Зачекайте
Портал електронних послуг
Державне агентство водних ресурсів України
Дозвіл на спеціальне водокористування №349/ВН/49д-21 від 26.10.2021
Відомості про водокористувача
Тип водокористувача
Фізична особа
ПІБ
КОТИК ОЛЕКСАНДР ОЛЕКСАНДРОВИЧ
Ідентифікаційні дані
Персональні дані приховані
Керівник водокористувача
Не зазначено
Місце реєстрації
20045, ЧЕРКАСЬКА ОБЛАСТЬ, Персональні дані приховані
Контактні відомості
Персональні дані приховані
Відомості про дозвіл
Найменування органу, що видав дозвіл
Сектор у Вінницькій області Держводагентства
Номер та дата видачі
№349/ВН/49д-21 від 26.10.2021
Строк дії
з 26.10.2021 по 26.10.2024
Поточний стан
діючий
Форма дозволу
паперова
Регіон водокористування
ВІННИЦЬКА ОБЛАСТЬ
Мета водокористування
 • Рибогосподарські потреби – поповнення за рахунок скиду
 • Рибогосподарські потреби – поповнення за рахунок фільтрації та випаровування
Перелік місць водокористування (водозабір)
Фактичне місце здійснення діяльності
Ставок площею 26,6829 га та об’ємом 425,3 тис.куб.м, розташований за межами с. Кочурів Гайсинської міської ради Гайсинського району Вінницької області на річці Кіблич, басейн річки Соб, район басейну річки Південний Буг.
Код типу джерела водопостачання
(20) Річка
Код та назва джерела водопостачання
ЧЕР/Ю.БУГ/0395/0018/Р.КУБЛИЧ
Код та назва водогосподарської ділянки
М5.4.0.04 р. Південний Буг від гирла р. Сільниця до гирла р. Синюха
Тип водокористування
Забір з поверхневих джерел
Розшифровка типу водокористування
Не зазначено
Ліміт забору води
Показник Обсяги води
м3/добу тис. м3/рік
Забір води, усього (у т.ч.): 38944 493.1
- з поверхневих джерел (окремо для кожного джерела) 38944 493.1
Р.КУБЛИЧ 38944 493.1
- з підземних джерел (окремо для кожного річкового басейну) - -
Ліміт використання води
Показник Обсяги води
м3/добу тис. м3/рік
Використання води на власні потреби, усього (у т.ч.): 38944 493.1
з поверхневих джерел: 38944 493.1
- на питні і санітарно-гігієнічні потреби - -
- на виробничі потреби - -
- на рибогосподарські потреби – поповнення за рахунок фільтрації та випаровування 280 67.8
- на рибогосподарські потреби – поповнення за рахунок скиду 38664 425.3
з підземних джерел: - -
- на питні і санітарно-гігієнічні потреби - -
- на виробничі потреби - -
- на рибогосподарські потреби – поповнення за рахунок фільтрації та випаровування 0 0
- на рибогосподарські потреби – поповнення за рахунок скиду 0 0
від іншого водокористувача: - -
- на питні і санітарно-гігієнічні потреби - -
- на виробничі потреби - -
- на рибогосподарські потреби – поповнення за рахунок фільтрації та випаровування 0 0
- на рибогосподарські потреби – поповнення за рахунок скиду 0 0
Перелік місць водокористування (водовідведення)
Місце скиду (у межах/за межами населеного пункту)
Випуск у річку Кіблич із ставка площею 26,6829 га розташований за межами села Кочурів Гайсинської міської ради Гайсинського району Вінницької області, басейн річки Соб, район басейну річки Південний Буг
Код типу приймача зворотних (стічних) вод
(20) Річка
Назва приймача зворотних (стічних) вод
20/ЧЕР/Ю.БУГ/0395/0018/Р.КУБЛИЧ
Категорія зворотних (стічних) вод
 • з рибогосподарських ставків
Код та назва водного об'єкта
ЧЕР/Ю.БУГ/0395/0018/Р.КУБЛИЧ
Код та назва водогосподарської ділянки
М5.4.0.04 р. Південний Буг від гирла р. Сільниця до гирла р. Синюха
Тип водовідведення
Водовідведення у поверхневий водний об'єкт
Розшифровка типу водовідведення
Не зазначено
Допустимий обсяг скидання (м3/год)
886.04
Допустимий обсяг скидання (тис. м3/рік)
425.3
Фактичний обсяг скидання (м3/год)
886.04
Забруднюючі речовини, скидання яких нормується Фактична концентрація, мг/дм3 Фактичний скид, г/год Гранично-допустимі концентрації, мг/дм3 ГДС, г/год ГДС, перераховані у т/рік
Азот амонійний 0.39 345.56 0.39 345.56 0.1659
БСК5 1.9 1683.48 1.9 1683.48 0.8081
ХСК 44 38985.76 44 38985.76 18.7132
Завислі речовини 15 13290.60 15 13290.60 6.3795
Нафтопродукти 0.03 26.58 0.03 26.58 0.0128
Нітрати 35 31011.40 35 31011.40 14.8855
Нітрити 0.07 62.02 0.07 62.02 0.0298
Сульфати 95 84173.80 95 84173.80 40.4034
Фосфати 1.3 1151.85 1.3 1151.85 0.5529
Хлориди 95 84173.80 95 84173.80 40.4034
Мінералізація води 502 444792.08 502 444792.08 213.5002
Інші показники та характеристики зворотних (стічних) вод
Розчинений кисень >4мг/дм--7,2мг/дм3; Водневий показник(рН)---6,5--8,5---5,5; Температура----19,0°С.
Інші характеристики спеціального водокористування
Показник Обсяги води
м3/добу тис. м3/рік
Отримано від іншого водокористувача - -
Отримано від іншого водокористувача зворотної (стічної) води 0 0
Передача води, усього (у т.ч.): - -
- населенню - -
- вторинним водокористувачам (без використання) - -
- вторинним водокористувачам (після використання) - -
Скид зворотних (стічних) вод, усього (у т.ч.): 21265 425.3
- у поверхневий водний об'єкт 21265 425.3
- на поля фільтрації - -
- передача іншому водокористувачу - -
- у накопичувач - -
- у вигріб - -
- в інший приймач - -
Використання води в системах водопостачання: 0 0
- оборотного 0 0
- повторного 0 0
Втрати в системах водопостачання 0 0

Умови спеціального водокористування
 1. Дотримуватись вимог водного законодавства, зокрема, статті 44 Водного кодексу України.
 2. Дотримуватись правил експлуатації  джерел водопостачання згідно чинного законодавства.
 3. Облік забраних і скинутих вод здійснювати побічним методом.
 4. Лабораторний контроль за якісним станом скинутих вод здійснювати перед кожним випуском води із водосховища у лабораторії, акредитованій на гідрохімічний аналіз скидів.
 5. Підтримання санітарних витрат у річку. При зміні гідрометеорологічних умов та водогосподарської обстановки (маловоддя) з урахуванням вимог ст.45 Водного кодексу України умови водокористування можуть бути обмежені для підтримання екологічних витрат води у поверхневому водному об’єкті.
 6. Здійснення невідкладних заходів щодо запобігання стихійному лиху, спричиненому шкідливою дією вод, і ліквідації його наслідків.
 7. Запобігання виникненню гідродинамічних аварій.
 8. Експлуатацію водного об’єкта здійснювати при наявності режиму його роботи.
 9. Оформити право користування гідротехнічною спорудою.
 10. Згідно з Порядком ведення державного обліку водокористування, затвердженим наказом Мінприроди від 16.03.2015  № 78 та наказом Міністерства захисту довкілля та природних ресурсів України «Про затвердження Змін до Порядку ведення державного обліку водокористування та Порядку функціонування модуля «Подання звіту про використання води в електронній формі» Порталу електронних послуг Державного агентства водних ресурсів України від 18.12.2020 №375, щорічно, не пізніше ніж 1 лютого року, наступного за звітним періодом, надавати звіт про використання води за формою 2ТП-водгосп (річна) до Басейнового управління водних ресурсів річки Південний Буг.
 11. Виконувати вимоги статті 30 Водного кодексу України щодо сплати рентної плати за спеціальне водокористування (у випадках, передбачених  статтею 255 Податкового кодексу України).
 12. Дозвіл виданий з урахуванням усіх місць водокористування та водовідведення на території Вінницької області. При зміні інформації про місце здійснення діяльності чи умов водокористування та водовідведення необхідно отримати новий дозвіл, а даний дозвіл підлягає анулюванню (статті 49, 55 Водного кодексу України).
Відомості щодо природоохоронних заходів
Найменування природоохоронного заходу Термін виконання Критерії (показники) досягнення результативності
1 Забезпечувати у нижньому б’єфі ставка постійні санітарно-екологічні витрати у розмірі 312 тис.м куб/рік (10 л/секунду) Постійно Забезпечення водності річки Кіблич, басейн річки Соб, район басейну річки Південний Буг
2 Здійснювати користування водним об’єктом відповідно до встановленого режиму його функціонування з дотриманням вимог статті 51 Водного кодексу України Постійно Збереження та раціональне використання водних ресурсів
3 Застосовувати технології риборозведення, які не призводять до забруднення водойми, не допускати її забруднення та засмічення Постійно Поліпшення якості водних ресурсів
4 Дотримуватись режиму обмеженої господарської діяльності в прибережній захисній смузі (стаття 89 Водного кодексу України). Постійно Охорона поверхневих вод від забруднення, засмічення
5 Експлуатацію водоскидних споруд здійснювати лише за умови оснащення їх рибозахисними пристроями Постійно Збереження водних живих ресурсів та поліпшення якості водних ресурсів
6 Дотримуватись лімітів забору та використання води, лімітів скидання забруднюючих речовин Постійно Охоронна поверхневих вод від забруднення, засмічення
7 Здійснювати контроль за об’ємом скиду води, не допускати повний випуск води із ставка при низькому об’ємі річного стоку У маловодний рік Збереження та раціональне використання водних ресурсів