Зачекайте
Портал електронних послуг
Державне агентство водних ресурсів України
Дозвіл на спеціальне водокористування №122/МЛ/49д-21 від 09.09.2021
Відомості про водокористувача
Тип водокористувача
Юридична особа
Найменування
КОМУНАЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО "ВОДОГРАЙ" БРАТСЬКОЇ СЕЛИЩНОЇ РАДИ БРАТСЬКОГО РАЙОНУ МИКОЛАЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ
Ідентифікаційні дані
43952514
Місце реєстрації
55401, МИКОЛАЇВСЬКА ОБЛАСТЬ, БРАТСЬКИЙ РАЙОН, смт БРАТСЬКЕ, вул. ВОРОНІНА, буд. 30
Контактні відомості
Телефон: +38-(098)-598-9709
Відомості про дозвіл
Найменування органу, що видав дозвіл
Сектор у Миколаївській області Держводагентства
Номер та дата видачі
№122/МЛ/49д-21 від 09.09.2021
Строк дії
з 09.09.2021 по 09.09.2026
Поточний стан
діючий
Форма дозволу
паперова
Регіон водокористування
МИКОЛАЇВСЬКА ОБЛАСТЬ
Мета водокористування
  • Виробничі потреби
  • Передача води населенню
  • Передача води вторинним водокористувачам
Перелік місць водокористування (водозабір)
Фактичне місце здійснення діяльності
Свердловини № 1 та № 2, (№ 3, №4 законсервовані), розташовані в с. Антонове, Братського району, Миколаївської області, р. Мертвовод, басейн р. Південний Буг
Код типу джерела водопостачання
(60) Підземний водоносний горизонт
Код та назва джерела водопостачання
ЧЕР/Ю.БУГ/0103/Р.МЕРТВОВІД
Код та назва водогосподарської ділянки
М5.4.0.08 р. Південний Буг від г/п Олександрівка до гирла (виключаючи р. Інгул)
Тип водокористування
Забір з підземних джерел
Розшифровка типу водокористування
Не зазначено
Фактичне місце здійснення діяльності
Свердловина №309г розташована в смт Братське, Братського району , Миколаївської області, р. Мертвовод/ басейн р. Південний Буг
Код типу джерела водопостачання
(60) Підземний водоносний горизонт
Код та назва джерела водопостачання
ЧЕР/Ю.БУГ/0103/Р.МЕРТВОВІД
Код та назва водогосподарської ділянки
М5.4.0.08 р. Південний Буг від г/п Олександрівка до гирла (виключаючи р. Інгул)
Тип водокористування
Забір з підземних джерел
Розшифровка типу водокористування
Підземні джерела
Фактичне місце здійснення діяльності
Свердловина №396 розташована в с. Зелений Яр, Братського району, Миколаївської області, р. Мертвовод/басейн р. Південний Буг
Код типу джерела водопостачання
(60) Підземний водоносний горизонт
Код та назва джерела водопостачання
ЧЕР/Ю.БУГ/0103/Р.МЕРТВОВІД
Код та назва водогосподарської ділянки
М5.4.0.08 р. Південний Буг від г/п Олександрівка до гирла (виключаючи р. Інгул)
Тип водокористування
Забір з підземних джерел
Розшифровка типу водокористування
Підземні джерела
Ліміт забору води
Показник Обсяги води
м3/добу тис. м3/рік
Забір води, усього (у т.ч.): 474.28 172.28
- з поверхневих джерел (окремо для кожного джерела) - -
- з підземних джерел (окремо для кожного річкового басейну) 474.28 172.28
Р.МЕРТВОВІД 474.28 172.28
Ліміт використання води
Показник Обсяги води
м3/добу тис. м3/рік
Використання води на власні потреби, усього (у т.ч.): 19.73 7.2
з поверхневих джерел: - -
- на питні і санітарно-гігієнічні потреби - -
- на виробничі потреби - -
- на інші потреби - -
з підземних джерел: 19.73 7.2
- на питні і санітарно-гігієнічні потреби - -
- на виробничі потреби 19.73 7.2
- на інші потреби - -
від іншого водокористувача: - -
- на питні і санітарно-гігієнічні потреби - -
- на виробничі потреби - -
- на інші потреби - -
Перелік місць водокористування (водовідведення)
Місце скиду (у межах/за межами населеного пункту)
с. Антонове, в межах населеного пункту
Код типу приймача зворотних (стічних) вод
(83) Поля фільтрації
Назва приймача зворотних (стічних) вод
поля фільтрації
Категорія зворотних (стічних) вод
Код та назва водного об'єкта
ЧЕР/Ю.БУГ/0103/Р.МЕРТВОВІД
Код та назва водогосподарської ділянки
М5.4.0.08 р. Південний Буг від г/п Олександрівка до гирла (виключаючи р. Інгул)
Тип водовідведення
Водовідведення на поля фільтрації
Розшифровка типу водовідведення
Не зазначено
Місце скиду (у межах/за межами населеного пункту)
смт Братське, в межах населеного пункту
Код типу приймача зворотних (стічних) вод
(84) Вигріб
Назва приймача зворотних (стічних) вод
індивідуальні вигрібні ями
Категорія зворотних (стічних) вод
  • господарсько-побутові
Код та назва водного об'єкта
ЧЕР/Ю.БУГ/0103/Р.МЕРТВОВІД
Код та назва водогосподарської ділянки
М5.4.0.08 р. Південний Буг від г/п Олександрівка до гирла (виключаючи р. Інгул)
Тип водовідведення
Водовідведення у вигріб
Розшифровка типу водовідведення
Не зазначено
Місце скиду (у межах/за межами населеного пункту)
с. Зелений Яр, в межах населеного пункту
Код типу приймача зворотних (стічних) вод
(84) Вигріб
Назва приймача зворотних (стічних) вод
індивідуальні вигрібні ями
Категорія зворотних (стічних) вод
  • господарсько-побутові
Код та назва водного об'єкта
ЧЕР/Ю.БУГ/0103/Р.МЕРТВОВІД
Код та назва водогосподарської ділянки
М5.4.0.08 р. Південний Буг від г/п Олександрівка до гирла (виключаючи р. Інгул)
Тип водовідведення
Водовідведення у вигріб
Розшифровка типу водовідведення
Не зазначено
Інші характеристики спеціального водокористування
Показник Обсяги води
м3/добу тис. м3/рік
Отримано від іншого водокористувача - -
Отримано від іншого водокористувача зворотної (стічної) води 220.547 80.5
Передача води, усього (у т.ч.): 354.3 128.49
- населенню 317.7 115.96
- вторинним водокористувачам (без використання) 36.6 12.53
- вторинним водокористувачам (після використання) - -
Скид зворотних (стічних) вод, усього (у т.ч.): 354.3 128.49
- у поверхневий водний об'єкт - -
- на поля фільтрації 202.6 73.42
- передача іншому водокористувачу - -
- у накопичувач - -
- у вигріб 151.7 55.07
- в інший приймач - -
Використання води в системах водопостачання: 0 0
- оборотного - -
- повторного - -
Втрати в системах водопостачання 100.25 36.59

Умови спеціального водокористування

1. Передача води іншим водокористувачам в обсязі, що перевищує зазначений у дозволі, та забір води більше встановлених лімітів заборонено.

2. Скидати стічні води, використовуючи рельєф місцевості, заборонено.

3. Згідно з Порядком ведення державного обліку водокористування, затвердженим наказом Мінприроди від 16.03.2015 № 78, щорічно, не пізніше ніж 1 лютого року, наступного за звітним періодом, надавати звіт про використання води за формою 2ТП-водгосп (річна).

4. Дотримуватись вимог водного законодавства, зокрема, статті 44 Водного кодексу України щодо обов’язків водокористувачів.

5. При скиданні зворотних (стічних) вод у вигріби та на поля фільтрації дотримуватись санітарних та екологічних норм щодо утримання таких об’єктів.

6. Інші умови зазначені у висновку Держгеонадр від 03.08.2021 № 12806/05/05-21 :

Державна служба геології та надр України опрацювала заяву на отримання дозволу на спеціальне водокористування КП «Водограй» Братської селищної ради Братського району Миколаївської області (код ЄДРПОУ 43952514), смт. Братське, Братський район, Миколаївська область (лист сектору у Миколаївській області ДАВРУ від 19.07.2021 № 4325/МК-30/11-21, реєстраційний номер Держгеонадр від 19.07.2021 № 4117/01/05-21) для водозабору, який складається з 4-х свердловин, що розташовані в с. Антонове, смт. Братське та с. Зелений Яр Братського району Миколаївської області: № 1 (470 50’ 58.8’’ Пн.ш.; 310 35’ 54.7’’ Сх.д.) с. Антонове, № 2 (470 50’ 59.6’’ Пн.ш.; 310 35’ 54.4’’ Сх.д.) с. Антонове, № 309г (470 50’ 43’’ Пн.ш.; 310 34’ 22’’ Сх.д.) смт. Братське, № 396 (470 50’ 32’’ Пн.ш.; 310 33’ 37’’ Сх.д.) с. Зелений Яр, та вважає за можливе видати дозвіл терміном на п’ять років з метою забору підземної води у загальному обсязі 474,28 м3/добу (172,28 тис. м3/рік).

1.величина видобутку підземних вод із свердловини не повинна перевищувати величину рекомендованого експлуатаційного дебіту;

2. обов’язкова наявність на водозабірних спорудах пристроїв обліку спожитої води;

3. регулярний облік води, яка відбирається, її якості та глибини рівня води у експлуатаційній свердловині (шахтних колодязях);

4. застосування води для питних потреб тільки при відповідності якості води до вимог ДСТУ 878-93, ДСанПіН 2.2.4-171-10;

5. обов’язкова наявність водомірів, п’єзометричних трубок для вимірів рівнів, кранів для відбору проб води; своєчасний ремонт та тампонаж свердловини, яка вийшла з ладу;

6. обов’язкова наявність на водозабірних спорудах пристроїв обліку спожитої води;

7. дотримання санітарно-технічних норм з утримання експлуатаційної свердловини та водонесучих комунікацій;

8. забороняється забруднення підземних вод стічними водами та твердими відходами, нафтопродуктами, пестицидами, міндобривами та іншими хімічними речовинами;

9. дотримуватися вимог ст. 98 Водного кодексу України;

10. дотримуватися постанови Кабінету Міністрів України від 18.12.1998 № 2024 «Про правовий режим зон санітарної охорони водних об’єктів» та Закону України «Про питну воду, питне водопостачання та водовідведення», стосовно режиму зон санітарної охорони підземних вод від забруднення;

11. використання надр у відповідності до статтей 19, 23 Кодексу України про надра;

12. подання даних (супровідний лист, копія паспорта артезіанської свердловини та додаток «Опис артезіанської свердловини») для внесення інформації до Державного реєстру артезіанських свердловин відповідно до вимог Порядку державного обліку артезіанських свердловин, облаштування їх засобами вимірювання об’єму видобутих підземних вод, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 08.10.2012 №963 та наказу Міністерства екології та природних ресурсів України та Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України від 06.04.2016 № 145/84, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 27 квітня 2016 р. за № 642/28772;

13. щорічно до 20 січня надавати до Миколаївського ГГЗ (57156, м. Миколаїв, смт В. Корениха, вул. Очаківська, 1а, тел. 48-50-13) та ДНВП «Геоінформ України» (03057, м. Київ, вул. Антона Цедіка, 16, тел. (044) 456-60-61, 455-60-75) факсом або поштою звіт по формі № 7-гр (підземні води) у разі необхідності.

Відомості щодо природоохоронних заходів
Найменування природоохоронного заходу Термін виконання Критерії (показники) досягнення результативності
1 Раціонально використовувати водні ресурси та систематично вести первинний облік водокористування Постійно Охорона підземних вод від виснаження
2 Утримувати в належному стані місця скидання зворотних вод Постійно Охорона підземних та поверхневих вод від забруднення