Зачекайте
Портал електронних послуг
Державне агентство водних ресурсів України
Дозвіл на спеціальне водокористування №115/ІФ/49д-21 від 17.09.2021
Відомості про водокористувача
Тип водокористувача
Юридична особа
Найменування
КОМУНАЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО "РОЖНЯТІВВОДГОСП"
Ідентифікаційні дані
31044383
Місце реєстрації
ІВАНО-ФРАНКІВСЬКА ОБЛАСТЬ, РОЖНЯТІВСЬКИЙ РАЙОН, смт РОЖНЯТІВ, вул. РИЛЬСЬКОГО, буд. 1
Контактні відомості
Телефон: +38-(099)-202-9523
Відомості про дозвіл
Найменування органу, що видав дозвіл
Сектор в Івано-Франківській області Держводагентства
Номер та дата видачі
№115/ІФ/49д-21 від 17.09.2021
Строк дії
з 17.09.2021 по 17.09.2024
Поточний стан
діючий
Форма дозволу
паперова
Регіон водокористування
ІВАНО-ФРАНКІВСЬКА ОБЛАСТЬ
Мета водокористування
  • Питні і санітарно-гігієнічні потреби
  • Виробничі потреби
  • Передача води населенню
  • Передача води вторинним водокористувачам
Перелік місць водокористування (водозабір)
Фактичне місце здійснення діяльності
свердловини № 1Г, № 3Г, № 4Г, № 6Г та № 7Г розташовані в смт Рожнятів Калуського району Івано-Франківської області
Код типу джерела водопостачання
(60) Підземний водоносний горизонт
Код та назва джерела водопостачання
ЧЕР/ДНЕСТР/1120/0039/Р.ЧЕЧВА
Код та назва водогосподарської ділянки
М5.2.0.03 р. Дністер від гирла р. Стрий до гирла р. Гнила Липа
Тип водокористування
Забір з підземних джерел
Розшифровка типу водокористування
Підземні джерела
Фактичне місце здійснення діяльності
свердловина № 5Г розташована в смт Перегінське Калуського району Івано-Франківської області
Код типу джерела водопостачання
(60) Підземний водоносний горизонт
Код та назва джерела водопостачання
ЧЕР/ДНЕСТР/1120/0039/0014/Р.ДУБА
Код та назва водогосподарської ділянки
М5.2.0.03 р. Дністер від гирла р. Стрий до гирла р. Гнила Липа
Тип водокористування
Забір з підземних джерел
Розшифровка типу водокористування
Підземні джерела
Ліміт забору води
Показник Обсяги води
м3/добу тис. м3/рік
Забір води, усього (у т.ч.): 342.11 124.87
- з поверхневих джерел (окремо для кожного джерела) - -
- з підземних джерел (окремо для кожного річкового басейну) 342.11 124.87
Р.ЧЕЧВА 276.64 100.97
Р.ДУБА 65.47 23.9
Ліміт використання води
Показник Обсяги води
м3/добу тис. м3/рік
Використання води на власні потреби, усього (у т.ч.): 11.75 4.29
з поверхневих джерел: - -
- на питні і санітарно-гігієнічні потреби - -
- на виробничі потреби - -
- на інші потреби - -
з підземних джерел: 11.75 4.29
- на питні і санітарно-гігієнічні потреби 1.01 0.37
- на виробничі потреби 10.74 3.92
- на інші потреби - -
від іншого водокористувача: - -
- на питні і санітарно-гігієнічні потреби - -
- на виробничі потреби - -
- на інші потреби - -
Перелік місць водокористування (водовідведення)
Місце скиду (у межах/за межами населеного пункту)
в межах с. Сваричів Калуського району Івано-Франківської області
Код типу приймача зворотних (стічних) вод
(20) Річка
Назва приймача зворотних (стічних) вод
р. Дуба
Категорія зворотних (стічних) вод
  • господарсько-побутові
  • виробничі
Код та назва водного об'єкта
ЧЕР/ДНЕСТР/1120/0039/0014/Р.ДУБА
Код та назва водогосподарської ділянки
М5.2.0.03 р. Дністер від гирла р. Стрий до гирла р. Гнила Липа
Тип водовідведення
Водовідведення у поверхневий водний об'єкт
Розшифровка типу водовідведення
Не зазначено
Допустимий обсяг скидання (м3/год)
8,295
Допустимий обсяг скидання (тис. м3/рік)
72,67
Фактичний обсяг скидання (м3/год)
6,0616
Забруднюючі речовини, скидання яких нормується Фактична концентрація, мг/дм3 Фактичний скид, г/год Гранично-допустимі концентрації, мг/дм3 ГДС, г/год ГДС, перераховані у т/рік
Азот амонійний 1 6.062 1 8.295 0.07267
БСК5 14.85 90.015 14.85 123.181 1.07915
ХСК 80 484.928 80 663.6 5.8136
Завислі речовини 14.9 90.318 14.9 123.596 1.08278
Нафтопродукти 0.005 0.03031 0.005 0.04148 0.00036
Нітрати 6.15 37.279 6.2 51.429 0.45055
Нітрити 0.19 1.152 0.19 1.576 0.01381
Сульфати 53.9 326.72 55 456.225 3.99685
Фосфати 0.42 2.546 0.43 3.567 0.03125
Хлориди 60.6 367.333 62 514.29 4.50554
СПАР 0,05 0,30308 0,05 0,41475 0,00363
Сухий залишок 347 2103,375 347 2878,365 25,21649
Інші показники та характеристики зворотних (стічних) вод
рН - 6,5-8,5; t не > 3C до фону; розчинений кисень не < 4 мг/дм3
Місце скиду (у межах/за межами населеного пункту)
в межах смт Перегінське Калуського району Івано-Франківської області
Код типу приймача зворотних (стічних) вод
(20) Річка
Назва приймача зворотних (стічних) вод
р. Млинувка
Категорія зворотних (стічних) вод
  • господарсько-побутові
  • виробничі
Код та назва водного об'єкта
ЧЕР/ДНЕСТР/1120/0039/0014/0011/Р.МЛИНУВКА
Код та назва водогосподарської ділянки
М5.2.0.03 р. Дністер від гирла р. Стрий до гирла р. Гнила Липа
Тип водовідведення
Водовідведення у поверхневий водний об'єкт
Розшифровка типу водовідведення
Не зазначено
Допустимий обсяг скидання (м3/год)
2,211
Допустимий обсяг скидання (тис. м3/рік)
19,37
Фактичний обсяг скидання (м3/год)
0,651
Забруднюючі речовини, скидання яких нормується Фактична концентрація, мг/дм3 Фактичний скид, г/год Гранично-допустимі концентрації, мг/дм3 ГДС, г/год ГДС, перераховані у т/рік
Азот амонійний 0.3 0.1953 0.3 0.6633 0.00581
БСК5 15 9.765 15 33.165 0.29055
ХСК 79 51.429 79 174.669 1.53023
Завислі речовини 15.1 9.83 15.0 33.165 0.29055
Нафтопродукти 0.005 0.00326 0.005 0.01106 0.0001
Нітрати 14.465 9.417 14.5 32.06 0.28087
Нітрити 0.029 0.01888 0.03 0.06633 0.00058
Сульфати 33.4 21.743 34 75.174 0.65858
Фосфати 0.15 0.09765 0.15 0.33165 0.00291
Хлориди 22 14.322 22 48.642 0.42614
СПАР 0,027 0,01758 0,028 0,06191 0,00054
Сухий залишок 156,4 101,816 156,4 345,8 3,02947
Інші показники та характеристики зворотних (стічних) вод
рН - 6,5-8,5; t не > 3C до фону; розчинений кисень не < 4 мг/дм3
Інші характеристики спеціального водокористування
Показник Обсяги води
м3/добу тис. м3/рік
Отримано від іншого водокористувача - -
Отримано від іншого водокористувача зворотної (стічної) води 240.41 87.75
Передача води, усього (у т.ч.): 273.59 99.86
- населенню 115.5 42.16
- вторинним водокористувачам (без використання) 158.09 57.7
- вторинним водокористувачам (після використання) 0 0
Скид зворотних (стічних) вод, усього (у т.ч.): 252.16 92.04
- у поверхневий водний об'єкт 252.16 92.04
- на поля фільтрації - -
- передача іншому водокористувачу - -
- у накопичувач - -
- у вигріб - -
- в інший приймач - -
Використання води в системах водопостачання: 0 0
- оборотного - -
- повторного - -
Втрати в системах водопостачання 56.77 20.72

Умови спеціального водокористування

1 Дотримуватись вимог водного законодавства, зокрема статті 44 Водного кодексу України щодо обов'язків водокористувачів.

2 Прийняти до виконання умови  Державної служби геології та надр України (висновок № 15739/05/05-1-21 від 08.09.2021):

- застосування води для питних потреб тільки при відповідності якості води до вимог ДСанПіН 2.2.4-171-10.

- вести регулярний облік відбору води, її якості та глибин рівня у водозабірній споруді.

- обов’язкова наявність огорож зон суворого санітарного режиму І поясу, наявність водомірів, кранів для відбору проб води.

- дотримання санітарно-технічних норм з утримування експлуатаційної водозабірної споруди та водонесучих комунікацій.

- буріння нових свердловин та будівництво об'єктів, які можуть учинити негативний вплив на якість підземних вод, проводити відповідно до проектів, складених та погоджених за встановленим порядком.

- відповідно до статті 17 Закону України «Про питну воду, питне водопостачання та водовідведення» та статті 19 Кодексу України про надра, у разі використання підземних вод для питного водопостачання суб’єкт господарювання повинен одержати спеціальний дозвіл на користування надрами, з урахуванням особливостей, передбачених статтею 23 Кодексу України про надра.

- використання надр у відповідності до ст. 19, 23, Кодексу України про надра.

- подання даних (супровідний лист, копія паспорта артезіанської свердловини та додаток «Опис артезіанської свердловини») для внесення інформації до Державного реєстру артезіанських свердловин відповідно до вимог Порядку державного обліку артезіанських свердловин, облаштування їх засобами вимірювання об'єму видобутих підземних вод, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 08.10.2012 №963 та наказу Міністерства екології та природних ресурсів України та Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України від 06.04.2016 № 145/84, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 27 квітня 2016 р. за № 642/28772.

- дотримуватись вимог абзацу 7 пункту 12 Порядку здійснення державного моніторингу вод, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 19.09.2018 № 758.

- надавати щорічно до 20 січня наступного за звітним роком дані режимних спостережень, відомості про фактичний водовідбір та результати хімічних аналізів за формою 7-ГР Львівській ГРЕ ДП НАК «Надра України» «Західукргеологія» (м. Львів, вул. Героїв УПА, 33, тел. (032) 237-20-30) та ДНВП «Геоінформ України» (03057, м. Київ, вул. Антона Цедіка, 16) у разі необхідності.

3 Згідно п.1.5 Порядку ведення державного обліку водокористування, затвердженого наказом Міністерства екології та природних ресурсів України від 16.03.2015 №78, щорічно, не пізніше 01 лютого наступного за звітним роком подавати звіти  про використання води за формою 2ТП-водгосп (річна) в Дністровське басейнове управління водних ресурсів (м. Івано-Франківськ, вул. Ак. Сахарова, 23а, тел (0342) 52 34 83).

Відомості щодо природоохоронних заходів
Найменування природоохоронного заходу Термін виконання Критерії (показники) досягнення результативності
1 Вести облік водокористування та водовідведення постійно Раціональне використання водних ресурсів
2 Дотримуватись нормативів гранично допустимих скидів забруднюючих речовин постійно Охорона поверхневих вод від забруднення
3 Відбір проб води на хімічний аналіз 1 раз в квартал Охорона поверхневих вод від забруднення