Зачекайте
Портал електронних послуг
Державне агентство водних ресурсів України
Дозвіл на спеціальне водокористування №70/ДН/49д-21 від 04.11.2021
Відомості про водокористувача
Тип водокористувача
Юридична особа
Найменування
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ ФІРМА "СОЛЕДАР-СЕРВІС"
Ідентифікаційні дані
24655326
Місце реєстрації
84546, ДОНЕЦЬКА ОБЛАСТЬ, БАХМУТСЬКИЙ РАЙОН, місто СОЛЕДАР, вул. ВОЛОДАРСЬКОГО, буд. 1
Контактні відомості
Телефон: +38-(050)-348-9688
Відомості про дозвіл
Найменування органу, що видав дозвіл
Сектор у Донецькій та Луганській областях Держводагентства
Номер та дата видачі
№70/ДН/49д-21 від 04.11.2021
Строк дії
з 04.11.2021 по 04.11.2024
Поточний стан
діючий
Форма дозволу
паперова
Регіон водокористування
ДОНЕЦЬКА ОБЛАСТЬ
Мета водокористування
  • Використання води для: протипожежних потреб, потреб зовнішнього благоустрою територій міст та інших населених пунктів, пилозаглушення у шахтах і кар'єрах
Перелік місць водокористування (водозабір)
Фактичне місце здійснення діяльності
кар’єр Нирківського родовища гіпсу розташований на схід від с. Білогорівка Бахмутського району, басейн р. Суха Плотва/басейн р. Бахмутка/суббасейн р. Сіверський Донець/район басейну р. Дон/
Код типу джерела водопостачання
(61) Шахта, рудник, нафтопромисел, кар’єр
Код та назва джерела водопостачання
АЗО/ДОН/0218/0484/0030/Р.СУХА ПЛОТВА У С.ФЕД
Код та назва водогосподарської ділянки
М6.5.1.11 р. Бахмутка
Тип водокористування
Забір з підземних джерел
Розшифровка типу водокористування
Не зазначено
Ліміт забору води
Показник Обсяги води
м3/добу тис. м3/рік
Забір води, усього (у т.ч.): 701.268 255.963
- з поверхневих джерел (окремо для кожного джерела) - -
- з підземних джерел (окремо для кожного річкового басейну) 701.268 255.963
Р.СУХА ПЛОТВА У С.ФЕД 701.268 255.963
Ліміт використання води
Показник Обсяги води
м3/добу тис. м3/рік
Використання води на власні потреби, усього (у т.ч.): 156.545 19.941
з поверхневих джерел: - -
- на питні і санітарно-гігієнічні потреби - -
- на виробничі потреби - -
- на використання води для: протипожежних потреб, потреб зовнішнього благоустрою територій міст та інших населених пунктів, пилозаглушення у шахтах і кар'єрах 0 0
з підземних джерел: 156.545 19.941
- на питні і санітарно-гігієнічні потреби - -
- на виробничі потреби - -
- на використання води для: протипожежних потреб, потреб зовнішнього благоустрою територій міст та інших населених пунктів, пилозаглушення у шахтах і кар'єрах 156.545 19.941
від іншого водокористувача: - -
- на питні і санітарно-гігієнічні потреби - -
- на виробничі потреби - -
- на використання води для: протипожежних потреб, потреб зовнішнього благоустрою територій міст та інших населених пунктів, пилозаглушення у шахтах і кар'єрах 0 0
Перелік місць водокористування (водовідведення)
Місце скиду (у межах/за межами населеного пункту)
за межами с. Білогорівка Бахмутського району
Код типу приймача зворотних (стічних) вод
(84) Вигріб
Назва приймача зворотних (стічних) вод
Категорія зворотних (стічних) вод
  • господарсько-побутові
Код та назва водного об'єкта
АЗО/ДОН/0218/0484/0030/Р.СУХА ПЛОТВА У С.ФЕД
Код та назва водогосподарської ділянки
М6.5.1.11 р. Бахмутка
Тип водовідведення
Водовідведення у вигріб
Розшифровка типу водовідведення
Не зазначено
Місце скиду (у межах/за межами населеного пункту)
за межами с. Білогорівка Бахмутського району
Код типу приймача зворотних (стічних) вод
(20) Річка
Назва приймача зворотних (стічних) вод
р. Суха Плотва (16 км)
Категорія зворотних (стічних) вод
  • кар'єрні
  • поверхневі (дощові та талі)
Код та назва водного об'єкта
АЗО/ДОН/0218/0484/0030/Р.СУХА ПЛОТВА У С.ФЕД
Код та назва водогосподарської ділянки
М6.5.1.11 р. Бахмутка
Тип водовідведення
Водовідведення у поверхневий водний об'єкт
Розшифровка типу водовідведення
Не зазначено
Допустимий обсяг скидання (м3/год)
180
Допустимий обсяг скидання (тис. м3/рік)
400
Фактичний обсяг скидання (м3/год)
90
Забруднюючі речовини, скидання яких нормується Фактична концентрація, мг/дм3 Фактичний скид, г/год Гранично-допустимі концентрації, мг/дм3 ГДС, г/год ГДС, перераховані у т/рік
Азот амонійний 0.81 72.9 0.81 145.8 0.324
БСК5 2.9 261 2.9 522 1.16
ХСК 25 2250 25 4500 10
Завислі речовини 18 1620 18 3240 7.2
Нафтопродукти 0.072 6.48 0.05 9 0.02
Нітрати 36 3240 36 6480 14.4
Нітрити 0.08 7.2 0.08 14.4 0.032
Сульфати 483.267 43494.03 483.267 86988.06 193.31
Фосфати 0.56 50.4 0.56 100.8 0.224
Хлориди 300 27000 300 54000 120
Залізо (загальне) 0.125 11.25 0.125 22.5 0.05
Інші показники та характеристики зворотних (стічних) вод
Показники та характеристики зворотних вод (обов’язкові): 1. плаваючі домішки: відсутні; 2. колір (прозорість): > 10 см; 3. розчинений кисень: не менше 4 мг/дм3; 4. водневий показник (pH): 6,5-8,5; 5. температура: літня температура води водного об’єкту не повинна перевищувати більше, ніж 3 градуси Цельсія у порівнянні з середньомісячною температурою найтеплішого місяця року за останні 10 років (прирощення 3 градуси Цельсія). Показники та характеристики зворотних вод (в залежності від особливостей технології виробництва водокористувача): 1. бактеріологічне забруднення: - лактозопозитивні кишкові палички: не більше 5000 КУО в дм3; - колі-фаги: ≤ 1000 БУО в дм3; - життєздатні яйця гельмінтів: відсутність; 2. рівень токсичності (на основі біотестування): нетоксична; 3. сумарна радіоактивність: природний радіаційний фон.
Інші характеристики спеціального водокористування
Показник Обсяги води
м3/добу тис. м3/рік
Отримано від іншого водокористувача - -
Отримано від іншого водокористувача зворотної (стічної) води 0 0
Передача води, усього (у т.ч.): - -
- населенню - -
- вторинним водокористувачам (без використання) - -
- вторинним водокористувачам (після використання) - -
Скид зворотних (стічних) вод, усього (у т.ч.): 1096.34 400.113
- у поверхневий водний об'єкт 1095.89 400.0
- на поля фільтрації - -
- передача іншому водокористувачу - -
- у накопичувач - -
- у вигріб 0.45 0.113
- в інший приймач - -
Використання води в системах водопостачання: 0 0
- оборотного 0 0
- повторного 0 0
Втрати в системах водопостачання 0 0

Умови спеціального водокористування

1. Дотримуватись вимог водного законодавства, зокрема статті 44 Водного кодексу України  щодо обов'язків водокористувачів.

2. Суворо додержуватись правил обмеження господарської діяльності у прибережних захисних смугах поверхневих водних об’єктів відповідно до статей 88, 89 Водного кодексу України.

3. Здійснювати постійний контроль за справним станом водопровідної та водовимірювальної арматури.

4. Своєчасно вживати заходи щодо ліквідації аварійних ситуацій.

5. Скидати стічні води, використовуючи рельєф місцевості, заборонено.

6.  Згідно з Порядком ведення державного обліку водокористування, затвердженим наказом Мінприроди від 16.03.2015 №78 (Із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства захисту довкілля та природних ресурсів № 375 від 18.12.2020), щорічно, не пізніше ніж 1 лютого, наступного за звітним року, надавати звіт про використання води за формою № 2ТП-водгосп (річна) в електронній формі через Єдиний державний веб-портал електронних послуг «Портал Дія» або «Портал електронних послуг Державного агентства водних ресурсів України».

7. При змінах у водокористуванні обов’язково звернутися через центр надання адміністративних послуг або через "Портал електронних послуг"  (Державне агентство водних ресурсів України) до сектору у Донецькій та Луганській областях Держводагентства для анулювання діючого дозволу на спеціальне водокористування (стаття 55 Водного кодексу України) та отримання нового дозволу на спеціальне водокористування (стаття 49 Водного кодексу України).

8. У разі наявності чинних дозволів на спеціальне водокористування для зазначених місць водокористування анулювати їх у місячний термін.

Відомості щодо природоохоронних заходів
Найменування природоохоронного заходу Термін виконання Критерії (показники) досягнення результативності
1 Очищення зумпфу кар’єру, розчищення дренажної канави Згідно з графіком Охорона навколишнього середовища
2 Утримання в технічно справному стані насосного устаткування Згідно з графіком Достовірність обліку води, яка забирається
3 Забезпечення систематичного контролю якості зворотних вод, що скидаються (в контрольних створах) атестованою лабораторією Згідно з графіком Скид зворотних вод згідно з нормативними вимогами, недопущення забруднення навколишнього середовища
4 Узгодження місць відбору проб, графіку контролю зворотних та поверхневих вод р. Суха Плотва та його періодичність з відповідальними органами Щорічно Недопущення забруднення навколишнього середовища, скидання зворотних вод згідно з нормативами ГДС
5 Звітувати за формою №2ТП-водгосп (річна) Щорічно Раціональне використання вод