Зачекайте
Портал електронних послуг
Державне агентство водних ресурсів України
Дозвіл на спеціальне водокористування №105/ВЛ/49д-21 від 18.10.2021
Відомості про водокористувача
Тип водокористувача
Юридична особа
Найменування
ПІДПРИЄМСТВО "НОВОВОЛИНСЬКВОДОКАНАЛ" ЖИТЛОВО-КОМУНАЛЬНОГО ОБ’ЄДНАННЯ НОВОВОЛИНСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ
Ідентифікаційні дані
13353837
Місце реєстрації
45400, ВОЛИНСЬКА ОБЛАСТЬ, місто НОВОВОЛИНСЬК, вул. ПЕРЕМОГИ, буд. 20
Контактні відомості
Телефон: +38-(066)-135-5826
Відомості про дозвіл
Найменування органу, що видав дозвіл
Сектор у Волинській області Держводагентства
Номер та дата видачі
№105/ВЛ/49д-21 від 18.10.2021
Строк дії
з 18.10.2021 по 18.10.2024
Поточний стан
діючий
Форма дозволу
паперова
Регіон водокористування
ВОЛИНСЬКА ОБЛАСТЬ
Мета водокористування
  • Питні і санітарно-гігієнічні потреби
  • Виробничі потреби
  • Передача води населенню
  • Передача води вторинним водокористувачам
Перелік місць водокористування (водозабір)
Фактичне місце здійснення діяльності
Шістнадцять свердловин розташовано за межами м. Нововолинськ (Північна ділянка Нововолинського родовища), Володимир-Волинський район, Волинська область, р. Студянка, притока р. Західний Буг, район басейну р. Вісла
Код типу джерела водопостачання
(60) Підземний водоносний горизонт
Код та назва джерела водопостачання
БАЛ/ВИСЛА/0388/0575/Р.СТУДЯНКА
Код та назва водогосподарської ділянки
А6.6.1.01 р. Західний Буг від витоку до державного кордону
Тип водокористування
Забір з підземних джерел
Розшифровка типу водокористування
Не зазначено
Фактичне місце здійснення діяльності
Одинадцять свердловин за межами м. Нововолинськ (Ділянка Литовежська (Південна) Нововолинського родовища), Володимир-Волинський район, Волинська область, р. Західний Буг, район басейну р. Вісла
Код типу джерела водопостачання
(60) Підземний водоносний горизонт
Код та назва джерела водопостачання
БАЛ/ВИСЛА/0388/Р.ЗАХІДНИЙ БУГ
Код та назва водогосподарської ділянки
А6.6.1.01 р. Західний Буг від витоку до державного кордону
Тип водокористування
Забір з підземних джерел
Розшифровка типу водокористування
Не зазначено
Ліміт забору води
Показник Обсяги води
м3/добу тис. м3/рік
Забір води, усього (у т.ч.): 19764.654 6349.721
- з поверхневих джерел (окремо для кожного джерела) - -
- з підземних джерел (окремо для кожного річкового басейну) 19764.654 6349.721
Р.СТУДЯНКА 19050.204 6095.167
Р.ЗАХІДНИЙ БУГ 714.450 254.554
Ліміт використання води
Показник Обсяги води
м3/добу тис. м3/рік
Використання води на власні потреби, усього (у т.ч.): 368.49 128.077
з поверхневих джерел: - -
- на питні і санітарно-гігієнічні потреби - -
- на виробничі потреби - -
- на інші потреби - -
з підземних джерел: 368.49 128.077
- на питні і санітарно-гігієнічні потреби 5.331 1.338
- на виробничі потреби 363.159 126.739
- на інші потреби - -
від іншого водокористувача: - -
- на питні і санітарно-гігієнічні потреби - -
- на виробничі потреби - -
- на інші потреби - -
Перелік місць водокористування (водовідведення)
Місце скиду (у межах/за межами населеного пункту)
за межами м. Нововолинськ, Володимир-Волинський район, Волинська область
Код типу приймача зворотних (стічних) вод
(20) Річка
Назва приймача зворотних (стічних) вод
р. Західний Буг
Категорія зворотних (стічних) вод
  • господарсько-побутові
  • виробничі
Код та назва водного об'єкта
БАЛ/ВИСЛА/0388/Р.ЗАХІДНИЙ БУГ
Код та назва водогосподарської ділянки
А6.6.1.01 р. Західний Буг від витоку до державного кордону
Тип водовідведення
Водовідведення у поверхневий водний об'єкт
Розшифровка типу водовідведення
Не зазначено
Допустимий обсяг скидання (м3/год)
611,357
Допустимий обсяг скидання (тис. м3/рік)
4550,600
Фактичний обсяг скидання (м3/год)
234,682
Забруднюючі речовини, скидання яких нормується Фактична концентрація, мг/дм3 Фактичний скид, г/год Гранично-допустимі концентрації, мг/дм3 ГДС, г/год ГДС, перераховані у т/рік
Азот амонійний 4.62 1084.2308 4.62 2824.4693 21.0238
БСК5 15.0 3520.2300 15.0 9170.3550 68.2590
ХСК 80.0 18774.5600 80.0 48908.5600 364.0480
Завислі речовини 21.37 5015.1543 21.37 13064.6991 97.2463
Нафтопродукти 0.05 11.7341 0.05 30.5679 0.2275
Нітрати 31.4 7369.0148 31.4 19196.6098 142.8888
Нітрити 0.50 117.3410 0.50 305.6785 2.2753
Сульфати 97.8 22951.8996 97.8 59790.7146 445.0487
Фосфати 2.57 603.1327 2.57 1571.1875 11.6950
Хлориди 288.5 67705.7570 288.5 176376.494 1312.8481
Мінералізація 987,2 231678,070 987,2 603531,630 4492,3523
Залізо(загальне) 0,55 129,0751 0,55 336,2464 2,5028
СПАР 0,09 21,1214 0,09 55,0221 0,4096
Інші показники та характеристики зворотних (стічних) вод
Реакція (рН) - 6,5-8,5, літня температура води в результаті скиду не повинна підвищуватись вище, ніж на 3 С у порівнянні з середньомісячною температурою найтеплішого місяця року за останні 10 років, кисень розчинений не повинен бути менше 4 г/м3 в будь-який період року в пробі, відібраній до 12 години дня
Місце скиду (у межах/за межами населеного пункту)
за межами смт. Благодатне, Володимир-Волинський район, Волинська область
Код типу приймача зворотних (стічних) вод
(20) Річка
Назва приймача зворотних (стічних) вод
р. Західний Буг
Категорія зворотних (стічних) вод
  • господарсько-побутові
  • виробничі
Код та назва водного об'єкта
БАЛ/ВИСЛА/0388/Р.ЗАХІДНИЙ БУГ
Код та назва водогосподарської ділянки
А6.6.1.01 р. Західний Буг від витоку до державного кордону
Тип водовідведення
Водовідведення у поверхневий водний об'єкт
Розшифровка типу водовідведення
Не зазначено
Допустимий обсяг скидання (м3/год)
16,4765
Допустимий обсяг скидання (тис. м3/рік)
139,554
Фактичний обсяг скидання (м3/год)
11,259
Забруднюючі речовини, скидання яких нормується Фактична концентрація, мг/дм3 Фактичний скид, г/год Гранично-допустимі концентрації, мг/дм3 ГДС, г/год ГДС, перераховані у т/рік
Азот амонійний 2.8 31.5252 2.8 46.1342 0.3908
БСК5 15 168.8850 15 247.1475 2.0933
ХСК 80 900.7200 80 1318.1200 11.1643
Завислі речовини 21.3 239.8167 21.3 350.9495 2.9725
Нафтопродукти 0.05 0.5630 0.05 0.8238 0.0070
Нітрати 31 349.0290 31 510.7715 4.3262
Нітрити 0.66 7.4309 0.66 10.8745 0.0921
Сульфати 96.5 1086.4935 96.5 1589.9823 13.4670
Фосфати 4.3 48.4137 4.3 70.8490 0.6001
Хлориди 265.8 2992.6422 265.8 4379.4537 37.0935
Мінералізація 982,4 11060,8416 982,4 16186,5136 137,0978
Залізо(загальне) 0,69 7,7687 0,69 11.3688 0,0963
СПАР 0,08 0,9007 0,08 1,3181 0,0112
Інші показники та характеристики зворотних (стічних) вод
Реакція (рН) - 6,5-8,5, літня температура води в результаті скиду не повинна підвищуватись вище, ніж на 3 С у порівнянні з середньомісячною температурою найтеплішого місяця року за останні 10 років, кисень розчинений не повинен бути менше 4 г/м3 в будь-який період року в пробі, відібраній до 12 години дня
Інші характеристики спеціального водокористування
Показник Обсяги води
м3/добу тис. м3/рік
Отримано від іншого водокористувача - -
Отримано від іншого водокористувача зворотної (стічної) води 14166.312 4367.409
Передача води, усього (у т.ч.): 15682.679 4866.222
- населенню 9324.095 3403.295
- вторинним водокористувачам (без використання) 6358.584 1462.927
- вторинним водокористувачам (після використання) - -
Скид зворотних (стічних) вод, усього (у т.ч.): 15068 4690.154
- у поверхневий водний об'єкт 15068.000 4690.154
- на поля фільтрації - -
- передача іншому водокористувачу - -
- у накопичувач - -
- у вигріб - -
- в інший приймач - -
Використання води в системах водопостачання: 0 0
- оборотного - -
- повторного - -
Втрати в системах водопостачання 3713.485 1355.422

Умови спеціального водокористування

1. Передача води іншим водокористувачам та забір води більше встановленого ліміту заборонено.

2. Скидати стічні води, використовуючи рельєф місцевості, заборонено.

3. Згідно з Порядком ведення державного обліку водокористування, затвердженим наказом Мінприроди від 16.03.2015  № 78, щорічно, не пізніше ніж 1 лютого року, наступного за звітним періодом, надавати звіт про використання води за формою 2ТП-водгосп (річна) до Регіонального офісу водних ресурсів у Волинській області (м. Луцьк, вул. 8 Березня, 1, тел. (0332) 23-45-03.

4. Дотримуватись вимог водного законодавства, зокрема, статті 44 Водного кодексу України щодо обов’язків водокористувачів.

 

 

Умови спеціального водокористування Держгеонадра

1. Застосування води для питних потреб тільки при відповідності якості води до вимог ДСанПіН 2.2.4-171-10.

2. Вести регулярний облік відбору води, її якості та глибин рівня у водозабірній споруді.

3. Обов’язкова наявність огорож зон суворого санітарного режиму І поясу, наявність водомірів, кранів для відбору проб води.

4. Дотримання санітарно-технічних норм з утримування експлуатаційної водозабірної споруди та водонесучих комунікацій.

5. Буріння нових свердловин та будівництво об'єктів, які можуть учинити негативний вплив на якість підземних вод, проводити відповідно до проектів, складених та погоджених за встановленим порядком.

6. Відповідно до статті 17 Закону України «Про питну воду, питне водопостачання та водовідведення» та статті 19 Кодексу України про надра, у разі використання підземних вод для питного водопостачання суб’єкт господарювання повинен одержати спеціальний дозвіл на користування надрами, з урахуванням особливостей, передбачених статтею 23 Кодексу України про надра.

7. Використання надр у відповідності до ст. 19, 23, Кодексу України про надра.

8. Подання даних (супровідний лист, копія паспорта артезіанської свердловини та додаток «Опис артезіанської свердловини») для внесення інформації до Державного реєстру артезіанських свердловин відповідно до вимог Порядку державного обліку артезіанських свердловин, облаштування їх засобами вимірювання об'єму видобутих підземних вод, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 08.10.2012 №963 та наказу Міністерства екології та природних ресурсів України та Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України від 06.04.2016 № 145/84, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 27 квітня 2016 р. за № 642/28772.

9. Надавати щорічно до 20 січня наступного за звітним роком дані режимних спостережень, відомості про фактичний водовідбір та результати хімічних аналізів за формою 7-ГР Рівненській КГП ДП «Українська геологічна компанія» (33018, вул. Курчатова, 11, м. Рівне) тел. (066) 157-13-18) та ДНВП «Геоінформ України» (03057, м. Київ, вул. Антона Цедіка, 16) у разі необхідності.

Відомості щодо природоохоронних заходів
Найменування природоохоронного заходу Термін виконання Критерії (показники) досягнення результативності
1 Раціонально використовувати водні ресурси та систематично вести первинний облік водокористування постійно Охорона підземних вод від виснаження
2 Утримувати в належному стані місця скидання зворотних вод постійно Охорона підземних та поверхневих вод від забруднення
3 Здійснювати інструментально-лабораторний контроль якості води, що скидається у поверхневі водні об’єкти, дотримуватись нормативів ГДС у зворотних (стічних) водах постійно Охорона поверхневих вод від забруднення
4 Утримувати в належному санітарному стані зони санітарної охорони водозабору (свердловин) постійно Охорона підземних вод від забруднення та засмічення