Зачекайте
Портал електронних послуг
Державне агентство водних ресурсів України
Дозвіл на спеціальне водокористування №92/СМ/49д-21 від 11.10.2021
Відомості про водокористувача
Тип водокористувача
Юридична особа
Найменування
КОМУНАЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО "ВОДОКАНАЛ ВИКОНАВЧОГО КОМІТЕТУ ЛЕБЕДИНСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ"
Ідентифікаційні дані
21103081
Місце реєстрації
42200, СУМСЬКА ОБЛАСТЬ, місто ЛЕБЕДИН, вул. ВАТУТІНА, буд. 69
Контактні відомості
Телефон: +38-(054)-452-1240
Відомості про дозвіл
Найменування органу, що видав дозвіл
Сектор у Сумській області Держводагентства
Номер та дата видачі
№92/СМ/49д-21 від 11.10.2021
Строк дії
з 11.10.2021 по 11.10.2024
Поточний стан
діючий
Форма дозволу
паперова
Регіон водокористування
СУМСЬКА ОБЛАСТЬ
Мета водокористування
 • Питні і санітарно-гігієнічні потреби
 • Виробничі потреби
 • Передача води населенню
 • Передача води вторинним водокористувачам
Перелік місць водокористування (водозабір)
Фактичне місце здійснення діяльності
12 свердловин в м. Лебедин, Лебединський район (з 2020 року - Сумський район), р. Вільшанка, басейн р. Псел
Код типу джерела водопостачання
(60) Підземний водоносний горизонт
Код та назва джерела водопостачання
ЧЕР/ДНЕПР/0554/0369/Р.ВІЛЬШАНКА
Код та назва водогосподарської ділянки
М5.1.2.18 р. Псел від державного кордону до кордону Сумської та Полтавської областей
Тип водокористування
Забір з підземних джерел
Розшифровка типу водокористування
Підземні джерела
Ліміт забору води
Показник Обсяги води
м3/добу тис. м3/рік
Забір води, усього (у т.ч.): 3346.723 1055.063
- з поверхневих джерел (окремо для кожного джерела) - -
- з підземних джерел (окремо для кожного річкового басейну) 3346.723 1055.063
Р.ВІЛЬШАНКА 3346.723 1055.063
Ліміт використання води
Показник Обсяги води
м3/добу тис. м3/рік
Використання води на власні потреби, усього (у т.ч.): 400.735 4.587
з поверхневих джерел: - -
- на питні і санітарно-гігієнічні потреби - -
- на виробничі потреби - -
- на інші потреби - -
з підземних джерел: 400.735 4.587
- на питні і санітарно-гігієнічні потреби 0.735 0.207
- на виробничі потреби 400.0 4.38
- на інші потреби - -
від іншого водокористувача: - -
- на питні і санітарно-гігієнічні потреби - -
- на виробничі потреби - -
- на інші потреби - -
Перелік місць водокористування (водовідведення)
Місце скиду (у межах/за межами населеного пункту)
за межами м. Лебедин, Лебединський район (з 2020 року - Сумський район)
Код типу приймача зворотних (стічних) вод
(20) Річка
Назва приймача зворотних (стічних) вод
Категорія зворотних (стічних) вод
 • господарсько-побутові
Код та назва водного об'єкта
ЧЕР/ДНЕПР/0554/0369/Р.ВІЛЬШАНКА
Код та назва водогосподарської ділянки
М5.1.2.18 р. Псел від державного кордону до кордону Сумської та Полтавської областей
Тип водовідведення
Водовідведення у поверхневий водний об'єкт
Розшифровка типу водовідведення
Не зазначено
Допустимий обсяг скидання (м3/год)
53,418
Допустимий обсяг скидання (тис. м3/рік)
455,313
Фактичний обсяг скидання (м3/год)
9,741
Забруднюючі речовини, скидання яких нормується Фактична концентрація, мг/дм3 Фактичний скид, г/год Гранично-допустимі концентрації, мг/дм3 ГДС, г/год ГДС, перераховані у т/рік
Азот амонійний 21.12 154.30 3.51 187.50 1.59815
БСК5 82.03 599.31 15.0 801.27 6.8297
ХСК 310.5 2268.51 80.0 4273.44 36.42504
Завислі речовини 32.25 235.62 15.0 801.27 6.8297
Нафтопродукти 0.06 0.44 0.057 3.04 0.02595
Нітрати 4.2 30.69 4.2 224.36 1.91231
Нітрити 0.59 4.31 0.22 11.75 0.10017
Сульфати 84.0 613.7 84.0 4487.11 38.24629
Фосфати 13.33 97.39 2.38 127.13 1.08364
Хлориди 128.20 936.63 128.20 6848.19 58.37113
Мінералізація 586,0 4281,32 586,0 31302,95 266,81342
Залізо загальне 0,42 3,07 0,36 19,23 0,16391
СПАР 0,04 0,29 0,038 2,03 0,01730
Інші показники та характеристики зворотних (стічних) вод
Літня температура води в результаті скиду не повинна підвищуватись більше ніж на 3 С у порівнянні з середньомісячною температурою найтеплішого місяця року за останні 10 років; реакція (рН) - 6,5-8,5; розчинний кисень, г/м3 – не повинен бути менше 4,0 г/м3 у будь-який період року у пробі, відібраній до 12 години дня.
Місце скиду (у межах/за межами населеного пункту)
у межах м. Лебедин, Лебединський район (з 2020 року - Сумський район)
Код типу приймача зворотних (стічних) вод
(20) Річка
Назва приймача зворотних (стічних) вод
Категорія зворотних (стічних) вод
 • господарсько-побутові
Код та назва водного об'єкта
ЧЕР/ДНЕПР/0554/0369/Р.ВІЛЬШАНКА
Код та назва водогосподарської ділянки
М5.1.2.18 р. Псел від державного кордону до кордону Сумської та Полтавської областей
Тип водовідведення
Водовідведення у поверхневий водний об'єкт
Розшифровка типу водовідведення
Не зазначено
Допустимий обсяг скидання (м3/год)
3,191
Допустимий обсяг скидання (тис. м3/рік)
26,731
Фактичний обсяг скидання (м3/год)
1,005
Забруднюючі речовини, скидання яких нормується Фактична концентрація, мг/дм3 Фактичний скид, г/год Гранично-допустимі концентрації, мг/дм3 ГДС, г/год ГДС, перераховані у т/рік
Азот амонійний 25.35 25.48 25.35 80.89 0.67763
БСК5 89.05 89.05 15.0 47.87 0.40097
ХСК 344.50 346.22 80.0 255.28 2.13848
Завислі речовини 37.5 37.69 15.0 47.87 0.40097
Нафтопродукти 0.054 0.05 0.054 0.17 0.00144
Нітрати 5.4 5.43 5.4 17.23 0.14435
Нітрити 1.24 1.25 1.24 3.96 0.03315
Сульфати 141.0 141.71 141.0 449.93 3.76907
Фосфати 17.0 17.09 17.0 54.25 0.45443
Хлориди 198.4 199.39 198.40 633.09 5.30343
Мінералізація 698,0 701,49 698,0 2227,32 18,65824
Залізо загальне 0,55 0,55 0,55 1,76 0,0147
СПАР 0,04 0,04 0,04 0,13 0,00107
Інші показники та характеристики зворотних (стічних) вод
Літня температура води в результаті скиду не повинна підвищуватись більше ніж на 3 С у порівнянні з середньомісячною температурою найтеплішого місяця року за останні 10 років; реакція (рН) - 6,5-8,5; розчинний кисень, г/м3 – не повинен бути менше 4,0 г/м3 у будь-який період року у пробі, відібраній до 12 години дня.
Місце скиду (у межах/за межами населеного пункту)
у межах м. Лебедин, Лебединський район (з 2020 року - Сумський район)
Код типу приймача зворотних (стічних) вод
(83) Поля фільтрації
Назва приймача зворотних (стічних) вод
Категорія зворотних (стічних) вод
 • господарсько-побутові
Код та назва водного об'єкта
ЧЕР/ДНЕПР/0554/0369/Р.ВІЛЬШАНКА
Код та назва водогосподарської ділянки
М5.1.2.18 р. Псел від державного кордону до кордону Сумської та Полтавської областей
Тип водовідведення
Водовідведення на поля фільтрації
Розшифровка типу водовідведення
Не зазначено
Інші характеристики спеціального водокористування
Показник Обсяги води
м3/добу тис. м3/рік
Отримано від іншого водокористувача - -
Отримано від іншого водокористувача зворотної (стічної) води - -
Передача води, усього (у т.ч.): 2140.127 756.337
- населенню 1874.97 684.364
- вторинним водокористувачам (без використання) 265.157 71.973
- вторинним водокористувачам (після використання) - -
Скид зворотних (стічних) вод, усього (у т.ч.): 1604.319 571.128
- у поверхневий водний об'єкт 1358.619 482.044
- на поля фільтрації 245.7 89.084
- передача іншому водокористувачу - -
- у накопичувач - -
- у вигріб - -
- в інший приймач - -
Використання води в системах водопостачання: 0 0
- оборотного - -
- повторного - -
Втрати в системах водопостачання 805.861 294.139

Умови спеціального водокористування
 1. Виконувати в повному обсязі у встановлені терміни умови погодження контролюючих органів, приписи та водоохоронні заходи.
 2. Виконувати вимоги статей 44, 49, 94, 95, 98-101, 105 Водного кодексу України.
 3. Облік забору води вести водовимірювальними приладами в журналах первинного обліку.
 4. Річні звіти по формі 2ТП–водгосп (річна) надавати до Регіонального офісу водних ресурсів у Сумській області щорічно не пізніше 01 лютого наступного за звітним року.
 5. Не допускати перевитрат води понад встановлені ліміти.
 6. Додержуватися норм ДБН та санітарних вимог при експлуатації водозаборів.
Умови спеціального водокористування Держгеонадра

Під час експлуатації свердловин дотримуватись суворого виконання таких умов:

 1. виконувати умови спеціального дозволу на користування надрами № 5484 від 21.02.2012 з метою видобування питних підземних вод для  централізованого водопостачання;
 2. дотримуватись вимог чинного законодавства України щодо використання та охорони надр та норм ДСанПіН 2.2.4-171-10;
 3. величина видобутку підземних вод не повинна перевищувати величини рекомендованого (експлуатаційного) дебіту, зазначеного в паспорті свердловини;
 4. регулярний облік води, яка відбирається, її якості, глибини рівня у водозабірній споруді;
 5. дотримання санітарно-технічних норм з утримання експлуатаційної водозабірної споруди та водонесучих комунікацій;
 6. своєчасний ремонт та тампонаж водозабірної споруди, яка вийшла з ладу;
 7. забороняється забруднення підземних вод стічними водами та твердими відходами, нафтопродуктами, пестицидами, міндобривами та хімічними речовинами;
 8. дотримуватися вимог Водного кодексу України, постанови Кабінету Міністрів України від 18.12.1998 № 2024 «Про правовий режим зон санітарної охорони водних об'єктів» та Закону України «Про питну воду, питне водопостачання та водовідведення», стосовно режиму зон санітарної охорони підземних вод від забруднення;
 9. використання надр у відповідності до статтей 19, 23 Кодексу України про надра;
 10. подання даних (супровідний лист, копія паспорта артезіанської свердловини та додаток «Опис артезіанської свердловини») для внесення інформації до Державного реєстру артезіанських свердловин відповідно до вимог Порядку державного обліку артезіанських свердловин, облаштування їх засобами вимірювання об'єму видобутих підземних вод, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 08.10.2012 № 963 та наказу Міністерства екології та природних ресурсів України та Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України від 06.04.2016 № 145/84, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 27 квітня 2016 р. за № 642/28772;

щорічно до 20 січня надавати до Дніпровської ГЕ Харківська партія ДП «УГК» (61004, м. Харків, вул. Москалівська, 93, тел.: (050) 946-19-24,
e-mail: hkgp97@meta.ua) та ДНВП «Геоінформ України» (03057, м. Київ,
вул. Антона Цедіка, 16, тел. (044) 456-60-61, 455-60-75) звіт по формі № 7-гр (підземні води).

Відомості щодо природоохоронних заходів
Найменування природоохоронного заходу Термін виконання Критерії (показники) досягнення результативності
1 Свердловини утримувати в належному санітарно-технічному стані Постійно Дотримання вимог водоохоронного законодавства
2 Не допускати забруднення підземних та поверхневих вод Постійно Охорона підземних та поверхневих вод від забруднення
3 Підтримувати в задовільному стані огорожі та територію зони суворого санітарного режиму водозаборів Постійно Дотримання вимог водоохоронного законодавства
4 Підтримувати прибережну захисну смугу (ПЗС) річки поблизу скиду стічних вод в належному стані. Не допускати порушення в межах ПЗС режиму обмеженої господарської діяльності, передбаченої ст. 89 Водного кодексу України. Постійно Дотримання вимог водоохоронного законодавства
5 Дотримуватись розроблених нормативів ГДС, не менше ніж один раз на квартал здійснювати вимірювання показників якості стічних вод Постійно Охорона поверхневих вод від забруднення
6 Не допускати нераціонального використання води Постійно Раціональне використання водних ресурсів
7 Налагодити ефективну роботу очисних споруд 2021-2022 рік Охорона поверхневих вод від забруднення