Зачекайте
Портал електронних послуг
Державне агентство водних ресурсів України
Дозвіл на спеціальне водокористування №148/ЛВ/49д-21 від 27.10.2021
Відомості про водокористувача
Тип водокористувача
Юридична особа
Найменування
ВЕЛИКОМОСТІВСЬКА МІСЬКА РАДА ЛЬВІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ
Ідентифікаційні дані
04056316
Місце реєстрації
80074, ЛЬВІВСЬКА ОБЛАСТЬ, СОКАЛЬСЬКИЙ РАЙОН, місто ВЕЛИКІ МОСТИ, вул. ШЕВЧЕНКА, буд. 6, корп. -, кв./офіс -
Контактні відомості
Телефон: +38-(032)-576-4491
Відомості про дозвіл
Найменування органу, що видав дозвіл
Сектор у Львівській області Держводагентства
Номер та дата видачі
№148/ЛВ/49д-21 від 27.10.2021
Строк дії
з 27.10.2021 по 27.10.2024
Поточний стан
діючий
Форма дозволу
паперова
Регіон водокористування
ЛЬВІВСЬКА ОБЛАСТЬ
Мета водокористування
  • Питні і санітарно-гігієнічні потреби
  • Передача води вторинним водокористувачам
Перелік місць водокористування (водозабір)
Фактичне місце здійснення діяльності
Свердловина № 1 у с. Пристань, Червоноградський (Сокальський) район, Львівська область, басейн р. Рата, басейн р. Західний Буг, район басейну р. Вісла
Код типу джерела водопостачання
(60) Підземний водоносний горизонт
Код та назва джерела водопостачання
БАЛ/ВИСЛА/0388/0704/Р.РАТА
Код та назва водогосподарської ділянки
А6.6.1.01 р. Західний Буг від витоку до державного кордону
Тип водокористування
Забір з підземних джерел
Розшифровка типу водокористування
Підземні джерела
Фактичне місце здійснення діяльності
м. Великі Мости, водопровідна мережа ЖКГ Великомостівської міської ради, Черводоградський (Сокальський) район, Львівська область
Код типу джерела водопостачання
Код та назва джерела водопостачання
БАЛ/ВИСЛА/0388/0704/Р.РАТА
Код та назва водогосподарської ділянки
А6.6.1.01 р. Західний Буг від витоку до державного кордону
Тип водокористування
Забір від іншого водокористувача
Розшифровка типу водокористування
Не зазначено
Ліміт забору води
Показник Обсяги води
м3/добу тис. м3/рік
Забір води, усього (у т.ч.): 4.15 1.12
- з поверхневих джерел (окремо для кожного джерела) - -
- з підземних джерел (окремо для кожного річкового басейну) 4.15 1.12
Р.РАТА 4.15 1.12
Ліміт використання води
Показник Обсяги води
м3/добу тис. м3/рік
Використання води на власні потреби, усього (у т.ч.): 0.82 0.22
з поверхневих джерел: - -
- на питні і санітарно-гігієнічні потреби - -
- на виробничі потреби - -
- на інші потреби - -
з підземних джерел: 0.08 0.02
- на питні і санітарно-гігієнічні потреби 0.08 0.02
- на виробничі потреби - -
- на інші потреби - -
від іншого водокористувача: 0.74 0.2
- на питні і санітарно-гігієнічні потреби 0.74 0.20
- на виробничі потреби - -
- на інші потреби - -
Перелік місць водокористування (водовідведення)
Місце скиду (у межах/за межами населеного пункту)
у межах с. Пристань, Червоноградський (Сокальський) район, Львівська область
Код типу приймача зворотних (стічних) вод
(20) Річка
Назва приймача зворотних (стічних) вод
річка Рата
Категорія зворотних (стічних) вод
  • господарсько-побутові
  • виробничі
Код та назва водного об'єкта
БАЛ/ВИСЛА/0388/0704/Р.РАТА
Код та назва водогосподарської ділянки
А6.6.1.01 р. Західний Буг від витоку до державного кордону
Тип водовідведення
Водовідведення у поверхневий водний об'єкт
Розшифровка типу водовідведення
Не зазначено
Допустимий обсяг скидання (м3/год)
0,17
Допустимий обсяг скидання (тис. м3/рік)
1,12
Фактичний обсяг скидання (м3/год)
0,17
Забруднюючі речовини, скидання яких нормується Фактична концентрація, мг/дм3 Фактичний скид, г/год Гранично-допустимі концентрації, мг/дм3 ГДС, г/год ГДС, перераховані у т/рік
Азот амонійний 1.90 0.32 1.90 0.32 0.0021
БСК5 5.0 0.85 5.0 0.85 0.0056
ХСК 29.50 5.02 29.50 5.02 0.0330
Завислі речовини 14.80 2.52 14.8 2.52 0.0166
Нафтопродукти 0 0 0 0 0
Нітрати 40.0 6.8 40.0 6.8 0.0448
Нітрити 3.0 0.51 3.0 0.51 0.0034
Сульфати 450.0 76.5 450.0 76.5 0.5040
Фосфати 3.45 0.59 3.45 0.59 0.0039
Хлориди 320.0 54.4 320.0 54.4 0.3584
Мінералізація 735,13 124,97 735,13 124,97 0,8233
Залізо загальне 0,3 0,05 0,3 0,05 0,0003
СПАР 0,5 0,09 0,5 0,09 0,0006
Інші показники та характеристики зворотних (стічних) вод
Реакція (рН) - 6,5-8,5, літня температура води в результаті скиду не повинна підвищуватись вище, ніж на 3 С у порівнянні з середньомісячною температурою найтеплішого місяця року за останні 10 років, кисень розчинений не повинен бути менше 4 г/м3 в будь-який період року в пробі, відібраній до 12 години дня.
Місце скиду (у межах/за межами населеного пункту)
у межах м.Великі Мости, Черовноградський (Сокальський) район, Львівська область
Код типу приймача зворотних (стічних) вод
(95) Зворотні (стічні) води, які передаються іншому водокористувачу для подальшого водовідведення
Назва приймача зворотних (стічних) вод
каналізаційна мережа ЖКГ Великомостівської міської ради
Категорія зворотних (стічних) вод
Код та назва водного об'єкта
Код та назва водогосподарської ділянки
А6.6.1.01 р. Західний Буг від витоку до державного кордону
Тип водовідведення
Водовідведення (передача) іншому водокористувачу
Розшифровка типу водовідведення
Не зазначено
Інші характеристики спеціального водокористування
Показник Обсяги води
м3/добу тис. м3/рік
Отримано від іншого водокористувача 29.12 8.19
Отримано від іншого водокористувача зворотної (стічної) води - -
Передача води, усього (у т.ч.): 32.45 9.09
- населенню - -
- вторинним водокористувачам (без використання) 32.45 9.09
- вторинним водокористувачам (після використання) - -
Скид зворотних (стічних) вод, усього (у т.ч.): 33.27 9.31
- у поверхневий водний об'єкт 4.15 1.12
- на поля фільтрації - -
- передача іншому водокористувачу 29.12 8.19
- у накопичувач - -
- у вигріб - -
- в інший приймач - -
Використання води в системах водопостачання: 0 0
- оборотного - -
- повторного - -
Втрати в системах водопостачання - -

Умови спеціального водокористування

1. Передача води іншим водокористувачам в обсязі, що перевищує зазначений у дозволі, та забір води більше встановлених лімітів заборонено.

2. Скидати стічні води, використовуючи рельєф місцевості, заборонено.

3. Згідно з Порядком ведення державного обліку водокористування, затвердженим наказом Мінприроди від 16.03.2015  № 78, щорічно, не пізніше ніж 1 лютого року, наступного за звітним періодом, надавати звіт про використання води за формою 2ТП-водгосп (річна).

4. Дотримуватись вимог водного законодавства, зокрема, статті 44 Водного кодексу України щодо обов’язків водокористувачів.

5. Інші умови зазначені у Висновку Державної служби геології та надр України (лист від 13.11.2020 № 17146/10/10-20):

Держгеонадра опрацювали заяву на отримання дозволу на спеціальне водокористування Великомостівської міської ради (код ЄДРПОУ 04056316, м. Великі Мости, вул. Шевченка, 6, Сокальський р-н, Львівська обл.) (лист Сектору від 13.11.2020 № 527/ЛВ/21-20, вхідний Держгеонадра від 13.11.2020 № 7433/01/10-20) та вважають за можливе видати дозвіл на термін п’ять років для водозабору розташованого в с. Пристань, (св. № 1, (500 14` 11`` ПнШ, 230 56` 25`` СхД), Львівська обл., з водовідбором з підземних вод в загальному обсязі 4,15 м3/добу, 1,12 тис.м3/рік, при обов’язковому виконанні таких умов:

1. Застосування води для питних потреб тільки при відповідності якості води до вимог ДСанПіН 2.2.4-171-10.

2. Вести регулярний облік відбору води, її якості та глибин рівня у водозабірній споруді.

3. Обов’язкова наявність огорож зон суворого санітарного режиму І поясу, наявність водомірів, кранів для відбору проб води.

4. Дотримання санітарно-технічних норм з утримування експлуатаційної водозабірної споруди та водонесучих комунікацій, не перевищувати рекомендованого експлуатаційного дебіту свердловин.

5. Своєчасний ремонт та тампонаж свердловин.

6. Буріння нових свердловин та будівництво об'єктів, які можуть учинити негативний вплив на якість підземних вод, проводити відповідно до проектів, складених та погоджених за встановленим порядком.

7. Відповідно до статті 17 Закону України «Про питну воду, питне водопостачання та водовідведення» та статті 19 Кодексу України про надра, у разі використання підземних вод для питного водопостачання суб’єкт господарювання повинен одержати спеціальний дозвіл на користування надрами, з урахуванням особливостей, передбачених статтею 23 Кодексу України про надра.

8. Надавати щорічно до 20 січня наступного за звітним роком дані режимних спостережень, відомості про фактичний водовідбір та результати хімічних аналізів за формою 7-ГР Львівській ГРЕ ДП НАК «Надра України» «Західукргеологія» (м. Львів, вул. Героїв УПА, 33, тел. (032) 237-20-35) та ДНВП «Геоінформ України» (03057, м. Київ, вул. Антона Цедіка, 16).

Відомості щодо природоохоронних заходів
Найменування природоохоронного заходу Термін виконання Критерії (показники) досягнення результативності
1 Раціонально використовувати водні ресурси та систематично вести первинний облік водокористування Постійно Охорона підземних вод від виснаження
2 Утримувати в належному санітарному стані зони санітарної охорони водозаборів (свердловин) Постійно Охорона підземних вод від забруднення та засмічення
3 Утримувати в належному стані місце скидання зворотних вод Постійно Охорона підземних та поверхневих вод від забруднення
4 Утримувати в належному санітарному стані прибережну захисну смугу в районі місця водовідведення Постійно Охорона поверхневих вод від забруднення та засмічення