Зачекайте
Портал електронних послуг
Державне агентство водних ресурсів України
Дозвіл на спеціальне водокористування №466/ЗП/49д-21 від 15.09.2021
Відомості про водокористувача
Тип водокористувача
Юридична особа
Найменування
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ТУРСТРОЙ-СКЕЛЮВАТСЬКЕ"
Ідентифікаційні дані
37861000
Місце реєстрації
72300, ЗАПОРІЗЬКА ОБЛАСТЬ, місто МЕЛІТОПОЛЬ, вул. 8-ГО БЕРЕЗНЯ, буд. 6
Контактні відомості
Телефон: +38-(096)-779-7483
Відомості про дозвіл
Найменування органу, що видав дозвіл
Сектор у Запорізькій області Держводагентства
Номер та дата видачі
№466/ЗП/49д-21 від 15.09.2021
Строк дії
з 15.09.2021 по 15.09.2024
Поточний стан
діючий
Форма дозволу
паперова
Регіон водокористування
ЗАПОРІЗЬКА ОБЛАСТЬ
Мета водокористування
  • Виробничі потреби
Перелік місць водокористування (водозабір)
Фактичне місце здійснення діяльності
Забір кар’єрних вод із зумпфа - водоприймача за межами с. Скелювате Пологівського (Токмацького) району Запорізької області. Басейн р. Молочна.
Код типу джерела водопостачання
(61) Шахта, рудник, нафтопромисел, кар’єр
Код та назва джерела водопостачання
АЗО/МОЛОЧН/Р.МОЛОЧНА З ЛИМАНОМ
Код та назва водогосподарської ділянки
М6.9.0.02 р. Молочна (включаючи Молочний лиман)
Тип водокористування
Забір з підземних джерел
Розшифровка типу водокористування
Підземні джерела
Ліміт забору води
Показник Обсяги води
м3/добу тис. м3/рік
Забір води, усього (у т.ч.): 15.8 3.057
- з поверхневих джерел (окремо для кожного джерела) - -
- з підземних джерел (окремо для кожного річкового басейну) 15.8 3.057
Р.МОЛОЧНА З ЛИМАНОМ 15.8 3.057
Ліміт використання води
Показник Обсяги води
м3/добу тис. м3/рік
Використання води на власні потреби, усього (у т.ч.): 15.8 3.057
з поверхневих джерел: - -
- на питні і санітарно-гігієнічні потреби - -
- на виробничі потреби - -
- на інші потреби - -
з підземних джерел: 15.8 3.057
- на питні і санітарно-гігієнічні потреби - -
- на виробничі потреби 15.8 3.057
- на інші потреби - -
від іншого водокористувача: - -
- на питні і санітарно-гігієнічні потреби - -
- на виробничі потреби - -
- на інші потреби - -
Перелік місць водокористування (водовідведення)
Місце скиду (у межах/за межами населеного пункту)
За межами с. Скелювате Пологівського (Токмацького) району Запорізької області. Очисні споруди зворотних вод - механічні, потужність очисних споруд - 51,465 тис. м3/рік.
Код типу приймача зворотних (стічних) вод
(20) Річка
Назва приймача зворотних (стічних) вод
р.Молочна
Категорія зворотних (стічних) вод
  • кар'єрні
Код та назва водного об'єкта
АЗО/МОЛОЧН/Р.МОЛОЧНА З ЛИМАНОМ
Код та назва водогосподарської ділянки
М6.9.0.02 р. Молочна (включаючи Молочний лиман)
Тип водовідведення
Водовідведення у поверхневий водний об'єкт
Розшифровка типу водовідведення
Не зазначено
Допустимий обсяг скидання (м3/год)
5,875
Допустимий обсяг скидання (тис. м3/рік)
51,465
Фактичний обсяг скидання (м3/год)
0,000
Забруднюючі речовини, скидання яких нормується Фактична концентрація, мг/дм3 Фактичний скид, г/год Гранично-допустимі концентрації, мг/дм3 ГДС, г/год ГДС, перераховані у т/рік
Азот амонійний 0.1300 0.0000 0.1300 0.7638 0.0067
БСК5 2.5000 0.0000 2.5000 14.6875 0.1287
ХСК 25.3000 0.0000 25.3000 148.6375 1.3021
Завислі речовини 6.2000 0.0000 6.2000 36.4250 0.3191
Нафтопродукти 0.0100 0.0000 0.0100 0.0588 0.0005
Нітрати 1.3400 0.0000 1.3400 7.8725 0.06896
Нітрити 0.1300 0.0000 0.1300 0.7638 0.0067
Сульфати 62.200 0.0000 62.200 365.7250 3.2011
Фосфати 0.0800 0.0000 0.0800 0.4700 0.0041
Хлориди 28.4000 0.0000 28.4000 166.8500 1.4616
Залізо загальне 0,0500 0.0000 0,0500 0,2938 0,0026
Інші показники та характеристики зворотних (стічних) вод
Показники та характеристика зворотних вод (обов’язкові): розчинений кисень взимку не менше 4 мг/дм3, влітку не менше 6 мг/дм3, водневий показник (рН) 6,5-8,5, температура не більше + 5 С до природньої. Показники та характеристика зворотних вод (в залежності від особливостей технології виробництва водокористувача): бактеріологічне забруднення колі – фаги, не більше 100 в 1 дм3, радіоактивність води (сумарна радіоактивність) не визначалась. Показники токсичності не визначалися.
Інші характеристики спеціального водокористування
Показник Обсяги води
м3/добу тис. м3/рік
Отримано від іншого водокористувача - -
Отримано від іншого водокористувача зворотної (стічної) води - -
Передача води, усього (у т.ч.): - -
- населенню - -
- вторинним водокористувачам (без використання) - -
- вторинним водокористувачам (після використання) - -
Скид зворотних (стічних) вод, усього (у т.ч.): 141 51.465
- у поверхневий водний об'єкт 141 51.465
- на поля фільтрації - -
- передача іншому водокористувачу - -
- у накопичувач - -
- у вигріб - -
- в інший приймач - -
Використання води в системах водопостачання: 0 0
- оборотного - -
- повторного - -
Втрати в системах водопостачання - -

Умови спеціального водокористування

1. Дотримуватись вимог водного законодавства, зокрема статті 44 Водного кодексу України, щодо обов’язків водокористувачів.

2. Відповідно до ст.25 Водного кодексу України та Порядку ведення державного обліку водокористування, затвердженому наказом Міністерства екології та природних ресурсів України від 16.03.2015 року №78 (зі змінами, затвердженими наказом Міністерства захисту довкілля  та природних ресурсів України від 18.12.2020 року № 375), щорічно не пізніше 1 лютого наступного за звітним  року надавати державну звітність за формою № 2ТП-водгосп (річна) у електронному вигляді за посиланням https://e-services.davr.gov.ua.

3. Водозабори утримувати в належному стані, слідкувати за робочим станом водовимірювальної апаратури, відповідно до ст. 44, 100 Водного кодексу України.

4. Передача води іншим водокористувачам та забір води більше встановленого ліміту заборонено.

5. Забороняється скидання стічних вод на рельєф місцевості.

6.  Не допускати розливи нафтопродуктів та мастил.

7. Дотримуватись встановлених нормативів гранично допустимих скидів (ГДС) забруднюючих речовин  із зворотними водами підприємства. Досягнута категорія якості води в контрольному створі нижче скиду не повинна погіршуватись.

8. У випадках аварійних ситуацій на водних об`єктах, пов`язаних з їх забрудненням, відповідно до ст. 108 Водного кодексу України,  повідомляти відповідні організації та вживати  невідкладні заходи щодо їх усунення.

 

 

Відомості щодо природоохоронних заходів
Найменування природоохоронного заходу Термін виконання Критерії (показники) досягнення результативності
1 Дотримуватись встановлених лімітів забору та використання води. Вести облік забору та використання води. Постійно Контроль за використанням підземних вод
2 Не допускати втрат води, своєчасно проводити поточний ремонт водопроводу. Постійно Раціональне використання водних ресурсів
3 Встановити прибор обліку на заборі кар’єрної води із зумпфа-водоприймача. 2022р. Контроль за використанням підземних вод
4 Здійснювати контроль якісного та кількісного складу зворотних вод, що надходять на скид у р. Молочна по випуску № 1. Згідно графіку відбору проб Забезпечення нормативних показників забруднюючих речовин, що надходять на скид у водний об’єкт.
5 Виконання планово - попереджувальних ремонтів насосних агрегатів. Згідно графіку Забезпечення нормативного стану навколишнього середовища