Зачекайте
Портал електронних послуг
Державне агентство водних ресурсів України
Дозвіл на спеціальне водокористування №88/КР/49д-21 від 28.08.2021
Відомості про водокористувача
Тип водокористувача
Юридична особа
Найменування
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "АГРОДАР ЛТД"
Ідентифікаційні дані
31790783
Місце реєстрації
28000, КІРОВОГРАДСЬКА ОБЛАСТЬ, місто ОЛЕКСАНДРІЯ, вул. САДОВА, буд. 1
Контактні відомості
Телефон: +38-(096)-424-4240
Відомості про дозвіл
Найменування органу, що видав дозвіл
Сектор у Кіровоградській області Держводагентства
Номер та дата видачі
№88/КР/49д-21 від 28.08.2021
Строк дії
з 28.08.2021 по 28.08.2026
Поточний стан
діючий
Форма дозволу
паперова
Регіон водокористування
КІРОВОГРАДСЬКА ОБЛАСТЬ
Мета водокористування
  • Питні і санітарно-гігієнічні потреби
  • Виробничі потреби
  • Зрошення
Перелік місць водокористування (водозабір)
Фактичне місце здійснення діяльності
Свердловина № 2, с. Зибкове, Олександрійський (Онуфріївський) район, Кіровоградська область, басейн р. Кам’янка, лівої притоки р. Інгулець басейну р. Дніпро
Код типу джерела водопостачання
(60) Підземний водоносний горизонт
Код та назва джерела водопостачання
ЧЕР/ДНЕПР/0045/0454/Р.КАМ'ЯНКА
Код та назва водогосподарської ділянки
М5.1.3.35 р. Інгулець від витоку до кордону Кіровоградської та Дніпропетровської областей
Тип водокористування
Забір з підземних джерел
Розшифровка типу водокористування
Не зазначено
Фактичне місце здійснення діяльності
Забір поверхневих вод для зрошення сільськогосподарських культур на площі 300 га, за межами с. Ягідне, Олександрійського району, Кіровоградської області з штучної водойми на місці давнього відпрацьованого кар’єру на р. Березовець, лівій притоці р. Інгулець басейну р. Дніпро
Код типу джерела водопостачання
(20) Річка
Код та назва джерела водопостачання
ЧЕР/ДНЕПР/0045/0476/Р.БЕРЕЗОВЕЦЬ
Код та назва водогосподарської ділянки
М5.1.3.35 р. Інгулець від витоку до кордону Кіровоградської та Дніпропетровської областей
Тип водокористування
Забір з поверхневих джерел
Розшифровка типу водокористування
Не зазначено
Фактичне місце здійснення діяльності
отримання води від іншого водокористувача Олександрійського ВКГ ОКВП Дніпро-Кіровоград
Код типу джерела водопостачання
Код та назва джерела водопостачання
Код та назва водогосподарської ділянки
М5.1.3.35 р. Інгулець від витоку до кордону Кіровоградської та Дніпропетровської областей
Тип водокористування
Забір від іншого водокористувача
Розшифровка типу водокористування
Не зазначено
Ліміт забору води
Показник Обсяги води
м3/добу тис. м3/рік
Забір води, усього (у т.ч.): 10010.78 992.661
- з поверхневих джерел (окремо для кожного джерела) 10000 990
Р.БЕРЕЗОВЕЦЬ 10000 990
- з підземних джерел (окремо для кожного річкового басейну) 10.78 2.661
Р.КАМ'ЯНКА 10.78 2.661
Ліміт використання води
Показник Обсяги води
м3/добу тис. м3/рік
Використання води на власні потреби, усього (у т.ч.): 10047.37 1004.457
з поверхневих джерел: 10000 990
- на питні і санітарно-гігієнічні потреби - -
- на виробничі потреби - -
- на зрошення 10000 990
з підземних джерел: 10.78 2.661
- на питні і санітарно-гігієнічні потреби 2.61 0.705
- на виробничі потреби 8.17 1.956
- на зрошення - -
від іншого водокористувача: 36.59 11.796
- на питні і санітарно-гігієнічні потреби 11.6 4.234
- на виробничі потреби 24.99 7.562
- на зрошення - -
Перелік місць водокористування (водовідведення)
Місце скиду (у межах/за межами населеного пункту)
у межах с. Зибкове, Олександрійський (Онуфріївський) район район, Кіровоградська область
Код типу приймача зворотних (стічних) вод
(84) Вигріб
Назва приймача зворотних (стічних) вод
Вигріб
Категорія зворотних (стічних) вод
  • господарсько-побутові
  • виробничі
Код та назва водного об'єкта
ЧЕР/ДНЕПР/0045/0454/Р.КАМ'ЯНКА
Код та назва водогосподарської ділянки
М5.1.3.35 р. Інгулець від витоку до кордону Кіровоградської та Дніпропетровської областей
Тип водовідведення
Водовідведення у вигріб
Розшифровка типу водовідведення
Не зазначено
Місце скиду (у межах/за межами населеного пункту)
Передача стічних вод іншому водокористувачу Олександрійському ВКГ ОКВП Дніпро-Кіровоград
Код типу приймача зворотних (стічних) вод
(95) Зворотні (стічні) води, які передаються іншому водокористувачу для подальшого водовідведення
Назва приймача зворотних (стічних) вод
Категорія зворотних (стічних) вод
  • господарсько-побутові
  • виробничі
Код та назва водного об'єкта
Код та назва водогосподарської ділянки
М5.1.3.35 р. Інгулець від витоку до кордону Кіровоградської та Дніпропетровської областей
Тип водовідведення
Водовідведення (передача) іншому водокористувачу
Розшифровка типу водовідведення
Не зазначено
Інші характеристики спеціального водокористування
Показник Обсяги води
м3/добу тис. м3/рік
Отримано від іншого водокористувача 36.59 11.796
Отримано від іншого водокористувача зворотної (стічної) води - -
Передача води, усього (у т.ч.): - -
- населенню - -
- вторинним водокористувачам (без використання) - -
- вторинним водокористувачам (після використання) - -
Скид зворотних (стічних) вод, усього (у т.ч.): 27 7.411
- у поверхневий водний об'єкт - -
- на поля фільтрації - -
- передача іншому водокористувачу 17.69 4.897
- у накопичувач - -
- у вигріб 9.31 2.514
- в інший приймач - -
Використання води в системах водопостачання: 0 0
- оборотного - -
- повторного - -
Втрати в системах водопостачання - -

Умови спеціального водокористування

1. Передача води іншим водокористувачам та забір води більше встановленого ліміту заборонено.

2. Скидати стічні води, використовуючи рельєф місцевості, заборонено.

3. Щорічно, не пізніше ніж 1 лютого року, наступного за звітним періодом, надавати звіт про використання води за формою 2ТП-водгосп (річна) через електронний кабінет Порталу електронних послуг Державного агентства водних ресурсів України.

4. Дотримуватись вимог водного законодавства, зокрема, статті 44 Водного кодексу України щодо обов’язків водокористувачів.

5. При скиданні зворотних (стічних) вод у вигріб дотримуватись вимог санітарних та екологічних норм щодо утримання таких об’єктів.

Умови визначені у висновку Держгеонадр № 6764/10/10-21 від 29.04.2021

Державна служба геології та надр України  для водозабору, який складається з свердловини № 2 (48045ʹ37,79ʺ ПнШ, 33028ʹ18,76ʺ СхД), що розташована в с. Зибкове, Кіровоградської області, та вважає за можливе видати дозвіл  з метою забору підземних вод в загальному обсязі, що не перевищує 11,48 м3/добу (2,85 тис. м3/рік).

Під час експлуатації свердловин дотримуватись таких умов:

дотримуватись вимог чинного законодавства України щодо використання та охорони надр та норм ДСанПіН 2.2.4-171-10;
регулярний облік води, яка відбирається, її якості, глибини рівня у водозабірній споруді;
обов’язкова наявність на водозабірних спорудах пристроїв обліку спожитої води;
дотримання санітарно-технічних норм з утримання експлуатаційної водозабірної споруди та водонесучих комунікацій;
забороняється забруднення підземних вод стічними водами та твердими відходами, нафтопродуктами, пестицидами, міндобривами та хімічними речовинами;
дотримуватися вимог Водного кодексу України;
дотримуватися постанови Кабінету Міністрів України від 18.12.1998 № 2024 «Про правовий режим зон санітарної охорони водних об'єктів» та Закону України «Про питну воду, питне водопостачання та водовідведення», стосовно режиму зон санітарної охорони підземних вод від забруднення;
використання надр у відповідності до статтей 19, 23 Кодексу України про надра;
подання даних (супровідний лист, копія паспорта артезіанської свердловини та додаток «Опис артезіанської свердловини») для внесення інформації до Державного реєстру артезіанських свердловин відповідно до вимог Порядку державного обліку артезіанських свердловин, облаштування їх засобами вимірювання об'єму видобутих підземних вод, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 08.10.2012 №963 та наказу Міністерства екології та природних ресурсів України та Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України від 06.04.2016 № 145/84, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 27 квітня 2016 р. за № 642/28772;
щорічно до 20 січня надавати до ДП «Центрукргеологія» та ДНВП «Геоінформ України» (03068, м. Київ, вул. Антона Цедіка, 16, тел. (044) 456-60-61, 455-60-75) звіт по формі № 7-гр (підземні води) у разі необхідності.

Відомості щодо природоохоронних заходів
Найменування природоохоронного заходу Термін виконання Критерії (показники) досягнення результативності
1 Економно використовувати водні ресурси, дбати про їх відтворення і поліпшення якості вод Постійно Раціональне використання водних ресурсів
2 Утримувати в належному санітарному стані зону санітарної охорони водозабору (свердловини) Постійно Охорона підземних вод від забруднення та засмічення
3 Здійснення заходів під час зрошення, щодо запобігання заболоченню, засоленню та забрудненню земель Постійно Охорона земель від забруднення