Зачекайте
Портал електронних послуг
Державне агентство водних ресурсів України
Дозвіл на спеціальне водокористування №115/ЛВ/49д-21 від 16.09.2021
Відомості про водокористувача
Тип водокористувача
Юридична особа
Найменування
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "СНЄЖКА-УКРАЇНА"
Ідентифікаційні дані
30648854
Місце реєстрації
81000, ЛЬВІВСЬКА ОБЛАСТЬ, ЯВОРІВСЬКИЙ РАЙОН, місто ЯВОРІВ, вул. ПРИВОКЗАЛЬНА, буд. 1, корп. А, кв./офіс -
Контактні відомості
Телефон: +38-(097)-104-1884
Відомості про дозвіл
Найменування органу, що видав дозвіл
Сектор у Львівській області Держводагентства
Номер та дата видачі
№115/ЛВ/49д-21 від 16.09.2021
Строк дії
з 15.09.2021 по 15.09.2024
Поточний стан
діючий
Форма дозволу
паперова
Регіон водокористування
ЛЬВІВСЬКА ОБЛАСТЬ
Мета водокористування
  • Питні і санітарно-гігієнічні потреби
  • Виробничі потреби
Перелік місць водокористування (водозабір)
Фактичне місце здійснення діяльності
м. Яворів, водопровідна мережа МКП "Яворіввода"
Код типу джерела водопостачання
Код та назва джерела водопостачання
Код та назва водогосподарської ділянки
А6.6.2.03 р. Сан та її притоки (в межах України)
Тип водокористування
Забір від іншого водокористувача
Розшифровка типу водокористування
Не зазначено
Ліміт забору води
Показник Обсяги води
м3/добу тис. м3/рік
Забір води, усього (у т.ч.): - -
- з поверхневих джерел (окремо для кожного джерела) - -
- з підземних джерел (окремо для кожного річкового басейну) - -
Ліміт використання води
Показник Обсяги води
м3/добу тис. м3/рік
Використання води на власні потреби, усього (у т.ч.): 107.85 27.19
з поверхневих джерел: - -
- на питні і санітарно-гігієнічні потреби - -
- на виробничі потреби - -
- на інші потреби - -
з підземних джерел: - -
- на питні і санітарно-гігієнічні потреби - -
- на виробничі потреби - -
- на інші потреби - -
від іншого водокористувача: 107.85 27.19
- на питні і санітарно-гігієнічні потреби 9.07 2.29
- на виробничі потреби 98.78 24.9
- на інші потреби - -
Перелік місць водокористування (водовідведення)
Місце скиду (у межах/за межами населеного пункту)
у межах м. Яворів, Львівська область
Код типу приймача зворотних (стічних) вод
(20) Річка
Назва приймача зворотних (стічних) вод
струмок без назви 2, через струмок без назви 1, басейн річки Шкло після споруд повної біологічної очистки, продуктивністю 2,52 тис.м3/рік
Категорія зворотних (стічних) вод
  • господарсько-побутові
Код та назва водного об'єкта
БАЛ/ВИСЛА/0665/0123/Р.ШКЛО
Код та назва водогосподарської ділянки
А6.6.2.03 р. Сан та її притоки (в межах України)
Тип водовідведення
Водовідведення у поверхневий водний об'єкт
Розшифровка типу водовідведення
Не зазначено
Допустимий обсяг скидання (м3/год)
1,13
Допустимий обсяг скидання (тис. м3/рік)
2,29
Фактичний обсяг скидання (м3/год)
0,4
Забруднюючі речовини, скидання яких нормується Фактична концентрація, мг/дм3 Фактичний скид, г/год Гранично-допустимі концентрації, мг/дм3 ГДС, г/год ГДС, перераховані у т/рік
Азот амонійний 0.3 0.12 0.3 0.339 0.000687
БСК5 8.35 3.34 8.35 9.4355 0.0191215
ХСК 22.11 8.844 22.11 24.9843 0.0506319
Завислі речовини 5.15 2.06 5.15 5.8195 0.0117935
Нафтопродукти 0.3 0.12 0.3 0.339 0.000687
Нітрати 15.6 6.24 15.6 17.628 0.035724
Нітрити 0.05 0.02 0.05 0.0565 0.0001145
Сульфати 50.66 20.264 50.66 57.2458 0.1160114
Фосфати 0.03 0.012 0.03 0.0339 0.0000687
Хлориди 76.95 30.78 76.95 86.9535 0.1762155
Залізо (загальне) 0.06 0.024 0.06 0.0678 0.0001374
СПАР 0.03 0.012 0.03 0.0339 0.0000687
Інші показники та характеристики зворотних (стічних) вод
Реакція (рН) - 6,5-8,5, літня температура води в результаті скиду не повинна підвищуватись вище, ніж на 3 С у порівнянні з середньомісячною температурою найтеплішого місяця року за останні 10 років, кисень розчинений не повинен бути менше 4 г/м3 в будь-який період року в пробі, відібраній до 12 години дня.
Місце скиду (у межах/за межами населеного пункту)
у межах м. Яворів, Львівська область
Код типу приймача зворотних (стічних) вод
(20) Річка
Назва приймача зворотних (стічних) вод
струмок без назви 2, через струмок без назви 1, басейн річки Шкло після споруд механічної очистки, продуктивністю 10 л/с
Категорія зворотних (стічних) вод
  • поверхневі (дощові та талі)
Код та назва водного об'єкта
БАЛ/ВИСЛА/0665/0123/Р.ШКЛО
Код та назва водогосподарської ділянки
А6.6.2.03 р. Сан та її притоки (в межах України)
Тип водовідведення
Водовідведення у поверхневий водний об'єкт
Розшифровка типу водовідведення
Не зазначено
Допустимий обсяг скидання (м3/год)
46,692
Допустимий обсяг скидання (тис. м3/рік)
2,84
Фактичний обсяг скидання (м3/год)
1,7
Забруднюючі речовини, скидання яких нормується Фактична концентрація, мг/дм3 Фактичний скид, г/год Гранично-допустимі концентрації, мг/дм3 ГДС, г/год ГДС, перераховані у т/рік
Азот амонійний 0.06 0.102 0.06 2.80152 0.0001704
БСК5 5.7 9.69 5.7 266.1444 0.016188
ХСК 21.43 36.431 21.43 1000.60956 0.0608612
Завислі речовини 3.64 6.188 3.64 169.95888 0.0103376
Нафтопродукти 0.3 0.51 0.3 14.0076 0.000852
Нітрати 14.33 24.361 14.33 669.09636 0.0406972
Нітрити 0.03 0.051 0.03 1.40076 0.0000852
Сульфати 55.15 93.755 55.15 2575.0638 0.156626
Фосфати 0.03 0.051 0.03 1.40076 0.0000852
Хлориди 76.94 130.798 76.94 3592.48248 0.2185096
Залізо (загальне) 0.05 0.085 0.05 2.3346 0.000142
СПАР 0.03 0.051 0.03 1.40076 0.0000852
Інші показники та характеристики зворотних (стічних) вод
Реакція (рН) - 6,5-8,5, літня температура води в результаті скиду не повинна підвищуватись вище, ніж на 3 С у порівнянні з середньомісячною температурою найтеплішого місяця року за останні 10 років, кисень розчинений не повинен бути менше 4 г/м3 в будь-який період року в пробі, відібраній до 12 години дня.
Інші характеристики спеціального водокористування
Показник Обсяги води
м3/добу тис. м3/рік
Отримано від іншого водокористувача 107.85 27.19
Отримано від іншого водокористувача зворотної (стічної) води - -
Передача води, усього (у т.ч.): - -
- населенню - -
- вторинним водокористувачам (без використання) - -
- вторинним водокористувачам (після використання) - -
Скид зворотних (стічних) вод, усього (у т.ч.): 400.27 5.13
- у поверхневий водний об'єкт 400.27 5.13
- на поля фільтрації - -
- передача іншому водокористувачу - -
- у накопичувач - -
- у вигріб - -
- в інший приймач - -
Використання води в системах водопостачання: 0 0
- оборотного - -
- повторного - -
Втрати в системах водопостачання - -

Умови спеціального водокористування

1. Передача води іншим водокористувачам в обсязі, що перевищує зазначений у дозволі, та забір води більше встановлених лімітів заборонено.

2. Скидати стічні води, використовуючи рельєф місцевості, заборонено.

3. Згідно з Порядком ведення державного обліку водокористування, затвердженим наказом Мінприроди від 16.03.2015  № 78, щорічно, не пізніше ніж 1 лютого року, наступного за звітним періодом, надавати звіт про використання води за формою 2ТП-водгосп (річна).

4. Дотримуватись вимог водного законодавства, зокрема, статті 44 Водного кодексу України щодо обов’язків водокористувачів.

 

Відомості щодо природоохоронних заходів
Найменування природоохоронного заходу Термін виконання Критерії (показники) досягнення результативності
1 Раціонально використовувати водні ресурси та систематично вести первинний облік водокористування Постійно Охорона підземних та поверхневих вод від виснаження
2 Утримувати в належному стані місце скидання зворотних вод Постійно Охорона підземних та поверхневих вод від забруднення
3 Утримувати в належному санітарному стані прибережну захисну смугу в районі місця водовідведення Постійно Охорона поверхневих вод від забруднення та засмічення