Зачекайте
Портал електронних послуг
Державне агентство водних ресурсів України
Дозвіл на спеціальне водокористування №187/ТП/49д-21 від 16.09.2021
Відомості про водокористувача
Тип водокористувача
Юридична особа
Найменування
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "БІЗНЕС-ІНІЦІАТИВИ"
Ідентифікаційні дані
43504573
Місце реєстрації
04116, М. КИЇВ, вул. Старо-Київська, буд. 10, кв./офіс 202
Контактні відомості
Телефон: +38-(067)-477-9982
Відомості про дозвіл
Найменування органу, що видав дозвіл
Сектор у Тернопільській області Держводагентства
Номер та дата видачі
№187/ТП/49д-21 від 16.09.2021
Строк дії
з 16.09.2021 по 16.09.2024
Поточний стан
діючий
Форма дозволу
паперова
Регіон водокористування
ТЕРНОПІЛЬСЬКА ОБЛАСТЬ
Мета водокористування
  • Питні і санітарно-гігієнічні потреби
  • Виробничі потреби
Перелік місць водокористування (водозабір)
Фактичне місце здійснення діяльності
чотири свердловини № 1, № 2, № 3, № 4 в смт Козлів, Тернопільський район Тернопільської області, басейн р. Висушка, басейн р. Стрипа, район річкового басейну Дністра
Код типу джерела водопостачання
(60) Підземний водоносний горизонт
Код та назва джерела водопостачання
ЧЕР/ДНЕСТР/0984/0104/Р.ВИСУШКА
Код та назва водогосподарської ділянки
М5.2.0.04 р. Дністер від гирла р. Гнила Липа до гирла р. Серет (включаючи р. Гнила Липа та виключаючи рр. Бистриця, Серет)
Тип водокористування
Забір з підземних джерел
Розшифровка типу водокористування
Не зазначено
Ліміт забору води
Показник Обсяги води
м3/добу тис. м3/рік
Забір води, усього (у т.ч.): 1500.25 547.59
- з поверхневих джерел (окремо для кожного джерела) - -
- з підземних джерел (окремо для кожного річкового басейну) 1500.25 547.59
Р.ВИСУШКА 1500.25 547.59
Ліміт використання води
Показник Обсяги води
м3/добу тис. м3/рік
Використання води на власні потреби, усього (у т.ч.): 1500.25 547.59
з поверхневих джерел: - -
- на питні і санітарно-гігієнічні потреби - -
- на виробничі потреби - -
- на інші потреби - -
з підземних джерел: 1500.25 547.59
- на питні і санітарно-гігієнічні потреби 12.75 4.65
- на виробничі потреби 1487.50 542.94
- на інші потреби - -
від іншого водокористувача: - -
- на питні і санітарно-гігієнічні потреби - -
- на виробничі потреби - -
- на інші потреби - -
Перелік місць водокористування (водовідведення)
Місце скиду (у межах/за межами населеного пункту)
за межами смт Козлів, Тернопільська область
Код типу приймача зворотних (стічних) вод
(20) Річка
Назва приймача зворотних (стічних) вод
р. Висушка після очисних споруд біологічної очистки в двохступінчатих аеротенках потужністю 182,5 тис. м³/рік
Категорія зворотних (стічних) вод
  • виробничо-побутові
Код та назва водного об'єкта
ЧЕР/ДНЕСТР/0984/0104/Р.ВИСУШКА
Код та назва водогосподарської ділянки
М5.2.0.04 р. Дністер від гирла р. Гнила Липа до гирла р. Серет (включаючи р. Гнила Липа та виключаючи рр. Бистриця, Серет)
Тип водовідведення
Водовідведення у поверхневий водний об'єкт
Розшифровка типу водовідведення
Не зазначено
Допустимий обсяг скидання (м3/год)
14.7
Допустимий обсяг скидання (тис. м3/рік)
128.75
Фактичний обсяг скидання (м3/год)
Не зазначено
Забруднюючі речовини, скидання яких нормується Фактична концентрація, мг/дм3 Фактичний скид, г/год Гранично-допустимі концентрації, мг/дм3 ГДС, г/год ГДС, перераховані у т/рік
Азот амонійний 6.00 0.00 2.00 29.40 0.258
БСК5 15.00 0.00 8.88 130.536 1.143
ХСК 80.00 0.00 80.00 1176.00 10.30
Завислі речовини 15.00 0.00 15.00 220.50 1.931
Нафтопродукти 0.300 0.00 0.300 4.410 0.039
Нітрати 45.00 0.00 40.00 588.00 5.150
Нітрити 0.650 0.00 0.315 4.631 0.041
Сульфати 100.00 0.00 100.00 1470.00 12.875
Фосфати 7.00 0.00 3.50 51.450 0.451
Хлориди 300.00 0.00 300.00 4410.00 38.625
Залізо (загальне) 0.100 0.00 0.100 1.470 0.013
АПАР 0.300 0.00 0.300 4.410 0.039
Інші показники та характеристики зворотних (стічних) вод
розчинений кисень >= 4 мг/л; водневий показник - 6,5 - 8,5 (рН); температура +5,8°С прирощення до фонової
Місце скиду (у межах/за межами населеного пункту)
за межами смт Козлів, Тернопільська область
Код типу приймача зворотних (стічних) вод
(20) Річка
Назва приймача зворотних (стічних) вод
р. Висушка
Категорія зворотних (стічних) вод
  • теплообмінні
Код та назва водного об'єкта
ЧЕР/ДНЕСТР/0984/0104/Р.ВИСУШКА
Код та назва водогосподарської ділянки
М5.2.0.04 р. Дністер від гирла р. Гнила Липа до гирла р. Серет (включаючи р. Гнила Липа та виключаючи рр. Бистриця, Серет)
Тип водовідведення
Водовідведення у поверхневий водний об'єкт
Розшифровка типу водовідведення
Не зазначено
Допустимий обсяг скидання (м3/год)
30.1
Допустимий обсяг скидання (тис. м3/рік)
263.71
Фактичний обсяг скидання (м3/год)
Не зазначено
Забруднюючі речовини, скидання яких нормується Фактична концентрація, мг/дм3 Фактичний скид, г/год Гранично-допустимі концентрації, мг/дм3 ГДС, г/год ГДС, перераховані у т/рік
Азот амонійний 0.50 0.00 0.50 15.05 0.132
БСК5 3.00 0.00 3.00 90.30 0.791
ХСК 50.00 0.00 50.00 1505.00 13.186
Завислі речовини 25.00 0.00 25.00 752.50 6.593
Нафтопродукти 0.050 0.00 0.050 1.505 0.013
Нітрати 40.00 0.00 40.00 1204.00 10.548
Нітрити 0.080 0.00 0.080 2.408 0.021
Сульфати 100.00 0.00 100.00 3010.00 26.371
Фосфати 2.14 0.00 2.14 64.414 0.564
Хлориди 300.00 0.00 300.00 9030.00 79.113
Залізо (загальне) 0.100 0.00 0.100 3.010 0.026
АПАР 0.100 0.00 0.100 3.010 0.026
Інші показники та характеристики зворотних (стічних) вод
розчинений кисень >= 4 мг/л; водневий показник - 6,5 - 8,5 (рН); температура +5,8°С прирощення до фонової
Інші характеристики спеціального водокористування
Показник Обсяги води
м3/добу тис. м3/рік
Отримано від іншого водокористувача - -
Отримано від іншого водокористувача зворотної (стічної) води - -
Передача води, усього (у т.ч.): - -
- населенню - -
- вторинним водокористувачам (без використання) - -
- вторинним водокористувачам (після використання) - -
Скид зворотних (стічних) вод, усього (у т.ч.): 1075.25 392.46
- у поверхневий водний об'єкт 1075.25 392.46
- на поля фільтрації - -
- передача іншому водокористувачу - -
- у накопичувач - -
- у вигріб - -
- в інший приймач - -
Використання води в системах водопостачання: 7824.25 2855.85
- оборотного 7824.25 2855.85
- повторного - -
Втрати в системах водопостачання - -

Умови спеціального водокористування

1. Дотримуватись вимог водного законодавства, зокрема статті 44 Водного кодексу України щодо обов’язків водокористувачів.

2. Згідно з Порядком ведення державного обліку водокористування, затвердженим наказом Мінприроди від 16.03.2015  № 78, щорічно, не пізніше ніж 1 лютого року, наступного за звітним періодом, надавати звіт про використання води за формою 2ТП-водгосп (річна) на порталі електронних послуг Держводагентства України.

3. Дозвіл виданий з урахуванням усіх місць водокористування та водовідведення на території Тернопільської області. При зміні інформації про місце здійснення діяльності чи умов водокористування та водовідведення даний дозвіл підлягає анулюванню (статті 49, 55 Водного кодексу України).

Умови спеціального водокористування Держгеонадра

1. Дотримуватись вимог чинного законодавства України щодо використання та охорони надр та норм ДСанПіН 2.2.4-171-10.

2. Регулярний облік води, яка відбирається, її якості, глибини рівня у водозабірній споруді.

3. Обов’язкова наявність на водозабірних спорудах пристроїв обліку спожитої води.

4. Дотримання санітарно-технічних норм з утримання експлуатаційної водозабірної споруди та водонесучих комунікацій.

5. Забороняється забруднення підземних вод стічними водами та твердими відходами, нафтопродуктами, пестицидами, міндобривами та хімічними речовинами.

6. Дотримуватися вимог Водного кодексу України.

7. Дотримуватися вимог постанови Кабінету Міністрів України № 2024 від 18.12.1998 р. та Закону України «Про питну воду, питне водопостачання та водовідведення», стосовно режиму зон санітарної охорони підземних вод від забруднення.

8. Використання надр у відповідності до статтей 19, 23 Кодексу України про надра.

9. Подання даних (супровідний лист, копія паспорта артезіанської свердловини та додаток «Опис артезіанської свердловини») для внесення інформації до Державного реєстру артезіанських свердловин відповідно до вимог Порядку державного обліку артезіанських свердловин, облаштування їх засобами вимірювання об'єму видобутих підземних вод, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 08.10.2012 № 963 та наказу Міністерства екології та природних ресурсів України та Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України від 06.04.2016 № 145/84, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 27 квітня 2016 р. за № 642/28772.

10. Щорічно до 20 січня надавати до Львівської ГРЕ ДП НАК «Надра України» «Західукргеологія» (м. Львів, вул. Героїв УПА, 33, тел. (032) 237-20-35) та ДНВП «Геоінформ України» (03057, м. Київ, вул. Антона Цедіка, 16, тел. (044) 456-60-61, 455-60-75) звіт по формі № 7-гр (підземні води) у разі необхідності.

Відомості щодо природоохоронних заходів
Найменування природоохоронного заходу Термін виконання Критерії (показники) досягнення результативності
1 Раціонально використовувати водні ресурси та систематично вести первинний облік водокористування Постійно Охорона підземних вод від виснаження
2 Утримувати в належному санітарному стані зони санітарної охорони водозабору (свердловин) Постійно Охорона підземних вод від забруднення та засмічення
3 Проведення пусконалагоджувальних робіт на спорудах біологічного очищення потужністю 182,5 тис. м³/рік 2021 р. Досягнення ГДС за рахунок зменшення концентрацій забруднюючих речовин
4 Забезпечення лабораторно-інструментального контролю за якістю зворотних вод на випусках ЩОКВАРТАЛЬНО Дотримання встановлених нормативів ГДС
5 Забезпечення лабораторно-інструментального контролю за якістю поверхневих вод в контрольному створі ЩОКВАРТАЛЬНО Дотримання встановлених нормативів ГДС