКР): - 9, Клас 1; Гранично допустимий рівень токсичності (ГДРТ): Необхідна кратність розбавлення: - 9, Клас 1; Кратність розбавлення у контрольному створі: 10.
Місце скиду (у межах/за межами населеного пункту)
У межах м. Запоріжжя Запорізької області (Випуск №1 "мокрий" період).
Код типу приймача зворотних (стічних) вод
(20) Річка
Назва приймача зворотних (стічних) вод
р. Дніпро (Дніпровське водосховище)
Категорія зворотних (стічних) вод
 • виробничі
 • дренажні
 • поверхневі (дощові та талі)
Код та назва водного об'єкта
ЧЕР/ДНЕПР/Р.ДНІПРО
Код та назва водогосподарської ділянки
М5.1.3.25 р. Дніпро від греблі Кам’янського водосховища до греблі Дніпровського водосховища (виключаючи рр. Оріль, Самара)
Тип водовідведення
Водовідведення у поверхневий водний об'єкт
Розшифровка типу водовідведення
Не зазначено
Допустимий обсяг скидання (м3/год)
6966.4910
Допустимий обсяг скидання (тис. м3/рік)
104.2869
Фактичний обсяг скидання (м3/год)
3453.3563
Забруднюючі речовини, скидання яких нормується Фактична концентрація, мг/дм3 Фактичний скид, г/год Гранично-допустимі концентрації, мг/дм3 ГДС, г/год ГДС, перераховані у т/рік
Азот амонійний 0.5000 1726.6782 0.5000 3483.2455 0.0521
БСК5 3.0000 10360.0689 3.0000 20899.4730 0.3129
ХСК 28.9080 99829.6239 28.9080 201387.321 3.0147
Завислі речовини 9.3750 32375.2153 9.3750 65310.8531 0.9777
Нафтопродукти 0.1400 483.4699 0.1400 975.3087 0.0146
Нітрати 10.0470 34695.8707 10.0470 69992.3351 1.0478
Нітрити 0.1590 549.0837 0.1590 1107.6721 0.0166
Сульфати 84.5800 292084.875 84.5800 589225.808 8.8206
Фосфати 2.5700 8875.1257 2.5700 17903.8819 0.2680
Хлориди 59.2900 204749.495 59.2900 413043.251 6.1832
Алюміній - іон трьохвалентний 0.1320 455,8430 0,1320 919,5768 0,0138
Залізо загальне 0.2920 1008,3800 0.2920 2034,2154 0.0305
Феноли 0.0019 6.5614 0.0019 13.2363 0.0002
Фториди 0.2890 998.0200 0.2890 2013.3159 0.0301
Інші показники та характеристики зворотних (стічних) вод
Затверджені властивості зворотних вод: Розчинний кисень: не менше 4 мг/дм3; водневий показник (рН): 6,5-8,5; температура: перевищення не більше ніж +3°С порівняно з її природною температурою в літній період. Показники та характеристики зворотних вод (в залежності від особливостей технології виробництва водокористувача): Показники токсичності: Затверджені рівні та класи токсичності – Фактичний рівень токсичності (ФРТ): необхідна кратність розбавлення (НКР): - 7,4511 Клас 1; Гранично допустимий рівень токсичності (ГДРТ): Необхідна кратність розбавлення: - 7, 4511 Клас 1; Кратність розбавлення у контрольному створі: 8,4511.
Місце скиду (у межах/за межами населеного пункту)
У межах м. Запоріжжя Запорізької області (Випуск №2 "мокрий" період).
Код типу приймача зворотних (стічних) вод
(20) Річка
Назва приймача зворотних (стічних) вод
р. Дніпро (Дніпровське водосховище)
Категорія зворотних (стічних) вод
 • поверхневі (дощові та талі)
Код та назва водного об'єкта
ЧЕР/ДНЕПР/Р.ДНІПРО
Код та назва водогосподарської ділянки
М5.1.3.25 р. Дніпро від греблі Кам’янського водосховища до греблі Дніпровського водосховища (виключаючи рр. Оріль, Самара)
Тип водовідведення
Водовідведення у поверхневий водний об'єкт
Розшифровка типу водовідведення
Не зазначено
Допустимий обсяг скидання (м3/год)
1943,712
Допустимий обсяг скидання (тис. м3/рік)
17,5619
Фактичний обсяг скидання (м3/год)
1441,71
Забруднюючі речовини, скидання яких нормується Фактична концентрація, мг/дм3 Фактичний скид, г/год Гранично-допустимі концентрації, мг/дм3 ГДС, г/год ГДС, перераховані у т/рік
Азот амонійний 0.4930 710.7630 0.4930 958.2500 0.0087
БСК5 3.3500 4829.7285 3.3500 6511.4352 0.0588
ХСК 29.4500 42458.3595 29.4500 57242.3184 0.5172
Завислі речовини 9.3550 13487.1971 9.3550 18183.4258 0.1643
Нафтопродукти 0.1950 281.1335 0.1950 379.0238 0.0034
Нітрати 7.4780 10781.1074 7.4780 14535.0783 0.1313
Нітрити 0.2550 367.6361 0.2550 495.6466 0.0045
Сульфати 47.1000 67904.5410 47.1000 91548.8352 0.8272
Фосфати 2.8180 4062.7388 2.8180 5477.3804 0.0495
Хлориди 33.6800 48556.7928 33.6800 65464.2202 0.5915
Алюміній - іон трьохвалентний 0,1900 273,9249 0,1900 369,3053 0,0033
Залізо загальне 0,2900 418,0959 0,2900 563,6765 0,0051
Феноли 0,0019 2,7392 0,0019 3,6931 0,0000
Фториди 0,1870 269,5998 0,1870 363,4741 0,0033
Інші показники та характеристики зворотних (стічних) вод
Затверджені властивості зворотних вод: Розчинний кисень: не менше 4 мг/дм3; водневий показник (рН): 6,5-8,5; температура: перевищення не більше ніж +3°С порівняно з її природною температурою в літній період. Показники та характеристики зворотних вод (в залежності від особливостей технології виробництва водокористувача): Показники токсичності: Затверджені рівні та класи токсичності – Фактичний рівень токсичності (ФРТ): необхідна кратність розбавлення (НКР): - 9, Клас 1; Гранично допустимий рівень токсичності (ГДРТ): Необхідна кратність розбавлення: - 9, Клас 1; Кратність розбавлення у контрольному створі: 10.
Інші характеристики спеціального водокористування
Показник Обсяги води
м3/добу тис. м3/рік
Отримано від іншого водокористувача 3477.3089 946.7289
Отримано від іншого водокористувача зворотної (стічної) води 17.1006 4.3093
Передача води, усього (у т.ч.): 17.1006 4.3093
- населенню - -
- вторинним водокористувачам (без використання) 17.1006 4.3093
- вторинним водокористувачам (після використання) - -
Скид зворотних (стічних) вод, усього (у т.ч.): 11107.5549 450.2463
- у поверхневий водний об'єкт 9120.639 174.5967
- на поля фільтрації - -
- передача іншому водокористувачу 1986.9159 275.6496
- у накопичувач - -
- у вигріб - -
- в інший приймач - -
Використання води в системах водопостачання: 52298.85 18915.2091
- оборотного 51839.6000 18856.7350
- повторного 459.2500 58.4741
Втрати в системах водопостачання - -

Умови спеціального водокористування

1. Дотримуватись вимог водного законодавства, зокрема статті 44 Водного кодексу України, щодо обов’язків водокористувачів.

2. Забір води більше встановленого ліміту заборонено.

3. Скидати стічні води, використовуючи рельєф місцевості, заборонено.

4. Відповідно до ст. 25 Водного кодексу України та Порядку ведення державного обліку водокористування, затвердженому наказом Міністерства екології та природних ресурсів України від 16.03.2015 № 78 (зі змінами, затвердженими наказом Міністерства захисту довкілля та природних ресурсів України від 18.12.2020 № 375) щорічно, не пізніше 1 лютого наступного за звітним року, надавати державну звітність за формою № 2ТП-водгосп (річна) у електронному вигляді за посиланням htths://t-services.davr.gov.ua.

5. Дотримуватись встановлених нормативів гранично допустимих скидів (ГДС) забруднюючих речовин із зворотними водами підприємства. Досягнута категорія якості води у контрольному створі нижче скиду не повинна погіршуватись.

6. Не допускати розливу нафтопродуктів, мастил, хімічних та інших забруднюючих речовин (ст. 101 Водний кодекс України).

7. Землі водного фонду утримувати в належному санітарному стані, не допускати порушення режиму господарювання (ст. 85, 87, 88, 89 Водного кодексу України).

8. Відповідно до ст. 108 Водного кодексу України, здійснювати невідкладні заходи щодо запобігання стихійному лихові, спричиненому шкідливою дією вод, аваріям на водних об’єктах та ліквідації їх наслідків, повідомляти відповідні органи.

9. Прийняти до виконання умови, зазначені у висновку Державної служби геології та надр України від 25.10.2021 № 18460/05/05-21, а саме:

 • Застосування води для питних потреб тільки при відповідності якості води до вимог ДСанПіН 2.2.4-171-10.
 • Вести регулярний облік відбору води, її якості та глибин рівня у водозабірній споруді.
 • Обов’язкова наявність огорож зон суворого санітарного режиму І поясу, наявність водомірів, кранів для відбору проб води.
 • Дотримання санітарно-технічних норм з утримування експлуатаційної водозабірної споруди та водонесучих комунікацій.
 • Буріння нових свердловин та будівництво об'єктів, які можуть учинити негативний вплив на якість підземних вод, проводити відповідно до проектів, складених та погоджених за встановленим порядком.
 • Відповідно до статті 17 Закону України «Про питну воду, питне водопостачання та водовідведення» та статті 19 Кодексу України про надра, у разі використання підземних вод для питного водопостачання суб’єкт господарювання повинен одержати спеціальний дозвіл на користування надрами, з урахуванням особливостей, передбачених статтею 23 Кодексу України про надра.
 • Подання даних (супровідний лист, копія паспорта артезіанської свердловини та додаток «Опис артезіанської свердловини») для внесення інформації до Державного реєстру артезіанських свердловин відповідно до вимог Порядку державного обліку артезіанських свердловин, облаштування їх засобами вимірювання об'єму видобутих підземних вод, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 08.10.2012 №963 та наказу Міністерства екології та природних ресурсів України та Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України від 06.04.2016 № 145/84, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 27 квітня 2016 р. за № 642/28772.
 • Надавати щорічно до 20 січня наступного за звітним роком дані режимних спостережень, відомості про фактичний водовідбір та результати хімічних аналізів за формою 7-ГР Дніпровська ГЕ ДП «УГК» (72002, Запорізька обл., Василівський р-н, смт. Михайлівка, вул. Святопокровська, 1/20, тел. (095) 060-89-26) та ДНВП «Геоінформ України» (03057, м. Київ, вул. Антона Цедіка, 16) у разі необхідності.
Відомості щодо природоохоронних заходів
Найменування природоохоронного заходу Термін виконання Критерії (показники) досягнення результативності
1 Дотримуватись встановлених лімітів забору та використання води. Вести облік забору та використання води. Постійно Раціональне використання водних ресурсів
2 Не допускати втрат води, своєчасно проводити ремонт трубопроводів та запірної арматури. Постійно Раціональне використання водних ресурсів
3 Зберігати лічильники води у справному стані. Своєчасно проводити державну повірку приладів обліку води. Постійно/Згідно плану-графіку Раціональне використання водних ресурсів
4 Зону санітарної охорони свердловини утримувати в належному стані. Постійно Попередження забруднення підземних вод
5 Утримувати мережі виробничо-зливової каналізації у робочому стані, перевіряти технічний стан трубопроводів, проводити чистку зливової мережі та колодіязів. Постійно Попередження забруднення та засмічення водних об’єктів.
6 Утримання території підприємства у належному стані. Постійно Попередження забруднення та засмічення водних об’єктів.
7 Здійснювати контроль за якістю зворотних вод, що скидаються у водний об’єкт по випускам № 1, № 2, за якістю води в контрольному створі, проводити біотестування зворотних вод. Згідно графіку Попередження забруднення поверхневих вод
8 Проведення чистки відстійників та заміни фільтрів очисних споруд зворотних вод по вул. Макаренко та по пров. Ковальському, дотримання оптимальних параметрів роботи очисних споруд зворотних стічних вод. Згідно графіку проведення робіт Попередження забруднення поверхневих вод
9 Використання зливових стічних вод з відстійників очисних споруд по вул. Макаренко та по пров. Ковальському для підживлення оборотної системи водопостачання. Постійно Раціональне використання водних ресурсів
10 Дотримуватись встановлених нормативів гранично допустимих скидів (ГДС) забруднюючих речовин із зворотними водами підприємства. Постійно Попередження забруднення поверхневих вод