Зачекайте
Портал електронних послуг
Державне агентство водних ресурсів України
Дозвіл на спеціальне водокористування №187/ЖТ/49д-21 від 20.09.2021
Відомості про водокористувача
Тип водокористувача
Юридична особа
Найменування
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "БЛОК" (ТОВ "БЛОК")
Ідентифікаційні дані
31833355
Місце реєстрації
12112, ЖИТОМИРСЬКА ОБЛАСТЬ, ХОРОШІВСЬКИЙ РАЙОН, село ДОБРИНЬ, вул. ШЕВЧЕНКА, буд. 40
Контактні відомості
Телефон: +38-(096)-409-6712
Відомості про дозвіл
Найменування органу, що видав дозвіл
Сектор у Житомирській області Держводагентства
Номер та дата видачі
№187/ЖТ/49д-21 від 20.09.2021
Строк дії
з 20.09.2021 по 20.09.2024
Поточний стан
діючий
Форма дозволу
паперова
Регіон водокористування
ЖИТОМИРСЬКА ОБЛАСТЬ
Мета водокористування
  • Виробничі потреби
  • Використання води для: протипожежних потреб, потреб зовнішнього благоустрою територій міст та інших населених пунктів, пилозаглушення у шахтах і кар'єрах
Перелік місць водокористування (водозабір)
Фактичне місце здійснення діяльності
Підземний водоносний горизонт - кар’єр Губенківського - 2 родовища габро, який розташований за межами с. Губенково Коростенського (Хорошівського) району, Житомирської області. Забір води здійснюється за допомогою насосу К-80-50-200 продуктивністю 50 м3/годину. Басейн річки Тростяниця, притока р. Ірша, район річкового басейну Дніпро
Код типу джерела водопостачання
(61) Шахта, рудник, нафтопромисел, кар’єр
Код та назва джерела водопостачання
ЧЕР/ДНЕПР/0955/0118/0057/Р.ТРОСТЯНИЦЯ
Код та назва водогосподарської ділянки
М5.1.2.06 р. Тетерів від г/п Житомир до гирла р. Ірша (включаючи р. Ірша)
Тип водокористування
Забір з підземних джерел
Розшифровка типу водокористування
Підземні джерела
Ліміт забору води
Показник Обсяги води
м3/добу тис. м3/рік
Забір води, усього (у т.ч.): 166 60.59
- з поверхневих джерел (окремо для кожного джерела) - -
- з підземних джерел (окремо для кожного річкового басейну) 166 60.59
Р.ТРОСТЯНИЦЯ 166.0 60.59
Ліміт використання води
Показник Обсяги води
м3/добу тис. м3/рік
Використання води на власні потреби, усього (у т.ч.): 2.26 0.27
з поверхневих джерел: - -
- на питні і санітарно-гігієнічні потреби - -
- на виробничі потреби - -
- на використання води для: протипожежних потреб, потреб зовнішнього благоустрою територій міст та інших населених пунктів, пилозаглушення у шахтах і кар'єрах - -
з підземних джерел: 2.26 0.27
- на питні і санітарно-гігієнічні потреби - -
- на виробничі потреби - -
- на використання води для: протипожежних потреб, потреб зовнішнього благоустрою територій міст та інших населених пунктів, пилозаглушення у шахтах і кар'єрах 2.26 0.27
від іншого водокористувача: - -
- на питні і санітарно-гігієнічні потреби - -
- на виробничі потреби - -
- на використання води для: протипожежних потреб, потреб зовнішнього благоустрою територій міст та інших населених пунктів, пилозаглушення у шахтах і кар'єрах - -
Перелік місць водокористування (водовідведення)
Місце скиду (у межах/за межами населеного пункту)
Випуск № 1 - скид кар’єрних вод через відстійники здійснюється у р. Тростяниця, притоку р. Ірша. Випуск № 1 розташований на відстані 15 км від гирла, за межами с. Губенково Коростенського (Хорошівського) району, Житомирської області. Басейн річки Тростяниця, притока р. Ірша, район річкового басейну Дніпро
Код типу приймача зворотних (стічних) вод
(20) Річка
Назва приймача зворотних (стічних) вод
р. Тростяниця
Категорія зворотних (стічних) вод
  • кар'єрні
Код та назва водного об'єкта
ЧЕР/ДНЕПР/0955/0118/0057/Р.ТРОСТЯНИЦЯ
Код та назва водогосподарської ділянки
М5.1.2.06 р. Тетерів від г/п Житомир до гирла р. Ірша (включаючи р. Ірша)
Тип водовідведення
Водовідведення у поверхневий водний об'єкт
Розшифровка типу водовідведення
Не зазначено
Допустимий обсяг скидання (м3/год)
50.0
Допустимий обсяг скидання (тис. м3/рік)
60.32
Фактичний обсяг скидання (м3/год)
50.0
Забруднюючі речовини, скидання яких нормується Фактична концентрація, мг/дм3 Фактичний скид, г/год Гранично-допустимі концентрації, мг/дм3 ГДС, г/год ГДС, перераховані у т/рік
Азот амонійний 0.57 28.5 0.59 29.5 0.036
БСК5 3.24 162.0 3.32 166.0 0.201
ХСК 28.6 1430.0 33.4 1670.0 2.017
Завислі речовини 9.53 476.5 8.55 427.5 0.516
Нафтопродукти 0 0 0.05 2.5 0.003
Нітрати 4.85 242.5 15.0 750.0 0.906
Нітрити 0.068 3.40 0.08 4.00 0.005
Сульфати 69.5 3480.0 100.0 5000.0 6.040
Фосфати 0.05 2.5 0.17 8.5 0.01
Хлориди 26.5 1325.0 100.0 5000.0 6.040
Залізо загальне 0.47 23.50 0.48 24.0 0.029
Інші показники та характеристики зворотних (стічних) вод
розчинений кисень: літом буде не менше 6,0 мг/дм3, взимку не менше 4,0 мг/дм3; водневий показник (рН): 6,5-8,5; температура: не буде підвищувати температуру води в р. Тростяниця в теплий період року більш, ніж на 3 град.С; плаваючі домішки - відсутні; запах - не більше 2-х балів; прозорість - не менше 20 см; МАФАМ КУО/куб.см - не більше 500000; Е.соli КУО - менше 10000; життєздатні яйця гельмінтів - відсутні; токсичність - зворотні води не будуть злдійснювати гострої токсичної дії ( в т.ч. хронічної) на тест- об’єкти; сумарна радіоактивність - сумарна радіоактивність зворотних вод не буде перевищувати сумарну радіоактивність природних вод.
Інші характеристики спеціального водокористування
Показник Обсяги води
м3/добу тис. м3/рік
Отримано від іншого водокористувача - -
Отримано від іншого водокористувача зворотної (стічної) води - -
Передача води, усього (у т.ч.): - -
- населенню - -
- вторинним водокористувачам (без використання) - -
- вторинним водокористувачам (після використання) - -
Скид зворотних (стічних) вод, усього (у т.ч.): 165.26 60.32
- у поверхневий водний об'єкт 165.26 60.32
- на поля фільтрації - -
- передача іншому водокористувачу - -
- у накопичувач - -
- у вигріб - -
- в інший приймач - -
Використання води в системах водопостачання: 8 2.08
- оборотного 8.0 2.08
- повторного - -
Втрати в системах водопостачання - -

Умови спеціального водокористування

1. Дотримувати вимог водного законодавства, зокрема статті 44 Водного кодексу України щодо обов'язків водокористувачів;

2. Своєчасно сплачувати рентну плату за спеціальне водокористування згідно податкового законодавства

Відомості щодо природоохоронних заходів
Найменування природоохоронного заходу Термін виконання Критерії (показники) досягнення результативності
1 Дотримувати встановлених лімітів забору та використання води постійно Раціональне використання водних ресурсів
2 Забезпечити ведення первинного водообліку постійно Раціональне використання водних ресурсів
3 Здійснювати контроль за якістю та кількістю скинутих у водні об’єкти зворотних вод і забруднюючих речовин та якістю води водних об’єктів у контрольних створах 1 раз на квартал Охорона поверхневих вод від забруднення
4 Дотримувати встановлених нормативів гранично-допустимого скидання забруднюючих речовин та встановлених лімітів скидання забруднюючих речовин, а також санітарних та інших вимог щодо впорядкування своєї території 1 раз на квартал Охорона поверхневих вод від забруднення
5 Утримувати в належному стані прибережну захисну смугу річки Тростяниця постійно Забезпечення дотримання санітарних норм при експлуатації водогосподарських об’єктів
6 Своєчасно подавати до Басейнового управління водних ресурсів річки Прип’ять звіт про використання води за формою № 2ТП-водгосп (річна) через Портал електронних послуг Держводагенства (е-services.davr.ua) до 01 лютого наступного за звітним року Ведення державного обліку вод