Зачекайте
Портал електронних послуг
Державне агентство водних ресурсів України
Дозвіл на спеціальне водокористування №205/ЖТ/49д-21 від 18.10.2021
Відомості про водокористувача
Тип водокористувача
Юридична особа
Найменування
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ЛАВІКОМ" (ТОВ "ЛАВІКОМ")
Ідентифікаційні дані
31265056
Місце реєстрації
09200, КИЇВСЬКА ОБЛАСТЬ, КАГАРЛИЦЬКИЙ РАЙОН, місто КАГАРЛИК, вул. ФРУНЗЕ, буд. 95
Контактні відомості
Телефон: +38-(098)-527-0095
Відомості про дозвіл
Найменування органу, що видав дозвіл
Сектор у Житомирській області Держводагентства
Номер та дата видачі
№205/ЖТ/49д-21 від 18.10.2021
Строк дії
з 18.10.2021 по 18.10.2024
Поточний стан
діючий
Форма дозволу
паперова
Регіон водокористування
ЖИТОМИРСЬКА ОБЛАСТЬ
Мета водокористування
  • Виробничі потреби
  • Використання води для: протипожежних потреб, потреб зовнішнього благоустрою територій міст та інших населених пунктів, пилозаглушення у шахтах і кар'єрах
Перелік місць водокористування (водозабір)
Фактичне місце здійснення діяльності
Кар’єр Василівського родовища граніту розташований за межами села Кам’яна Гора Коростенського району, Житомирської області. Забір води здійснюється 2 насосами марки К90/20, продуктивність кожного насоса 85 м3/годину . Басейн річки Білка, притока р. Уж, притока р. Прип’ять, район річкового басейну Дніпра
Код типу джерела водопостачання
(61) Шахта, рудник, нафтопромисел, кар’єр
Код та назва джерела водопостачання
ЧЕР/ДНЕПР/0981/0028/0215/Р.БІЛКА
Код та назва водогосподарської ділянки
М5.1.4.52 р. Уж
Тип водокористування
Забір з підземних джерел
Розшифровка типу водокористування
Не зазначено
Ліміт забору води
Показник Обсяги води
м3/добу тис. м3/рік
Забір води, усього (у т.ч.): 410 149.65
- з поверхневих джерел (окремо для кожного джерела) - -
- з підземних джерел (окремо для кожного річкового басейну) 410 149.65
Р.БІЛКА 410.0 149.65
Ліміт використання води
Показник Обсяги води
м3/добу тис. м3/рік
Використання води на власні потреби, усього (у т.ч.): 34.44 6.35
з поверхневих джерел: - -
- на питні і санітарно-гігієнічні потреби - -
- на виробничі потреби - -
- на використання води для: протипожежних потреб, потреб зовнішнього благоустрою територій міст та інших населених пунктів, пилозаглушення у шахтах і кар'єрах - -
з підземних джерел: 34.44 6.35
- на питні і санітарно-гігієнічні потреби - -
- на виробничі потреби - -
- на використання води для: протипожежних потреб, потреб зовнішнього благоустрою територій міст та інших населених пунктів, пилозаглушення у шахтах і кар'єрах 34.44 6.35
від іншого водокористувача: - -
- на питні і санітарно-гігієнічні потреби - -
- на виробничі потреби - -
- на використання води для: протипожежних потреб, потреб зовнішнього благоустрою територій міст та інших населених пунктів, пилозаглушення у шахтах і кар'єрах - -
Перелік місць водокористування (водовідведення)
Місце скиду (у межах/за межами населеного пункту)
Випуск № 1 - р. Білка, притока р. Уж, район річкового басейну Дніпра. Випуск розташований на відстані 10 км від гирла р.Білка, за межами села Кам’яна Гора Коростенського району Житомирської області
Код типу приймача зворотних (стічних) вод
(20) Річка
Назва приймача зворотних (стічних) вод
Категорія зворотних (стічних) вод
  • кар'єрні
Код та назва водного об'єкта
ЧЕР/ДНЕПР/0981/0028/0215/Р.БІЛКА
Код та назва водогосподарської ділянки
М5.1.4.52 р. Уж
Тип водовідведення
Водовідведення у поверхневий водний об'єкт
Розшифровка типу водовідведення
Не зазначено
Допустимий обсяг скидання (м3/год)
16,358
Допустимий обсяг скидання (тис. м3/рік)
143,3
Фактичний обсяг скидання (м3/год)
16,358
Забруднюючі речовини, скидання яких нормується Фактична концентрація, мг/дм3 Фактичний скид, г/год Гранично-допустимі концентрації, мг/дм3 ГДС, г/год ГДС, перераховані у т/рік
Азот амонійний 0.15 2.45 0.15 2.45 0.021
БСК5 2.83 46.29 2.85 46.62 0.408
ХСК 25.5 417.13 26 425.31 3.726
Завислі речовини 4.2 68.7 4.2 68.7 0.602
Нафтопродукти 0 0 0.05 0.82 0.007
Нітрати 11.15 182.39 11.8 193.02 1.691
Нітрити 0.05 0.82 0.05 0.82 0.007
Сульфати 40.5 662.5 41 670.68 5.875
Фосфати 0.07 1.15 0.12 1.96 0.017
Хлориди 30.5 498.92 32 523.46 4.586
Залізо загальне 0,14 2,29 0,18 2,94 0,026
Мінералізація 358 5856.16 365 5970,67 52,305
Інші показники та характеристики зворотних (стічних) вод
1. Розчинений кисень не менше 4 мгО2\дм3; 2. Водневий показник (рН) - 6,5-8,5; 3. Температура- не більше 5 град С прирощення до природної температури води; 4. Плаваючі домішки- відсутні; 5. Запах, присмак- не більше 2 балів; 6. Колір (прозорість) -> 20 см; 7. Коліфаги- не більше 100 в 1 дм3; 8. Лактозопозитивні кишкові палички - менше 5000 в 1 дм3; 9. Життєдайні яйця гельмінтів- відсутні; 10. ГДРТ-0; 11. Радіоактивність води - не більше 1 Бк в 1 дм3
Інші характеристики спеціального водокористування
Показник Обсяги води
м3/добу тис. м3/рік
Отримано від іншого водокористувача - -
Отримано від іншого водокористувача зворотної (стічної) води - -
Передача води, усього (у т.ч.): - -
- населенню - -
- вторинним водокористувачам (без використання) - -
- вторинним водокористувачам (після використання) - -
Скид зворотних (стічних) вод, усього (у т.ч.): 392.6 143.3
- у поверхневий водний об'єкт 392.6 143.3
- на поля фільтрації - -
- передача іншому водокористувачу - -
- у накопичувач - -
- у вигріб - -
- в інший приймач - -
Використання води в системах водопостачання: 0 0
- оборотного - -
- повторного - -
Втрати в системах водопостачання - -

Умови спеціального водокористування

1. Дотримувати вимог водоохоронного законодавства, зокрема статті 44 Водного кодексу України щодо обов’язків водокористувачів;

2. Своєчасно сплачувати рентну плату за спеціальне водокористування, згідно податкового законодавства

Відомості щодо природоохоронних заходів
Найменування природоохоронного заходу Термін виконання Критерії (показники) досягнення результативності
1 Дотримувати встановлених лімітів забору та використання води постійно Раціональне використання водних ресурсів
2 Дотримувати встановлених нормативів гранично допустимого скидання забруднюючих речовин постійно Охорона поверхневих вод від забруднення
3 Утримувати в належному стані прибережну захисну смугу річки Білка у місці скиду кар’єрних вод постійно Забезпечення дотримання санітарних норм при експлуатації водогосподарських об’єктів
4 Здійснювати облік забору та використання вод, контроль за якістю і кількістю скинутих у водні об’єкти зворотних вод і забруднюючих речовин та якістю води водних об’єктів у контрольних створах 1 раз на квартал Охорона поверхневих вод від виснаження та забруднення
5 Своєчасно подавати до Басейнового управління водних ресурсів річки Прип’ять звіт про використання води за формою № 2ТП-водгосп (річна) через Портал електронних послуг (https://e-services.davr.gov.ua/) Щорічно, не пізніше 01 лютого наступного за звітним року Ведення державного водообліку
6 Обладнати водозабір устаткуванням для обліку води 2021 рік Раціональне використання водних ресурсів