Зачекайте
Портал електронних послуг
Державне агентство водних ресурсів України
Дозвіл на спеціальне водокористування №112/КР/49д-21 від 27.09.2021
Відомості про водокористувача
Тип водокористувача
Юридична особа
Найменування
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "СВІТЛОВОДСЬКИЙ РІЧКОВИЙ ТЕРМІНАЛ"
Ідентифікаційні дані
38066005
Місце реєстрації
27500, КІРОВОГРАДСЬКА ОБЛАСТЬ, місто СВІТЛОВОДСЬК, вул. ЛІСОЗАВОДСЬКА, буд. 1-А
Контактні відомості
Телефон: +38-(050)-774-5401
Відомості про дозвіл
Найменування органу, що видав дозвіл
Сектор у Кіровоградській області Держводагентства
Номер та дата видачі
№112/КР/49д-21 від 27.09.2021
Строк дії
з 27.09.2021 по 27.09.2024
Поточний стан
діючий
Форма дозволу
паперова
Регіон водокористування
КІРОВОГРАДСЬКА ОБЛАСТЬ
Мета водокористування
  • Питні і санітарно-гігієнічні потреби
  • Виробничі потреби
Перелік місць водокористування (водозабір)
Фактичне місце здійснення діяльності
отримання води від іншого водокористувача Світловодського ВКГ ОКВП "Дніпро-Кіровоград", м. Світловодськ, Олександрійський район, Кіровоградська область.
Код типу джерела водопостачання
Код та назва джерела водопостачання
Код та назва водогосподарської ділянки
М5.1.2.04 р. Дніпро від греблі Канівського водосховища до греблі Кременчуцького водосховища (виключаючи рр. Рось, Супій, Сула, Тясмин)
Тип водокористування
Забір від іншого водокористувача
Розшифровка типу водокористування
Не зазначено
Ліміт забору води
Показник Обсяги води
м3/добу тис. м3/рік
Забір води, усього (у т.ч.): - -
- з поверхневих джерел (окремо для кожного джерела) - -
- з підземних джерел (окремо для кожного річкового басейну) - -
Ліміт використання води
Показник Обсяги води
м3/добу тис. м3/рік
Використання води на власні потреби, усього (у т.ч.): 28.4 6.873
з поверхневих джерел: - -
- на питні і санітарно-гігієнічні потреби - -
- на виробничі потреби - -
- на інші потреби - -
з підземних джерел: - -
- на питні і санітарно-гігієнічні потреби - -
- на виробничі потреби - -
- на інші потреби - -
від іншого водокористувача: 28.4 6.873
- на питні і санітарно-гігієнічні потреби 6.900 2.070
- на виробничі потреби 21.500 4.803
- на інші потреби - -
Перелік місць водокористування (водовідведення)
Місце скиду (у межах/за межами населеного пункту)
скид зворотних господарсько-побутових вод в обсязі 20,900 м.куб/добу, 5,654 тис.м.куб/рік, та зливових вод з площі 2,9602 га в обсязі 41,492 м.куб/добу, 7,593 тис.м.куб/рік в р. Дніпро, за межами м. Світловодськ Олександрійського району Кіровоградської області
Код типу приймача зворотних (стічних) вод
(20) Річка
Назва приймача зворотних (стічних) вод
р. Дніпро
Категорія зворотних (стічних) вод
  • господарсько-побутові
  • поверхневі (дощові та талі)
Код та назва водного об'єкта
ЧЕР/ДНЕПР/Р.ДНІПРО
Код та назва водогосподарської ділянки
М5.1.2.24 р. Дніпро від греблі Кременчуцького водосховища до греблі Кам’янського водосховища
Тип водовідведення
Водовідведення у поверхневий водний об'єкт
Розшифровка типу водовідведення
Не зазначено
Допустимий обсяг скидання (м3/год)
2,600
Допустимий обсяг скидання (тис. м3/рік)
13,247
Фактичний обсяг скидання (м3/год)
0,114
Забруднюючі речовини, скидання яких нормується Фактична концентрація, мг/дм3 Фактичний скид, г/год Гранично-допустимі концентрації, мг/дм3 ГДС, г/год ГДС, перераховані у т/рік
Азот амонійний 0.43 0.049 0.43 1.118 0.006
БСК5 14.2 1.619 14.09 36.634 0.187
ХСК 44.42 5.064 44.42 115.492 0.588
Завислі речовини 17.9 2.041 17.9 46.540 0.237
Нафтопродукти - - 0.05 0.130 0.0007
Нітрати 43.6 4.970 40.0 104.000 0.530
Нітрити 0.088 0.010 0.08 0.208 0.0011
Сульфати 64.62 7.367 64.62 168.012 0.856
Фосфати 2.22 0.253 2.15 5.590 0.028
Хлориди 77.42 8.826 77.42 201.292 1.026
Інші показники та характеристики зворотних (стічних) вод
1. Розчинений кисень: не менше 4,0 мг/л; 2. Водневий показник (рН): 6,5-8,5; 3. Температура: ≤3С прирощення.
Інші характеристики спеціального водокористування
Показник Обсяги води
м3/добу тис. м3/рік
Отримано від іншого водокористувача 28.400 6.873
Отримано від іншого водокористувача зворотної (стічної) води - -
Передача води, усього (у т.ч.): - -
- населенню - -
- вторинним водокористувачам (без використання) - -
- вторинним водокористувачам (після використання) - -
Скид зворотних (стічних) вод, усього (у т.ч.): 62.392 13.247
- у поверхневий водний об'єкт 62.392 13.247
- на поля фільтрації - -
- передача іншому водокористувачу - -
- у накопичувач - -
- у вигріб - -
- в інший приймач - -
Використання води в системах водопостачання: 0 0
- оборотного - -
- повторного - -
Втрати в системах водопостачання - -

Умови спеціального водокористування

1. Передача води іншим водокористувачам та забір води більше встановленого ліміту заборонено.

2. Скидати стічні води, використовуючи рельєф місцевості, заборонено.

3. Щорічно, не пізніше ніж 1 лютого року, наступного за звітним періодом, надавати звіт про використання води за формою 2ТП-водгосп (річна) через електронний кабінет Порталу електронних послуг Державного агентства водних ресурсів України.

4. Дотримуватись вимог водного законодавства, зокрема, статті 44 Водного кодексу України щодо обов’язків водокористувачів.

 

Відомості щодо природоохоронних заходів
Найменування природоохоронного заходу Термін виконання Критерії (показники) досягнення результативності
1 Економно використовувати водні ресурси, дбати про їх відтворення і поліпшення якості вод: а) не допускати витоків та втрат забраної для використання води б) своєчасно виконувати поточний, плановий та аварійний ремонти водопровідних мереж та обладнання Постійно Економне використання водних ресурсів та охорона водних ресурсів від забруднення
2 Використовувати воду (водні об’єкти) відповідно до цілей та умов їх зберігання. Постійно Економне використання водних ресурсів
3 Дотримуватись встановлених лімітів забору та використання водних ресурсів Постійно Економне використання водних ресурсів
4 Утримувати територію в належному санітарно-екологічному стані Постійно Охорона водних ресурсів від забруднення
5 Подавати органам водного господарства звіти по забору та використанню водних ресурсів в порядку, визначеному нормативними документами Постійно Економне використання водних ресурсів
6 Свочасно інформувати державні органи охорони навколишнього природного середовища про забруднення водних ресурсів викликане техногенними аваріями або стихійними лихами Постійно Охорона водних ресурсів від забруднення
7 Здійснювати невідкладні роботи пов’язані з ліквідацією наслідків аварій, які можуть спричинити погіршення якості природних вод Постійно Охорона водних ресурсів від забруднення
8 Експлуатувати очисні споруди у відповідності до вимог проектної та нормативної документації Постійно Охорона водних ресурсів від забруднення
9 Своєчасно проводити капітальні та поточні ремонти очисних споруд Постійно Охорона водних ресурсів від забруднення
10 Контролювати ступінь ефективністі процесу очищення зворотних вод, якісні та кількісні показники складу зворотних вод Постійно Охорона водних ресурсів від забруднення
11 Забезпечувати технічну справність стану приймачів зливових стічних вод утримувати їх в належному санітарному стані, не допускати їх забруднення Постійно Охорона водних ресурсів від забруднення
12 Виконувати регулярне прибирання території Постійно Охорона водних ресурсів від забруднення