Зачекайте
Портал електронних послуг
Державне агентство водних ресурсів України
Дозвіл на спеціальне водокористування №477/ЗП/49д-21 від 19.10.2021
Відомості про водокористувача
Тип водокористувача
Юридична особа
Найменування
ДЕРЖАВНА ОРГАНІЗАЦІЯ "КОМБІНАТ "ЗІРКА"
Ідентифікаційні дані
14373271
Місце реєстрації
ЗАПОРІЗЬКА ОБЛАСТЬ, місто ЗАПОРІЖЖЯ, вул. РЕСПУБЛІКАНСЬКА, буд. 127
Контактні відомості
Телефон: +38-(061)-226-8227
Відомості про дозвіл
Найменування органу, що видав дозвіл
Сектор у Запорізькій області Держводагентства
Номер та дата видачі
№477/ЗП/49д-21 від 19.10.2021
Строк дії
з 19.10.2021 по 19.10.2024
Поточний стан
діючий
Форма дозволу
паперова
Регіон водокористування
ЗАПОРІЗЬКА ОБЛАСТЬ
Мета водокористування
  • Питні і санітарно-гігієнічні потреби
  • Виробничі потреби
Перелік місць водокористування (водозабір)
Фактичне місце здійснення діяльності
У межах м. Запоріжжя.
Код типу джерела водопостачання
Код та назва джерела водопостачання
Код та назва водогосподарської ділянки
М5.1.3.25 р. Дніпро від греблі Кам’янського водосховища до греблі Дніпровського водосховища (виключаючи рр. Оріль, Самара)
Тип водокористування
Забір від іншого водокористувача
Розшифровка типу водокористування
Не зазначено
Фактичне місце здійснення діяльності
У межах м. Бердянськ Запорізької області.
Код типу джерела водопостачання
Код та назва джерела водопостачання
Код та назва водогосподарської ділянки
М6.9.0.01 Узбережжя Азовського моря від Кримського півострова до державного кордону (виключаючи рр. Молочна, Берда, Кальміус, Міус)
Тип водокористування
Забір від іншого водокористувача
Розшифровка типу водокористування
Не зазначено
Ліміт забору води
Показник Обсяги води
м3/добу тис. м3/рік
Забір води, усього (у т.ч.): - -
- з поверхневих джерел (окремо для кожного джерела) - -
- з підземних джерел (окремо для кожного річкового басейну) - -
Ліміт використання води
Показник Обсяги води
м3/добу тис. м3/рік
Використання води на власні потреби, усього (у т.ч.): 1240.41 3.982
з поверхневих джерел: - -
- на питні і санітарно-гігієнічні потреби - -
- на виробничі потреби - -
- на інші потреби - -
з підземних джерел: - -
- на питні і санітарно-гігієнічні потреби - -
- на виробничі потреби - -
- на інші потреби - -
від іншого водокористувача: 1240.41 3.982
- на питні і санітарно-гігієнічні потреби 4.910 1.158
- на виробничі потреби 1235.500 2.824
- на інші потреби - -
Перелік місць водокористування (водовідведення)
Місце скиду (у межах/за межами населеного пункту)
У межах м. Запоріжжя.
Код типу приймача зворотних (стічних) вод
(95) Зворотні (стічні) води, які передаються іншому водокористувачу для подальшого водовідведення
Назва приймача зворотних (стічних) вод
Категорія зворотних (стічних) вод
  • виробничо-побутові
Код та назва водного об'єкта
Код та назва водогосподарської ділянки
М5.1.3.25 р. Дніпро від греблі Кам’янського водосховища до греблі Дніпровського водосховища (виключаючи рр. Оріль, Самара)
Тип водовідведення
Водовідведення (передача) іншому водокористувачу
Розшифровка типу водовідведення
Не зазначено
Місце скиду (у межах/за межами населеного пункту)
У межах м. Бердянськ Запорізької області.
Код типу приймача зворотних (стічних) вод
(84) Вигріб
Назва приймача зворотних (стічних) вод
Вигріб
Категорія зворотних (стічних) вод
  • виробничо-побутові
Код та назва водного об'єкта
АЗО/АЗОВСЬКЕ МОРЕ (БАСЕЙН)
Код та назва водогосподарської ділянки
М6.9.0.01 Узбережжя Азовського моря від Кримського півострова до державного кордону (виключаючи рр. Молочна, Берда, Кальміус, Міус)
Тип водовідведення
Водовідведення у вигріб
Розшифровка типу водовідведення
Не зазначено
Місце скиду (у межах/за межами населеного пункту)
У межах м. Запоріжжя. Очисні споруди потужністю 13,1 тис. м3/рік, механічний спосіб очистки.
Код типу приймача зворотних (стічних) вод
(20) Річка
Назва приймача зворотних (стічних) вод
р. Дніпро.
Категорія зворотних (стічних) вод
  • поверхневі (дощові та талі)
Код та назва водного об'єкта
ЧЕР/ДНЕПР/Р.ДНІПРО
Код та назва водогосподарської ділянки
М5.1.3.25 р. Дніпро від греблі Кам’янського водосховища до греблі Дніпровського водосховища (виключаючи рр. Оріль, Самара)
Тип водовідведення
Водовідведення у поверхневий водний об'єкт
Розшифровка типу водовідведення
Не зазначено
Допустимий обсяг скидання (м3/год)
566,558
Допустимий обсяг скидання (тис. м3/рік)
13,100
Фактичний обсяг скидання (м3/год)
566,558
Забруднюючі речовини, скидання яких нормується Фактична концентрація, мг/дм3 Фактичний скид, г/год Гранично-допустимі концентрації, мг/дм3 ГДС, г/год ГДС, перераховані у т/рік
Азот амонійний 0.7067 400.3865 0.7067 400.3865 0.0093
БСК5 3.9683 2248.2721 3.9683 2248.2721 0.0520
ХСК 27.285 15458.5350 27.285 15458.5350 0.3574
Завислі речовини 10.325 5849.7114 10.325 5849.7114 0.1353
Нафтопродукти 0.2733 154.8403 0.2733 154.8403 0.0036
Нітрати 8.4867 4808.2078 8.4867 4808.2078 0.1112
Нітрити 0.1818 103.0002 0.1818 103.0002 0.0024
Сульфати 60.7000 34390.0706 60.7000 34390.0706 0.7952
Фосфати 0.7500 424.9185 0.7500 424.9185 0.0098
Хлориди 38.3733 21740.7001 38.3733 21740.7001 0.5027
Залізо загальне 0,2517 142,6026 0,2517 142,6026 0,0033
Мінеральний склад 158,605 89858,9316 158,605 89858,9316 2,0777
Інші показники та характеристики зворотних (стічних) вод
Показники та характеристики зворотних вод (обов’язкові): розчинений кисень взимку не ˂4 мг/л, влітку не ˂6 мг/л; водневий показник (рН)6,5-8,5; температура не ˃ +3°С до природної.
Інші характеристики спеціального водокористування
Показник Обсяги води
м3/добу тис. м3/рік
Отримано від іншого водокористувача 1240.410 3.982
Отримано від іншого водокористувача зворотної (стічної) води - -
Передача води, усього (у т.ч.): - -
- населенню - -
- вторинним водокористувачам (без використання) - -
- вторинним водокористувачам (після використання) - -
Скид зворотних (стічних) вод, усього (у т.ч.): 572.958 14.356
- у поверхневий водний об'єкт 566.558 13.100
- на поля фільтрації - -
- передача іншому водокористувачу 3.055 0.814
- у накопичувач - -
- у вигріб 3.345 0.442
- в інший приймач - -
Використання води в системах водопостачання: 0 0
- оборотного - -
- повторного - -
Втрати в системах водопостачання - -

Умови спеціального водокористування

1. Дотримуватись вимог водного законодавства, зокрема ст. 44 Водного кодексу України, щодо обов’язків водокористувачів.

2. Відповідно до ст. 25 Водного кодексу України, у разі досягнення критеріїв вказаних у Порядку ведення державного обліку водокористування, затвердженому наказом Міністерства екології та природних ресурсів України від 16.03.2015 № 78 (зі змінами, затвердженими наказом Міністерства захисту довкілля та природних ресурсів України від 18.12.2020р. №375), щорічно не пізніше 1 лютого наступного за звітним року надавати державну звітність за формою № 2ТП-водгосп (річна) у електронному вигляді за посиланням https://e-services.davr.gov.ua.

3. Забороняється скидання стічних вод на рельєф місцевості.

4. Не допускати розливу нафтопродуктів та мастил.

5.Відповідно до ст. 108 Водного кодексу України, здійснювати невідкладні заходи щодо запобігання стихійному лихові, спричиненому шкідливою дією вод, аваріям на водних об’єктах  та ліквідації їх наслідків, повідомляти відповідні органи.

6. Дотримуватись нормативів гранично допустимих скидів (ГДС) забруднюючих речовин із зворотними водами підприємства. Досягнута категорія якості води у контрольному створі  нижче скиду не повинна погіршуватись.

 

 

 

 

Відомості щодо природоохоронних заходів
Найменування природоохоронного заходу Термін виконання Критерії (показники) досягнення результативності
1 Не допускати втрат води. Своєчасно проводити поточний ремонт водопроводу. Постійно. Раціональне використання водних ресурсів.
2 Зберігати лічильники у справному стані. Своєчасно проводити державну повірку приладів обліку. Постійно. Згідно плану-графіку. Раціональне використання водних ресурсів.
3 Вести облік використання води. Дотримуватись встановлених лімітів використання води. Постійно Раціональне використання водних ресурсів.
4 Утримувати територію підприємства у належному санітарному стані Постійно Попередження забрудненню та засміченню вод.
5 Утримувати мережу зливової каналізації у робочому стані, перевіряти технічний стан трубопроводів, проводити чистку зливової каналізації. Постійно. Згідно з графіком Попередження забрудненню та засміченю вод
6 Здійснювати контроль за якістю і кількістю скинутих у р. Дніпро зворотних вод і забруднюючих речовин та за якістю води у контрольних створах. Постійно.Згідно графіка Запобігання забруднення водного об’єкту