Зачекайте
Портал електронних послуг
Державне агентство водних ресурсів України
Дозвіл на спеціальне водокористування №481/ЗП/49д-21 від 27.10.2021
Відомості про водокористувача
Тип водокористувача
Юридична особа
Найменування
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "КРОК Г.Т."
Ідентифікаційні дані
13638750
Місце реєстрації
ЗАПОРІЗЬКА ОБЛАСТЬ, місто ЗАПОРІЖЖЯ, вул. НОВОБУДОВ, буд. 7
Контактні відомості
Телефон: +38-(061)-213-7601
Відомості про дозвіл
Найменування органу, що видав дозвіл
Сектор у Запорізькій області Держводагентства
Номер та дата видачі
№481/ЗП/49д-21 від 27.10.2021
Строк дії
з 27.10.2021 по 27.10.2024
Поточний стан
діючий
Форма дозволу
паперова
Регіон водокористування
ЗАПОРІЗЬКА ОБЛАСТЬ
Мета водокористування
  • Питні і санітарно-гігієнічні потреби
  • Виробничі потреби
Перелік місць водокористування (водозабір)
Фактичне місце здійснення діяльності
Свердловина № 1 розташована у правобережній частині міста Запоріжжя Хортицького району Запорізької області, у межах басейну р.Дніпро
Код типу джерела водопостачання
(60) Підземний водоносний горизонт
Код та назва джерела водопостачання
ЧЕР/ДНЕПР/Р.ДНІПРО
Код та назва водогосподарської ділянки
М5.1.3.26 р. Дніпро від греблі Дніпровського водосховища до греблі Каховського водосховища
Тип водокористування
Забір з підземних джерел
Розшифровка типу водокористування
Підземні джерела
Фактичне місце здійснення діяльності
У правобережній частині міста Запоріжжя Хортицького району Запорізької області
Код типу джерела водопостачання
Код та назва джерела водопостачання
Код та назва водогосподарської ділянки
М5.1.3.26 р. Дніпро від греблі Дніпровського водосховища до греблі Каховського водосховища
Тип водокористування
Забір від іншого водокористувача
Розшифровка типу водокористування
Не зазначено
Ліміт забору води
Показник Обсяги води
м3/добу тис. м3/рік
Забір води, усього (у т.ч.): 40.66 8.7909
- з поверхневих джерел (окремо для кожного джерела) - -
- з підземних джерел (окремо для кожного річкового басейну) 40.66 8.7909
Р.ДНІПРО 40.66 8.7909
Ліміт використання води
Показник Обсяги води
м3/добу тис. м3/рік
Використання води на власні потреби, усього (у т.ч.): 180.8472 38.4764
з поверхневих джерел: - -
- на питні і санітарно-гігієнічні потреби - -
- на виробничі потреби - -
- на інші потреби - -
з підземних джерел: 40.66 8.7909
- на питні і санітарно-гігієнічні потреби - -
- на виробничі потреби 40.66 8.7909
- на інші потреби - -
від іншого водокористувача: 140.1872 29.6855
- на питні і санітарно-гігієнічні потреби 36.3510 11.8986
- на виробничі потреби 103.8362 17.7869
- на інші потреби - -
Перелік місць водокористування (водовідведення)
Місце скиду (у межах/за межами населеного пункту)
У межах міста Запоріжжя Хортицького району Запорізької області
Код типу приймача зворотних (стічних) вод
Назва приймача зворотних (стічних) вод
Каналізаційні мережі КП"Водоканал" Запорізького міського виконавчого комітету
Категорія зворотних (стічних) вод
  • господарсько-побутові
  • виробничі
Код та назва водного об'єкта
Код та назва водогосподарської ділянки
М5.1.3.26 р. Дніпро від греблі Дніпровського водосховища до греблі Каховського водосховища
Тип водовідведення
Водовідведення (передача) іншому водокористувачу
Розшифровка типу водовідведення
Не зазначено
Місце скиду (у межах/за межами населеного пункту)
У правобережній частині міста Запоріжжя Хортицького району Запорізької області, у межах басейну р.Середня Хортиця, район басейну р.Дніпро
Код типу приймача зворотних (стічних) вод
(20) Річка
Назва приймача зворотних (стічних) вод
р. Середня Хортиця
Категорія зворотних (стічних) вод
  • поверхневі (дощові та талі)
Код та назва водного об'єкта
ЧЕР/ДНЕПР/0311/0004/Р.СЕРЕДНЯ ХОРТИЦЯ
Код та назва водогосподарської ділянки
М5.1.3.26 р. Дніпро від греблі Дніпровського водосховища до греблі Каховського водосховища
Тип водовідведення
Водовідведення у поверхневий водний об'єкт
Розшифровка типу водовідведення
Не зазначено
Допустимий обсяг скидання (м3/год)
1050,033
Допустимий обсяг скидання (тис. м3/рік)
20,507
Фактичний обсяг скидання (м3/год)
1050,033
Забруднюючі речовини, скидання яких нормується Фактична концентрація, мг/дм3 Фактичний скид, г/год Гранично-допустимі концентрації, мг/дм3 ГДС, г/год ГДС, перераховані у т/рік
Азот амонійний 0.3500 367.5116 0.3500 367.5116 0.0072
БСК5 2.5000 2625.083 2.5000 2625.083 0.0513
ХСК 20.0000 21000.66 20.0000 21000.66 0.4101
Завислі речовини 5.0000 5250.165 5.0000 5250.165 0.1025
Нафтопродукти 0.0750 78.7525 0.0750 78.7525 0.0015
Нітрати 3.8900 4084.628 3.8900 4084.628 0.0798
Нітрити 0.0800 84.0026 0.0800 84.0026 0.0016
Сульфати 27.6000 28980.91 27.6000 28980.91 0.5660
Фосфати 0.2400 252.0079 0.2400 252.0079 0.0049
Хлориди 11.3750 11944.13 11.3750 11944.13 0.2333
Залізо загальне 0.2600 273.0086 0.2600 273.0086 0.0053
Інші показники та характеристики зворотних (стічних) вод
Показники та характеристики зворотних вод (обов’язкові): розчинний кисень: не менше ніж 4 мг/дм3; водневий показник (рН): 6,5-8,5; температура: перевищення не більше ніж на +3°С порівняно з її природною температурою в літній період. Показники та характеристики зворотних вод (в залежності від особливостей технології виробництва водокористувача): Показники токсичності: затверджені рівні та класи токсичності: необхідна кратність розбавлення: фактичний та гранично допустимий рівні токсичності -1,5936; кратність розбавлення в контрольному створі: 2,5936; клас 1.
Місце скиду (у межах/за межами населеного пункту)
У правобережній частині міста Запоріжжя Хортицького району Запорізької області, у межах басейну р.Верхня Хортиця, район басейну р.Дніпро
Код типу приймача зворотних (стічних) вод
(84) Вигріб
Назва приймача зворотних (стічних) вод
Вигріб з подальшим вивезенням КП "Водоканал" Запорізького міськвиконкому
Категорія зворотних (стічних) вод
  • господарсько-побутові
Код та назва водного об'єкта
ЧЕР/ДНЕПР/0311/0006/Р.ВЕРХНЯ ХОРТИЦЯ
Код та назва водогосподарської ділянки
М5.1.3.26 р. Дніпро від греблі Дніпровського водосховища до греблі Каховського водосховища
Тип водовідведення
Водовідведення у вигріб
Розшифровка типу водовідведення
Не зазначено
Інші характеристики спеціального водокористування
Показник Обсяги води
м3/добу тис. м3/рік
Отримано від іншого водокористувача 140.1872 29.6855
Отримано від іншого водокористувача зворотної (стічної) води - -
Передача води, усього (у т.ч.): - -
- населенню - -
- вторинним водокористувачам (без використання) - -
- вторинним водокористувачам (після використання) - -
Скид зворотних (стічних) вод, усього (у т.ч.): 1104.4604 36.6431
- у поверхневий водний об'єкт 1050.033 20.5070
- на поля фільтрації - -
- передача іншому водокористувачу 52.6774 15.6985
- у накопичувач - -
- у вигріб 1.75 0.4376
- в інший приймач - -
Використання води в системах водопостачання: 2626.8 958.782
- оборотного 2626.8 958.782
- повторного - -
Втрати в системах водопостачання - -

Умови спеціального водокористування

1. Дотримуватись вимог водного законодавства, зокрема статті 44 Водного кодексу України, щодо обов’язків водокористувачів.

2. Відповідно до ст. 25 Водного кодексу України та Порядку ведення державного обліку водокористування, затвердженому наказом Міністерства екології та природних ресурсів України від 16.03.2015 № 78 (зі змінами, затвердженими наказом Міністерства захисту довкілля та природних ресурсів України від 18.12.2020 № 375) щорічно не пізніше 1 лютого наступного за звітним року надавати державну звітність за формою № 2ТП-водгосп (річна) у електронному вигляді за посиланням htths://t-services.davr.gov.ua.

3. Слідкувати за робочим станом водовимірювальної техніки, відповідно до ст. 44, 100 Водного кодексу України.

4. Забір води більше встановленого ліміту заборонено.

5. Дотримуватись встановлених нормативів гранично допустимих скидів (ГДС) забруднюючих речовин із зворотними водами підприємства. Досягнута категорія якості води у контрольному створі нижче скиду не повинна погіршуватись.

6. Скидати стічні води, використовуючи рельєф місцевості, заборонено.

7. Не допускати розливу нафтопродуктів та мастил.

8. У випадках аварійних ситуацій на водних об’єктах, пов’язаних з їх забрудненням, відповідно до ст. 108 Водного кодексу України, повідомляти відповідні організації та вживати невідкладні заходи щодо їх усунення.

 

 

Умови спеціального водокористування Держгеонадра

1. Застосування води для питних потреб тільки при відповідності якості води до вимог ДСанПіН 2.2.4-171-10.

2. Вести регулярний облік відбору води, її якості та глибин рівня у водозабірній споруді.

3. Обов’язкова наявність огорож зон суворого санітарного режиму І поясу, наявність водомірів, кранів для відбору проб води.

4. Дотримання санітарно-технічних норм з утримування експлуатаційної водозабірної споруди та водонесучих комунікацій.

5. Буріння нових свердловин та будівництво об'єктів, які можуть учинити негативний вплив на якість підземних вод, проводити відповідно до проектів, складених та погоджених за встановленим порядком.

6. Відповідно до статті 17 Закону України «Про питну воду, питне водопостачання та водовідведення» та статті 19 Кодексу України про надра, у разі використання підземних вод для питного водопостачання суб’єкт господарювання повинен одержати спеціальний дозвіл на користування надрами, з урахуванням особливостей, передбачених статтею 23 Кодексу України про надра.

7. Подання даних (супровідний лист, копія паспорта артезіанської свердловини та додаток «Опис артезіанської свердловини») для внесення інформації до Державного реєстру артезіанських свердловин відповідно до вимог Порядку державного обліку артезіанських свердловин, облаштування їх засобами вимірювання об'єму видобутих підземних вод, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 08.10.2012 №963 та наказу Міністерства екології та природних ресурсів України та Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України від 06.04.2016 № 145/84, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 27 квітня 2016 р. за № 642/28772.

8. Надавати щорічно до 20 січня наступного за звітним роком дані режимних спостережень, відомості про фактичний водовідбір та результати хімічних аналізів за формою 7-ГР Дніпровська ГЕ ДП «УГК» (72002, Запорізька обл., Василівський р-н, смт. Михайлівка, вул. Святопокровська, 1/20, тел. (095) 060-89-26) та ДНВП «Геоінформ України» (03057, м. Київ, вул. Антона Цедіка, 16) у разі необхідності.

Відомості щодо природоохоронних заходів
Найменування природоохоронного заходу Термін виконання Критерії (показники) досягнення результативності
1 Дотримуватись встановлених лімітів забору та використання води, здійснювати облік водокористування Постійно Раціональне використання водних ресурсів
2 Зберігати лічильники для обліку води у справному стані, своєчасно проводити державну повірку приладів обліку Постійно/ згідно плану-графіку Раціональне використання водних ресурсів
3 Дотримуватись встановлених нормативів лімітів ГДС забруднюючих речовин у зворотних водах, що скидаються у водний об’єкт Постійно Запобігання забрудненню водних об’єктів
4 Здійснювати контроль якісного складу зворотних (стічних) вод, які скидаються у водний об’єкт Згідно плану-графіку Запобігання забрудненню поверхневих вод, дотримання нормативів ГДС речовин у водний об’єкт
5 Проводити обстеження та періодичне очищення зливової каналізаційної мережі підприємства Постійно/за необхідності Запобігання забрудненню та засміченню вод
6 Утримувати водопровідні мережі у справному стані, своєчасно проводити поточний ремонт водопроводів Постійно Раціональне використання водних ресурсів, запобігання втрат води
7 Здійснення благоустрою території підприємства Постійно Запобігання забруднення водних об’єктів
8 Зону санітарної охорони свердловини утримувани у належному стані Постійно Запобігання забруднення підземних вод