Зачекайте
Портал електронних послуг
Державне агентство водних ресурсів України
Дозвіл на спеціальне водокористування №183/ЧР/49д-21 від 04.11.2021
Відомості про водокористувача
Тип водокористувача
Юридична особа
Найменування
ФЕРМЕРСЬКЕ ГОСПОДАРСТВО "БОС"
Ідентифікаційні дані
33319024
Місце реєстрації
20122, ЧЕРКАСЬКА ОБЛАСТЬ, МАНЬКІВСЬКИЙ РАЙОН, село ЧОРНА КАМ'ЯНКА, вул. ШАПОВАЛА, буд. 22
Контактні відомості
Телефон: +38-(097)-777-1154
Відомості про дозвіл
Найменування органу, що видав дозвіл
Сектор у Черкаській області Держводагентства
Номер та дата видачі
№183/ЧР/49д-21 від 04.11.2021
Строк дії
з 04.11.2021 по 04.11.2024
Поточний стан
діючий
Форма дозволу
паперова
Регіон водокористування
ЧЕРКАСЬКА ОБЛАСТЬ
Мета водокористування
  • Рибогосподарські потреби – поповнення за рахунок скиду
  • Рибогосподарські потреби – поповнення за рахунок фільтрації та випаровування
Перелік місць водокористування (водозабір)
Фактичне місце здійснення діяльності
Ставки площею 4,88 га (об’єм при НПР 28,7738 тис.м3) та площею 8,23 га (об’єм при НПР 96,281 тис.м3) , розташовані за межами с. Чорна Кам’янка, Уманський (Маньківський) район, Черкаська область, р. Китиця, басейн р. Тікич, район басейну р. Південний Буг
Код типу джерела водопостачання
(40) Ставок русловий, водосховище руслове (крім каскаду дніпровських водосховищ)
Код та назва джерела водопостачання
ЧЕР/Ю.БУГ/0196/0111/0004/0056/Р.КИТИЦЯ
Код та назва водогосподарської ділянки
М5.4.0.05 р. Тікич (включаючи рр. Гнилий Тікич, Гірський Тікич)
Тип водокористування
Забір з поверхневих джерел
Розшифровка типу водокористування
Не зазначено
Ліміт забору води
Показник Обсяги води
м3/добу тис. м3/рік
Забір води, усього (у т.ч.): 2213.867 172.365
- з поверхневих джерел (окремо для кожного джерела) 2213.867 172.365
Р.КИТИЦЯ 2213.867 172.365
- з підземних джерел (окремо для кожного річкового басейну) - -
Ліміт використання води
Показник Обсяги води
м3/добу тис. м3/рік
Використання води на власні потреби, усього (у т.ч.): 2213.867 172.365
з поверхневих джерел: 2213.867 172.365
- на питні і санітарно-гігієнічні потреби - -
- на виробничі потреби - -
- на рибогосподарські потреби – поповнення за рахунок фільтрації та випаровування 129.617 47.31
- на рибогосподарські потреби – поповнення за рахунок скиду 2084.25 125.055
з підземних джерел: - -
- на питні і санітарно-гігієнічні потреби - -
- на виробничі потреби - -
- на рибогосподарські потреби – поповнення за рахунок фільтрації та випаровування 0 0
- на рибогосподарські потреби – поповнення за рахунок скиду 0 0
від іншого водокористувача: - -
- на питні і санітарно-гігієнічні потреби - -
- на виробничі потреби - -
- на рибогосподарські потреби – поповнення за рахунок фільтрації та випаровування 0 0
- на рибогосподарські потреби – поповнення за рахунок скиду 0 0
Перелік місць водокористування (водовідведення)
Місце скиду (у межах/за межами населеного пункту)
Випуск № 1 рибогосподарських стічних вод зі ставка площею 4,88 га в р. Китиця, розташований за межами Чорна Кам’янка, Уманський (Маньківський) район, Черкаська область
Код типу приймача зворотних (стічних) вод
(20) Річка
Назва приймача зворотних (стічних) вод
р. Китиця
Категорія зворотних (стічних) вод
  • з рибогосподарських ставків
Код та назва водного об'єкта
ЧЕР/Ю.БУГ/0196/0111/0004/0056/Р.КИТИЦЯ
Код та назва водогосподарської ділянки
М5.4.0.05 р. Тікич (включаючи рр. Гнилий Тікич, Гірський Тікич)
Тип водовідведення
Водовідведення у поверхневий водний об'єкт
Розшифровка типу водовідведення
Не зазначено
Допустимий обсяг скидання (м3/год)
305
Допустимий обсяг скидання (тис. м3/рік)
28,774
Фактичний обсяг скидання (м3/год)
305
Забруднюючі речовини, скидання яких нормується Фактична концентрація, мг/дм3 Фактичний скид, г/год Гранично-допустимі концентрації, мг/дм3 ГДС, г/год ГДС, перераховані у т/рік
Азот амонійний 0.7 213.5 0.7 213.5 0.020142
БСК5 1.7 518.5 1.7 518.5 0.048916
ХСК 22.5 6862.5 22.5 6862.5 0.647415
Завислі речовини 11.5 3507.5 11.5 3507.5 0.330901
Нафтопродукти 0.022 6.71 0.022 6.71 0.000633
Нітрати 2.3 701.5 2.3 701.5 0.066180
Нітрити 0.037 11.285 0.037 11.285 0.001065
Сульфати 25.0 7625 25.0 7625 0.71935
Фосфати 0.39 118.95 0.39 118.95 0.011222
Хлориди 17.5 5337.5 17.5 5337.5 0.503545
Мінералізація 425,0 129625 425,0 129625 12,22895
Інші показники та характеристики зворотних (стічних) вод
Кисень розчинний ≥ 4 мг/дм3, реакція (pH) – 6,5 - 8,5; температура – .
Місце скиду (у межах/за межами населеного пункту)
Випуск № 2 рибогосподарських стічних вод зі ставка площею 8,23 га в р. Китиця, розташований за межами Чорна Кам’янка, Уманський (Маньківський) район, Черкаська область
Код типу приймача зворотних (стічних) вод
(20) Річка
Назва приймача зворотних (стічних) вод
р. Китиця
Категорія зворотних (стічних) вод
  • з рибогосподарських ставків
Код та назва водного об'єкта
ЧЕР/Ю.БУГ/0196/0111/0004/0056/Р.КИТИЦЯ
Код та назва водогосподарської ділянки
М5.4.0.05 р. Тікич (включаючи рр. Гнилий Тікич, Гірський Тікич)
Тип водовідведення
Водовідведення у поверхневий водний об'єкт
Розшифровка типу водовідведення
Не зазначено
Допустимий обсяг скидання (м3/год)
514,4
Допустимий обсяг скидання (тис. м3/рік)
12,345
Фактичний обсяг скидання (м3/год)
514,4
Забруднюючі речовини, скидання яких нормується Фактична концентрація, мг/дм3 Фактичний скид, г/год Гранично-допустимі концентрації, мг/дм3 ГДС, г/год ГДС, перераховані у т/рік
Азот амонійний 0.7 359.8 0.7 359.8 0.067397
БСК5 1.9 976.6 1.9 976.6 0.182934
ХСК 23.0 11822 23.0 11822 2.214463
Завислі речовини 11.0 5654 11.0 5654 1.059091
Нафтопродукти 0.023 11.822 0.023 11.822 0.002214
Нітрати 2.1 1079.4 2.1 1079.4 0.202190
Нітрити 0.038 19.532 0.038 19.532 0.003659
Сульфати 23.0 11822 23.0 11822 2.214463
Фосфати 0.33 169.62 0.33 169.62 0.031773
Хлориди 18.0 9252 18.0 9252 1.733058
Мінералізація 435,0 223590 435,0 223590 41,882235
Інші показники та характеристики зворотних (стічних) вод
Кисень розчинний ≥ 4 мг/дм3, реакція (pH) – 6,5 - 8,5; температура – .
Інші характеристики спеціального водокористування
Показник Обсяги води
м3/добу тис. м3/рік
Отримано від іншого водокористувача - -
Отримано від іншого водокористувача зворотної (стічної) води 0 0
Передача води, усього (у т.ч.): - -
- населенню - -
- вторинним водокористувачам (без використання) - -
- вторинним водокористувачам (після використання) - -
Скид зворотних (стічних) вод, усього (у т.ч.): 10987.785 125.055
- у поверхневий водний об'єкт 10987.785 125.055
- на поля фільтрації - -
- передача іншому водокористувачу - -
- у накопичувач - -
- у вигріб - -
- в інший приймач - -
Використання води в системах водопостачання: 0 0
- оборотного 0 0
- повторного 0 0
Втрати в системах водопостачання 0 0

Умови спеціального водокористування

1. Скидати стічні води, використовуючи рельєф місцевості, заборонено.

2. Дотримуватися встановленого режиму роботи орендованого водного об'єкта та не допускати самовільного, необгрунтованого, штучного підвищення або зниження рівня води у водному об’єкті.

3. Дотримуватись вимог водного законодавства, зокрема, статті 44, 47, 51 Водного кодексу України.

4. Згідно Порядку ведення державного обліку водокористування зі змінами, затвердженого наказом Міністерства екології та природних ресурсів України від 16.03.2015  № 78, щорічно, не пізніше 1 лютого наступного за звітним року, надавати звіт в електронній формі через Портал електронних послуг Державного агентства водних ресурсів України, а також результати вимірювань показників якості стічних вод, виконаних під час скиду ставка.

Відомості щодо природоохоронних заходів
Найменування природоохоронного заходу Термін виконання Критерії (показники) досягнення результативності
1 Раціонально використовувати водні ресурси та систематично вести первинний облік водокористування Постійно Охорона поверхневих вод від виснаження
2 Утримувати в належному стані прибережну захисну смугу Постійно Охорона поверхневих вод від забруднення і засмічення
3 Утримувати в належному стані місця скиду зворотних вод Постійно Охорона підземних та поверхневих вод від забруднення