Зачекайте
Портал електронних послуг
Державне агентство водних ресурсів України
Дозвіл на спеціальне водокористування №141/КВ/49д-21 від 10.09.2021
Відомості про водокористувача
Тип водокористувача
Юридична особа
Найменування
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ЧІПСИ ЛЮКС"
Ідентифікаційні дані
36832644
Місце реєстрації
07353, КИЇВСЬКА ОБЛАСТЬ, ВИШГОРОДСЬКИЙ РАЙОН, село СТАРІ ПЕТРІВЦІ, вул. Польова, буд. 17
Контактні відомості
Телефон: +38-(067)-606-2584
Відомості про дозвіл
Найменування органу, що видав дозвіл
Державне агентство водних ресурсів України
Номер та дата видачі
№141/КВ/49д-21 від 10.09.2021
Строк дії
з 10.09.2021 по 10.09.2024
Поточний стан
діючий
Форма дозволу
паперова
Регіон водокористування
КИЇВСЬКА ОБЛАСТЬ
Мета водокористування
 • Питні і санітарно-гігієнічні потреби
 • Виробничі потреби
Перелік місць водокористування (водозабір)
Фактичне місце здійснення діяльності
Свердловини № 1, № 2, № 3, № 4 у с. Старі Петрівці, Вишгородський район, Київська область, р. Дніпро, Київське водосховище, район басейну р. Дніпро
Код типу джерела водопостачання
(60) Підземний водоносний горизонт
Код та назва джерела водопостачання
ЧЕР/ДНЕПР/Р.ДНІПРО
Код та назва водогосподарської ділянки
М5.1.2.02 Київське водосховище (включаючи р. Брагінка у межах України, виключаючи рр. Прип’ять, Тетерів, Ірпінь)
Тип водокористування
Забір з підземних джерел
Розшифровка типу водокористування
Підземні джерела
Ліміт забору води
Показник Обсяги води
м3/добу тис. м3/рік
Забір води, усього (у т.ч.): 1617.59 454.991
- з поверхневих джерел (окремо для кожного джерела) - -
- з підземних джерел (окремо для кожного річкового басейну) 1617.59 454.991
Р.ДНІПРО 1617.59 454.991
Ліміт використання води
Показник Обсяги води
м3/добу тис. м3/рік
Використання води на власні потреби, усього (у т.ч.): 1617.59 454.991
з поверхневих джерел: - -
- на питні і санітарно-гігієнічні потреби - -
- на виробничі потреби - -
- на інші потреби - -
з підземних джерел: 1617.59 454.991
- на питні і санітарно-гігієнічні потреби 47.35 16.027
- на виробничі потреби 1570.24 438.964
- на інші потреби - -
від іншого водокористувача: - -
- на питні і санітарно-гігієнічні потреби - -
- на виробничі потреби - -
- на інші потреби - -
Перелік місць водокористування (водовідведення)
Місце скиду (у межах/за межами населеного пункту)
За межами с. Старі Петрівці
Код типу приймача зворотних (стічних) вод
(20) Річка
Назва приймача зворотних (стічних) вод
Категорія зворотних (стічних) вод
 • господарсько-побутові
 • виробничі
Код та назва водного об'єкта
Код та назва водогосподарської ділянки
М5.1.2.02 Київське водосховище (включаючи р. Брагінка у межах України, виключаючи рр. Прип’ять, Тетерів, Ірпінь)
Тип водовідведення
Водовідведення у поверхневий водний об'єкт
Розшифровка типу водовідведення
Не зазначено
Допустимий обсяг скидання (м3/год)
77,77
Допустимий обсяг скидання (тис. м3/рік)
472,821
Фактичний обсяг скидання (м3/год)
25,72
Забруднюючі речовини, скидання яких нормується Фактична концентрація, мг/дм3 Фактичний скид, г/год Гранично-допустимі концентрації, мг/дм3 ГДС, г/год ГДС, перераховані у т/рік
Азот амонійний 1.26 31.38 1.26 94.88 0.577
БСК5 6.23 166.67 6.23 503.95 3.064
ХСК 25.9 689.30 25.9 2084.24 12.672
Завислі речовини 5.01 128.60 5.01 388.85 2.364
Нафтопродукти 0.05 1.29 0.05 3.89 0.024
Нітрати 36.37 991.25 36.37 2997.26 18.223
Нітрити 0.14 3.60 0.14 10.89 0.066
Сульфати 78.46 1867.01 78.46 5645.32 34.322
Фосфати 4.24 95.16 4.24 287.75 1.749
Хлориди 101.48 2700.60 101.48 8165.85 49.646
СПАР 0,01 0,26 0,01 0,78 0,005
Мінералізація 864,98 25663,42 864,98 77598,91 471,781
Залізо заг. 0,25 5,14 0,25 15,55 0,095
Інші показники та характеристики зворотних (стічних) вод
-
Інші характеристики спеціального водокористування
Показник Обсяги води
м3/добу тис. м3/рік
Отримано від іншого водокористувача - -
Отримано від іншого водокористувача зворотної (стічної) води - -
Передача води, усього (у т.ч.): - -
- населенню - -
- вторинним водокористувачам (без використання) - -
- вторинним водокористувачам (після використання) - -
Скид зворотних (стічних) вод, усього (у т.ч.): 1867.92 472.821
- у поверхневий водний об'єкт 1867.92 472.821
- на поля фільтрації - -
- передача іншому водокористувачу - -
- у накопичувач - -
- у вигріб - -
- в інший приймач - -
Використання води в системах водопостачання: 0 0
- оборотного - -
- повторного - -
Втрати в системах водопостачання - -

Умови спеціального водокористування

1. Передача води іншим водокористувачам та забір води більше встановленого ліміту заборонено.

2. Скидати стічні води, використовуючи рельєф місцевості, заборонено.

3. Згідно з Порядком ведення державного обліку водокористування, затвердженим наказом Мінприроди від 16.03.2015 № 78, щорічно, не пізніше ніж 1 лютого року, наступного за звітним періодом, надавати звіт про використання води за формою 2ТП-водгосп (річна).

4. Дотримуватись вимог водного законодавства, зокрема, статті 44 Водного кодексу України щодо обов'язків водокористувачів.

5. Анулювати дозвіл на спеціальне водокористування № 627/КВ/49д-18 від 28.12.2018 у найкоротший термін.

6. Інші умови зазначені у Висновку Державної служби геології та надр України (лист від 16.07.2021 № 11626/05/05-21).

Державна служба геології та надр України опрацювала заяву на отримання дозволу на спеціальне водокористування ТОВ «Чіпси Люкс» (код ЄДРПОУ 36832644, Київська область, Вишгородський район, с. Старі Петрівці, вул. Польова, 17) (лист Державного агентства водних ресурсів України від 02.07.2021 №4008/3/4/11-21, реєстраційний номер Держгеонадр від 06.07.2021 №3714/01/05-21) та вважають за можливе видати дозвіл для водозабору з підземних джерел в с. Старі Петрівці, вул. Польова, 17 Вишгородського району Київської області, в загальному обсязі 1617,590 м3/добу (454,991 тис. м3/рік), що складається з 4-х свердловин: № 1 (500 38` 24`` Пн.ш., 300 25` 05`` Сх.д.), № 2 (500 38` 28`` Пн.ш., 300 25` 12`` Сх.д.), № 3 (500 38` 29`` Пн.ш., 300 25` 00`` Сх.д.), № 4 (500 38` 31`` Пн.ш., 300 25` 09`` Сх.д.) з дотриманням наступних умов:

 1. дотримуватись вимог чинного законодавства України щодо використання та охорони надр та норм ДСанПіН 2.2.4-171-10;
 2. регулярний облік води, яка відбирається, її якості, глибини рівня у водозабірній споруд;
 3. обов’язкова наявність на водозабірних спорудах пристроїв обліку спожитої води;
 4. дотримання санітарно-технічних норм з утримання експлуатаційної водозабірної споруди та водонесучих комунікацій;
 5. своєчасний ремонт та тампонаж водозабірної споруди, яка вийшла з ладу;
 6. забороняється забруднення підземних вод стічними водами та твердими відходами, нафтопродуктами, пестицидами, міндобривами та хімічними речовинами;
 7. дотримуватись умов спеціального дозволу на користування надрами № 6193 від 23.03.2017 та протоколу ДКЗ № 3581 від 09.06.20126;
 8. дотримуватися вимог Водного кодексу України, Постанови Кабінету Міністрів України № 2024 від 18.12.1998 р. та Закону України «Про питну воду, питне водопостачання та водовідведення» від 10.01.2002 р. № 2918-ІІІ, стосовно режиму зон санітарної охорони підземних вод від забруднення;
 9. дотримуватись вимог абзацу 7 пункту 12 Порядку здійснення державного моніторингу вод, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 19.09.2018 № 758;
 10. використання надр у відповідності до ст. 19, 23 Кодексу України про надра;
 11. подання даних (супровідний лист, копія паспорта артезіанської свердловини та додаток «Опис артезіанської свердловини») для внесення інформації до Державного реєстру артезіанських свердловин відповідно до вимог Порядку державного обліку артезіанських свердловин, облаштування їх засобами вимірювання об'єму видобутих підземних вод, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 08.10.2012 № 963 та наказу Міністерства екології та природних ресурсів України та Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України від 06.04.2016 № 145/84, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 27 квітня 2016 р. за № 642/28772;
 12. щорічно до 20 січня надавати до Київській ГГЕ (02088, м. Київ, пров. Геофізиків, 10) та ДНВП «Геоінформ України» (03057, м. Київ, вул. Антона Цедіка, 16, тел. (044) 456-60-61, 455-60-75) звіт по формі 7-ГР (підземні води).
Відомості щодо природоохоронних заходів
Найменування природоохоронного заходу Термін виконання Критерії (показники) досягнення результативності
1 Раціонально використовувати водні ресурси та систематично вести первинний облік водокористування Постійно Охорона та підземних вод від виснаження
2 Утримувати в належному санітарному стані зони санітарної охорони водозабору (свердловин) Постійно Охорона підземних вод від забруднення та засмічення
3 Утримувати в належному стані місця скидання зворотних вод Постійно Охорона підземних та поверхневих вод від забруднення
4 Утримувати в належному стані прибережну захисну смугу Постійно Охорона поверхневих вод від забруднення та засмічення