Зачекайте
Портал електронних послуг
Державне агентство водних ресурсів України
Дозвіл на спеціальне водокористування №61/ДН/49д-21 від 24.09.2021
Відомості про водокористувача
Тип водокористувача
Юридична особа
Найменування
ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "НОВОКРАМАТОРСЬКИЙ МАШИНОБУДІВНИЙ ЗАВОД" (ПРАТ "НКМЗ")
Ідентифікаційні дані
05763599
Місце реєстрації
84305, ДОНЕЦЬКА ОБЛАСТЬ, місто КРАМАТОРСЬК, вул. ОРДЖОНІКІДЗЕ, буд. 5
Контактні відомості
Телефон: +38-(062)-647-8909
Відомості про дозвіл
Найменування органу, що видав дозвіл
Сектор у Донецькій та Луганській областях Держводагентства
Номер та дата видачі
№61/ДН/49д-21 від 24.09.2021
Строк дії
з 24.09.2021 по 24.09.2024
Поточний стан
діючий
Форма дозволу
паперова
Регіон водокористування
ДОНЕЦЬКА ОБЛАСТЬ
Мета водокористування
  • Питні і санітарно-гігієнічні потреби
  • Виробничі потреби
  • Передача води населенню
  • Передача води вторинним водокористувачам
Перелік місць водокористування (водозабір)
Фактичне місце здійснення діяльності
свердловини № 24, № 26, № 29 водозабору Краматорський ІІІ (питної якості) розташовані на території заводу, м. Краматорськ, вул. Олекси Тихого, буд. 5, р. Казенний Торець/суббасейн р. Сіверський Донець/район басейну р. Дон
Код типу джерела водопостачання
(60) Підземний водоносний горизонт
Код та назва джерела водопостачання
АЗО/ДОН/0218/0518/Р.КАЗЕННИЙ ТОРЕЦЬ
Код та назва водогосподарської ділянки
М6.5.1.10 р. Казенний Торець
Тип водокористування
Забір з підземних джерел
Розшифровка типу водокористування
Не зазначено
Фактичне місце здійснення діяльності
свердловини № 8, № 16, № 20, № 28, № 33 водозабору Краматорський ІІІ (технічної якості) розташовані на території заводу, м. Краматорськ, вул. Олекси Тихого, буд. 5, р. Казенний Торець/суббасейн р. Сіверський Донець/район басейну р. Дон
Код типу джерела водопостачання
(60) Підземний водоносний горизонт
Код та назва джерела водопостачання
АЗО/ДОН/0218/0518/Р.КАЗЕННИЙ ТОРЕЦЬ
Код та назва водогосподарської ділянки
М6.5.1.10 р. Казенний Торець
Тип водокористування
Забір з підземних джерел
Розшифровка типу водокористування
Не зазначено
Фактичне місце здійснення діяльності
м. Краматорськ (водопровідна мережа)
Код типу джерела водопостачання
Код та назва джерела водопостачання
Код та назва водогосподарської ділянки
М6.5.1.10 р. Казенний Торець
Тип водокористування
Забір від іншого водокористувача
Розшифровка типу водокористування
Не зазначено
Ліміт забору води
Показник Обсяги води
м3/добу тис. м3/рік
Забір води, усього (у т.ч.): 15273.33 5427.106
- з поверхневих джерел (окремо для кожного джерела) - -
- з підземних джерел (окремо для кожного річкового басейну) 15273.33 5427.106
Р.КАЗЕННИЙ ТОРЕЦЬ 15273.33 5427.106
Ліміт використання води
Показник Обсяги води
м3/добу тис. м3/рік
Використання води на власні потреби, усього (у т.ч.): 15882.555 5436.994
з поверхневих джерел: - -
- на питні і санітарно-гігієнічні потреби 0 0
- на виробничі потреби 0 0
- на інші потреби 0 0
з підземних джерел: 15273.33 5427.106
- на питні і санітарно-гігієнічні потреби 1773.89 500.0
- на виробничі потреби 13499.44 4927.106
- на інші потреби 0 0
від іншого водокористувача: 609.225 9.888
- на питні і санітарно-гігієнічні потреби 1.375 0.344
- на виробничі потреби 607.85 9.544
- на інші потреби 0 0
Перелік місць водокористування (водовідведення)
Місце скиду (у межах/за межами населеного пункту)
у межах м. Краматорськ
Код типу приймача зворотних (стічних) вод
(20) Річка
Назва приймача зворотних (стічних) вод
р. Казенний Торець (38 км)
Категорія зворотних (стічних) вод
  • виробничі
  • теплообмінні
  • поверхневі (дощові та талі)
Код та назва водного об'єкта
АЗО/ДОН/0218/0518/Р.КАЗЕННИЙ ТОРЕЦЬ
Код та назва водогосподарської ділянки
М6.5.1.10 р. Казенний Торець
Тип водовідведення
Водовідведення у поверхневий водний об'єкт
Розшифровка типу водовідведення
Не зазначено
Допустимий обсяг скидання (м3/год)
555.064
Допустимий обсяг скидання (тис. м3/рік)
4862.358
Фактичний обсяг скидання (м3/год)
389.155
Забруднюючі речовини, скидання яких нормується Фактична концентрація, мг/дм3 Фактичний скид, г/год Гранично-допустимі концентрації, мг/дм3 ГДС, г/год ГДС, перераховані у т/рік
Азот амонійний 0.80 311.32 0.80 444.05 3.89
БСК5 4.22 1642.23 4.22 2342.37 20.52
ХСК 22.80 8872.73 22.80 12655.46 110.86
Завислі речовини 15.40 5992.99 15.40 8547.99 74.88
Нафтопродукти 0.30 116.75 0.30 166.52 1.46
Нітрати 27.20 10585.02 27.20 15097.74 132.26
Нітрити 1.00 389.16 1.00 555.06 4.86
Сульфати 591.6471 230242.43 591.6471 328402.01 2876.80
Фосфати 1.49 579.84 1.49 827.05 7.24
Хлориди 350.00 136204.25 350.00 194272.40 1701.83
Залізо 0.2979 115.93 0.2979 165.35 1.45
Хром +6 0.0868 33.78 0.05 27.75 0.24
Мідь 0.0636 24.75 0.0636 35.30 0.31
Цинк 0.1428 55.57 0.1428 79.26 0.69
Марганець 0.0976 37.98 0.0976 54.17 0.47
Інші показники та характеристики зворотних (стічних) вод
Показники та характеристики зворотних вод (обов’язкові): 1) розчинений кисень: не менше ніж 4 мг/дм3, в будь який період року, у пробі відібраній до 12 години дня; 2) водневий показник (pH): 6,5-8,5; 3) температура: літня температура води водного об’єкту при скиданні зворотних вод не повинна підвищуватися більш ніж на 3 градуса Цельсія в порівнянні із середньомісячною температурою самого теплого місяця року за останні 10 років. Показники та характеристики зворотних вод (в залежності від особливостей технології виробництва водокористувача): - бактеріологічне забруднення: 1) коліфаги: не більше 100 в 1 дм3; 2) лактопозитивні кишкові палички: не більше 5000 в 1 дм3; 3) життєздатні яйця гельмінтів: відсутність в 1 дм3; - рівень токсичності води (на основі біотестування): зворотна вода на випуску у водний об’єкт не повинна спричиняти гострої токсичної дії на тест-об’єкти; - радіоактивність води (сумарна радіоактивність): сумарна альфа-активність менша 0,1 Бк/дм3 та сумарна бета-активність менша 1 Бк/дм3.
Місце скиду (у межах/за межами населеного пункту)
у межах м. Краматорськ
Код типу приймача зворотних (стічних) вод
(20) Річка
Назва приймача зворотних (стічних) вод
р. Казенний Торець (38 км)
Категорія зворотних (стічних) вод
  • господарсько-побутові
  • теплообмінні
Код та назва водного об'єкта
АЗО/ДОН/0218/0518/Р.КАЗЕННИЙ ТОРЕЦЬ
Код та назва водогосподарської ділянки
М6.5.1.10 р. Казенний Торець
Тип водовідведення
Водовідведення у поверхневий водний об'єкт
Розшифровка типу водовідведення
Не зазначено
Допустимий обсяг скидання (м3/год)
86.942
Допустимий обсяг скидання (тис. м3/рік)
761.616
Фактичний обсяг скидання (м3/год)
45.160
Забруднюючі речовини, скидання яких нормується Фактична концентрація, мг/дм3 Фактичний скид, г/год Гранично-допустимі концентрації, мг/дм3 ГДС, г/год ГДС, перераховані у т/рік
Азот амонійний 1.09 49.22 1.09 94.77 0.83
БСК5 4.18 188.77 4.18 363.42 3.18
ХСК 23.50 1061.26 23.50 2043.14 17.90
Завислі речовини 14.10 636.76 14.10 1225.88 10.74
Нафтопродукти 0.29 13.10 0.29 25.21 0.22
Нітрати 40.80 1842.53 40.80 3547.23 31.07
Нітрити 1.92 86.71 1.92 166.93 1.46
Сульфати 514.2353 23222.87 514.2353 44708.65 391.65
Фосфати 2.26 102.06 2.26 196.49 1.72
Хлориди 318.00 14360.88 318.00 27647.56 242.19
Залізо 0.2957 13.35 0.2957 25.71 0.23
СПАР 0.12 5.42 0.12 10.43 0.09
Інші показники та характеристики зворотних (стічних) вод
Показники та характеристики зворотних вод (обов’язкові): 1) розчинений кисень: не менше ніж 4 мг/дм3, в будь який період року, у пробі відібраній до 12 години дня; 2) водневий показник (pH): 6,5-8,5; 3) температура: літня температура води водного об’єкту при скиданні зворотних вод не повинна підвищуватися більш ніж на 3 градуса Цельсія в порівнянні із середньомісячною температурою самого теплого місяця року за останні 10 років. Показники та характеристики зворотних вод (в залежності від особливостей технології виробництва водокористувача): - бактеріологічне забруднення: 1) коліфаги: не більше 100 в 1 дм3; 2) лактопозитивні кишкові палички: не більше 5000 в 1 дм3; 3) життєздатні яйця гельмінтів: відсутність в 1 дм3; - рівень токсичності води (на основі біотестування): зворотна вода на випуску у водний об’єкт не повинна спричиняти гострої токсичної дії на тест-об’єкти; - радіоактивність води (сумарна радіоактивність): сумарна альфа-активність менша 0,1 Бк/дм3 та сумарна бета-активність менша 1 Бк/дм3.
Місце скиду (у межах/за межами населеного пункту)
у межах м. Краматорськ
Код типу приймача зворотних (стічних) вод
(95) Зворотні (стічні) води, які передаються іншому водокористувачу для подальшого водовідведення
Назва приймача зворотних (стічних) вод
Категорія зворотних (стічних) вод
  • господарсько-побутові
Код та назва водного об'єкта
Код та назва водогосподарської ділянки
М6.5.1.10 р. Казенний Торець
Тип водовідведення
Водовідведення (передача) іншому водокористувачу
Розшифровка типу водовідведення
Не зазначено
Інші характеристики спеціального водокористування
Показник Обсяги води
м3/добу тис. м3/рік
Отримано від іншого водокористувача 644.055 22.601
Отримано від іншого водокористувача зворотної (стічної) води 3814.63 163.180
Передача води, усього (у т.ч.): 62.83 22.933
- населенню 34.830 12.713
- вторинним водокористувачам (без використання) 0 0
- вторинним водокористувачам (після використання) 28.0 10.22
Скид зворотних (стічних) вод, усього (у т.ч.): 19773.79 5645.825
- у поверхневий водний об'єкт 19179.735 5623.974
- на поля фільтрації - -
- передача іншому водокористувачу 594.055 21.851
- у накопичувач - -
- у вигріб - -
- в інший приймач - -
Використання води в системах водопостачання: 84383.562 30800
- оборотного 82191.781 30000
- повторного 2191.781 800
Втрати в системах водопостачання 0 0

Умови спеціального водокористування

1. Дотримуватись вимог водного законодавства, зокрема статті 44 Водного кодексу України  щодо обов'язків водокористувачів.

2. Суворо додержуватись правил обмеження господарської діяльності у прибережних захисних смугах поверхневих водних об’єктів відповідно до статей 88, 89 Водного кодексу України.

3. Здійснювати постійний контроль за справним станом водопровідної та водовимірювальної арматури.

4. Своєчасно вживати заходи щодо ліквідації аварійних ситуацій.

5. Скидати стічні води, використовуючи рельєф місцевості, заборонено.

6.  Згідно з Порядком ведення державного обліку водокористування, затвердженим наказом Мінприроди від 16.03.2015 №78 (Із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства захисту довкілля та природних ресурсів № 375 від 18.12.2020), щорічно, не пізніше ніж 1 лютого, наступного за звітним року, надавати звіт про використання води за формою № 2ТП-водгосп (річна) в електронній формі через Єдиний державний веб-портал електронних послуг «Портал Дія» або «Портал електронних послуг Державного агентства водних ресурсів України».

7. При змінах у водокористуванні обов’язково звернутися через центр надання адміністративних послуг або через "Портал електронних послуг"  (Державне агентство водних ресурсів України) до сектору у Донецькій та Луганській областях Держводагентства для анулювання діючого дозволу на спеціальне водокористування (стаття 55 Водного кодексу України) та отримання нового дозволу на спеціальне водокористування (стаття 49 Водного кодексу України).

8. У разі наявності чинних дозволів на спеціальне водокористування для зазначених місць водокористування анулювати їх у місячний термін.

Умови спеціального водокористування Держгеонадра

1. Застосування води для питних потреб тільки при відповідності якості води до вимог ДСанПіН 2.2.4-171-10.

2. Вести регулярний облік відбору води, її якості та глибин рівня у водозабірній споруді.

3. Обов’язкова наявність огорож зон суворого санітарного режиму І поясу, наявність водомірів, кранів для відбору проб води.

4. Дотримання санітарно-технічних норм з утримування експлуатаційної водозабірної споруди та водонесучих комунікацій.

5. Буріння нових свердловин та будівництво об'єктів, які можуть учинити негативний вплив на якість підземних вод, проводити відповідно до проектів, складених та погоджених за встановленим порядком.

6. Відповідно до статті 17 Закону України «Про питну воду, питне водопостачання та водовідведення» та статті 19 Кодексу України про надра, у разі використання підземних вод для питного водопостачання суб’єкт господарювання повинен одержати спеціальний дозвіл на користування надрами, з урахуванням особливостей, передбачених статтею 23 Кодексу України про надра.

7. Подання даних (супровідний лист, копія паспорта артезіанської свердловини та додаток «Опис артезіанської свердловини») для внесення інформації до Державного реєстру артезіанських свердловин відповідно до вимог Порядку державного обліку артезіанських свердловин, облаштування їх засобами вимірювання об'єму видобутих підземних вод, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 08.10.2012 №963 та наказу Міністерства екології та природних ресурсів України та Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України від 06.04.2016 № 145/84, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 27 квітня 2016 р. за № 642/28772.

8. Надавати щорічно до 20 січня наступного за звітним роком дані режимних спостережень, відомості про фактичний водовідбір та результати хімічних аналізів за формою 7-ГР ДРГП «Донецькгеологія» (84500, Донецька обл., м. Бахмут, вул. Сибірцева, 17, тел.: 0627–44–85–47) та ДНВП «Геоінформ України» (03057, м. Київ, вул. Антона Цедіка, 16) у разі необхідності.

Відомості щодо природоохоронних заходів
Найменування природоохоронного заходу Термін виконання Критерії (показники) досягнення результативності
1 Ремонт гальванічного відділення механоскладального цеху № 12 і станції нейтралізації 2021-2022 рр. Поліпшення очищення хромовмісних стічних вод
2 Реконструкція градирні оборотної системи турбокомпресора 2021 р. Раціональне використання водних ресурсів
3 Утримання зон санітарної охорони артезіанских свердловин в належному стані Постійно Охорона підземних вод від забруднення
4 Дотримання правил експлуатації очисних споруд Постійно Охорона поверхневих вод від забруднення
5 Ведення первинного обліку водокористування Постійно Раціональне використання водних ресурсів
6 Економне використання водних ресурсів Постійно Охорона підземних вод від виснаження