Зачекайте
Портал електронних послуг
Державне агентство водних ресурсів України
Дозвіл на спеціальне водокористування №83/ХР/49д-21 від 13.09.2021
Відомості про водокористувача
Тип водокористувача
Юридична особа
Найменування
ПЕРВОМАЙСЬКЕ КОМУНАЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО "ТЕПЛОМЕРЕЖІ"
Ідентифікаційні дані
31679569
Місце реєстрації
64102, ХАРКІВСЬКА ОБЛАСТЬ, місто ПЕРВОМАЙСЬКИЙ, м-н. Мікрорайон- 1/2, дитячий садок № 9
Контактні відомості
Телефон: +38-(050)-287-2058
Відомості про дозвіл
Найменування органу, що видав дозвіл
Сектор у Харківській області Держводагентства
Номер та дата видачі
№83/ХР/49д-21 від 13.09.2021
Строк дії
з 13.09.2021 по 13.09.2026
Поточний стан
діючий
Форма дозволу
паперова
Регіон водокористування
ХАРКІВСЬКА ОБЛАСТЬ
Мета водокористування
  • Питні і санітарно-гігієнічні потреби
  • Виробничі потреби
  • Передача води населенню
  • Передача води вторинним водокористувачам
Перелік місць водокористування (водозабір)
Фактичне місце здійснення діяльності
6 (шість) свердловин, в тому числі: 3 (три) свердловини робочі, 3 (три) свердловини резервні, м. Первомайський Харківської області, р. Берека, басейн р. Сіверський Донець, район басейну р. Дон
Код типу джерела водопостачання
(60) Підземний водоносний горизонт
Код та назва джерела водопостачання
АЗО/ДОН/0218/0634/Р.БЕРЕКА
Код та назва водогосподарської ділянки
М6.5.1.05 р. Берека
Тип водокористування
Забір з підземних джерел
Розшифровка типу водокористування
Підземні джерела
Фактичне місце здійснення діяльності
3 (три) свердловини в с. Грушине Первомайської міської громади Лозівського району Харківської області, р. Орілька, басейн р.Оріль, район басейну р.Дніпро
Код типу джерела водопостачання
(60) Підземний водоносний горизонт
Код та назва джерела водопостачання
ЧЕР/ДНЕПР/0426/0309/Р.ОРІЛЬКА
Код та назва водогосподарської ділянки
М5.1.3.28 р. Оріль від витоку до кордону Харківської та Дніпропетровської областей
Тип водокористування
Забір з підземних джерел
Розшифровка типу водокористування
Підземні джерела
Фактичне місце здійснення діяльності
Свердловина в с.Караченців Первомайської міської громади Лозівського району Харківської області, р.Орілька, басейн р.Оріль, район басейну р.Дніпро
Код типу джерела водопостачання
(60) Підземний водоносний горизонт
Код та назва джерела водопостачання
ЧЕР/ДНЕПР/0426/0309/Р.ОРІЛЬКА
Код та назва водогосподарської ділянки
М5.1.3.28 р. Оріль від витоку до кордону Харківської та Дніпропетровської областей
Тип водокористування
Забір з підземних джерел
Розшифровка типу водокористування
Підземні джерела
Фактичне місце здійснення діяльності
с. Ржавчик Первомайсьої міської громади Лозівського району Харківської області (з водопроводу КП "Харківводоканал")
Код типу джерела водопостачання
Код та назва джерела водопостачання
ЧЕР/ДНЕПР/0426/0309/Р.ОРІЛЬКА
Код та назва водогосподарської ділянки
М5.1.3.28 р. Оріль від витоку до кордону Харківської та Дніпропетровської областей
Тип водокористування
Забір від іншого водокористувача
Розшифровка типу водокористування
Не зазначено
Ліміт забору води
Показник Обсяги води
м3/добу тис. м3/рік
Забір води, усього (у т.ч.): 6501.596 1413.736
- з поверхневих джерел (окремо для кожного джерела) - -
- з підземних джерел (окремо для кожного річкового басейну) 6501.596 1413.736
Р.БЕРЕКА 6238.971 1341.749
Р.ОРІЛЬКА 262.625 71.987
Ліміт використання води
Показник Обсяги води
м3/добу тис. м3/рік
Використання води на власні потреби, усього (у т.ч.): 2616.576 101.826
з поверхневих джерел: - -
- на питні і санітарно-гігієнічні потреби - -
- на виробничі потреби - -
- на інші потреби - -
з підземних джерел: 2600.922 96.169
- на питні і санітарно-гігієнічні потреби 9.253 2.169
- на виробничі потреби 2591.669 94.000
- на інші потреби - -
від іншого водокористувача: 15.654 5.657
- на питні і санітарно-гігієнічні потреби 0.191 0.048
- на виробничі потреби 15.463 5.609
- на інші потреби - -
Перелік місць водокористування (водовідведення)
Місце скиду (у межах/за межами населеного пункту)
В межах с. Ржавчик Лозівського району Харківської області. Очисні споруди біологічної очистки потужністю 20,5 тис. м. куб./добу
Код типу приймача зворотних (стічних) вод
(20) Річка
Назва приймача зворотних (стічних) вод
р. Орілька
Категорія зворотних (стічних) вод
  • виробничо-побутові
Код та назва водного об'єкта
ЧЕР/ДНЕПР/0426/0309/Р.ОРІЛЬКА
Код та назва водогосподарської ділянки
М5.1.3.28 р. Оріль від витоку до кордону Харківської та Дніпропетровської областей
Тип водовідведення
Водовідведення у поверхневий водний об'єкт
Розшифровка типу водовідведення
Не зазначено
Допустимий обсяг скидання (м3/год)
213,634
Допустимий обсяг скидання (тис. м3/рік)
960,158
Фактичний обсяг скидання (м3/год)
86,843
Забруднюючі речовини, скидання яких нормується Фактична концентрація, мг/дм3 Фактичний скид, г/год Гранично-допустимі концентрації, мг/дм3 ГДС, г/год ГДС, перераховані у т/рік
Азот амонійний 1.13 98.133 1.13 241.406 1.085
БСК5 4.45 386.451 4.45 950.671 4.273
ХСК 28.4 2466.341 28.4 6067.206 27.268
Завислі речовини 8.0 694.744 8.0 1709.072 7.681
Нафтопродукти 0.3 26.053 0.3 64.090 0.288
Нітрати 52.1 4524.52 52.1 11130.331 50.024
Нітрити 1.9 165.002 1.9 405.905 1.824
Сульфати 207.3 18002.554 207.3 44286.328 199.041
Фосфати 7.86 682.586 7.0 1495.438 6.721
Хлориди 134.5 11680.384 134.5 28733.773 129.141
СПАР 0,1 8,684 0,1 21,363 0,096
Залізо загальне 0,15 13,026 0,15 32,045 0,144
Феноли 0,001 0,087 0,001 0,214 0,001
Інші показники та характеристики зворотних (стічних) вод
Показники та характеристики зворотних вод (обов’язкові ): розчинений кисень: не менше 4мг/дм3, водневий показник (рН): в межах 6,5-8,5; температура: підвищення температури води водного об’єкту не більш, ніж на 3°С порівняно з природною температурою в літній період. Показники та характеристики зворотних вод (інші): плаваючі домішки: відсутність, запах, присмак: не більше 1 бала, колір: не повинен виявлятися у стовпчику води 10см; бактеріологічне забруднення: коліфаги (в бляшкоутворюючих одиницях): не більше 100 в 1 дм3, лактопозитивні кишкові палички: не більше 5000 в 1 дм3, життєздатні яйця гельмінтів: відсутність в 1 дм3; рівень токсичності води (на основі біотестування): зворотні води не повинні чинити гостру токсичну дію.
Місце скиду (у межах/за межами населеного пункту)
У вигріб в межах с. Грушине Лозівського району Харківської області
Код типу приймача зворотних (стічних) вод
(84) Вигріб
Назва приймача зворотних (стічних) вод
Категорія зворотних (стічних) вод
  • виробничо-побутові
Код та назва водного об'єкта
ЧЕР/ДНЕПР/0426/0309/Р.ОРІЛЬКА
Код та назва водогосподарської ділянки
М5.1.3.28 р. Оріль від витоку до кордону Харківської та Дніпропетровської областей
Тип водовідведення
Водовідведення у вигріб
Розшифровка типу водовідведення
Не зазначено
Місце скиду (у межах/за межами населеного пункту)
У вигріб в межах с. Караченців Лозівського району Харківської області
Код типу приймача зворотних (стічних) вод
(84) Вигріб
Назва приймача зворотних (стічних) вод
Категорія зворотних (стічних) вод
  • виробничо-побутові
Код та назва водного об'єкта
ЧЕР/ДНЕПР/0426/0309/Р.ОРІЛЬКА
Код та назва водогосподарської ділянки
М5.1.3.28 р. Оріль від витоку до кордону Харківської та Дніпропетровської областей
Тип водовідведення
Водовідведення у вигріб
Розшифровка типу водовідведення
Не зазначено
Місце скиду (у межах/за межами населеного пункту)
Вигріб в межах с. Ржавчик Лозівського району Харківської області
Код типу приймача зворотних (стічних) вод
(84) Вигріб
Назва приймача зворотних (стічних) вод
Категорія зворотних (стічних) вод
  • виробничо-побутові
Код та назва водного об'єкта
ЧЕР/ДНЕПР/0426/0309/Р.ОРІЛЬКА
Код та назва водогосподарської ділянки
М5.1.3.28 р. Оріль від витоку до кордону Харківської та Дніпропетровської областей
Тип водовідведення
Водовідведення у вигріб
Розшифровка типу водовідведення
Не зазначено
Інші характеристики спеціального водокористування
Показник Обсяги води
м3/добу тис. м3/рік
Отримано від іншого водокористувача 386.331 110.142
Отримано від іншого водокористувача зворотної (стічної) води - -
Передача води, усього (у т.ч.): 3104.902 996.298
- населенню 2230.820 814.251
- вторинним водокористувачам (без використання) 874.082 182.047
- вторинним водокористувачам (після використання) - -
Скид зворотних (стічних) вод, усього (у т.ч.): 5152.867 969.485
- у поверхневий водний об'єкт 5127.213 960.158
- на поля фільтрації - -
- передача іншому водокористувачу - -
- у накопичувач - -
- у вигріб 25.654 9.327
- в інший приймач - -
Використання води в системах водопостачання: 0 0
- оборотного - -
- повторного - -
Втрати в системах водопостачання 1166.449 425.754

Умови спеціального водокористування

1. Забір води більше встановленого ліміту заборонено.

2. Скидати стічні води, використовуючи рельєф місцевості, заборонено.

3. Згідно з Порядком ведення державного обліку водокористування, затвердженим наказом Мінприроди № 78 від 16.03.2015  (із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства захисту довкілля та природних ресурсів № 375 від 18.12.2020), щорічно, не пізніше 1 лютого року, наступного за звітним роком, надавати звіт про використання води за формою 2ТП-водгосп (річна) в електронній формі через Єдиний державний веб-портал електронних послуг «Портал Дія» або «Портал електронних послуг Державного агентства водних ресурсів України».

4. Дотримуватись вимог водного законодавства, зокрема, статті 44 Водного кодексу України щодо обов’язків водокористувачів.

5. При скиданні зворотних (стічних) вод у вигріб дотримуватись санітарних та екологічних норм щодо утримання таких об’єктів.

Відповідно до висновку Держгеонадра №12497/05/05-21 від 28.07.2021 року під час експлуатації колодязів та свердловин з метою водокористування обов’язково дотримуватись таких умов:

 

1. дотримуватись вимог чинного законодавства України щодо використання та охорони надр та норм ДСанПіН 2.2.4-171-10;

2. регулярний облік води, яка відбирається, її якості, глибини рівня у водозабірній споруді;

3. обов’язкова наявність на водозабірних спорудах пристроїв обліку спожитої води;

4. дотримання санітарно-технічних норм з утримання експлуатаційної свердловини та водонесучих комунікацій;

5. забороняється забруднення підземних вод стічними водами та твердими відходами, нафтопродуктами, пестицидами, міндобривами та хімічними речовинами;

6. дотримуватися вимог Водного кодексу України;

7. дотримуватись вимог постанови Кабінету Міністрів України
від 18.12.1998 № 2024 «Про правовий режим зон санітарної охорони водних об'єктів» та вимог Закону України «Про питну воду, питне водопостачання та водовідведення», стосовно режиму зон санітарної охорони підземних вод від забруднення;

8. використання надр у відповідності до статтей 19, 23 Кодексу України про надра;

9. дотримуватись вимог абзацу 7 пункту 12 Порядку здійснення державного моніторингу вод, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України
від 19.09.2018 № 758;

10. подання даних (супровідний лист, копія паспорта артезіанської свердловини та додаток «Опис артезіанської свердловини») для внесення інформації до Державного реєстру артезіанських свердловин відповідно до вимог Порядку державного обліку артезіанських свердловин, облаштування їх засобами вимірювання об'єму видобутих підземних вод, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 08.10.2012 №963 та наказу Міністерства екології та природних ресурсів України та Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України від 06.04.2016  №145/84, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 27 квітня 2016 р. за № 642/28772;

11. щорічно до 20 січня надавати до Харківської КГЕ (м. Харків, вул. Жовтневої Революції, 93) та ДНВП «Геоінформ України» (03057, м. Київ, вул. Антона Цедіка, 16, тел. (044) 456-60-61, 455-60-75) звіт по формі № 7-гр (підземні води) у разі необхідності.

 

Відомості щодо природоохоронних заходів
Найменування природоохоронного заходу Термін виконання Критерії (показники) досягнення результативності
1 Раціонально використовувати водні ресурси та систематично вести первинний облік водокористування Постійно Охорона підземних вод від виснаження
2 Утримувати в належному санітарному стані зони санітарної охорони підземного водозабору Постійно Охорона підземних вод від забруднення та засмічення
3 Дотримуватись режиму обмеженої господарської діяльності в прибережній захисній смузі р. Орілька в місці водовідведення стічних вод Постійно Охорона поверхневих вод від забруднення