Зачекайте
Портал електронних послуг
Державне агентство водних ресурсів України
Дозвіл на спеціальне водокористування №191/ОД/49д-21 від 15.09.2021
Відомості про водокористувача
Тип водокористувача
Юридична особа
Найменування
Комунальне підприємство "Набережне"
Ідентифікаційні дані
35452222
Місце реєстрації
67633, ОДЕСЬКА ОБЛАСТЬ, БІЛЯЇВСЬКИЙ РАЙОН, селище НАБЕРЕЖНЕ, вул. Єлісєєва, буд. 16, кв./офіс 28
Контактні відомості
Телефон: +38-(097)-902-1548
Відомості про дозвіл
Найменування органу, що видав дозвіл
Сектор в Одеській області Держводагентства
Номер та дата видачі
№191/ОД/49д-21 від 15.09.2021
Строк дії
з 15.09.2021 по 15.09.2024
Поточний стан
діючий
Форма дозволу
паперова
Регіон водокористування
ОДЕСЬКА ОБЛАСТЬ
Мета водокористування
  • Питні і санітарно-гігієнічні потреби
  • Виробничі потреби
  • Передача води населенню
  • Передача води вторинним водокористувачам
Перелік місць водокористування (водозабір)
Фактичне місце здійснення діяльності
Отримання води від ТОВ «Інфокс» філія «Інфоксводоканал» за адресою: Одеська область, Біляївський район, с. Набережне, вул. Єлісєєва, 16, кім.28.
Код типу джерела водопостачання
Код та назва джерела водопостачання
Код та назва водогосподарської ділянки
М5.8.0.02 Узбережжя Чорного моря між Дністровським лиманом та Дніпровським лиманом (виключаючи р. Тилігул з лиманом)
Тип водокористування
Забір від іншого водокористувача
Розшифровка типу водокористування
Не зазначено
Ліміт забору води
Показник Обсяги води
м3/добу тис. м3/рік
Забір води, усього (у т.ч.): - -
- з поверхневих джерел (окремо для кожного джерела) - -
- з підземних джерел (окремо для кожного річкового басейну) - -
Ліміт використання води
Показник Обсяги води
м3/добу тис. м3/рік
Використання води на власні потреби, усього (у т.ч.): 13.51 2.791
з поверхневих джерел: - -
- на питні і санітарно-гігієнічні потреби - -
- на виробничі потреби - -
- на інші потреби - -
з підземних джерел: - -
- на питні і санітарно-гігієнічні потреби - -
- на виробничі потреби - -
- на інші потреби - -
від іншого водокористувача: 13.51 2.791
- на питні і санітарно-гігієнічні потреби 1.805 0.47
- на виробничі потреби 11.705 2.321
- на інші потреби - -
Перелік місць водокористування (водовідведення)
Місце скиду (у межах/за межами населеного пункту)
Скид зворотних (стічних) вод у Хаджибейський лиман здійснюється через випуск, розташований за межами населеного пункту біля с. Набережне, Біляївський район, Одеська область. Басейн річок Причорномор’я, район басейну річок Причорномор’я.
Код типу приймача зворотних (стічних) вод
(12) Лиман закритий
Назва приймача зворотних (стічних) вод
Хаджибейський лиман
Категорія зворотних (стічних) вод
  • господарсько-побутові
  • виробничі
Код та назва водного об'єкта
ЧЕР/ХАДЖИБ/ЛИМ.ХАДЖИБЕЙСЬКИЙ
Код та назва водогосподарської ділянки
М5.8.0.02 Узбережжя Чорного моря між Дністровським лиманом та Дніпровським лиманом (виключаючи р. Тилігул з лиманом)
Тип водовідведення
Водовідведення у поверхневий водний об'єкт
Розшифровка типу водовідведення
Не зазначено
Допустимий обсяг скидання (м3/год)
9,254
Допустимий обсяг скидання (тис. м3/рік)
81,066
Фактичний обсяг скидання (м3/год)
4,235
Забруднюючі речовини, скидання яких нормується Фактична концентрація, мг/дм3 Фактичний скид, г/год Гранично-допустимі концентрації, мг/дм3 ГДС, г/год ГДС, перераховані у т/рік
Азот амонійний 26.99 122.730 0.5 4.627 0.041
БСК5 7.7 32.610 15.0** 138.810 1.216
ХСК * * 80.0** 740.320 6.485
Завислі речовини 26.0 110.11 15.0** 138.810 1.216
Нафтопродукти 0.35 0.102 0.05 0.463 0.004
Нітрати 0.76 0.322 40.0*** 370.160 3.243
Нітрити 0.08 0.339 0.08 0.740 0.006
Сульфати 50.50 116.547 50.50 467.327 4.094
Фосфати 7.04 29.814 2.14 19.804 0.173
Хлориди 65.0 133.530 65.0 601.51 5.269
Інші показники та характеристики зворотних (стічних) вод
*- Спостереження за вказаними показниками складу зворотних вод у попередній період не проводилися. ** Гранично допустимі концентрації показників завислі речовини, БСК5 та ХСК зазначаються з урахуванням нормативів гранично допустимого вмісту забруднюючих речовин для комунальних споруд повного біологічного очищення стічних вод згідно Постанови Кабінету Міністрів України від 25 березня 1999 р. № 465 «Про затвердження Правил охорони поверхневих вод від забруднення зворотними водами» та встановлюються на рівні їх фактичних показників. *** ГДК по нітратам приймається на рівні рекомендованих норм ГДК для моря (з урахуванням показників вказаним у додатку 3 "Методичні рекомендації з розроблення нормативів гранично допустимого скидання забруднюючих речовин у водні об’єкти із зворотними водами", затверджених наказом Міністерства захисту довкілля та природних ресурсів України від 05.03.2021 № 173). В точці змішування скиду з водотоком перевищення температури не більше ніж 3˚С; реакція (рН) 6,5-8,5; запах – не більше 2 балів, кольоровість –10см; розчинений кисень не менше 4,0 мгО2 /л; плавучі домішки – відсутні.
Інші характеристики спеціального водокористування
Показник Обсяги води
м3/добу тис. м3/рік
Отримано від іншого водокористувача 509.154 118.868
Отримано від іншого водокористувача зворотної (стічної) води 245.706 80.375
Передача води, усього (у т.ч.): 462.841 104.104
- населенню 445.451 99.515
- вторинним водокористувачам (без використання) 17.39 4.589
- вторинним водокористувачам (після використання) - -
Скид зворотних (стічних) вод, усього (у т.ч.): 248.116 81.066
- у поверхневий водний об'єкт 248.116 81.066
- на поля фільтрації - -
- передача іншому водокористувачу - -
- у накопичувач - -
- у вигріб - -
- в інший приймач - -
Використання води в системах водопостачання: 0 0
- оборотного - -
- повторного - -
Втрати в системах водопостачання 32.803 11.973

Умови спеціального водокористування

1. Дотримуватись вимог водного законодавства, зокрема, статті 44 Водного кодексу України щодо обов'язків водокористувачів.

2. Скидати стічні води, використовуючи рельєф місцевості, заборонено.

3. Передача води іншим водокористувачам та забір води більше встановленого ліміту заборонено.

4.Згідно з Порядком ведення державного обліку водокористування, затвердженим наказом Мінприроди від 16.03.2015 № 78, щорічно, не пізніше 01 лютого наступного за звітним роком надавати звіт про використання води за формою № 2ТП-водгосп (річна).

5.При скиданні зворотних (стічних) вод у зазначений приймач зворотних (стічних) вод  дотримуватись санітарних та екологічних норм щодо утримання таких об’єктів.

6. При змінах у водокористуванні обов’язково звернутися через центр надання адміністративних послуг або через "Портал електронних послуг"  (Державне агентство водних ресурсів України) до сектору в Одеській області Держводагентства для анулювання діючого дозволу на спеціальне водокористування (стаття 55 Водного кодексу України) та отримання нового дозволу на спеціальне водокористування (стаття 49 Водного кодексу України).

7. Суворо додержуватись правил обмеження господарської діяльності у прибережних захисних смугах уздовж морів, морських заток і лиманів відповідно до статті 90 Водного кодексу України.

8. Відвід зворотних (стічних) вод у поверхневі водні об’єкти  здійснювати тільки на підставі розрахунків гранично допустимих скидів забруднюючих речовин в стічних водах  відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від  11.09.1996 № 1100 «Про порядок розроблення i затвердження нормативів гранично допустимого скиду забруднюючих речовин та перелік забруднюючих речовин, скидання яких нормується».

9. Проводити моніторинг якості води у поверхневому водному об’єкті, контрольних створах та якість стічних вод, які відводяться у поверхневий водний об’єкт.

Відомості щодо природоохоронних заходів
Найменування природоохоронного заходу Термін виконання Критерії (показники) досягнення результативності
1 Здійснювати первинний облік забору, використання води та скидних вод Постійно Раціональне використання водних ресурсів.
2 Не перевищувати встановлений ліміт забору, використання води та скиду забруднюючих речовин Постійно Раціональне використання водних ресурсів. Попередження від забруднення водних джерел
3 Під час діяльності забезпечувати впровадження заходів щодо попередження від забруднення та вичерпання водних ресурсів Постійно Попередження від виснаження та забруднення водних джерел
4 Забезпечувати експлуатацію очисних споруд у відповідності до технологічного регламенту, враховуючи фактичні об’єми зворотних (стічних) вод Постійно Охорона вод від забруднення, засмічення
5 Зони суворого режиму місць водовідведення утримувати в належному санітарному стані та забезпечити контроль за кількістю відведених стоків Постійно Охорона вод від забруднення, засмічення