Зачекайте
Портал електронних послуг
Державне агентство водних ресурсів України
Дозвіл на спеціальне водокористування №16/ЛГ/49д-21 від 21.10.2021
Відомості про водокористувача
Тип водокористувача
Юридична особа
Найменування
ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "СЄВЄРОДОНЕЦЬКЕ ОБ’ЄДНАННЯ АЗОТ" (ПРАТ "СЄВЄРОДОНЕЦЬКЕ ОБ’ЄДНАННЯ АЗОТ")
Ідентифікаційні дані
33270581
Місце реєстрації
93403, ЛУГАНСЬКА ОБЛАСТЬ, місто СЄВЄРОДОНЕЦЬК, вул. ПИВОВАРОВА, буд. 5
Контактні відомості
Телефон: +38-(064)-571-2101
Відомості про дозвіл
Найменування органу, що видав дозвіл
Сектор у Донецькій та Луганській областях Держводагентства
Номер та дата видачі
№16/ЛГ/49д-21 від 21.10.2021
Строк дії
з 21.10.2021 по 21.10.2024
Поточний стан
діючий
Форма дозволу
паперова
Регіон водокористування
ЛУГАНСЬКА ОБЛАСТЬ
Мета водокористування
  • Питні і санітарно-гігієнічні потреби
  • Виробничі потреби
  • Передача води вторинним водокористувачам
  • Використання води для: протипожежних потреб, потреб зовнішнього благоустрою територій міст та інших населених пунктів, пилозаглушення у шахтах і кар'єрах
Перелік місць водокористування (водозабір)
Фактичне місце здійснення діяльності
Синецький водозабір, в межах с. Синецький Сєвєродонецької міської громади, р. Сіверський Донець/район басейну р. Дон
Код типу джерела водопостачання
(20) Річка
Код та назва джерела водопостачання
АЗО/ДОН/0218/Р.СІВЕРСЬКИЙ ДОНЕЦЬ
Код та назва водогосподарської ділянки
М6.5.1.15 р. Сіверський Донець від г/п Лисичанськ до державного кордону (виключаючи рр. Айдар, Лугань, Деркул)
Тип водокористування
Забір з поверхневих джерел
Розшифровка типу водокористування
Не зазначено
Фактичне місце здійснення діяльності
Єпіфанівський водозабір - артезіанські свердловини №№ 1384, 1602-1605, 1607, 1610, 1611а, 1612, 1614, 1615, 1617-1624 с. Єпіфанівка Кремінського району, басейн р. Борова/суббасейн р. Сіверський Донець/район басейну р. Дон
Код типу джерела водопостачання
(60) Підземний водоносний горизонт
Код та назва джерела водопостачання
АЗО/ДОН/0218/0440/Р.БОРОВА
Код та назва водогосподарської ділянки
М6.5.1.14 р. Борова
Тип водокористування
Забір з підземних джерел
Розшифровка типу водокористування
Не зазначено
Фактичне місце здійснення діяльності
Артезіанська свердловина № 1 Комплексу заміських об’єктів с. Щедрищеве Сєвєродонецької міської ради, басейн р. Борова/суббасейн р. Сіверський Донець/район басейну р. Дон
Код типу джерела водопостачання
(60) Підземний водоносний горизонт
Код та назва джерела водопостачання
АЗО/ДОН/0218/0440/Р.БОРОВА
Код та назва водогосподарської ділянки
М6.5.1.14 р. Борова
Тип водокористування
Забір з підземних джерел
Розшифровка типу водокористування
Не зазначено
Ліміт забору води
Показник Обсяги води
м3/добу тис. м3/рік
Забір води, усього (у т.ч.): 70484.23 25454.29
- з поверхневих джерел (окремо для кожного джерела) 67607.78 24676.84
Р.СІВЕРСЬКИЙ ДОНЕЦЬ 67607.78 24676.84
- з підземних джерел (окремо для кожного річкового басейну) 2876.45 777.45
Р.БОРОВА 2876.45 777.45
Ліміт використання води
Показник Обсяги води
м3/добу тис. м3/рік
Використання води на власні потреби, усього (у т.ч.): 58249.15 20996.39
з поверхневих джерел: 56202.35 20513.86
- на питні і санітарно-гігієнічні потреби - -
- на виробничі потреби 56202.35 20513.86
- на використання води для: протипожежних потреб, потреб зовнішнього благоустрою територій міст та інших населених пунктів, пилозаглушення у шахтах і кар'єрах - -
з підземних джерел: 2046.8 482.53
- на питні і санітарно-гігієнічні потреби 500.94 173.45
- на виробничі потреби 1195.86 181.33
- на використання води для: протипожежних потреб, потреб зовнішнього благоустрою територій міст та інших населених пунктів, пилозаглушення у шахтах і кар'єрах 350.0 127.75
від іншого водокористувача: - -
- на питні і санітарно-гігієнічні потреби - -
- на виробничі потреби - -
- на використання води для: протипожежних потреб, потреб зовнішнього благоустрою територій міст та інших населених пунктів, пилозаглушення у шахтах і кар'єрах - -
Перелік місць водокористування (водовідведення)
Місце скиду (у межах/за межами населеного пункту)
в межах м. Сєвєродонецьк
Код типу приймача зворотних (стічних) вод
(20) Річка
Назва приймача зворотних (стічних) вод
р. Сіверький Донець (429 км)
Категорія зворотних (стічних) вод
  • господарсько-побутові
  • виробничі
  • поверхневі (дощові та талі)
Код та назва водного об'єкта
АЗО/ДОН/0218/Р.СІВЕРСЬКИЙ ДОНЕЦЬ
Код та назва водогосподарської ділянки
М6.5.1.15 р. Сіверський Донець від г/п Лисичанськ до державного кордону (виключаючи рр. Айдар, Лугань, Деркул)
Тип водовідведення
Водовідведення у поверхневий водний об'єкт
Розшифровка типу водовідведення
Не зазначено
Допустимий обсяг скидання (м3/год)
1561,16
Допустимий обсяг скидання (тис. м3/рік)
13626,2
Фактичний обсяг скидання (м3/год)
720,24
Забруднюючі речовини, скидання яких нормується Фактична концентрація, мг/дм3 Фактичний скид, г/год Гранично-допустимі концентрації, мг/дм3 ГДС, г/год ГДС, перераховані у т/рік
Азот амонійний 2.0 1440.48 2.0 3123.28 27.261
БСК5 5.7 4105.37 15.0 23424.6 204.456
ХСК 42.4 30538.18 80.0 124931.2 1090.434
Завислі речовини 21.9 15773.26 21.9 34199.92 298.506
Нафтопродукти 0.3 216.07 0.3 468.49 4.089
Нітрати 43.2 31114.37 45.0 70273.8 613.369
Нітрити 3.1 2232.74 3.1 4841.08 42.2543
Сульфати 495.0 356518.8 495.0 773011.8 6747.058
Фосфати 3.5 2520.84 3.5 5465.74 47.706
Хлориди 325.0 234078.0 325.0 507533.0 4429.887
Залізо заг. 0.3 216.07 0.3 468.49 4.089
СПАР 0.3 216.07 0.3 468.49 4.089
Алюминий 0.38 273.69 0.38 593.42 5.18
Цинк 0.09 64.82 0.09 140.55 1.227
Мідь 0.1 72.02 0.1 156.16 1.363
Свинець 0.03 21.61 0.03 46.85 0.409
Нікель 0.1 72.02 0.1 156.16 1.363
Хром +3 0.1 72.02 0.1 156.16 1.363
Хром +6 0.05 36.01 0.05 78.08 0.682
Метанол 0.1 72.02 0.1 156.16 1.363
Мінералізація 1300.0 936312.0 1300.0 2030132.0 17719.546
Формальдегід 0.05 36.01 0.05 78.08 0.682
Інші показники та характеристики зворотних (стічних) вод
1. розчинений кисень: не повинен бути менше 4,0 мгО2/дм3 в будь-який період року в пробі, відібраний до 12 години дня; 2. водневий показник (рН): не повинен виходити за межі 6,5 - 8,5: 3. температура: природна температура води не повинна підвищуватися більш ніж на 3 град. С в літній період; 4. лактозопозитивні кишкові палички (індекс ЛКП): не більше 10000 КУО/1 дм3; 5. коліфаги (в бляшкоутворюючих одиницях): не більше 1000 БУО/1 дм3; 6. життєздатні яйця гельмінтів: відсутність; 7. рівень токсичності води (на основі біотестування): зворотна вода не повинна мати гострої летальної токсичності для водних організмів; 8. радіоактивність води (сумарна радіоактивність): не повинна перевищувати природного фону.
Інші характеристики спеціального водокористування
Показник Обсяги води
м3/добу тис. м3/рік
Отримано від іншого водокористувача - -
Отримано від іншого водокористувача зворотної (стічної) води - -
Передача води, усього (у т.ч.): 83.49 22.57
- населенню - -
- вторинним водокористувачам (без використання) 83.49 22.57
- вторинним водокористувачам (після використання) - -
Скид зворотних (стічних) вод, усього (у т.ч.): 37468.31 13626.2
- у поверхневий водний об'єкт 37468.31 13626.2
- на поля фільтрації - -
- передача іншому водокористувачу - -
- у накопичувач - -
- у вигріб - -
- в інший приймач - -
Використання води в системах водопостачання: 936363.29 341772.6
- оборотного 936363.29 341772.6
- повторного - -
Втрати в системах водопостачання 12151.59 4435.33

Умови спеціального водокористування

1. Дотримуватись вимог водного законодавства, зокрема статті 44 Водного кодексу України  щодо обов'язків водокористувачів.

2. Здійснювати постійний контроль за станом водопровідної та водовимірювальної арматури.

3. Своєчасно вживати заходи щодо ліквідації аварійних ситуацій.

4. Передача води іншим водокористувачам та забір води більше встановленого ліміту заборонено.

5. Скидати стічні води, використовуючи рельєф місцевості, заборонено.

6. Згідно з Порядком ведення державного обліку водокористування, затвердженим наказом Мінприроди від 16.03.2015 № 78, щорічно, не пізніше 1 лютого року, наступного за звітним, надавати звіт про використання води за формою № 2ТП-водгосп (річна) через електронний кабінет водокористувача на порталі електронних послуг Держводагентства за посиланням: e-services.davr.gov.ua.

7. При змінах у водокористуванні обов’язково звернутися через центр надання адміністративних послуг або через "Портал електронних послуг"  (Державне агентство водних ресурсів України) до сектору у Донецькій та Луганській областях Держводагентства для анулювання діючого дозволу на спеціальне водокористування (стаття 55 Водного кодексу України) та отримання нового дозволу на спеціальне водокористування (стаття 49 Водного кодексу України).

 

Умови, зазначені у висновку Держгеонадра № 15310/05-1/05-1-21 від 31.08.2021:

1. Застосування води для питних потреб тільки при відповідності якості води до вимог ДСанПіН 2.2.4-171-10.

2. Вести регулярний облік відбору води, її якості та глибин рівня у водозабірній споруді.

3. Обов’язкова наявність огорож зон суворого санітарного режиму І поясу, наявність водомірів, кранів для відбору проб води.

4. Дотримання санітарно-технічних норм з утримування експлуатаційної водозабірної споруди та водонесучих комунікацій.

5. Буріння нових свердловин та будівництво об'єктів, які можуть учинити негативний вплив на якість підземних вод, проводити відповідно до проектів, складених та погоджених за встановленим порядком.

6. Відповідно до статті 17 Закону України «Про питну воду, питне водопостачання та водовідведення» та статті 19 Кодексу України про надра, у разі використання підземних вод для питного водопостачання суб’єкт господарювання повинен одержати спеціальний дозвіл на користування надрами, з урахуванням особливостей, передбачених статтею 23 Кодексу України про надра.

7. Використання надр у відповідності до ст. 19, 23, Кодексу України про надра.

8. Дотримуватись вимог абзацу 7 пункту 12 Порядку здійснення державного моніторингу вод, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 19.09.2018 № 758.

9. Подання даних (супровідний лист, копія паспорта артезіанської свердловини та додаток «Опис артезіанської свердловини») для внесення інформації до Державного реєстру артезіанських свердловин відповідно до вимог Порядку державного обліку артезіанських свердловин, облаштування їх засобами вимірювання об'єму видобутих підземних вод, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 08.10.2012 № 963 та наказу Міністерства екології та природних ресурсів України та Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України від 06.04.2016 № 145/84, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 27 квітня 2016 р. за № 642/28772.

10. Надавати щорічно до 20 січня наступного за звітним роком дані режимних спостережень, відомості про фактичний водовідбір та результати хімічних аналізів за формою 7-ГР «СхідРГП» (84105, Донецька область, м. Слов’янськ, вул. Карла Маркса, 77, тел. (095) 579-79-88, E-mail: vostokgrgp@gmail.com) та ДНВП «Геоінформ України» (03057, м. Київ, вул. Антона Цедіка, 16) у разі необхідності.

Відомості щодо природоохоронних заходів
Найменування природоохоронного заходу Термін виконання Критерії (показники) досягнення результативності
1 Єпіфанівський водозабір (1 підйом) - облаштування саморегулюючими гріючими кабелями напірних трубопроводів артезіанських свердловин 2021 рік Виключення витрат артезіанської води через розморожування трубопроводів, економія електроенергії на обігріві
2 Єпіфанівський водозабір (1 підйом) - оптимізація водопровідних мереж з виключенням законсервованих артезіанських свердловин 2021 рік Зменшення витрат артезіанської води
3 Єпіфанівський водозабір (3 підйом) - впровадження автоматичної системи вимірювання та регулювання вільного хлору у господарсько-питній воді 2022 рік Виключення людського фактору, забезпечення своєчасного та безперебійного знезараження питної води
4 Синецький водозабір - монтаж насосного агрегату із продуктивністю 2000 м3 на годину з електричним двигуном 250 кВт 2022 рік Забезпечення стабільної роботи, економія електроенергії
5 Аеротенк - капітальний ремонт та чистка аераційної системи, заміна секцій системи та шиберів 2022 рік Забезпечення стабільної роботи аеротенка та покращення складу стічних вод
6 Мулові майданчики № 11, 12 - чистка, ремонт дренажної системи 2021 рік Забезпечення стабільної роботи та покращення стану навколишнього середовища
7 Пісковідвал № 1, 2 - чистка і відновлення дренажної системи 2021 рік Забезпечення стабільної роботи та покращення стану навколишнього середовища
8 Вторинний відстійник - чистка та заміна мулососів 2021 рік Забезпечення стабільної роботи, покращення складу стічних вод