Зачекайте
Портал електронних послуг
Державне агентство водних ресурсів України
Дозвіл на спеціальне водокористування №316/ВН/49д-21 від 17.09.2021
Відомості про водокористувача
Тип водокористувача
Юридична особа
Найменування
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ОВЕЧАЦЬКИЙ СПИРТОВИЙ ЗАВОД"
Ідентифікаційні дані
44381550
Місце реєстрації
22453, ВІННИЦЬКА ОБЛАСТЬ, КАЛИНІВСЬКИЙ РАЙОН, село ДРУЖНЕ, вул. Промислова, буд. 25
Контактні відомості
Телефон: +38-(043)-522-1004
Відомості про дозвіл
Найменування органу, що видав дозвіл
Сектор у Вінницькій області Держводагентства
Номер та дата видачі
№316/ВН/49д-21 від 17.09.2021
Строк дії
з 17.09.2021 по 17.09.2024
Поточний стан
діючий
Форма дозволу
паперова
Регіон водокористування
ВІННИЦЬКА ОБЛАСТЬ
Мета водокористування
 • Питні і санітарно-гігієнічні потреби
 • Виробничі потреби
Перелік місць водокористування (водозабір)
Фактичне місце здійснення діяльності
Свердловина № 645, глибина 47,0 м, дебіт 14,4 куб. м/год., розташована в межах с. Дружне Калинівської міської територіальної громади Хмільницького району Вінницької області, басейн річки Овечна, басейн річки Десна, район басейну річки Південний Буг.
Код типу джерела водопостачання
(60) Підземний водоносний горизонт
Код та назва джерела водопостачання
ЧЕР/Ю.БУГ/0591/Р.ДЕСНА
Код та назва водогосподарської ділянки
М5.4.0.02 р. Південний Буг від гирла р. Іква до г/п Селище
Тип водокористування
Забір з підземних джерел
Розшифровка типу водокористування
Підземні джерела
Фактичне місце здійснення діяльності
Свердловина № 646, глибина 101,0 м, дебіт 5,0 куб. м/год., розташована в межах с. Дружне Калинівської міської територіальної громади Хмільницького району Вінницької області, басейн річки Овечна, басейн річки Десна, район басейну річки Південний Буг.
Код типу джерела водопостачання
(60) Підземний водоносний горизонт
Код та назва джерела водопостачання
ЧЕР/Ю.БУГ/0591/Р.ДЕСНА
Код та назва водогосподарської ділянки
М5.4.0.02 р. Південний Буг від гирла р. Іква до г/п Селище
Тип водокористування
Забір з підземних джерел
Розшифровка типу водокористування
Підземні джерела
Фактичне місце здійснення діяльності
Поверхневий водозабір із ставка, площею 6,4 га, розташований в межах с. Дружне Калинівської міської територіальної громади Хмільницького району Вінницької області, басейн річки Овечна, басейн річки Десна, район басейну річки Південний Буг.
Код типу джерела водопостачання
(40) Ставок русловий, водосховище руслове (крім каскаду дніпровських водосховищ)
Код та назва джерела водопостачання
ЧЕР/Ю.БУГ/0591/Р.ДЕСНА
Код та назва водогосподарської ділянки
М5.4.0.02 р. Південний Буг від гирла р. Іква до г/п Селище
Тип водокористування
Забір з поверхневих джерел
Розшифровка типу водокористування
Не зазначено
Ліміт забору води
Показник Обсяги води
м3/добу тис. м3/рік
Забір води, усього (у т.ч.): 706.9 258.015
- з поверхневих джерел (окремо для кожного джерела) 250 91.25
Р.ДЕСНА 250 91.25
- з підземних джерел (окремо для кожного річкового басейну) 456.9 166.765
Р.ДЕСНА 456.9 166.765
Ліміт використання води
Показник Обсяги води
м3/добу тис. м3/рік
Використання води на власні потреби, усього (у т.ч.): 706.9 258.015
з поверхневих джерел: 250 91.25
- на питні і санітарно-гігієнічні потреби 0 0
- на виробничі потреби 250 91.25
- на інші потреби 0 0
з підземних джерел: 456.9 166.765
- на питні і санітарно-гігієнічні потреби 6.7 2.445
- на виробничі потреби 450.2 164.32
- на інші потреби 0 0
від іншого водокористувача: - -
- на питні і санітарно-гігієнічні потреби 0 0
- на виробничі потреби 0 0
- на інші потреби 0 0
Перелік місць водокористування (водовідведення)
Місце скиду (у межах/за межами населеного пункту)
Поля фільтрації розташовані за межами с. Дружне Калинівської міської територіальної громади Хмільницького району Вінницької області, басейн річки Овечна, басейн річки Десна, район басейну річки Південний Буг.
Код типу приймача зворотних (стічних) вод
(83) Поля фільтрації
Назва приймача зворотних (стічних) вод
Поля фільтрації
Категорія зворотних (стічних) вод
 • господарсько-побутові
 • виробничі
Код та назва водного об'єкта
ЧЕР/Ю.БУГ/0591/Р.ДЕСНА
Код та назва водогосподарської ділянки
М5.4.0.02 р. Південний Буг від гирла р. Іква до г/п Селище
Тип водовідведення
Водовідведення на поля фільтрації
Розшифровка типу водовідведення
Не зазначено
Місце скиду (у межах/за межами населеного пункту)
Скид дощових, талих та теплообмінних вод здійснюється у струмок Безіменний в межах с. Дружне Калинівської міської територіальної громади Хмільницького району Вінницької області, басейн річки Безіменний, басейн річки Овечна, басейн річки Десна, район басейну річки Південний Буг.
Код типу приймача зворотних (стічних) вод
(20) Річка
Назва приймача зворотних (стічних) вод
струмок Безіменний
Категорія зворотних (стічних) вод
 • теплообмінні
 • поверхневі (дощові та талі)
Код та назва водного об'єкта
ЧЕР/Ю.БУГ/0591/Р.ДЕСНА
Код та назва водогосподарської ділянки
М5.4.0.02 р. Південний Буг від гирла р. Іква до г/п Селище
Тип водовідведення
Водовідведення у поверхневий водний об'єкт
Розшифровка типу водовідведення
Не зазначено
Допустимий обсяг скидання (м3/год)
10.029
Допустимий обсяг скидання (тис. м3/рік)
87.86
Фактичний обсяг скидання (м3/год)
10.029
Забруднюючі речовини, скидання яких нормується Фактична концентрація, мг/дм3 Фактичний скид, г/год Гранично-допустимі концентрації, мг/дм3 ГДС, г/год ГДС, перераховані у т/рік
Азот амонійний 2.0 20.058 2.0 20.058 0.1757
БСК5 4.7 47.136 4.7 47.136 0.4129
ХСК 28.20 282.81 28.20 282.81 2.4776
Завислі речовини 20.0 200.58 20.0 200.58 1.7572
Нафтопродукти 0.095 0.952 0.095 0.952 0.00834
Нітрати 7.2 72.208 7.2 72.208 0.6325
Нітрити 0.48 4.813 0.48 4.813 0.04217
Сульфати 58.3 584.69 58.3 584.69 5.1222
Фосфати 1.28 12.837 1.28 12.837 0.1124
Хлориди 63.1 632.82 63.1 632.82 5.5439
Залізо 0.100 1.0029 0.100 1.0029 0.00878
Сухий залишок 587.00 5887.023 587.00 5887.023 51.5738
Інші показники та характеристики зворотних (стічних) вод
Водневий показник (рН)--6,5--8,5---7,2; Кисень розчинений =>4мг/дм3---7,5мг/л; температура =<3°С---приросту 6°С., запах ,бали <2 б. Теплообмінні води вважаються умовно чистими стічними водами і не потребують очищення.
Інші характеристики спеціального водокористування
Показник Обсяги води
м3/добу тис. м3/рік
Отримано від іншого водокористувача - -
Отримано від іншого водокористувача зворотної (стічної) води 0 0
Передача води, усього (у т.ч.): - -
- населенню - -
- вторинним водокористувачам (без використання) - -
- вторинним водокористувачам (після використання) - -
Скид зворотних (стічних) вод, усього (у т.ч.): 324.9 110.815
- у поверхневий водний об'єкт 262.0 87.86
- на поля фільтрації 62.9 22.955
- передача іншому водокористувачу - -
- у накопичувач - -
- у вигріб - -
- в інший приймач - -
Використання води в системах водопостачання: 3128 1141.42
- оборотного 3128 1141.42
- повторного 0 0
Втрати в системах водопостачання 0 0

Умови спеціального водокористування

 

 1. Дотримуватись вимог водного законодавства, зокрема статті 44 Водного кодексу України щодо обов’язків водокористувачів.
 2. Дотримуватись правил експлуатації  джерел водопостачання згідно чинного законодавства.
 3. Забороняється  скидати стічні води, використовуючи рельєф місцевості (балки, пониззя, кар'єри тощо),дотримуватись вимог водного законодавства щодо умов скидання стічних вод у водні об'єкти (стаття 70 Водного кодексу України).
 4. При скиданні зворотних (стічних) вод на поля фільтрації, у накопичувачі та у вигреби дотримуватись вимог статті 74 Водного кодексу України, а також санітарних та екологічних норм щодо утримання таких об’єктів.
 5. Здійснювати експлуатацію водозабірних споруд лише за умови оснащення їх рибозахисним пристроєм.
 6. Згідно з «Порядком ведення державного обліку водокористування», затвердженим наказом Мінприроди від 16.03.2015 № 78 та наказом Міністерства захисту довкілля та природних ресурсів України «Про затвердження Змін до Порядку ведення державного обліку водокористування та Порядку функціонування модуля «Подання звіту про використання води в електронній формі» Порталу електронних послуг Державного агентства водних ресурсів України від 18.12.2020 N 375, щорічно, не пізніше ніж 1 лютого року, наступного за звітним періодом, надавати звіт про використання води за формою 2ТП-водгосп (річна) до Басейнового управління водних ресурсів річки Південний Буг.
 7. Виконувати вимоги статті 30 Водного кодексу України щодо сплати рентної плати за спеціальне водокористування (у випадках, передбачених статтею 255 Податкового кодексу України).
 8. Дозвіл виданий з урахуванням усіх місць водокористування та водовідведення на території Вінницької області. При зміні інформації про місце здійснення діяльності чи умов водокористування та водовідведення необхідно отримати новий дозвіл, а даний дозвіл підлягає анулюванню (статті 49, 55 Водного кодексу України).
Умови спеціального водокористування Держгеонадра

Під час експлуатації водозабірних споруд дотримуватись таких умов:

 1. дотримуватись вимог чинного законодавства України щодо використання та охорони надр та норм ДСанПіН 2.2.4-171-10;
 2. величина видобутку підземних вод не повинна перевищувати величини рекомендованого (експлуатаційного) дебіту, зазначеного в паспорті свердловини;
 3. регулярний облік води, яка відбирається, її якості, глибини рівня у водозабірній споруді;
 4. дотримання санітарно-технічних норм з утримання експлуатаційної водозабірної споруди та водонесучих комунікацій;
 5. своєчасний ремонт та тампонаж водозабірної споруди, яка вийшла з ладу;
 6. забороняється забруднення підземних вод стічними водами та твердими відходами, нафтопродуктами, пестицидами, міндобривами та хімічними речовинами;
 7. дотримуватися вимог Водного кодексу України, постанови Кабінету Міністрів України від 18.12.1998 № 2024 «Про правовий режим зон санітарної охорони водних об'єктів» та Закону України «Про питну воду, питне водопостачання та водовідведення», стосовно режиму зон санітарної охорони підземних вод від забруднення;
 8. використання надр у відповідності до статтей 19, 23 Кодексу України про надра;
 9. подання даних (супровідний лист, копія паспорта артезіанської свердловини та додаток «Опис артезіанської свердловини») для внесення інформації до Державного реєстру артезіанських свердловин відповідно до вимог Порядку державного обліку артезіанських свердловин, облаштування їх засобами вимірювання об'єму видобутих підземних вод, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 08.10.2012 №963 та наказу Міністерства екології та природних ресурсів України та Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України від 06.04.2016 № 145/84, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 27 квітня 2016 р. за № 642/28772;
 10. у разі необхідності щорічно до 20 січня надавати до Подільської ГГП (вул. Геологів, 5, м. Хмельницький, 29016) та ДНВП «Геоінформ України» (03057, м. Київ, вул. Антона Цедіка, 16, тел. (044) 456-60-61, 455-60-75) звіт по формі № 7-гр (підземні води).
Відомості щодо природоохоронних заходів
Найменування природоохоронного заходу Термін виконання Критерії (показники) досягнення результативності
1 Виконувати заходи по раціональному використанню, охороні та відтворенні водних ресурсів Постійно Охорона підземних та поверхневих вод від виснаження та забруднення
2 Забір та використання води здійснювати в межах встановлених лімітів Постійно Раціональне використання водних ресурсів
3 Вести облік водокористування та водовідведення Постійно Раціональне використання водних ресурсів
4 Підтримувати в справному стані водомірні прилади та проводити їх регулярну повірку Постійно Раціональне використання водних ресурсів
5 Не допускати порушень режиму обмеженої господарської діяльності в прибережній захисній смузі (стаття 89 Водного кодексу України) Постійно Охорона поверхневих вод від забруднення, засмічення
6 Проведення інструментально-лабораторних вимірювань вмісту забруднюючих речовин у зворотних водах та якісних показників води поверхневого водного об’єкта у створах Щоквартально Охорона поверхневих вод від забруднення, засмічення
7 Дотримуватися лімітів скидання забруднюючих речовин,не допускати перевищень нормативів ГДС у зворотних (стічних) водах Постійно Охорона поверхневих вод від забруднення, засмічення
8 Здійснення промивки, чистки та ремонту трубопроводів і обладнання При проведенні капітального ремонту Охорона поверхневих вод від забруднення
9 Дотримання нормативних параметрів відведення стічних зворотних вод Постійно Охорона поверхневих вод від забруднення, засмічення
10 Утримувати місце водозаборів у належному санітарно-екологічному стані Постійно Охорона підземних та поверхневих вод від забруднення, засмічення