Зачекайте
Портал електронних послуг
Державне агентство водних ресурсів України
Дозвіл на спеціальне водокористування №370/ВН/49д-21 від 02.11.2021
Відомості про водокористувача
Тип водокористувача
Фізична особа підприємець
ПІБ
АНДРІЙЧУК АНАТОЛІЙ БОРИСОВИЧ
Ідентифікаційні дані
РНОКПП:2282421917
Паспорт: №АА 657955 виданий: Козятинським РВ УМВС України у Вінницькій області від 22.12.1997 року
Керівник водокористувача
Не зазначено
Місце реєстрації
22100, ВІННИЦЬКА ОБЛАСТЬ, Персональні дані приховані
Контактні відомості
Персональні дані приховані
Відомості про дозвіл
Найменування органу, що видав дозвіл
Сектор у Вінницькій області Держводагентства
Номер та дата видачі
№370/ВН/49д-21 від 02.11.2021
Строк дії
з 02.11.2021 по 02.11.2024
Поточний стан
діючий
Форма дозволу
паперова
Регіон водокористування
ВІННИЦЬКА ОБЛАСТЬ
Мета водокористування
 • Рибогосподарські потреби – поповнення за рахунок скиду
 • Рибогосподарські потреби – поповнення за рахунок фільтрації та випаровування
Перелік місць водокористування (водозабір)
Фактичне місце здійснення діяльності
Ставок площею 12,7211 га об’ємом 157,4 тис. куб м розташований за межами села Дубові Махаринці Самгородоцької сільської ради Хмільницького району Вінницької області на річці Фоса (Журбинка), басейн річки Роставиця, басейн річки Рось, басейн річки Дніпро.
Код типу джерела водопостачання
(20) Річка
Код та назва джерела водопостачання
ЧЕР/ДНЕПР/0720/0222/Р.РОСТАВИЦЯ
Код та назва водогосподарської ділянки
М5.1.2.10 р. Рось від витоку до кордону Київської та Черкаської областей
Тип водокористування
Забір з поверхневих джерел
Розшифровка типу водокористування
Не зазначено
Ліміт забору води
Показник Обсяги води
м3/добу тис. м3/рік
Забір води, усього (у т.ч.): 969.6 122.5
- з поверхневих джерел (окремо для кожного джерела) 969.6 122.5
Р.РОСТАВИЦЯ 969.6 122.5
- з підземних джерел (окремо для кожного річкового басейну) - -
Ліміт використання води
Показник Обсяги води
м3/добу тис. м3/рік
Використання води на власні потреби, усього (у т.ч.): 969.6 122.5
з поверхневих джерел: 969.6 122.5
- на питні і санітарно-гігієнічні потреби - -
- на виробничі потреби - -
- на рибогосподарські потреби – поповнення за рахунок фільтрації та випаровування 92.4 22.5
- на рибогосподарські потреби – поповнення за рахунок скиду 877.2 100.0
з підземних джерел: - -
- на питні і санітарно-гігієнічні потреби - -
- на виробничі потреби - -
- на рибогосподарські потреби – поповнення за рахунок фільтрації та випаровування 0 0
- на рибогосподарські потреби – поповнення за рахунок скиду 0 0
від іншого водокористувача: - -
- на питні і санітарно-гігієнічні потреби - -
- на виробничі потреби - -
- на рибогосподарські потреби – поповнення за рахунок фільтрації та випаровування 0 0
- на рибогосподарські потреби – поповнення за рахунок скиду 0 0
Перелік місць водокористування (водовідведення)
Місце скиду (у межах/за межами населеного пункту)
Випуск у річку Фоса (Журбинка) із ставка площею 12,7211 га об’ємом 157,4 тис. куб. м розташований за межами села Дубові Махаринці Самгородоцької сільської ради Хмільницького району.
Код типу приймача зворотних (стічних) вод
(20) Річка
Назва приймача зворотних (стічних) вод
20/ЧЕР/ДНЕПР/0720/0222/Р.РОСТАВИЦЯ
Категорія зворотних (стічних) вод
 • з рибогосподарських ставків
Код та назва водного об'єкта
ЧЕР/ДНЕПР/0720/0222/Р.РОСТАВИЦЯ
Код та назва водогосподарської ділянки
М5.1.2.10 р. Рось від витоку до кордону Київської та Черкаської областей
Тип водовідведення
Водовідведення у поверхневий водний об'єкт
Розшифровка типу водовідведення
Не зазначено
Допустимий обсяг скидання (м3/год)
385,78
Допустимий обсяг скидання (тис. м3/рік)
157,4
Фактичний обсяг скидання (м3/год)
245,10
Забруднюючі речовини, скидання яких нормується Фактична концентрація, мг/дм3 Фактичний скид, г/год Гранично-допустимі концентрації, мг/дм3 ГДС, г/год ГДС, перераховані у т/рік
Азот амонійний 0.13 31.86 0.13 31.86 0.0130
БСК5 3.1 759.81 3.0 735.30 0.3000
ХСК 48.0 11764.80 48.0 11764.80 4.8000
Завислі речовини 12.0 2941.20 12.0 2941.20 1.2000
Нафтопродукти 0.02 4.90 0.02 4.90 0.0020
Нітрати 1.6 392.16 1.6 392.16 0.1600
Нітрити 0.07 17.16 0.07 17.16 0.0070
Сульфати 28.5 6985.35 28.5 6985.35 2.8500
Фосфати 0.3 73.53 0.3 73.53 0.0300
Хлориди 33.3 8161.83 33.3 8161.83 3.3300
Мінералізація 502,0 123040,20 502,0 123040,20 50,2004
Інші показники та характеристики зворотних (стічних) вод
Водневий показник (рН) в межах 6,5-8,5 -- 8,4; розчинений кисень не менше 4,0 мг/дм куб. -- 6,4 мг/дм куб., температура 13° С.
Інші характеристики спеціального водокористування
Показник Обсяги води
м3/добу тис. м3/рік
Отримано від іншого водокористувача - -
Отримано від іншого водокористувача зворотної (стічної) води 0 0
Передача води, усього (у т.ч.): - -
- населенню - -
- вторинним водокористувачам (без використання) - -
- вторинним водокористувачам (після використання) - -
Скид зворотних (стічних) вод, усього (у т.ч.): 5882.4 100
- у поверхневий водний об'єкт 5882.4 100.0
- на поля фільтрації - -
- передача іншому водокористувачу - -
- у накопичувач - -
- у вигріб - -
- в інший приймач - -
Використання води в системах водопостачання: 0 0
- оборотного 0 0
- повторного 0 0
Втрати в системах водопостачання 0 0

Умови спеціального водокористування
 1. Дотримуватись вимог водного законодавства, зокрема, статті 44 Водного кодексу України.
 2. Дотримуватись правил експлуатації  джерел водопостачання згідно чинного законодавства
 3. Облік забраних і скинутих вод здійснювати побічним методом.
 4. Лабораторний контроль за якісним станом скинутих вод здійснювати перед кожним випуском води із водосховища у лабораторії, акредитованій на гідрохімічний аналіз скидів.
 5. Підтримання санітарних витрат у річку. При зміні гідрометеорологічних умов та водогосподарської обстановки (маловоддя) з урахуванням вимог статті 45 Водного кодексу України умови водокористування можуть бути обмежені для підтримання екологічних витрат води у поверхневому водному об’єкті.
 6. Здійснення невідкладних заходів щодо запобігання стихійному лиху, спричиненому шкідливою дією вод, і ліквідації його наслідків.
 7. Запобігання виникненню гідродинамічних аварій.
 8. Експлуатацію водного об’єкта здійснювати при наявності режиму його роботи.
 9. Оформити право користування гідротехнічною спорудою.
 10. Згідно з Порядком ведення державного обліку водокористування, затвердженим наказом Мінприроди від 16.03.2015  № 78 та наказом Міністерства захисту довкілля та природних ресурсів України «Про затвердження Змін до Порядку ведення державного обліку водокористування та Порядку функціонування модуля «Подання звіту про використання води в електронній формі» Порталу електронних послуг Державного агентства водних ресурсів України від 18.12.2020 №375, щорічно, не пізніше ніж 1 лютого року, наступного за звітним періодом, надавати звіт про використання води за формою 2ТП-водгосп (річна) до Басейнового управління водних ресурсів річки Південний Буг.
 11. Виконувати вимоги статті 30 Водного кодексу України щодо сплати рентної плати за спеціальне водокористування (у випадках, передбачених  статтею 255 Податкового кодексу України).
 12. Дозвіл виданий з урахуванням усіх місць водокористування та водовідведення на території Вінницької області. При зміні інформації про місце здійснення діяльності чи умов водокористування та водовідведення необхідно отримати новий дозвіл, а даний дозвіл підлягає анулюванню (статті 49, 55 Водного кодексу України).

Умови зазначені у листі Регіонального офісуводних ресурсів річки Рось № 787/02.1 від 26.10.2021:

При використанні  води із ставу площею 12,7211 га, що розташований за межам с. Дубові Махаринці Хмільницького району Вінницкої області на річці Фоса (Жубинка), правій притоці  річки Роставиця в басейні річки Рось:

1. Забір  води із річки Фоса (Журбинка) проводити на підставі дозволу на спеціальне водокористування.

2. Скид води із ставуплощею 12,7211 га в обсязі 100,0 тис.куб.м/рік у річку Фса (Журбинка) здійснювати відповідно до умов, визначених режимом роботи водного об'єкта.

3.Забезпечити постійні екологічні витрати води у річці Фоса (Журбинка) не менше 0,010 куб.м/сек, використовуючи зарезервований об'єм води в розмірі 34,9 тис. куб.м.

Відомості щодо природоохоронних заходів
Найменування природоохоронного заходу Термін виконання Критерії (показники) досягнення результативності
1 Забезпечувати у нижньому б’єфі ставка постійні санітарно-екологічні витрати у розмірі 31,2 тис.м3/рік (1,0 л/секунду) Постійно Забезпечення водності річки Фоса (Журбинка) район басейну річки Південний Буг.
2 Здійснювати користування водним об’єктом відповідно вимог статті 51 Водного кодексу України. Постійно Збереження та раціональне використання водних ресурсів.
3 Застосовувати технології риборозведення, які не призводять до забруднення водойми, не допускати її забруднення та засмічення. Постійно Поліпшення якості водних ресурсів.
4 Дотримуватись режиму обмеженої господарської діяльності в прибережних захисних смугах (стаття 89 Водного кодексу України). Постійно Охорона поверхневих вод від забруднення, засмічення
5 Забезпечувати у нижньому б’єфі ставка постійні санітарно-екологічні витрати у розмірі 74,4 тис.м3/рік (2,4 л/секунду) Постійно Забезпечення водності річки Периорка
6 Здійснювати контроль за об’ємом скиду води, не допускати повний випуск води із ставка при низькому об’ємі річного стоку у маловодний рік Збереження та раціональне використання водних ресурсів.
7 Дотримуватися лімітів забору та використання води, лімітів скидання забруднюючих речовин Постійно Раціональне використання водних ресурсів. Охорона поверхневих вод від забруднення