Зачекайте
Портал електронних послуг
Державне агентство водних ресурсів України
Дозвіл на спеціальне водокористування №238/ДП/49д-21 від 22.11.2021
Відомості про водокористувача
Тип водокористувача
Юридична особа
Найменування
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "СЕМ ЕКОПАК"
Ідентифікаційні дані
34893917
Місце реєстрації
ДНІПРОПЕТРОВСЬКА ОБЛАСТЬ, ТОМАКІВСЬКИЙ РАЙОН, смт ТОМАКІВКА, вул. ЯРОСЛАВА МУДРОГО, буд. 32
Контактні відомості
Телефон: +38-(097)-440-1068
Відомості про дозвіл
Найменування органу, що видав дозвіл
Сектор у Дніпропетровській області Держводагентства
Номер та дата видачі
№238/ДП/49д-21 від 22.11.2021
Строк дії
з 19.11.2021 по 19.11.2026
Поточний стан
діючий
Форма дозволу
паперова
Регіон водокористування
ДНІПРОПЕТРОВСЬКА ОБЛАСТЬ
Мета водокористування
  • Питні і санітарно-гігієнічні потреби
  • Виробничі потреби
Перелік місць водокористування (водозабір)
Фактичне місце здійснення діяльності
Водопровідні мережі КП "ВУВКГ" ММР з підключенням в межах смт Томаківка, Томаківського району, Дніпропетровської обл.
Код типу джерела водопостачання
Код та назва джерела водопостачання
Код та назва водогосподарської ділянки
М5.1.3.26 р. Дніпро від греблі Дніпровського водосховища до греблі Каховського водосховища
Тип водокористування
Забір від іншого водокористувача
Розшифровка типу водокористування
Не зазначено
Фактичне місце здійснення діяльності
Забір із р. Томаківка в межах смт. Томаківка, Томаківського району, Дніпропетровської обл. Басейн р. Томаківка, район басейну р. Дніпро.
Код типу джерела водопостачання
(20) Річка
Код та назва джерела водопостачання
ЧЕР/ДНЕПР/0242/Р.ТОМАКІВКА
Код та назва водогосподарської ділянки
М5.1.3.26 р. Дніпро від греблі Дніпровського водосховища до греблі Каховського водосховища
Тип водокористування
Забір з поверхневих джерел
Розшифровка типу водокористування
Не зазначено
Ліміт забору води
Показник Обсяги води
м3/добу тис. м3/рік
Забір води, усього (у т.ч.): 95.92 23.9163
- з поверхневих джерел (окремо для кожного джерела) 95.92 23.9163
Р.ТОМАКІВКА 95.92 23.9163
- з підземних джерел (окремо для кожного річкового басейну) - -
Ліміт використання води
Показник Обсяги води
м3/добу тис. м3/рік
Використання води на власні потреби, усього (у т.ч.): 164.6212 41.0916
з поверхневих джерел: 95.92 23.9163
- на питні і санітарно-гігієнічні потреби - -
- на виробничі потреби 95.92 23.9163
- на інші потреби - -
з підземних джерел: - -
- на питні і санітарно-гігієнічні потреби - -
- на виробничі потреби - -
- на інші потреби - -
від іншого водокористувача: 68.7012 17.1753
- на питні і санітарно-гігієнічні потреби 11.8768 2.9692
- на виробничі потреби 56.8244 14.2061
- на інші потреби - -
Перелік місць водокористування (водовідведення)
Місце скиду (у межах/за межами населеного пункту)
Скид стічних вод у вигріб в межах смт Томаківка, Томаківського району, Дніпропетровської обл. Басейн р. Томаківка, район басейну р. Дніпро.
Код типу приймача зворотних (стічних) вод
(84) Вигріб
Назва приймача зворотних (стічних) вод
Вигріб
Категорія зворотних (стічних) вод
  • виробничо-побутові
Код та назва водного об'єкта
ЧЕР/ДНЕПР/0242/Р.ТОМАКІВКА
Код та назва водогосподарської ділянки
М5.1.3.26 р. Дніпро від греблі Дніпровського водосховища до греблі Каховського водосховища
Тип водовідведення
Водовідведення у вигріб
Розшифровка типу водовідведення
Не зазначено
Інші характеристики спеціального водокористування
Показник Обсяги води
м3/добу тис. м3/рік
Отримано від іншого водокористувача 68.7012 17.1753
Отримано від іншого водокористувача зворотної (стічної) води - -
Передача води, усього (у т.ч.): - -
- населенню - -
- вторинним водокористувачам (без використання) - -
- вторинним водокористувачам (після використання) - -
Скид зворотних (стічних) вод, усього (у т.ч.): 58.8685 17.5885
- у поверхневий водний об'єкт - -
- на поля фільтрації - -
- передача іншому водокористувачу - -
- у накопичувач - -
- у вигріб 58.8685 17.5885
- в інший приймач - -
Використання води в системах водопостачання: 449.1448 112.2862
- оборотного 449.1448 112.2862
- повторного - -
Втрати в системах водопостачання - -

Умови спеціального водокористування

 

1. Передача води іншим водокористувачам та забір води більше встановленого ліміту заборонено.

2. Згідно з Порядком ведення державного обліку водокористування, затвердженим наказом Мінприроди від 16.03.2015 № 78, щорічно, не пізніше ніж 1 лютого року, наступного за звітним періодом, надавати звіт про використання води за формою №2ТП-водгосп (річна).

3. Дотримуватись вимог водного законодавства, зокрема, статті 44 Водного кодексу України щодо обов'язків водокористувачів.

4. При скиданні зворотних (стічних) вод у вигріб дотримуватись санітарних та   екологічних норм щодо утримання таких об’єктів.

5. Дотримуватися режиму використання прибережних захисних смуг у місцях забору води (стаття 89 Водного кодексу України).

6. У найкоротший термін анулювати дозвіл на спеціальне водокористування від 30.05.2019 №580/ДП/49д-18 виданий сектором у Дніпропетровській області Державного агентства водних ресурсів України.

Відомості щодо природоохоронних заходів
Найменування природоохоронного заходу Термін виконання Критерії (показники) досягнення результативності
1 Виконувати ревізію насосного обладнання другий квартал 2022 року Раціональне використання водних ресурсів
2 Своєчасно виконувати державну повірку приладів обліку 1 раз на 4 роки Раціональне використання водних ресурсів
3 Систематичний контроль якості підземних вод в акредитованій лабораторії Щокварталу Раціональне використання водних ресурсів