Зачекайте
Портал електронних послуг
Державне агентство водних ресурсів України
Дозвіл на спеціальне водокористування №74/ЗК/49д-21 від 04.11.2021
Відомості про водокористувача
Тип водокористувача
Фізична особа підприємець
ПІБ
РОПЧУК ВАСИЛИНА ІВАНІВНА
Ідентифікаційні дані
РНОКПП:2267224487
Керівник водокористувача
Не зазначено
Місце реєстрації
90630, ЗАКАРПАТСЬКА ОБЛАСТЬ, Персональні дані приховані
Контактні відомості
Персональні дані приховані
Відомості про дозвіл
Найменування органу, що видав дозвіл
Сектор у Закарпатській області Держводагентства
Номер та дата видачі
№74/ЗК/49д-21 від 04.11.2021
Строк дії
з 04.11.2021 по 04.11.2024
Поточний стан
діючий
Форма дозволу
паперова
Регіон водокористування
ЗАКАРПАТСЬКА ОБЛАСТЬ
Мета водокористування
  • Питні і санітарно-гігієнічні потреби
  • Виробничі потреби
Перелік місць водокористування (водозабір)
Фактичне місце здійснення діяльності
Водозабір №1 - з поверхневого водного об’єкту - стр. Драгобратчик, притока р. Станіслав, дебіт - 2,5 м3/год, смт. Ясіня, урочище Драгобрат, Рахівський район, Закарпатська область, басейн р. Чорна Тиса.
Код типу джерела водопостачання
(20) Річка
Код та назва джерела водопостачання
ЧЕР/ДУНАЙ/1218/0966/0036/СТРУМ.СТАНІСЛАВ
Код та назва водогосподарської ділянки
М5.3.1.01 р. Тиса від витоку до державного кордону
Тип водокористування
Забір з поверхневих джерел
Розшифровка типу водокористування
Не зазначено
Ліміт забору води
Показник Обсяги води
м3/добу тис. м3/рік
Забір води, усього (у т.ч.): 15.057 1.202
- з поверхневих джерел (окремо для кожного джерела) 15.057 1.202
СТРУМ.СТАНІСЛАВ 15.057 1.202
- з підземних джерел (окремо для кожного річкового басейну) - -
Ліміт використання води
Показник Обсяги води
м3/добу тис. м3/рік
Використання води на власні потреби, усього (у т.ч.): 15.057 1.202
з поверхневих джерел: 15.057 1.202
- на питні і санітарно-гігієнічні потреби 0.094 0.012
- на виробничі потреби 14.963 1.190
- на інші потреби - -
з підземних джерел: - -
- на питні і санітарно-гігієнічні потреби - -
- на виробничі потреби - -
- на інші потреби - -
від іншого водокористувача: - -
- на питні і санітарно-гігієнічні потреби - -
- на виробничі потреби - -
- на інші потреби - -
Перелік місць водокористування (водовідведення)
Місце скиду (у межах/за межами населеного пункту)
Випуск №1 - у стр. Драгобратчик/за межами населеного пункту смт. Ясіня, урочище Драгобрат, Рахівський район, Закарпатська область, притока р. Станіслав, басейн р. Чорна Тиса.
Код типу приймача зворотних (стічних) вод
(20) Річка
Назва приймача зворотних (стічних) вод
Категорія зворотних (стічних) вод
  • господарсько-побутові
  • виробничі
Код та назва водного об'єкта
ЧЕР/ДУНАЙ/1218/0966/0036/СТРУМ.СТАНІСЛАВ
Код та назва водогосподарської ділянки
М5.3.1.01 р. Тиса від витоку до державного кордону
Тип водовідведення
Водовідведення у поверхневий водний об'єкт
Розшифровка типу водовідведення
Не зазначено
Допустимий обсяг скидання (м3/год)
0,5892
Допустимий обсяг скидання (тис. м3/рік)
1,09
Фактичний обсяг скидання (м3/год)
0,0124
Забруднюючі речовини, скидання яких нормується Фактична концентрація, мг/дм3 Фактичний скид, г/год Гранично-допустимі концентрації, мг/дм3 ГДС, г/год ГДС, перераховані у т/рік
Азот амонійний 2.13 0.03 1.0 0.59 0.0011
БСК5 15.2 0.19 15.0 8.84 0.0164
ХСК 31.5 0.39 31.5 18.56 0.0343
Завислі речовини 15.8 0.2 15.0 8.84 0.0164
Нафтопродукти 0.30 0.0 0.05 0.03 0.0001
Нітрати 11.30 0.14 40.0 23.57 0.0436
Нітрити 0.26 0.0 1.0 0.59 0.0011
Сульфати 81.5 1.01 81.5 48.02 0.0888
Фосфати 1.98 0.02 1.98 1.17 0.0022
Хлориди 76.20 0.94 76.20 44.90 0.0831
Залізо (загальне) 0,36 0,0 0,21 0,12 0,0002
СПАР 0,26 0,0 0,10 0,06 0,0001
Мінералізація 488,0 6,05 488,0 287,53 0,5319
Інші показники та характеристики зворотних (стічних) вод
1) плаваючі домішки - відсутні; 2) запах, присмак < 2Б; 3) колір (прозорість) >= 10 см; 4) температура =< 5С прирощення; 5) реакція (рН) 6,5-8,5; 6) кисень розчинений >= 4 мг/дм3; 7) коліфаги < 100 в дм3; 8) лактопозитивні кишкові палички: 5000 в дм3; 9) життєздатні яйця гельмінтів: відс. 10) токсичність: не токсичні.
Інші характеристики спеціального водокористування
Показник Обсяги води
м3/добу тис. м3/рік
Отримано від іншого водокористувача - -
Отримано від іншого водокористувача зворотної (стічної) води - -
Передача води, усього (у т.ч.): - -
- населенню - -
- вторинним водокористувачам (без використання) - -
- вторинним водокористувачам (після використання) - -
Скид зворотних (стічних) вод, усього (у т.ч.): 14.14 1.09
- у поверхневий водний об'єкт 14.140 1.090
- на поля фільтрації - -
- передача іншому водокористувачу - -
- у накопичувач - -
- у вигріб - -
- в інший приймач - -
Використання води в системах водопостачання: 0 0
- оборотного - -
- повторного - -
Втрати в системах водопостачання - -

Умови спеціального водокористування

1. Раціонально використовувати водні ресурси.

2. Дотримуватись вимог водного законодавства, зокрема статті 44 Водного кодексу України щодо обов’язків водокористувачів.

3. Згідно з Порядком ведення державного обліку водокористування, затвердженим наказом Мінприроди від 16.03.2015 № 78, щорічно, не пізніше ніж 1 лютого року, наступного за звітним періодом, надавати звіт про використання води за формою 2ТП водгосп (річна).

4. Застосовувати воду для питних потреб тільки при відповідності якості води до вимог ДСанПіН 2.2.4-171-10.

5. Дотримуватись встановлених лімітів водоспоживання.

6. Дотримуватись встановлених нормативів гранично допустимих скидів (ГДС) забруднюючих речовин із зворотними водами підприємства. 

7. Скидати стічні води, використовуючи рельєф місцевості, заборонено.

8. У разі наявності чинних дозволів на спеціальне водокористування для зазначених місць водокористування, анулювати їх у місячний термін.

9. Здійснювати регулярний контроль (не менше одного раз на квартал) акредитованою лабораторією за якістю стічних вод, які скидаються у поверхневий водний об’єкт.

10. Забезпечувати безперебійну роботу очисних споруд та нормативну очистку стічних вод.

11. Забезпечення дотримання санітарної витрати води в струмку Драгобратчик після водозабору в розмірі не менше 0,0088 м3/с.

12. У разі припинення підприємницької діяльності фізичної особи-підприємця, анулювати дозвіл на спеціальне водокористування та повідомити про припинення здачі звіту про використання води за формою 2ТП водгосп (річна), організацію, що належать до сфери управління Держводагентства, за місцем здійснення водокористування.

 

Відомості щодо природоохоронних заходів
Найменування природоохоронного заходу Термін виконання Критерії (показники) досягнення результативності
1 Забезпечення оперативного контролю за раціональним використанням вод, забраних з поверхневих джерел водопостачання. Постійно Дотримування вимог чинного законодавства України у сфері використання і охорони вод
2 Ведення журналів первинного обліку, контроль за дотриманням встановлених лімітів водокористування. Постійно Раціональне використання вод
3 Здійснення платежів за використання водних ресурсів та забруднення навколишнього природного середовища. Раз у квартал Дотримання вимог податкового законодавства
4 Забезпечити регулярний контроль за станом внутрішніх водопровідно-каналізаційних мереж, з метою виключення втрат води. Постійно Зменшення втрат води
5 Забезпечення безперебійної роботи очисних споруд, дотримання технології очистки стічних вод. Постійно Покращення якості стічних вод
6 Щоквартально проводити гідрохімічний аналіз стічних вод, що скидаються у поверхневий водний об’єкт та в контрольному створі. Раз у квартал Дотримання вимог гранично-допустимих скидів (ГДС)
7 Своєчасна подача звітів 2-ТП (водгосп) до органів водного господарства. Річний Виконання наказу Мінприроди №78 від 16.03.2015 р.
8 Виконання вимог чинного природоохоронного законодавства України та запланованих підприємством заходів по охороні та раціональному використанню водних ресурсів. Постійно Охорона підземних та поверхневих вод від виснаження та забруднення
9 Проведення державної повірки водовимірювальних приладів. У визначені строки Раціональне використання водних ресурсів
10 Дотримання санітарного режиму на території зон санітарної охорони навколо водозабору відповідно до діючих норм і правил охорони джерел водопостачання. Постійно Забезпечення діючих норм і правил охорони джерел водопостачання