Зачекайте
Портал електронних послуг
Державне агентство водних ресурсів України
Дозвіл на спеціальне водокористування №13/ЛГ/49д-21 від 07.09.2021
Відомості про водокористувача
Тип водокористувача
Юридична особа
Найменування
ПРАТ "ЛИНІК"
Ідентифікаційні дані
32292929
Місце реєстрації
93113, ЛУГАНСЬКА ОБЛАСТЬ, місто ЛИСИЧАНСЬК, вул. В. Сосюри ім., буд. 371, кв./офіс 1а
Контактні відомості
Телефон: +38-(064)-519-3577, Факс: +38-(064)-519-3577, Ел.пошта: lis_npz@rosneft.ru
Відомості про дозвіл
Найменування органу, що видав дозвіл
Сектор у Донецькій та Луганській областях Держводагентства
Номер та дата видачі
№13/ЛГ/49д-21 від 07.09.2021
Строк дії
з 07.09.2021 по 07.09.2024
Поточний стан
діючий
Форма дозволу
паперова
Регіон водокористування
ЛУГАНСЬКА ОБЛАСТЬ
Мета водокористування
  • Питні і санітарно-гігієнічні потреби
  • Виробничі потреби
  • Передача води вторинним водокористувачам
Перелік місць водокористування (водозабір)
Фактичне місце здійснення діяльності
р. Сіверський Донець, район басейну р. Дон, поблизу с. Шипилівка Лисичанської ТГ Сєвєродонецького району
Код типу джерела водопостачання
(20) Річка
Код та назва джерела водопостачання
АЗО/ДОН/0218/Р.СІВЕРСЬКИЙ ДОНЕЦЬ
Код та назва водогосподарської ділянки
М6.5.1.12 р. Сіверський Донець від кордону Донецької та Луганської областей до г/п Лисичанськ (виключаючи рр. Красна, Борова)
Тип водокористування
Забір з поверхневих джерел
Розшифровка типу водокористування
Не зазначено
Фактичне місце здійснення діяльності
за межами м. Лисичанськ, водопровідна мережа
Код типу джерела водопостачання
Код та назва джерела водопостачання
Код та назва водогосподарської ділянки
М6.5.1.12 р. Сіверський Донець від кордону Донецької та Луганської областей до г/п Лисичанськ (виключаючи рр. Красна, Борова)
Тип водокористування
Забір від іншого водокористувача
Розшифровка типу водокористування
Не зазначено
Ліміт забору води
Показник Обсяги води
м3/добу тис. м3/рік
Забір води, усього (у т.ч.): 34449.67 9251.538
- з поверхневих джерел (окремо для кожного джерела) 34449.67 9251.538
Р.СІВЕРСЬКИЙ ДОНЕЦЬ 34449.67 9251.538
- з підземних джерел (окремо для кожного річкового басейну) - -
Ліміт використання води
Показник Обсяги води
м3/добу тис. м3/рік
Використання води на власні потреби, усього (у т.ч.): 38676.789 10270.594
з поверхневих джерел: 34449.67 9251.538
- на питні і санітарно-гігієнічні потреби - -
- на виробничі потреби 34449.67 9251.538
- на інші потреби - -
з підземних джерел: - -
- на питні і санітарно-гігієнічні потреби - -
- на виробничі потреби - -
- на інші потреби - -
від іншого водокористувача: 4227.119 1019.056
- на питні і санітарно-гігієнічні потреби 587.285 213.454
- на виробничі потреби 3639.834 805.602
- на інші потреби - -
Перелік місць водокористування (водовідведення)
Місце скиду (у межах/за межами населеного пункту)
у межах с. Золотарівка Сєвєродонецького району
Код типу приймача зворотних (стічних) вод
(20) Річка
Назва приймача зворотних (стічних) вод
р. Кам’янка (14 км)
Категорія зворотних (стічних) вод
  • господарсько-побутові
  • виробничі
Код та назва водного об'єкта
АЗО/ДОН/0218/0484/0008/Р.КАМ'ЯНКА
Код та назва водогосподарської ділянки
М6.5.1.11 р. Бахмутка
Тип водовідведення
Водовідведення у поверхневий водний об'єкт
Розшифровка типу водовідведення
Не зазначено
Допустимий обсяг скидання (м3/год)
308,192
Допустимий обсяг скидання (тис. м3/рік)
2260,921
Фактичний обсяг скидання (м3/год)
0,0
Забруднюючі речовини, скидання яких нормується Фактична концентрація, мг/дм3 Фактичний скид, г/год Гранично-допустимі концентрації, мг/дм3 ГДС, г/год ГДС, перераховані у т/рік
Азот амонійний 0.0 0.0 0.510 157.178 1.15307
БСК5 0.0 0.0 4.717 1453.742 10.66476
ХСК 0.0 0.0 30.383 9363.798 68.69356
Завислі речовини 0.0 0.0 6.335 1952.396 14.32293
Нафтопродукти 0.0 0.0 0.210 64.720 0.47479
Нітрати 0.0 0.0 28.550 8798.882 64.54929
Нітрити 0.0 0.0 0.079 24.347 0.17861
Сульфати 0.0 0.0 500.0 154096.0 1130.46050
Фосфати 0.0 0.0 1.128 347.641 2.55032
Хлориди 0.0 0.0 350.0 107867.2 791.32235
Залізо заг. 0.0 0.0 0.150 46.229 0.33914
СПАР 0.0 0.0 0.070 21.573 0.15826
Алюминий 0.0 0.0 0.087 26.813 0.19670
Феноли 0.0 0.0 0.004 1.233 0.00904
Сульфіди 0.0 0.0 0.020 6.164 0.04522
Інші показники та характеристики зворотних (стічних) вод
1. розчинений кисень не повинен бути менше 4.0 мгО2/дм2 в пробі, відібраній до 12 годин дня; 2. водний показник (рН) 6,5 - 8,5 од. рН; 3. літня температура води в результаті скиду зворотних вод не повина підвищуватись більше ніж на 3 град. С, у порівнянні з середньомісячною температурою найтеплішого місяця року за останні 10 років; 4. бактеріологічне забруднення: коліфаги менше 100 БУО/дм3; лактопозитивні кишкові палички менше 5000 в дм3; яйца гельмінтів - не повинні виявлятись в дм3; 5. рівень токсичності води (на основі біотестування) - нетоксична; 6. радіоактивність води - не повинна перевищувати природного фону.
Інші характеристики спеціального водокористування
Показник Обсяги води
м3/добу тис. м3/рік
Отримано від іншого водокористувача 4227.119 1019.056
Отримано від іншого водокористувача зворотної (стічної) води - -
Передача води, усього (у т.ч.): 79.418 15.97
- населенню - -
- вторинним водокористувачам (без використання) 79.418 15.97
- вторинним водокористувачам (після використання) - -
Скид зворотних (стічних) вод, усього (у т.ч.): 7396.608 2260.921
- у поверхневий водний об'єкт 7396.608 2260.921
- на поля фільтрації - -
- передача іншому водокористувачу - -
- у накопичувач - -
- у вигріб - -
- в інший приймач - -
Використання води в системах водопостачання: 84367.27 28226.835
- оборотного 74400.0 27156.0
- повторного 9967.27 1070.835
Втрати в системах водопостачання - -

Умови спеціального водокористування

1. Дотримуватись вимог водного законодавства, зокрема статті 44 Водного кодексу України  щодо обов'язків водокористувачів.

2. Здійснювати постійний контроль за справним станом водопровідної та водовимірювальної арматури.

3. Своєчасно вживати заходи щодо ліквідації аварійних ситуацій.

4. Суворо додержуватись правил обмеження господарської діяльності у прибережних захисних смугах поверхневих водних об`єктів відповідно до статей 88, 89 Водного кодексу України.

5. Скидати стічні води, використовуючи рельєф місцевості, заборонено.

6. Передача води іншим водокористувачам та забір води більше встановленого ліміту заборонено.

7. При змінах у водокористування обов`язково звернутися через центр надання адміністративних послуг або через "Портал електронних послуг" (Державне агенство водних ресурсів України) до сектору у Донецькій та Луганській областях Держводагенства для анулювання діючого дозволу на спеціальне водокористування (стаття 55 Водного кодексу України) та отримання нового дозволу на спеціальне водокористування (стаття 49 Водного кодексу України).

8. Згідно з Порядком ведення державного обліку водокористування, затвердженим наказом Мінприроди від 16.03.2015 № 78, щорічно, не пізніше 1 лютого року, наступного за звітним, надавати звіт про використання води за формою № 2ТП-водгосп (річна) через електронний кабінет водокористувача на порталі електронних послуг Держводагентства за посиланням: e-services.davr.gov.ua.

9. У разі наявності чинних дозволів на спеціальне водокористування для зазначених місць водокористування, анулювати їх у місячний термін.

 

Відомості щодо природоохоронних заходів
Найменування природоохоронного заходу Термін виконання Критерії (показники) досягнення результативності
1 Технічний огляд та ремонт мереж, насосного обладнання, гідротехнічних споруд та рибозахисних пристроїв Щорічно, згідно з графіком профілактичних робіт Недопущення забруднення навколишнього середовища, безперебійне водопостачання та водовідведення
2 Утримання в робочому стані очисних споруд Постійно Попередження забруднення та засмічення водного об’єкту
3 Лабораторні дослідження якості зворотних вод, що скидаються у водний об’єкт Постійно, згідно графіку Моніторинг якості зворотних вод з метою своєчасного вжиття заходів щодо поліпшення їх якості
4 Повірка лічильників Згідно графіку Достовірність інформації щодо об’ємів забраної води
5 Будівництво установки зі зниження загального солевмісту в стічних водах підприємства 31.12.2025р. Після прийняття рішення про відновлення виробничої діяльності Інтенсифікація процесів очищення стічних вод. Зменшення концентрації забруднюючих речовин в очищених зворотних водах. Досягнення ГДС по БСК5, завислих речовинах, хлоридах, сульфатах, ХСК
6 Налагодження роботи очисних споруд: забезпечення роботи очисних споруд згідно з проектними параметрами 31.12.2025 р. Після прийняття рішення про відновлення виробничої діяльності Інтенсифікація процесів очищення стічних вод. Зменшення концентрації в очищених зворотних водах забруднюючих речовин. Досягнення ГДС по БСК5, завислих речовинах, хлоридах, сульфатах, ХСК
7 Переоснащення основного обладнання на стадії біохімічної очистки з заміною керуючих пристроїв аеротенків із створенням зони денітрифікації, обладнання аеротенків контрольно-вимірювальними приладами концентрації кисню 31.12.2025 р. Після прийняття рішення про відновлення виробничої діяльності Інтенсифікація процесів очищення стічних вод. Зменшення концентрації в очищених зворотних водах забруднюючих речовин. Досягнення ГДС по БСК5, завислих речовинах, хлоридах, сульфатах, ХСК
8 Модернізація споруд очистки на стадії основного нафтовловлювання (переоснащення скребкових механізмів нафтовловлювачів), обладнання гідротехнічними приладами контролю рівнів 31.12.2025 р. Після прийняття рішення про відновлення виробничої діяльності Інтенсифікація процесів очищення стічних вод. Зменшення концентрації в очищених зворотних водах забруднюючих речовин. Досягнення ГДС по БСК5, завислих речовинах, хлоридах, сульфатах, ХСК
9 Організаційно - технічні заходи з дотримання на сучасному технічному рівні сукупності параметрів технології віиробничої діяльності підприємства та умов відведення господарсько-побутових, виробничих та поверхневих зворотних вод З 01.01.2026 р. Запобігання вторинному забрудненню зворотних вод. Дотримання та стабілізація встановлених нормативів ГДС
10 Систематичний контроль за роботою очисних споруд та якістю зворотних вод відповідно до розробленого плану З 01.01.2026 р. Запобігання вторинному забрудненню зворотних вод. Дотримання та стабілізація встановлених нормативів ГДС