Зачекайте
Портал електронних послуг
Державне агентство водних ресурсів України
Дозвіл на спеціальне водокористування №108/ІФ/49д-21 від 13.09.2021
Відомості про водокористувача
Тип водокористувача
Юридична особа
Найменування
ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ІВАНО-ФРАНКІВСЬКЦЕМЕНТ"
Ідентифікаційні дані
00292988
Місце реєстрації
ІВАНО-ФРАНКІВСЬКА ОБЛАСТЬ, ТИСМЕНИЦЬКИЙ РАЙОН, село ЯМНИЦЯ, вул. -, буд. -
Контактні відомості
Телефон: +38-(050)-977-6775
Відомості про дозвіл
Найменування органу, що видав дозвіл
Сектор в Івано-Франківській області Держводагентства
Номер та дата видачі
№108/ІФ/49д-21 від 13.09.2021
Строк дії
з 13.09.2021 по 13.09.2024
Поточний стан
діючий
Форма дозволу
паперова
Регіон водокористування
ІВАНО-ФРАНКІВСЬКА ОБЛАСТЬ
Мета водокористування
  • Питні і санітарно-гігієнічні потреби
  • Виробничі потреби
  • Передача води вторинним водокористувачам
Перелік місць водокористування (водозабір)
Фактичне місце здійснення діяльності
свердловини № 3а, 5, 5а розташовані в с. Ямниця Івано-Франківського району Івано-Франківської області
Код типу джерела водопостачання
(60) Підземний водоносний горизонт
Код та назва джерела водопостачання
ЧЕР/ДНЕСТР/1104/Р.БИСТРИЦЯ
Код та назва водогосподарської ділянки
М5.2.0.05 р. Бистриця
Тип водокористування
Забір з підземних джерел
Розшифровка типу водокористування
Підземні джерела
Фактичне місце здійснення діяльності
водозабір №1, р. Бистриця, с. Ямниця Івано-Франківського району Івано-Франківської області
Код типу джерела водопостачання
(20) Річка
Код та назва джерела водопостачання
ЧЕР/ДНЕСТР/1104/Р.БИСТРИЦЯ
Код та назва водогосподарської ділянки
М5.2.0.05 р. Бистриця
Тип водокористування
Забір з поверхневих джерел
Розшифровка типу водокористування
Не зазначено
Фактичне місце здійснення діяльності
свердловина № 752 розташована в с. Дубівці Галицького району Івано-Франківської області.
Код типу джерела водопостачання
(60) Підземний водоносний горизонт
Код та назва джерела водопостачання
ЧЕР/ДНЕСТР/1116/Р.ГНИЛА ЛИПА
Код та назва водогосподарської ділянки
М5.2.0.04 р. Дністер від гирла р. Гнила Липа до гирла р. Серет (включаючи р. Гнила Липа та виключаючи рр. Бистриця, Серет)
Тип водокористування
Забір з підземних джерел
Розшифровка типу водокористування
Підземні джерела
Ліміт забору води
Показник Обсяги води
м3/добу тис. м3/рік
Забір води, усього (у т.ч.): 2563.365 927.766
- з поверхневих джерел (окремо для кожного джерела) 2314.035 838.17
Р.БИСТРИЦЯ 2314.035 838.17
- з підземних джерел (окремо для кожного річкового басейну) 249.33 89.596
Р.БИСТРИЦЯ 225.286 81.018
Р.ГНИЛА ЛИПА 24.044 8.578
Ліміт використання води
Показник Обсяги води
м3/добу тис. м3/рік
Використання води на власні потреби, усього (у т.ч.): 2276.529 823.071
з поверхневих джерел: 2050.199 741.87
- на питні і санітарно-гігієнічні потреби 0 0
- на виробничі потреби 2050.199 741.87
- на інші потреби 0 0
з підземних джерел: 226.33 81.201
- на питні і санітарно-гігієнічні потреби 125.75 45.899
- на виробничі потреби 100.58 35.302
- на інші потреби 0 0
від іншого водокористувача: - -
- на питні і санітарно-гігієнічні потреби 0 0
- на виробничі потреби 0 0
- на інші потреби 0 0
Перелік місць водокористування (водовідведення)
Місце скиду (у межах/за межами населеного пункту)
КП "Івано-Франківськводоекотехпром", с. Ямниця, Івано-Франківський район, Івано-Франківська область
Код типу приймача зворотних (стічних) вод
(20) Річка
Назва приймача зворотних (стічних) вод
КП "Івано-Франківськводоекотехпром"
Категорія зворотних (стічних) вод
  • господарсько-побутові
  • виробничі
Код та назва водного об'єкта
ЧЕР/ДНЕСТР/1104/Р.БИСТРИЦЯ
Код та назва водогосподарської ділянки
М5.2.0.05 р. Бистриця
Тип водовідведення
Водовідведення (передача) іншому водокористувачу
Розшифровка типу водовідведення
Не зазначено
Місце скиду (у межах/за межами населеного пункту)
за межами с. Дубівці Галицького району Івано-Франківської області
Код типу приймача зворотних (стічних) вод
(20) Річка
Назва приймача зворотних (стічних) вод
р. Дубівець
Категорія зворотних (стічних) вод
  • господарсько-побутові
  • виробничі
Код та назва водного об'єкта
ЧЕР/ДНЕСТР/Р.ДНІСТЕР
Код та назва водогосподарської ділянки
М5.2.0.04 р. Дністер від гирла р. Гнила Липа до гирла р. Серет (включаючи р. Гнила Липа та виключаючи рр. Бистриця, Серет)
Тип водовідведення
Водовідведення у поверхневий водний об'єкт
Розшифровка типу водовідведення
Не зазначено
Допустимий обсяг скидання (м3/год)
1,496
Допустимий обсяг скидання (тис. м3/рік)
13,104
Фактичний обсяг скидання (м3/год)
0,651
Забруднюючі речовини, скидання яких нормується Фактична концентрація, мг/дм3 Фактичний скид, г/год Гранично-допустимі концентрації, мг/дм3 ГДС, г/год ГДС, перераховані у т/рік
Азот амонійний 44.0 28.644 3.629 5.429 0.04755
БСК5 20.1 13.085 5.292 7.917 0.06935
ХСК 71.5 46.547 71.5 106.964 0.93694
Завислі речовини 55.0 35.805 51.777 77.458 0.67849
Нафтопродукти 0.005 0.00326 0.005 0.00748 0.00007
Нітрати 8.6 5.599 8.6 12.866 0.11269
Нітрити 1.55 1.009 0.06021 0.09007 0.00079
Сульфати 283.0 184.233 283.0 423.368 3.70843
Фосфати 0.18 0.11718 0.18 0.26928 0.00236
Хлориди 76.0 49.476 76.0 113.696 0.9959
СУХИЙ ЗАЛИШОК 1282 834,582 1168,0 1747,328 15,30547
СПАР 0,1 0,0651 0,1 0,1496 0,00131
Інші показники та характеристики зворотних (стічних) вод
рН - 6,5-8,5; t не > 3C до фону; розчинений кисень не < 4 мг/дм3
Місце скиду (у межах/за межами населеного пункту)
за межами с. Дубівці Галицького району Івано-Франківської області
Код типу приймача зворотних (стічних) вод
(20) Річка
Назва приймача зворотних (стічних) вод
р. Дубівець
Категорія зворотних (стічних) вод
  • кар'єрні
Код та назва водного об'єкта
ЧЕР/ДНЕСТР/Р.ДНІСТЕР
Код та назва водогосподарської ділянки
М5.2.0.04 р. Дністер від гирла р. Гнила Липа до гирла р. Серет (включаючи р. Гнила Липа та виключаючи рр. Бистриця, Серет)
Тип водовідведення
Водовідведення у поверхневий водний об'єкт
Розшифровка типу водовідведення
Не зазначено
Допустимий обсяг скидання (м3/год)
1083,333
Допустимий обсяг скидання (тис. м3/рік)
9490,0
Фактичний обсяг скидання (м3/год)
Не зазначено
Забруднюючі речовини, скидання яких нормується Фактична концентрація, мг/дм3 Фактичний скид, г/год Гранично-допустимі концентрації, мг/дм3 ГДС, г/год ГДС, перераховані у т/рік
Азот амонійний 0.1 - 0.09605 104.054 0.91151
БСК5 7.25 - 2.897 3138.416 27.49253
ХСК 32.0 - 32.0 34666.656 303.68
Завислі речовини 71.5 - 23.8 25783.325 225.862
Нафтопродукти 0.005 - 0.005 5.417 0.04745
Нітрати 3.6 - 3.6 3899.999 34.164
Нітрити 0.086 - 0.06021 65.227 0.57139
Сульфати 337.5 - 329.0 356416.557 3122.21
Фосфати 0.005 - 0.005 5.417 0.04745
Хлориди 35.0 - 35.0 37916.655 332.15
СУХИЙ ЗАЛИШОК 1061,0 - 992,561 1075274,08 9419,40389
СПАР 0,1 - 0,1 108,333 0,949
Інші показники та характеристики зворотних (стічних) вод
рН - 6,5-8,5; t не > 3C до фону; розчинений кисень не < 4 мг/дм3
Інші характеристики спеціального водокористування
Показник Обсяги води
м3/добу тис. м3/рік
Отримано від іншого водокористувача - -
Отримано від іншого водокористувача зворотної (стічної) води 0 0
Передача води, усього (у т.ч.): 286.836 104.695
- населенню - -
- вторинним водокористувачам (без використання) 286.836 104.695
- вторинним водокористувачам (після використання) 0 0
Скид зворотних (стічних) вод, усього (у т.ч.): 26328.408 9608.65
- у поверхневий водний об'єкт 26035.901 9503.104
- на поля фільтрації - -
- передача іншому водокористувачу 292.507 105.546
- у накопичувач - -
- у вигріб - -
- в інший приймач - -
Використання води в системах водопостачання: 36821.918 13440
- оборотного 36821.918 13440
- повторного 0 0
Втрати в системах водопостачання 0 0

Умови спеціального водокористування

1 Дотримуватись вимог водного законодавства, зокрема статті 44 Водного кодексу України щодо обов'язків водокористувачів.

2 Згідно п.1.5 Порядку ведення державного обліку водокористування, затвердженого наказом Міністерства екології та природних ресурсів України від 16.03.2015 №78, щорічно, не пізніше 01 лютого наступного за звітним роком подавати звіти  про використання води за формою 2ТП-водгосп (річна) в Дністровське басейнове управління водних ресурсів (м. Івано-Франківськ, вул. Ак. Сахарова, 23а, тел (0342) 52 34 83).

Умови спеціального водокористування Держгеонадра

Держгеонадра опрацювали заяву на отримання дозволу на спеціальне водокористування Приватного акціонерного товариства «Івано-Франківськцемент» (код ЄДРПОУ 00292988, с. Ямниця, Тисменицький р-н, Івано-Франківська обл.) (лист Сектору від 03.09.2021 № 192/ІФ/21-21, вхідний Держгеонадр від 07.09.2021 № 5170/01/05-21) та вважають за можливе видати дозвіл на термін п’ять років для водозабору розташованого в с. Ямниця, (свердловини № 3а, (48058ʹ49,4ʺ ПнШ, 24043ʹ05,7ʺ СхД), № 5, (48058ʹ50,8ʺ ПнШ, 24042ʹ23,9ʺ СхД), № 5а (48058ʹ48,4ʺ ПнШ, 24042ʹ24,4ʺ СхД), с. Дубівці св № 752, (49005ʹ44,9ʺ ПнШ, 24047ʹ42,0ʺ СхД), Івано-Франківська обл., з відбором підземних вод в загальному обсязі 249,33 м3/добу (89,596 тис. м3/рік), що складається з 4 свердловин, при обов’язковому виконанні таких умов:

1. Застосування води для питних потреб тільки при відповідності якості води до вимог ДСанПіН 2.2.4-171-10.

2. Вести регулярний облік відбору води, її якості та глибин рівня у водозабірній споруді.

3. Обов’язкова наявність огорож зон суворого санітарного режиму І поясу, наявність водомірів, кранів для відбору проб води.

4. Дотримання санітарно-технічних норм з утримування експлуатаційної водозабірної споруди та водонесучих комунікацій, не перевищувати рекомендованого експлуатаційного дебіту водозабірних споруд.

5. Буріння нових свердловин та будівництво об'єктів, які можуть учинити негативний вплив на якість підземних вод, проводити відповідно до проектів, складених та погоджених за встановленим порядком.

6. Відповідно до статті 17 Закону України «Про питну воду, питне водопостачання та водовідведення» та статті 19 Кодексу України про надра, у разі використання підземних вод для питного водопостачання суб’єкт господарювання повинен одержати спеціальний дозвіл на користування надрами, з урахуванням особливостей, передбачених статтею 23 Кодексу України про надра.

7. Використання надр у відповідності до ст. 19, 23, Кодексу України про надра.

8.  Подання даних (супровідний лист, копія паспорта артезіанської свердловини та додаток «Опис артезіанської свердловини») для внесення інформації до Державного реєстру артезіанських свердловин відповідно до вимог Порядку державного обліку артезіанських свердловин, облаштування їх засобами вимірювання об'єму видобутих підземних вод, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 08.10.2012 №963 та наказу Міністерства екології та природних ресурсів України та Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України від 06.04.2016 № 145/84, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 27 квітня 2016 р. за № 642/28772.

9. Дотримуватись вимог абзацу 7 пункту 12 Порядку здійснення державного моніторингу вод, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 19.09.2018 № 758.

10. Надавати щорічно до 20 січня наступного за звітним роком дані режимних спостережень, відомості про фактичний водовідбір та результати хімічних аналізів за формою 7-ГР Львівській ГРЕ ДП НАК «Надра України» «Західукргеологія» (м. Львів, вул. Героїв УПА, 33, тел. (032) 237-20-30) та ДНВП «Геоінформ України» (03057, м. Київ, вул. Антона Цедіка, 16) у разі необхідності.

Відомості щодо природоохоронних заходів
Найменування природоохоронного заходу Термін виконання Критерії (показники) досягнення результативності
1 Вести облік водокористування та водовідведення постійно Раціональне використання водних ресурсів
2 Дотримуватись нормативів гранично допустимих скидів забруднюючих речовин постійно Охорона поверхневих вод від забруднення
3 Відбір проб води на хімічний аналіз 1 раз в квартал Охорона поверхневих вод від забруднення
4 Будівництво локальних очисних споруд впродовж терміну дії дозволу Охорона поверхневих вод від забруднення