Зачекайте
Портал електронних послуг
Державне агентство водних ресурсів України
Дозвіл на спеціальне водокористування №198/ЖТ/49д-21 від 11.10.2021
Відомості про водокористувача
Тип водокористувача
Юридична особа
Найменування
АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "УКРТРАНСНАФТА" (АТ "УКРТРАНСНАФТА")
Ідентифікаційні дані
31570412
Місце реєстрації
01010, М. КИЇВ, вул. МОСКОВСЬКА, буд. 32, кв./офіс 2
Контактні відомості
Телефон: +38-(097)-450-9535
Додаткові відомості про заявника
Назва філії, або підрозділу
НПС"ПЛЕЩІВКА", ЛВДС "ЧИЖІВКА"
Відомості про дозвіл
Найменування органу, що видав дозвіл
Сектор у Житомирській області Держводагентства
Номер та дата видачі
№198/ЖТ/49д-21 від 11.10.2021
Строк дії
з 11.10.2021 по 11.10.2024
Поточний стан
діючий
Форма дозволу
паперова
Регіон водокористування
ЖИТОМИРСЬКА ОБЛАСТЬ
Мета водокористування
  • Питні і санітарно-гігієнічні потреби
  • Виробничі потреби
  • Передача води населенню
  • Передача води вторинним водокористувачам
Перелік місць водокористування (водозабір)
Фактичне місце здійснення діяльності
Підземний водоносний горизон - артсвердловини № 2 продуктивністю 4,0 м3/годину та № 4 (2136 р/е) продуктивністю 10,8 м3/годину розташовані в селі Васьковичі Коростенського району, Житомирської області. Басейн р. Шестень, притока р. Уж, район річкового басейну Дніпра
Код типу джерела водопостачання
(60) Підземний водоносний горизонт
Код та назва джерела водопостачання
ЧЕР/ДНЕПР/0981/0028/0151/Р.ШЕСТЕНЬ
Код та назва водогосподарської ділянки
М5.1.4.52 р. Уж
Тип водокористування
Забір з підземних джерел
Розшифровка типу водокористування
Підземні джерела
Ліміт забору води
Показник Обсяги води
м3/добу тис. м3/рік
Забір води, усього (у т.ч.): 26.47 8.73
- з поверхневих джерел (окремо для кожного джерела) - -
- з підземних джерел (окремо для кожного річкового басейну) 26.47 8.73
Р.ШЕСТЕНЬ 26.47 8.73
Ліміт використання води
Показник Обсяги води
м3/добу тис. м3/рік
Використання води на власні потреби, усього (у т.ч.): 12.99 4.09
з поверхневих джерел: 0 0
- на питні і санітарно-гігієнічні потреби - -
- на виробничі потреби - -
- на інші потреби - -
з підземних джерел: 12.99 4.09
- на питні і санітарно-гігієнічні потреби 3.08 1.10
- на виробничі потреби 9.91 2.99
- на інші потреби - -
від іншого водокористувача: - -
- на питні і санітарно-гігієнічні потреби - -
- на виробничі потреби - -
- на інші потреби - -
Перелік місць водокористування (водовідведення)
Місце скиду (у межах/за межами населеного пункту)
Випуск № 1 - скид госпобутових і виробничих зворотних (стічних) вод підприємства, населення та вторинних водокористувачів після біологічної очистки на очисних спорудах здійснюється у р. Шестень. Випуск № 1 розташований на відстані 5 км від гирла в с. Васьковичі Коростенського району, Житомирської області. Потужність очисних споруд 36,5 тис.м3/рік. Басейн р. Шестень, притока р. Уж, район річкового басейну Дніпра
Код типу приймача зворотних (стічних) вод
(20) Річка
Назва приймача зворотних (стічних) вод
р. Шестень
Категорія зворотних (стічних) вод
  • господарсько-побутові
  • виробничі
Код та назва водного об'єкта
ЧЕР/ДНЕПР/0981/0028/0151/Р.ШЕСТЕНЬ
Код та назва водогосподарської ділянки
М5.1.4.52 р. Уж
Тип водовідведення
Водовідведення у поверхневий водний об'єкт
Розшифровка типу водовідведення
Не зазначено
Допустимий обсяг скидання (м3/год)
0,794
Допустимий обсяг скидання (тис. м3/рік)
6,65
Фактичний обсяг скидання (м3/год)
0,478
Забруднюючі речовини, скидання яких нормується Фактична концентрація, мг/дм3 Фактичний скид, г/год Гранично-допустимі концентрації, мг/дм3 ГДС, г/год ГДС, перераховані у т/рік
Азот амонійний 0.81 0.39 0.81 0.64 0.005
БСК5 14.31 6.84 14.31 11.36 0.095
ХСК 58.40 27.92 58.40 46.37 0.388
Завислі речовини 12.38 5.92 12.38 9.83 0.082
Нафтопродукти 0.05 0.02 0.05 0.04 0.0003
Нітрати 13.48 6.44 13.48 10.70 0.090
Нітрити 0.063 0.03 0.063 0.05 0.0004
Сульфати 73.03 34.91 73.03 57.99 0.486
Фосфати 1.54 0.74 1.54 1.22 0.010
Хлориди 66.35 31.72 66.35 52.68 0.441
Інші показники та характеристики зворотних (стічних) вод
Розчинений кисень > 4 мг/дм3; водневий показник (рН) 6,5-8,5; температура < 3град.С до фону; колі індекс < 1000 в дм3; коліфаги < 100 в дм3; лактопозитивні кишкові палочки < 5000 в дм3; життєздатні яйця гельмінтів - не повинні міститися в 1 дм3; радіоактивність води (сумарна радіоактивність) сумарна альфа активність< 0.1 Бк/дм3; сумарна бета активність <0,1 Бк/дм3
Інші характеристики спеціального водокористування
Показник Обсяги води
м3/добу тис. м3/рік
Отримано від іншого водокористувача - -
Отримано від іншого водокористувача зворотної (стічної) води - -
Передача води, усього (у т.ч.): 8.98 3
- населенню 7.14 2.6
- вторинним водокористувачам (без використання) 1.84 0.4
- вторинним водокористувачам (після використання) - -
Скид зворотних (стічних) вод, усього (у т.ч.): 19.06 6.65
- у поверхневий водний об'єкт 19.06 6.65
- на поля фільтрації - -
- передача іншому водокористувачу - -
- у накопичувач - -
- у вигріб - -
- в інший приймач - -
Використання води в системах водопостачання: 0 0
- оборотного - -
- повторного - -
Втрати в системах водопостачання - -

Умови спеціального водокористування

1. Застосування води для питних потреб тільки при відповідності якості води до вимог ДСанПіН 2.2.4-171-10.

2. Вести регулярний облік відбору води, її якості та глибин рівня у водозабірній споруді.

3. Обов’язкова наявність огорож зон суворого санітарного режиму І поясу, наявність водомірів, кранів для відбору проб води.

4. Дотримання санітарно-технічних норм з утримування експлуатаційної водозабірної споруди та водонесучих комунікацій, не перевищувати рекомендованого експлуатаційного дебіту водозабірної споруди.

5. Буріння нових свердловин та будівництво об'єктів, які можуть учинити негативний вплив на якість підземних вод, проводити відповідно до проектів, складених та погоджених за встановленим порядком.

6. Відповідно до статті 17 Закону України «Про питну воду, питне водопостачання та водовідведення» та статті 19 Кодексу України про надра, у разі використання підземних вод для питного водопостачання суб’єкт господарювання повинен одержати спеціальний дозвіл на користування надрами, з урахуванням особливостей, передбачених статтею 23 Кодексу України про надра.

7. Подання даних (супровідний лист, копія паспорта артезіанської свердловини та додаток «Опис артезіанської свердловини») для внесення інформації до Державного реєстру артезіанських свердловин відповідно до вимог Порядку державного обліку артезіанських свердловин, облаштування їх засобами вимірювання об'єму видобутих підземних вод, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 08.10.2012 №963 та наказу Міністерства екології та природних ресурсів України та Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України від 06.04.2016 № 145/84, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 27 квітня 2016 р. за № 642/28772.

8. Використання надр у відповідності до ст. 19, 23, Кодексу України про надра.

9. Надавати щорічно до 20 січня наступного за звітним роком дані режимних спостережень, відомості про фактичний водовідбір та результати хімічних аналізів за формою 7-ГР Київській ГГЕ (02088, м. Київ, пров. Геофізиків, 10) та ДНВП «Геоінформ України» (03057, м. Київ, вул. Антона Цедіка, 16) у разі необхідності.

10. Дотримувати вимог водного законодавства, зокрема статті 44 Водного кодексу України щодо обов'язків водокористувачів;

11. Своєчасно сплачувати рентну плату за спеціальне водокористування згідно податкового законодавства

Відомості щодо природоохоронних заходів
Найменування природоохоронного заходу Термін виконання Критерії (показники) досягнення результативності
1 Проводити Держповірку устаткування для обліку забору та використання води згідно графіку Раціональне використання водних ресурсів
2 Забезпечити ведення первинного водообліку постійно Раціональне використання водних ресурсів
3 Дотримувати встановленого ліміту забору та використання води постійно Раціональне використання водних ресурсів
4 Здійснювати контроль за якістю та кількістю скинутих у водний об’єкт зворотних вод і забруднюючих речовин та якістю води водних об’єктів у контрольних створах постійно Охорона поверхневих вод від забруднення
5 Проводити хімічний та бактеріологічний контроль якості води в артсвердловинах 1 раз на квартал Контроль за якістю питної води
6 Утримувати в належному стані зони санітарної охорони навколо джерел водопостачання постійно Забезпечення дотримання санітарних норм при експлуатації водогосподарських об’єктів
7 Дотримувати встановлених нормативів гранично допустимого скидання забруднюючих речовин та встановлених лімітів скидання забруднюючих рнчовин постійно Охорона поверхневих вод від забруднення
8 Дотримувати режиму експлуатації очисних споруд каналізації постійно Охорона поверхневих вод від забруднення
9 Своєчасно подавати до Басейнового управління водних ресурсів річки Прип’ять через портал електронних послуг Держагенства (e-services.davr. gov. ua) до 01 лютого наступного за звітним року Ведення державного водообліку