Зачекайте
Портал електронних послуг
Державне агентство водних ресурсів України
Дозвіл на спеціальне водокористування №91/ХР/49д-21 від 29.09.2021
Відомості про водокористувача
Тип водокористувача
Юридична особа
Найменування
Приватне акціонерне товариство "Первухінський цукровий завод"
Ідентифікаційні дані
00373250
Місце реєстрації
62131, ХАРКІВСЬКА ОБЛАСТЬ, БОГОДУХІВСЬКИЙ РАЙОН, смт ГУТИ, вул. Миру, буд. 5
Контактні відомості
Телефон: +38-(050)-586-3516
Відомості про дозвіл
Найменування органу, що видав дозвіл
Сектор у Харківській області Держводагентства
Номер та дата видачі
№91/ХР/49д-21 від 29.09.2021
Строк дії
з 29.09.2021 по 29.09.2024
Поточний стан
діючий
Форма дозволу
паперова
Регіон водокористування
ХАРКІВСЬКА ОБЛАСТЬ
Мета водокористування
  • Питні і санітарно-гігієнічні потреби
  • Виробничі потреби
Перелік місць водокористування (водозабір)
Фактичне місце здійснення діяльності
свердловина в смт. Гути Богодухівського району Харківської області, р. Мерла притока р.Ворскла, район басейну р. Дніпро
Код типу джерела водопостачання
(60) Підземний водоносний горизонт
Код та назва джерела водопостачання
ЧЕР/ДНЕПР/0509/0186/Р.МЕРЛА
Код та назва водогосподарської ділянки
М5.1.2.23 р. Ворскла від кордону Сумської та Полтавської областей до гирла
Тип водокористування
Забір з підземних джерел
Розшифровка типу водокористування
Не зазначено
Фактичне місце здійснення діяльності
У межах смт.Гути Богодухівського району Харківської області отримано від іншого
Код типу джерела водопостачання
Код та назва джерела водопостачання
Код та назва водогосподарської ділянки
М5.1.2.23 р. Ворскла від кордону Сумської та Полтавської областей до гирла
Тип водокористування
Забір від іншого водокористувача
Розшифровка типу водокористування
Не зазначено
Фактичне місце здійснення діяльності
Поверхневий водозабір з ставка у межах смт. Гути Богодухівського району Харківської області
Код типу джерела водопостачання
(40) Ставок русловий, водосховище руслове (крім каскаду дніпровських водосховищ)
Код та назва джерела водопостачання
ЧЕР/ДНЕПР/0509/0186/Р.МЕРЛА
Код та назва водогосподарської ділянки
М5.1.2.23 р. Ворскла від кордону Сумської та Полтавської областей до гирла
Тип водокористування
Забір з поверхневих джерел
Розшифровка типу водокористування
Не зазначено
Ліміт забору води
Показник Обсяги води
м3/добу тис. м3/рік
Забір води, усього (у т.ч.): 15446.865 1856.2895
- з поверхневих джерел (окремо для кожного джерела) 15372.61 1843.609
Р.МЕРЛА 15372.61 1843.609
- з підземних джерел (окремо для кожного річкового басейну) 74.255 12.6805
Р.МЕРЛА 74.255 12.6805
Ліміт використання води
Показник Обсяги води
м3/добу тис. м3/рік
Використання води на власні потреби, усього (у т.ч.): 15448.265 1856.6395
з поверхневих джерел: 15372.61 1843.609
- на питні і санітарно-гігієнічні потреби 0 0
- на виробничі потреби 15372.61 1843.609
- на інші потреби 0 0
з підземних джерел: 74.255 12.6805
- на питні і санітарно-гігієнічні потреби 65.015 10.5738
- на виробничі потреби 9.24 2.1067
- на інші потреби 0 0
від іншого водокористувача: 1.4 0.35
- на питні і санітарно-гігієнічні потреби 1.4 0.35
- на виробничі потреби 0 0
- на інші потреби 0 0
Перелік місць водокористування (водовідведення)
Місце скиду (у межах/за межами населеного пункту)
У межах смт.Гути Богодухівського району Харківської області
Код типу приймача зворотних (стічних) вод
(40) Ставок русловий, водосховище руслове (крім каскаду дніпровських водосховищ)
Назва приймача зворотних (стічних) вод
Категорія зворотних (стічних) вод
  • виробничі
Код та назва водного об'єкта
ЧЕР/ДНЕПР/0509/0186/Р.МЕРЛА
Код та назва водогосподарської ділянки
М5.1.2.23 р. Ворскла від кордону Сумської та Полтавської областей до гирла
Тип водовідведення
Водовідведення у поверхневий водний об'єкт
Розшифровка типу водовідведення
Не зазначено
Допустимий обсяг скидання (м3/год)
452,56
Допустимий обсяг скидання (тис. м3/рік)
1303,38
Фактичний обсяг скидання (м3/год)
210
Забруднюючі речовини, скидання яких нормується Фактична концентрація, мг/дм3 Фактичний скид, г/год Гранично-допустимі концентрації, мг/дм3 ГДС, г/год ГДС, перераховані у т/рік
Азот амонійний 12 2520 6.75 3054.78 8.797815
БСК5 18 3780 11.02 4987.211 14.363248
ХСК 63 13230 45.05 20387.828 58.717269
Завислі речовини 18 3780 15.79 7145.922 20.58037
Нафтопродукти 0.3 63 0.3 135.768 0.391014
Нітрати 1.85 388.5 1.85 837.236 2.411253
Нітрити 0.1 21 0.1 45.256 0.130338
Сульфати 140 29400 140 63357.4 182.4732
Фосфати 5.5 1155 5.5 2489.08 7.16859
Хлориди 70 14700 70 31679.2 91.2366
АПАР 0,12 25,2 0,12 54,307 0,156406
Інші показники та характеристики зворотних (стічних) вод
1) кисень розчинений: ≥ 4 мг/дм3; 2)температура: ≤ +3°С прирощення до фонової; 3) водний показник (рН): 6,5 - 8,5; 4)коліфаги < 100 в 1 дм3, 5) лактозoпозитивні кишкові палички: < 5000 в 1 дм3 6) життєздатні яйця гельмінтів – відсутні 7) токсичність в межах допустимого рівня(клас 1)– відсутність токсичності.
Місце скиду (у межах/за межами населеного пункту)
За межами смт.Гути Богодухівського району Харківської області
Код типу приймача зворотних (стічних) вод
(83) Поля фільтрації
Назва приймача зворотних (стічних) вод
Категорія зворотних (стічних) вод
  • виробничо-побутові
Код та назва водного об'єкта
ЧЕР/ДНЕПР/0509/0186/Р.МЕРЛА
Код та назва водогосподарської ділянки
М5.1.2.23 р. Ворскла від кордону Сумської та Полтавської областей до гирла
Тип водовідведення
Водовідведення на поля фільтрації
Розшифровка типу водовідведення
Не зазначено
Інші характеристики спеціального водокористування
Показник Обсяги води
м3/добу тис. м3/рік
Отримано від іншого водокористувача 1.4 0.35
Отримано від іншого водокористувача зворотної (стічної) води 0 0
Передача води, усього (у т.ч.): - -
- населенню - -
- вторинним водокористувачам (без використання) - -
- вторинним водокористувачам (після використання) - -
Скид зворотних (стічних) вод, усього (у т.ч.): 14596.465 1755.262
- у поверхневий водний об'єкт 10861.5 1303.38
- на поля фільтрації 3734.965 451.882
- передача іншому водокористувачу - -
- у накопичувач - -
- у вигріб - -
- в інший приймач - -
Використання води в системах водопостачання: 25218.1 3026.172
- оборотного 21580.5 2589.66
- повторного 3637.6 436.512
Втрати в системах водопостачання 0 0

Умови спеціального водокористування

1. Передача води іншим водокористувачам та забір води більше встановленого ліміту заборонено.

2. Згідно з Порядком ведення державного обліку водокористування, затвердженим наказом Мінприроди № 78 від 16.03.2015  (із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства захисту довкілля та природних ресурсів № 375 від 18.12.2020), щорічно, не пізніше 1 лютого року, наступного за звітним роком, надавати звіт про використання води за формою 2ТП-водгосп (річна) в електронній формі через Єдиний державний веб-портал електронних послуг «Портал Дія» або «Портал електронних послуг Державного агентства водних ресурсів України».

3. Дотримуватись вимог водного законодавства, зокрема, статті 44 Водного кодексу України щодо обов’язків водокористувачів.

4.Утримувати прибережно-захисну смугу поверхневого водного об’єкту (ставка) в місцях скиду у відповідності до діючого законодавства України з урахуванням вимог ст.89 Водного кодексу України.

5. Провести уточнення плану заходів щодо досягнення і дотримання нормативів гранично допустимого скидання (ГДС) з урахуванням вимог ст.70 ВК України, з вказанням результатів при досягненні заходів та чітких строків виконання.

Відповідно до висновку Держгеонадра №14206/05/05-21 від 12.08.2021 року під час експлуатації колодязів та свердловин з метою водокористування обов’язково дотримуватись таких умов:

1. дотримуватись вимог чинного законодавства України щодо використання та охорони надр та норм ДСанПіН 2.2.4-171-10;

2. регулярний облік води, яка відбирається, її якості, глибини рівня у водозабірній споруді;

3. обов’язкова наявність на водозабірних спорудах пристроїв обліку спожитої води;

4. дотримання санітарно-технічних норм з утримання експлуатаційної свердловини та водонесучих комунікацій;

5. забороняється забруднення підземних вод стічними водами та твердими відходами, нафтопродуктами, пестицидами, міндобривами та хімічними речовинами;

6. дотримуватися вимог Водного кодексу України;

7. дотримуватись вимог постанови Кабінету Міністрів України від 18.12.1998 № 2024 «Про правовий режим зон санітарної охорони водних об'єктів» та вимог Закону України «Про питну воду, питне водопостачання та водовідведення», стосовно режиму зон санітарної охорони підземних вод від забруднення;

8. використання надр у відповідності до статтей 19, 23 Кодексу України про надра;

9. дотримуватись вимог абзацу 7 пункту 12 Порядку здійснення державного моніторингу вод, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 19.09.2018 № 758;

10. подання даних (супровідний лист, копія паспорта артезіанської свердловини та додаток «Опис артезіанської свердловини») для внесення інформації до Державного реєстру артезіанських свердловин відповідно до вимог Порядку державного обліку артезіанських свердловин, облаштування їх засобами вимірювання об'єму видобутих підземних вод, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 08.10.2012 №963 та наказу Міністерства екології та природних ресурсів України та Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України від 06.04.2016  №145/84, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України  27 квітня 2016 р. за № 642/28772;

11. щорічно до 20 січня надавати до Харківської КГЕ (м. Харків, вул. Жовтневої Революції, 93) та ДНВП «Геоінформ України» (03057, м. Київ, вул. Антона Цедіка, 16, тел. (044) 456-60-61, 455-60-75) звіт по формі № 7-гр (підземні води) у разі необхідності.

Відомості щодо природоохоронних заходів
Найменування природоохоронного заходу Термін виконання Критерії (показники) досягнення результативності
1 Раціонально використовувати водні ресурси та систематично вести первинний облік водокористування Постійно Охорона підземних вод від виснаження
2 Утримувати в належному санітарному стані зони санітарної охорони свердловин Постійно Охорона підземних вод від забруднення та засмічення
3 Утримувати в належному стані місця скидання зворотних вод Постійно Охорона підземних вод від забруднення
4 Дотримуватись режиму обмеженої господарської діяльності в прибережних захисних смугах ставка в місцях водовідведення Постійно Охорона поверхневих вод від забруднення