Зачекайте
Портал електронних послуг
Державне агентство водних ресурсів України
Дозвіл на спеціальне водокористування №143/ЛВ/49д-21 від 13.10.2021
Відомості про водокористувача
Тип водокористувача
Юридична особа
Найменування
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ФАКРО ОРБІТА"
Ідентифікаційні дані
31754918
Місце реєстрації
81050, ЛЬВІВСЬКА ОБЛАСТЬ, ЯВОРІВСЬКИЙ РАЙОН, смт ШКЛО, вул. САГАЙДАЧНОГО, буд. 48, корп. -, кв./офіс -
Контактні відомості
Телефон: +38-(097)-104-1884
Відомості про дозвіл
Найменування органу, що видав дозвіл
Сектор у Львівській області Держводагентства
Номер та дата видачі
№143/ЛВ/49д-21 від 13.10.2021
Строк дії
з 13.10.2021 по 13.10.2024
Поточний стан
діючий
Форма дозволу
паперова
Регіон водокористування
ЛЬВІВСЬКА ОБЛАСТЬ
Мета водокористування
  • Питні і санітарно-гігієнічні потреби
  • Виробничі потреби
Перелік місць водокористування (водозабір)
Фактичне місце здійснення діяльності
свердловина №1290 законсервована і не експлуатується, смт. Шкло Яворівський район Львівська область, басейн річки Пила, басейн річки Терешка, район басейну річки Сян
Код типу джерела водопостачання
(60) Підземний водоносний горизонт
Код та назва джерела водопостачання
БАЛ/ВИСЛА/0665/Р.САН
Код та назва водогосподарської ділянки
А6.6.2.03 р. Сян та її притоки (в межах України)
Тип водокористування
Забір з підземних джерел
Розшифровка типу водокористування
Підземні джерела
Фактичне місце здійснення діяльності
смт. Шкло Яворівський район Львівська область, водогін МКП "Яворіввода"
Код типу джерела водопостачання
Код та назва джерела водопостачання
Код та назва водогосподарської ділянки
А6.6.2.03 р. Сян та її притоки (в межах України)
Тип водокористування
Забір від іншого водокористувача
Розшифровка типу водокористування
Не зазначено
Ліміт забору води
Показник Обсяги води
м3/добу тис. м3/рік
Забір води, усього (у т.ч.): 0 0
- з поверхневих джерел (окремо для кожного джерела) - -
- з підземних джерел (окремо для кожного річкового басейну) 0 0
Р.САН - -
Ліміт використання води
Показник Обсяги води
м3/добу тис. м3/рік
Використання води на власні потреби, усього (у т.ч.): 58.41 13.26
з поверхневих джерел: - -
- на питні і санітарно-гігієнічні потреби - -
- на виробничі потреби - -
- на інші потреби - -
з підземних джерел: 0 0
- на питні і санітарно-гігієнічні потреби - -
- на виробничі потреби - -
- на інші потреби - -
від іншого водокористувача: 58.41 13.26
- на питні і санітарно-гігієнічні потреби 18.18 4.62
- на виробничі потреби 40.23 8.64
- на інші потреби - -
Перелік місць водокористування (водовідведення)
Місце скиду (у межах/за межами населеного пункту)
у межах смт. Шкло Яворівського району Львівської області, локальні очисні споруди фізико-механічної очистки потужністю 30,48 тис. м3/рік
Код типу приймача зворотних (стічних) вод
(20) Річка
Назва приймача зворотних (стічних) вод
у потік без назви, басейн річки Пила, басейн річки Терешка, басейн річки Сян, район басейну річки Вісла
Категорія зворотних (стічних) вод
  • виробничі
Код та назва водного об'єкта
БАЛ/ВИСЛА/0665/Р.САН
Код та назва водогосподарської ділянки
А6.6.2.03 р. Сян та її притоки (в межах України)
Тип водовідведення
Водовідведення у поверхневий водний об'єкт
Розшифровка типу водовідведення
Не зазначено
Допустимий обсяг скидання (м3/год)
0,57
Допустимий обсяг скидання (тис. м3/рік)
3,32
Фактичний обсяг скидання (м3/год)
0,29
Забруднюючі речовини, скидання яких нормується Фактична концентрація, мг/дм3 Фактичний скид, г/год Гранично-допустимі концентрації, мг/дм3 ГДС, г/год ГДС, перераховані у т/рік
Азот амонійний 0.3 0.087 0.3 0.171 0.000996
БСК5 2.4 0696 2.4 1.368 0.007968
ХСК 14.04 4.0716 14.04 8.0028 0.0466128
Завислі речовини 8.28 2.4012 8.28 4.7196 0.0274896
Нафтопродукти 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Нітрати 2.7 0.783 2.7 1.539 0.008964
Нітрити 0.05 0.0145 0.05 0.0285 0.000166
Сульфати 71.25 20.6625 71.25 40.6125 0.23655
Фосфати 0.74 0.2146 0.74 0.4218 0.0024568
Хлориди 68.7 19.923 68.7 39.159 0.228084
Залізо (загальне) 0,23 0,0667 0,23 0,1311 0,0007636
СПАР 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Хром 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Цинк 0,43 0,1247 0,07 0,0399 0,0002324
Інші показники та характеристики зворотних (стічних) вод
Реакція (рН) - 6,5-8,5, літня температура води в результаті скиду не повинна підвищуватись вище, ніж на 3 С у порівнянні з середньомісячною температурою найтеплішого місяця року за останні 10 років, кисень розчинений не повинен бути менше 4 г/м3 в будь-який період року в пробі, відібраній до 12 години дня.
Місце скиду (у межах/за межами населеного пункту)
у межах смт. Шкло Яворівського району Львівської області
Код типу приймача зворотних (стічних) вод
(84) Вигріб
Назва приймача зворотних (стічних) вод
Вигрібні ями (6 шт.)
Категорія зворотних (стічних) вод
  • господарсько-побутові
  • виробничі
Код та назва водного об'єкта
Код та назва водогосподарської ділянки
А6.6.2.03 р. Сян та її притоки (в межах України)
Тип водовідведення
Водовідведення у вигріб
Розшифровка типу водовідведення
Не зазначено
Інші характеристики спеціального водокористування
Показник Обсяги води
м3/добу тис. м3/рік
Отримано від іншого водокористувача 58.41 13.26
Отримано від іншого водокористувача зворотної (стічної) води - -
Передача води, усього (у т.ч.): - -
- населенню - -
- вторинним водокористувачам (без використання) - -
- вторинним водокористувачам (після використання) - -
Скид зворотних (стічних) вод, усього (у т.ч.): 43.93 10.83
- у поверхневий водний об'єкт 13.56 3.32
- на поля фільтрації - -
- передача іншому водокористувачу - -
- у накопичувач - -
- у вигріб 30.37 7.51
- в інший приймач - -
Використання води в системах водопостачання: 5.96 1.51
- оборотного 5.16 1.31
- повторного 0.8 0.2
Втрати в системах водопостачання - -

Умови спеціального водокористування

1. Передача води іншим водокористувачам в обсязі, що перевищує зазначений у дозволі, та забір води більше встановлених лімітів заборонено.

2. Скидати стічні води, використовуючи рельєф місцевості, заборонено.

3. Згідно з Порядком ведення державного обліку водокористування, затвердженим наказом Мінприроди від 16.03.2015  № 78, щорічно, не пізніше ніж 1 лютого року, наступного за звітним періодом, надавати звіт про використання води за формою 2ТП-водгосп (річна).

4. Дотримуватись вимог водного законодавства, зокрема, статті 44 Водного кодексу України щодо обов’язків водокористувачів.

5. При скиданні зворотних (стічних) вод у вигріб дотримуватися санітарних та екологічних норм щодо утримання таких об’єктів.

Відомості щодо природоохоронних заходів
Найменування природоохоронного заходу Термін виконання Критерії (показники) досягнення результативності
1 Раціонально використовувати водні ресурси та систематично вести первинний облік водокористування постійно Охорона підземних та поверхневих вод від виснаження
2 Утримувати в належному стані місце скидання зворотних вод постійно Охорона підземних та поверхневих вод від забруднення
3 Утримувати в належному санітарному стані прибережну захисну смугу в районі місця водовідведення постійно Охорона поверхневих вод від забруднення та засмічення