Зачекайте
Портал електронних послуг
Державне агентство водних ресурсів України
Дозвіл на спеціальне водокористування №58/ДН/49д-21 від 07.09.2021
Відомості про водокористувача
Тип водокористувача
Юридична особа
Найменування
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "КРАМАТОРСЬКИЙ МЕТАЛОПРОКАТНИЙ ЗАВОД" (ТОВ "КМПЗ")
Ідентифікаційні дані
37580274
Місце реєстрації
84303, ДОНЕЦЬКА ОБЛАСТЬ, місто КРАМАТОРСЬК, вул. ДМИТРА МАЗУРА, буд. 10
Контактні відомості
Телефон: +38-(062)-642-1702
Відомості про дозвіл
Найменування органу, що видав дозвіл
Сектор у Донецькій та Луганській областях Держводагентства
Номер та дата видачі
№58/ДН/49д-21 від 07.09.2021
Строк дії
з 07.09.2021 по 07.09.2024
Поточний стан
діючий
Форма дозволу
паперова
Регіон водокористування
ДОНЕЦЬКА ОБЛАСТЬ
Мета водокористування
  • Питні і санітарно-гігієнічні потреби
  • Виробничі потреби
Перелік місць водокористування (водозабір)
Фактичне місце здійснення діяльності
р. Казенний Торець (Краматорське водосховище) /суббасейн р. Сіверський Донець/район басейну р. Дон
Код типу джерела водопостачання
(20) Річка
Код та назва джерела водопостачання
АЗО/ДОН/0218/0518/Р.КАЗЕННИЙ ТОРЕЦЬ
Код та назва водогосподарської ділянки
М6.5.1.10 р. Казенний Торець
Тип водокористування
Забір з поверхневих джерел
Розшифровка типу водокористування
Не зазначено
Фактичне місце здійснення діяльності
м. Краматорськ (водопровідна мережа)
Код типу джерела водопостачання
Код та назва джерела водопостачання
Код та назва водогосподарської ділянки
М6.5.1.10 р. Казенний Торець
Тип водокористування
Забір від іншого водокористувача
Розшифровка типу водокористування
Не зазначено
Фактичне місце здійснення діяльності
м. Краматорськ (на території підприємства), дренажні води
Код типу джерела водопостачання
(73) Колекторно-дренажні води, що накопичуються у водокористувача
Код та назва джерела водопостачання
АЗО/ДОН/0218/0518/Р.КАЗЕННИЙ ТОРЕЦЬ
Код та назва водогосподарської ділянки
М6.5.1.10 р. Казенний Торець
Тип водокористування
Забір з підземних джерел
Розшифровка типу водокористування
Дренажна
Ліміт забору води
Показник Обсяги води
м3/добу тис. м3/рік
Забір води, усього (у т.ч.): 13220.82 4825.6
- з поверхневих джерел (окремо для кожного джерела) 13200 4818
Р.КАЗЕННИЙ ТОРЕЦЬ 13200.00 4818.00
- з підземних джерел (окремо для кожного річкового басейну) 20.82 7.6
Р.КАЗЕННИЙ ТОРЕЦЬ 20.82 7.60
Ліміт використання води
Показник Обсяги води
м3/добу тис. м3/рік
Використання води на власні потреби, усього (у т.ч.): 13250.01 4835.86
з поверхневих джерел: 13200 4818
- на питні і санітарно-гігієнічні потреби 0 0
- на виробничі потреби 13200.00 4818.00
- на інші потреби 0 0
з підземних джерел: 20.82 7.6
- на питні і санітарно-гігієнічні потреби 0 0
- на виробничі потреби 20.82 7.6
- на інші потреби 0 0
від іншого водокористувача: 29.19 10.26
- на питні і санітарно-гігієнічні потреби 29.19 10.26
- на виробничі потреби 0 0
- на інші потреби 0 0
Перелік місць водокористування (водовідведення)
Місце скиду (у межах/за межами населеного пункту)
у межах м. Краматорськ
Код типу приймача зворотних (стічних) вод
(95) Зворотні (стічні) води, які передаються іншому водокористувачу для подальшого водовідведення
Назва приймача зворотних (стічних) вод
Категорія зворотних (стічних) вод
  • господарсько-побутові
Код та назва водного об'єкта
Код та назва водогосподарської ділянки
М6.5.1.10 р. Казенний Торець
Тип водовідведення
Водовідведення (передача) іншому водокористувачу
Розшифровка типу водовідведення
Не зазначено
Місце скиду (у межах/за межами населеного пункту)
у межах м. Краматорськ
Код типу приймача зворотних (стічних) вод
(20) Річка
Назва приймача зворотних (стічних) вод
р. Казенний Торець (Краматорське водосховище)
Категорія зворотних (стічних) вод
  • теплообмінні
Код та назва водного об'єкта
АЗО/ДОН/0218/0518/Р.КАЗЕННИЙ ТОРЕЦЬ
Код та назва водогосподарської ділянки
М6.5.1.10 р. Казенний Торець
Тип водовідведення
Водовідведення у поверхневий водний об'єкт
Розшифровка типу водовідведення
Не зазначено
Допустимий обсяг скидання (м3/год)
475,64
Допустимий обсяг скидання (тис. м3/рік)
4166,61
Фактичний обсяг скидання (м3/год)
346,76
Забруднюючі речовини, скидання яких нормується Фактична концентрація, мг/дм3 Фактичний скид, г/год Гранично-допустимі концентрації, мг/дм3 ГДС, г/год ГДС, перераховані у т/рік
Азот амонійний 0.000 0.000 +0.113 53.747 0.471
БСК5 +0.006 2.427 +0.233 110.824 0.971
ХСК 0.000 0.000 +1.260 599.306 5.249
Завислі речовини 0.000 0.000 +1.595 758.646 6.646
Нафтопродукти +0.001 5.201 +0.006 2.854 0.025
Нітрати 0.000 0.000 +0.770 366.243 3.208
Нітрити 0.000 0.000 +0.020 8.562 0.075
Сульфати +9.800 3398.248 +49.690 23634.552 207.039
Фосфати 0.000 0.000 +0.063 29.965 0.262
Хлориди +6.205 2151.646 +22.650 10773.246 94.374
Залізо +0,001 0,347 +0,089 42,332 0,371
Марганець 0,000 0,000 +0,041 19,501 0,171
Хром (VI) 0,000 0,000 +0,001 0,476 0,004
Інші показники та характеристики зворотних (стічних) вод
1. плаваючі домішки: відсутність; 2. запах, смак: не більше 1 балу; 3. колір (прозорість): не менше 10 см; 4. температура влітку в річковій воді при скиданні стічних вод: літня температура води водного об’єкту не повинна перевищувати більше, ніж на 3 градуси Цельсія у порівнянні з середньомісячною температурою найжаркішого місяця року за останні 10 років; 5. реакція (рН): 6,5-8,5; 6. розчинений кисень: не менше 4 мг/дм3; 7. лактозопозитивні кишкові палички: не більше 5000 в дм3; 8. колі-фаги: не більше 100 в дм3; 9. життєздатні яйця гельмінтів: відсутність; 10.сумарна радіоактивність: природний радіаційний фон; 11. рівень токсичності: нетоксична (стічна вода не повинна спричиняти гострої токсичної (у т.ч. хронічної) дії на тест-об′єкти).
Місце скиду (у межах/за межами населеного пункту)
у межах м. Краматорськ
Код типу приймача зворотних (стічних) вод
(20) Річка
Назва приймача зворотних (стічних) вод
р. Казенний Торець (Краматорське водосховище)
Категорія зворотних (стічних) вод
  • теплообмінні
Код та назва водного об'єкта
АЗО/ДОН/0218/0518/Р.КАЗЕННИЙ ТОРЕЦЬ
Код та назва водогосподарської ділянки
М6.5.1.10 р. Казенний Торець
Тип водовідведення
Водовідведення у поверхневий водний об'єкт
Розшифровка типу водовідведення
Не зазначено
Допустимий обсяг скидання (м3/год)
41,36
Допустимий обсяг скидання (тис. м3/рік)
362,31
Фактичний обсяг скидання (м3/год)
30,15
Забруднюючі речовини, скидання яких нормується Фактична концентрація, мг/дм3 Фактичний скид, г/год Гранично-допустимі концентрації, мг/дм3 ГДС, г/год ГДС, перераховані у т/рік
Азот амонійний 0.000 0.000 +0.113 4.674 0.041
БСК5 +0.023 0.693 +0.233 9.637 0.084
ХСК 0.000 0.000 +1.260 52.114 0.457
Завислі речовини 0.000 0.000 +1.595 65.969 0.578
Нафтопродукти +0.001 0.030 +0.006 0.248 0.002
Нітрати 0.000 0.000 +0.770 31.847 0.279
Нітрити +0.004 0.121 +0.020 0.827 0.007
Сульфати +10.200 307.530 +49.690 2055.178 18.003
Фосфати 0.000 0.000 +0.063 2.606 0.023
Хлориди +5.600 168.840 +22.650 936.804 8.206
Залізо 0,000 0,000 +0,089 3,681 0,032
Марганець 0,000 0,000 +0,041 1,696 0,015
Хром (VI) +0,005 0,151 +0,001 0,041 0,0004
Інші показники та характеристики зворотних (стічних) вод
1. плаваючі домішки: відсутність; 2. запах, смак: не більше 1 балу; 3. колір (прозорість): не менше 10 см; 4. температура влітку в річковій воді при скиданні стічних вод: літня температура води водного об’єкту не повинна перевищувати більше, ніж на 3 градуси Цельсія у порівнянні з середньомісячною температурою найжаркішого місяця року за останні 10 років; 5. реакція (рН): 6,5-8,5; 6. розчинений кисень: не менше 4 мг/дм3; 7. лактозопозитивні кишкові палички: не більше 5000 в дм3; 8. колі-фаги: не більше 100 в дм3; 9. життєздатні яйця гельмінтів: відсутність; 10.сумарна радіоактивність: природний радіаційний фон; 11. рівень токсичності: нетоксична (стічна вода не повинна спричиняти гострої токсичної (у т.ч. хронічної) дії на тест-об′єкти).
Інші характеристики спеціального водокористування
Показник Обсяги води
м3/добу тис. м3/рік
Отримано від іншого водокористувача 29.19 10.26
Отримано від іншого водокористувача зворотної (стічної) води 0 0
Передача води, усього (у т.ч.): - -
- населенню - -
- вторинним водокористувачам (без використання) - -
- вторинним водокористувачам (після використання) - -
Скид зворотних (стічних) вод, усього (у т.ч.): 12437.19 4539.18
- у поверхневий водний об'єкт 12408.00 4528.92
- на поля фільтрації - -
- передача іншому водокористувачу 29.19 10.26
- у накопичувач - -
- у вигріб - -
- в інший приймач - -
Використання води в системах водопостачання: 10454.79 3816
- оборотного 10454.79 3816.00
- повторного 0 0
Втрати в системах водопостачання 0 0

Умови спеціального водокористування

1. Дотримуватись вимог водного законодавства, зокрема статті 44 Водного кодексу України  щодо обов'язків водокористувачів.

2. Суворо додержуватись правил обмеження господарської діяльності у прибережних захисних смугах поверхневих водних об’єктів відповідно до статей 88, 89 Водного кодексу України.

3. Здійснювати постійний контроль за справним станом водопровідної та водовимірювальної арматури.

4. Своєчасно вживати заходи щодо ліквідації аварійних ситуацій.

5. Скидати стічні води, використовуючи рельєф місцевості, заборонено.

6.  Забезпечення достатніх рівнів води для водозабору ТОВ «Краматорський металопрокатний завод» з р. Казенний Торець можливе за умови дотримання режиму роботи греблі Гебеля (40 км від гирла, НПР – 64,40 мБС) згідно Правил експлуатації.

7. При змінах у водокористуванні обов’язково звернутися через центр надання адміністративних послуг або через "Портал електронних послуг"  (Державне агентство водних ресурсів України) до сектору у Донецькій та Луганській областях Держводагентства для анулювання діючого дозволу на спеціальне водокористування (стаття 55 Водного кодексу України) та отримання нового дозволу на спеціальне водокористування (стаття 49 Водного кодексу України).

8. Згідно з Порядком ведення державного обліку водокористування, затвердженим наказом Мінприроди від 16.03.2015 №78 (Із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства захисту довкілля та природних ресурсів № 375 від 18.12.2020), щорічно, не пізніше ніж 1 лютого, наступного за звітним року, надавати звіт про використання води за формою № 2ТП-водгосп (річна) в електронній формі через Єдиний державний веб-портал електронних послуг «Портал Дія» або «Портал електронних послуг Державного агентства водних ресурсів України».

9. У разі наявності чинних дозволів на спеціальне водокористування для зазначених місць водокористування, анулювати їх у місячний термін.

Відомості щодо природоохоронних заходів
Найменування природоохоронного заходу Термін виконання Критерії (показники) досягнення результативності
1 Утримання в технічно справному стані насосне обладнання Постійно Відповідність вимогам законодавства України щодо раціонального використання природних ресурсів
2 Своєчасний ремонт та повірка приладів обліку води Постійно Відповідність вимогам законодавства України щодо раціонального використання природних ресурсів
3 Чистка відстійнику сортопрокатного цеху Постійно Покращення якості теплообмінних вод, зниження її втрат при унесенні окалиною
4 Очищення приймальних колодязів водозабору насосної станції "Прокатна" Постійно Покращення якості води, що забирається з р. Казенний Торець, збільшення терміну експлуатації насосного обладнянання
5 Здійснення лабораторного контролю стічних вод у встановлених точках контролю Згідно плану-графіку Відповідність вимогам законодавства України
6 Виконання ремонту будівлі приймальних колодязів Постійно Відповідність вимогам законодавства України