Зачекайте
Портал електронних послуг
Державне агентство водних ресурсів України
Дозвіл на спеціальне водокористування №317/ВН/49д-21 від 17.09.2021
Відомості про водокористувача
Тип водокористувача
Юридична особа
Найменування
СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКЕ ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "АГРОФІРМА "КРАСНЕ"
Ідентифікаційні дані
31261129
Місце реєстрації
23342, ВІННИЦЬКА ОБЛАСТЬ, ТИВРІВСЬКИЙ РАЙОН, село КРАСНЕ, вул. ДАНИЛА НЕЧАЯ, буд. 2
Контактні відомості
Телефон: +38-(043)-552-3137
Відомості про дозвіл
Найменування органу, що видав дозвіл
Сектор у Вінницькій області Держводагентства
Номер та дата видачі
№317/ВН/49д-21 від 17.09.2021
Строк дії
з 17.09.2021 по 17.09.2024
Поточний стан
діючий
Форма дозволу
паперова
Регіон водокористування
ВІННИЦЬКА ОБЛАСТЬ
Мета водокористування
 • Питні і санітарно-гігієнічні потреби
 • Виробничі потреби
 • Рибогосподарські потреби – поповнення за рахунок скиду
 • Передача води населенню
 • Рибогосподарські потреби – поповнення за рахунок фільтрації та випаровування
Перелік місць водокористування (водозабір)
Фактичне місце здійснення діяльності
Артезіанська свердловина б/н, дебіт 14,0 куб. м/год., глибина 90 м, розташована в межах с. Нове Місто Тиврівської селищної територіальної громади Вінницького району Вінницької області, басейн річки Краснянка, район басейну річки Південний Буг.
Код типу джерела водопостачання
(60) Підземний водоносний горизонт
Код та назва джерела водопостачання
ЧЕР/Ю.БУГ/0495/Р.КРАСНЯНКА
Код та назва водогосподарської ділянки
М5.4.0.03 р. Південний Буг від г/п Селище до гирла р. Сільниця (включаючи р. Сільниця)
Тип водокористування
Забір з підземних джерел
Розшифровка типу водокористування
Підземні джерела
Фактичне місце здійснення діяльності
Ставок площею 6,8985 га, об’ємом 50,1 тис куб. м, розташований за межами с. Нове Місто Тиврівської селищної територіальної громади Вінницького району Вінницької області, на річці Краснянка, район басейну річки Південний Буг.
Код типу джерела водопостачання
(20) Річка
Код та назва джерела водопостачання
ЧЕР/Ю.БУГ/0495/Р.КРАСНЯНКА
Код та назва водогосподарської ділянки
М5.4.0.03 р. Південний Буг від г/п Селище до гирла р. Сільниця (включаючи р. Сільниця)
Тип водокористування
Забір з поверхневих джерел
Розшифровка типу водокористування
Не зазначено
Ліміт забору води
Показник Обсяги води
м3/добу тис. м3/рік
Забір води, усього (у т.ч.): 737.067 85.458
- з поверхневих джерел (окремо для кожного джерела) 497.73 44.7
Р.КРАСНЯНКА 497.73 44.7
- з підземних джерел (окремо для кожного річкового басейну) 239.337 40.758
Р.КРАСНЯНКА 239.337 40.758
Ліміт використання води
Показник Обсяги води
м3/добу тис. м3/рік
Використання води на власні потреби, усього (у т.ч.): 714.614 77.262
з поверхневих джерел: 497.73 44.7
- на питні і санітарно-гігієнічні потреби 0 0
- на виробничі потреби 0 0
- на рибогосподарські потреби – поповнення за рахунок фільтрації та випаровування 48.38 10.1
- на рибогосподарські потреби – поповнення за рахунок скиду 449.35 34.6
з підземних джерел: 216.884 32.562
- на питні і санітарно-гігієнічні потреби 1.64 0.414
- на виробничі потреби 215.244 32.148
- на рибогосподарські потреби – поповнення за рахунок фільтрації та випаровування 0 0
- на рибогосподарські потреби – поповнення за рахунок скиду 0 0
від іншого водокористувача: - -
- на питні і санітарно-гігієнічні потреби 0 0
- на виробничі потреби 0 0
- на рибогосподарські потреби – поповнення за рахунок фільтрації та випаровування 0 0
- на рибогосподарські потреби – поповнення за рахунок скиду 0 0
Перелік місць водокористування (водовідведення)
Місце скиду (у межах/за межами населеного пункту)
Вигріб, розташований в межах с. Нове Місто Тиврівської селищної територіальної громади Вінницького району Вінницької області.
Код типу приймача зворотних (стічних) вод
(84) Вигріб
Назва приймача зворотних (стічних) вод
Вигріб
Категорія зворотних (стічних) вод
 • господарсько-побутові
 • виробничі
Код та назва водного об'єкта
ЧЕР/Ю.БУГ/0495/Р.КРАСНЯНКА
Код та назва водогосподарської ділянки
М5.4.0.03 р. Південний Буг від г/п Селище до гирла р. Сільниця (включаючи р. Сільниця)
Тип водовідведення
Водовідведення у вигріб
Розшифровка типу водовідведення
Не зазначено
Місце скиду (у межах/за межами населеного пункту)
Випуск у річку Краснянка із ставка площею 6,8985 га, об’ємом 50,1 тис. куб.м, розташованого за межами с. Нове Місто Тиврівської селищної територіальної громади Вінницького району Вінницької області.
Код типу приймача зворотних (стічних) вод
(20) Річка
Назва приймача зворотних (стічних) вод
20/ЧЕР/Ю.БУГ/0495/Р.КРАСНЯНКА
Категорія зворотних (стічних) вод
 • з рибогосподарських ставків
Код та назва водного об'єкта
ЧЕР/Ю.БУГ/0495/Р.КРАСНЯНКА
Код та назва водогосподарської ділянки
М5.4.0.03 р. Південний Буг від г/п Селище до гирла р. Сільниця (включаючи р. Сільниця)
Тип водовідведення
Водовідведення у поверхневий водний об'єкт
Розшифровка типу водовідведення
Не зазначено
Допустимий обсяг скидання (м3/год)
96.11
Допустимий обсяг скидання (тис. м3/рік)
34.6
Фактичний обсяг скидання (м3/год)
96.11
Забруднюючі речовини, скидання яких нормується Фактична концентрація, мг/дм3 Фактичний скид, г/год Гранично-допустимі концентрації, мг/дм3 ГДС, г/год ГДС, перераховані у т/рік
Азот амонійний 0.32 30.7552 0.32 30.7552 0.011072
БСК5 2.90 278.719 2.90 278.719 0.10034
ХСК 7.4 711.214 7.4 711.214 0.25604
Завислі речовини 13.00 1249.43 13.00 1249.43 0.4498
Нафтопродукти 0.045 4.32495 0.045 4.32495 0.001557
Нітрати 1.73 166.2703 1.73 166.2703 0.059858
Нітрити 0.06 5.7666 0.06 5.7666 0.002076
Сульфати 37.85 3637.764 37.85 3637.764 1.30961
Фосфати 0.39 37.4829 0.39 37.4829 0.013494
Хлориди 31.59 3036.115 31.59 3036.115 1.093014
Cухий залишок 419.00 40270.09 419.00 40270.09 14.4974
Розчинений кисень 8.00 768.88 8.00 768.88 0.2768
Інші показники та характеристики зворотних (стічних) вод
Розчинений кисень>4мг/дм3--8,00дм/дм3; Водневий показник(рН)--6,8--8,5----8,00;температура =<5°С приросту
Інші характеристики спеціального водокористування
Показник Обсяги води
м3/добу тис. м3/рік
Отримано від іншого водокористувача - -
Отримано від іншого водокористувача зворотної (стічної) води 0 0
Передача води, усього (у т.ч.): 20.7 7.556
- населенню 20.7 7.556
- вторинним водокористувачам (без використання) - -
- вторинним водокористувачам (після використання) - -
Скид зворотних (стічних) вод, усього (у т.ч.): 2508.31 67.014
- у поверхневий водний об'єкт 2306.67 34.6
- на поля фільтрації - -
- передача іншому водокористувачу - -
- у накопичувач - -
- у вигріб 201.64 32.414
- в інший приймач 0 0
Використання води в системах водопостачання: 0 0
- оборотного 0 0
- повторного 0 0
Втрати в системах водопостачання 1.753 0.64

Умови спеціального водокористування
 1. Дотримуватись вимог водного законодавства, зокрема статті 44 Водного кодексу України щодо обов’язків водокористувачів.
 2. Дотримуватись правил експлуатації  джерел водопостачання згідно чинного законодавства.
 3. Забороняється  скидати стічні води, використовуючи рельєф місцевості (балки, пониззя, кар'єри тощо), дотримуватись вимог водного законодавства щодо умов скидання стічних вод у водні об'єкти (стаття 70 Водного кодексу України).
 4. При скиданні зворотних (стічних) вод на поля фільтрації, у накопичувачі та у вигреби дотримуватись вимог статті 74 Водного кодексу України, а також санітарних та екологічних норм щодо утримання таких об’єктів.
 5. Облік забраних і скинутих вод здійснювати побічним методом.
 6. Лабораторний контроль за якісним станом скинутих вод здійснювати перед кожним випуском води із водосховища у лабораторії, акредитованій на гідрохімічний аналіз скидів.
 7. Підтримання санітарних витрат у річку.
 8. Здійснення невідкладних заходів щодо запобігання стихійному лиху, спричиненому шкідливою дією вод, і ліквідації його наслідків.
 9. Запобігання виникненню гідродинамічних аварій.
 10. Експлуатацію водного об’єкта здійснювати при наявності режиму його роботи (стаття 76 Водного кодексу України).
 11. Оформити право користування гідротехнічною спорудою..
 12. Згідно з «Порядком ведення державного обліку водокористування», затвердженим наказом Мінприроди від 16.03.2015 № 78 та наказом Міністерства захисту довкілля та природних ресурсів України «Про затвердження Змін до Порядку ведення державного обліку водокористування та Порядку функціонування модуля «Подання звіту про використання води в електронній формі» Порталу електронних послуг Державного агентства водних ресурсів України від 18.12.2020 N 375, щорічно, не пізніше ніж 1 лютого року, наступного за звітним періодом, надавати звіт про використання води за формою 2ТП-водгосп (річна) до Басейнового управління водних ресурсів річки Південний Буг.
 13. Виконувати вимоги статті 30 Водного кодексу України щодо сплати рентної плати за спеціальне водокористування (у випадках, передбачених статтею 255 Податкового кодексу України).
 14. Дозвіл виданий з урахуванням усіх місць водокористування та водовідведення на території Вінницької області. При зміні інформації про місце здійснення діяльності чи умов водокористування та водовідведення необхідно отримати новий дозвіл, а даний дозвіл підлягає анулюванню (статті 49, 55 Водного кодексу України).
Умови спеціального водокористування Держгеонадра

Державна служба геології та надр України опрацювала заяву на отримання дозволу на спеціальне водокористування СТОВ «Агрофірма «Красне»  (код ЄДРПОУ 31261129) вул. Данила Нечая, 2, с. Красне, Тиврівський район, Вінницька область  (лист сектору у Вінницькій області ДАВРУ від 02.09.2021   № 649/ВН/21-21, реєстраційний номер Держгеонадр від 07.09.2021   №  5140/01/05-21), для водозабору, який складається з однієї свердловини № б/н (48.898720: 28.375153), що розташована в с. Нове Місто Тиврівського району  Вінницької області, та вважає за можливе видати дозвіл строком на п'ять років з метою забору підземних вод у обсязі, що не перевищує 239,337 м3/добу (40,758 тис. м3/рік).

Під час експлуатації водозабірних споруд дотримуватись таких умов:

 1. дотримуватись вимог чинного законодавства України щодо використання та охорони надр та норм ДСанПіН 2.2.4-171-10;
 2. величина видобутку підземних вод не повинна перевищувати величини рекомендованого (експлуатаційного) дебіту, зазначеного в паспорті свердловини;
 3. регулярний облік води, яка відбирається, її якості, глибини рівня у водозабірній споруді;
 4. дотримання санітарно-технічних норм з утримання експлуатаційної водозабірної споруди та водонесучих комунікацій;
 5. своєчасний ремонт та тампонаж водозабірної споруди, яка вийшла з ладу;
 6. забороняється забруднення підземних вод стічними водами та твердими відходами, нафтопродуктами, пестицидами, міндобривами та хімічними речовинами;
 7. дотримуватися вимог Водного кодексу України, постанови Кабінету Міністрів України від 18.12.1998 № 2024 «Про правовий режим зон санітарної охорони водних об'єктів» та Закону України «Про питну воду, питне водопостачання та водовідведення», стосовно режиму зон санітарної охорони підземних вод від забруднення;
 8. подання даних (супровідний лист, копія паспорта артезіанської свердловини та додаток «Опис артезіанської свердловини») для внесення інформації до Державного реєстру артезіанських свердловин відповідно до вимог Порядку державного обліку артезіанських свердловин, облаштування їх засобами вимірювання об'єму видобутих підземних вод, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 08.10.2012 №963 та наказу Міністерства екології та природних ресурсів України та Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України від 06.04.2016 № 145/84, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 27 квітня 2016 р. за № 642/28772;
 9. використання надр у відповідності до статтей 19, 23 Кодексу України про надра;
 10. щорічно до 20 січня надавати до Подільської ГГП (вул. Геологів, 5, м. Хмельницький, 29016) та ДНВП «Геоінформ України» (03057, м. Київ,
  вул. Антона Цедіка, 16, тел. (044) 456-60-61, 455-60-75) звіт по формі № 7-гр (підземні води) у разі необхідності.

 

 

Відомості щодо природоохоронних заходів
Найменування природоохоронного заходу Термін виконання Критерії (показники) досягнення результативності
1 Виконувати заходи по раціональному використанню, охороні та відтворенні водних ресурсів Постійно Охорона поверхневих та підземних вод від виснаження та забруднення
2 Забезпечувати у нижньому б’єфі ставка постійні санітарно-екологічні витрати у розмірі 30,0 тис.м3/рік (0,9 л/секунду). постійно Забезпечення водності річки Краснянка.
3 Здійснювати користування водним об’єктом з дотриманням вимог статей 44 та 51 Водного кодексу України. постійно Збереження та раціональне використання водних ресурсів.
4 Застосовувати технології риборозведення, які не призводять до забруднення водойми, не допускати її забруднення та засмічення. постійно Поліпшення якості водних ресурсів.
5 Не допускати порушень режиму обмеженої господарської діяльності в прибережній захисній смузі (стаття 89 Водного кодексу України) постійно Охорона поверхневих вод від забруднення, засмічення
6 Експлуатацію водоскидних споруд здійснювати лише за умови оснащення їх рибозахисними пристроями. постійно Збереження водних живих ресурсів та поліпшення якості водних ресурсів.
7 При низькому об’ємі річного стоку здійснювати не повний випуск води із ставка При низькому об’ємі річного стоку Раціональне використання водних ресурсів
8 Дотримуватися лімітів забору та використання води, лімітів скидання забруднюючих речовин Постійно Раціональне використання водних ресурсів
9 Вести облік водокористування та водовідведення Постійно Раціональне використання водних ресурсів
10 Утримувати місце водозаборів у належному санітарно-екологічному стані Постійно Охорона підземних та поверхневих вод від забруднення, засмічення