Зачекайте
Портал електронних послуг
Державне агентство водних ресурсів України
Дозвіл на спеціальне водокористування №129/ІФ/49д-21 від 08.10.2021
Відомості про водокористувача
Тип водокористувача
Юридична особа
Найменування
ВИРОБНИЧЕ УПРАВЛІННЯ ВОДОПРОВІДНО-КАНАЛІЗАЦІЙНОГО ГОСПОДАРСТВА
Ідентифікаційні дані
30280534
Місце реєстрації
ІВАНО-ФРАНКІВСЬКА ОБЛАСТЬ, місто ЯРЕМЧЕ, вул. ДОВБУША, буд. 88
Контактні відомості
Телефон: +38-(034)-712-1586
Відомості про дозвіл
Найменування органу, що видав дозвіл
Сектор в Івано-Франківській області Держводагентства
Номер та дата видачі
№129/ІФ/49д-21 від 08.10.2021
Строк дії
з 08.10.2021 по 08.10.2024
Поточний стан
діючий
Форма дозволу
паперова
Регіон водокористування
ІВАНО-ФРАНКІВСЬКА ОБЛАСТЬ
Мета водокористування
  • Питні і санітарно-гігієнічні потреби
  • Виробничі потреби
  • Передача води населенню
  • Передача води вторинним водокористувачам
Перелік місць водокористування (водозабір)
Фактичне місце здійснення діяльності
р. Жонка, м. Яремче Надвірнянськи район, Івано-Франківська область
Код типу джерела водопостачання
(20) Річка
Код та назва джерела водопостачання
ЧЕР/ДУНАЙ/0174/0915/Р. ЖОНКА
Код та назва водогосподарської ділянки
М5.3.2.04 р. Прут від витоку до державного кордону
Тип водокористування
Забір з поверхневих джерел
Розшифровка типу водокористування
Не зазначено
Ліміт забору води
Показник Обсяги води
м3/добу тис. м3/рік
Забір води, усього (у т.ч.): 780.3 284.83
- з поверхневих джерел (окремо для кожного джерела) 780.3 284.83
Р. ЖОНКА 780.3 284.83
- з підземних джерел (окремо для кожного річкового басейну) - -
Ліміт використання води
Показник Обсяги води
м3/добу тис. м3/рік
Використання води на власні потреби, усього (у т.ч.): 28.9 10.55
з поверхневих джерел: 28.9 10.55
- на питні і санітарно-гігієнічні потреби 1.5 0.54
- на виробничі потреби 27.4 10.01
- на інші потреби 0 0
з підземних джерел: - -
- на питні і санітарно-гігієнічні потреби 0 0
- на виробничі потреби 0 0
- на інші потреби 0 0
від іншого водокористувача: - -
- на питні і санітарно-гігієнічні потреби 0 0
- на виробничі потреби 0 0
- на інші потреби 0 0
Перелік місць водокористування (водовідведення)
Місце скиду (у межах/за межами населеного пункту)
в межах м. Яремче Надвірнянського району Івано-Франківської області
Код типу приймача зворотних (стічних) вод
(20) Річка
Назва приймача зворотних (стічних) вод
р. Прут
Категорія зворотних (стічних) вод
  • господарсько-побутові
  • виробничі
Код та назва водного об'єкта
ЧЕР/ДУНАЙ/0174/Р.ПРУТ
Код та назва водогосподарської ділянки
М5.3.2.04 р. Прут від витоку до державного кордону
Тип водовідведення
Водовідведення у поверхневий водний об'єкт
Розшифровка типу водовідведення
Не зазначено
Допустимий обсяг скидання (м3/год)
22,831
Допустимий обсяг скидання (тис. м3/рік)
200
Фактичний обсяг скидання (м3/год)
13,47
Забруднюючі речовини, скидання яких нормується Фактична концентрація, мг/дм3 Фактичний скид, г/год Гранично-допустимі концентрації, мг/дм3 ГДС, г/год ГДС, перераховані у т/рік
Азот амонійний 1.93 25.9971 1.93 44.06383 0.386
БСК5 9.44 127.1568 15 342.465 3
ХСК 25.75 346.8525 80 1826.48 16
Завислі речовини 12.5 168.375 15 342.465 3
Нафтопродукти 0 0 0 0 0
Нітрати 4.76 64.1172 4.76 108.67556 0.952
Нітрити 0.138 1.85886 0.138 3.150678 0.0276
Сульфати 26.71 359.7837 26.71 609.81601 5.342
Фосфати 2.089 28.13883 2.089 47.693959 0.4178
Хлориди 24.96 336.2112 24.96 569.86176 4.992
СПАР 0,165 2,22255 0,165 3,767115 0,033
Сухий залишок 205 2761,35 205 4680,355 41
Інші показники та характеристики зворотних (стічних) вод
рН - 6,5-8,5; t не > 3C до фону; розчинений кисень не < 4 мг/дм3
Інші характеристики спеціального водокористування
Показник Обсяги води
м3/добу тис. м3/рік
Отримано від іншого водокористувача - -
Отримано від іншого водокористувача зворотної (стічної) води 519.04 189.45
Передача води, усього (у т.ч.): 630.1 230
- населенню 410.9 150.0
- вторинним водокористувачам (без використання) 219.2 80.0
- вторинним водокористувачам (після використання) - -
Скид зворотних (стічних) вод, усього (у т.ч.): 547.945 200
- у поверхневий водний об'єкт 547.945 200.0
- на поля фільтрації - -
- передача іншому водокористувачу - -
- у накопичувач - -
- у вигріб - -
- в інший приймач - -
Використання води в системах водопостачання: 0 0
- оборотного 0 0
- повторного 0 0
Втрати в системах водопостачання 121.3 44.28

Умови спеціального водокористування

1 Дотримуватись вимог водного законодавства, зокрема статті 44 Водного кодексу України щодо обов'язків водокористувачів.

2 Згідно п.1.5 Порядку ведення державного обліку водокористування, затвердженого наказом Міністерства екології та природних ресурсів України від 16.03.2015 №78, щорічно, не пізніше 01 лютого наступного за звітним роком подавати звіти  про використання води за формою 2ТП-водгосп (річна) в Дністровське басейнове управління водних ресурсів (м. Івано-Франківськ, вул. Ак. Сахарова, 23а, тел (0342) 52 34 83).

Відомості щодо природоохоронних заходів
Найменування природоохоронного заходу Термін виконання Критерії (показники) досягнення результативності
1 Вести облік водокористування та водовідведення постійно Раціональне використання водних ресурсів
2 Утримання в належному стані джерела водозабору постійно Охорона поверевих вод від забруднення
3 Дотримуватись нормативів гранично допустимих скидів забруднюючих речовин постійно Охорона поверхневих вод від забруднення
4 Відбір проб води на хімічний аналіз 1 раз в квартал Охорона поверхневих вод від забруднення